Roman

Roman

sobota, 24 sierpnia 2013

3/. Sabatarianie/frankiści, judeo/chrześcijanie, judeo/muzułmanie, węże dwugłowe

Podziel i panuj
Myśli ludzkie (te pozytywne jak i negatywne) materializują się w naturze

*******

Sto lat po śmierci Szabtaja Cvi, na Podolu  działa Jakub Frank, który twierdzi, że jest reinkarnacją proroka a także biblijnego Jakuba, biblijnego patriarchy, wnuka samego Abrahama. We Frankfurcie nad Menem nawiązuje współpracę z jezuitą żydowskiego pochodzenia, Adamem Weishauptem (+)[założycielem tajnego bractwa Illuminatti oraz wielu lóż masońskich na całym świecie, szczególnie, w Anglii i Szkocji]. Obaj współpracują z  imperium Rothschildów.
Rabbi Antelman w swojej książce pt. To Eliminate the Opiate pisze jak następuje:
Był to triumwirat zła:
 celem jezuitów było zniszczenie protestantyzmu i usadowienie na tronie papieża,  który jako nieomylny może sądzić narody;
- celem Rothschildów było zdobycie kontroli nad zasobami całej planety, zaś
celem frankistów było zniszczenie żydowskiej etyki i zastąpienie jej religią opartą na dokładnym przeciwieństwie zamysłów Bożych, czyli czysty satanizm). Gdy te trzy frakcje rozpoczęły swe wspólne działania, wybuchła krwawa wojna przeciwko ludzkości; Żydzi okazali się wrogami, w których należy uderzyć w pierwszej kolejności.
Profesor Gerszon Sholem w swojej książce pt. The Messianic Idea in Judaism (wydanie 1971) tak opisuje Franka: Był to osobnik do cna skorumpowany i zdegenerowany; jedno z najbardziej przerażających zjawisk w całej żydowskiej historii.

Klan Rotschildów (ich nazwisko wyraźnie wskazuje na fakt, iż są to potomkowie Chazarów**, których godłem była czerwona tarcza. Taką czerwoną tarczę zawiesił na bramą swojego domu we Frankfurcie nad Menem założyciel klanu - Amszel Rotschild. [Niem.: rot - czerwony; Schild - tarcza].
Ta nieświęta trójca - frankiści, jezuici i klan Rotschildów rozpętała piekło w  Europie i na całym świecie posługując się sprawnie Hitlerem, Mussolinim, gen. Franco, Stalinem, Ante Paveličem, Jozefem Tiso i resztą psychopatycznych szaleńców.
 Jakub Frank ogłosił, że jest Mesjaszem.

Baron Jakub Józef von Frank-Dobrucki

Sam przechrzcił się, jak i Adam Weishaupt i nakazał 13.000 swoich wyznawców, by przeszli na wiarę katolicką. Potrzebę stania się katolikami wyjaśniał tym, że jest wcieleniem żydowskiego patriarchy - Jakuba, a tym samym jego uczniowie są Jakubem, zaś katolicy są jego bratem - Ezawem. Nadszedł czas pojednania - uczył katolików - pojednania Jakuba z Ezawem. Swoim uczniom zaś "zdradził", że gdy inkarnował się jako biblijny Jakub, oszukał Ezawa. I tak samo z pomocą oszustwa utworzymy królestwo w Palestynie - dodał.

Rabow w swojej książce pisze, że: Frankiści brali także udział w międzynarodowej intrydze  politycznej. Wysłali tajnych emisariuszy do rosyjskiego rządu i wschodniego Kościoła Prawosławnego i oferowali pomoc w obaleniu Polski i kościoła katolickiego.
Znany, izraelski dziennikarz śledczy (który opisał spisek przeciwko zamordowanemu premierowi Icchakowi Rabinowi)  Barry Chamish dodaje: Frank kontynuował głoszenie paradoksalnych nauk Szabtaja Cvi  o nadejściu mesjańskiej ery, co upoważnia, a nawet zobowiązuje  jego wyznawców  do urządzania  seksualnych orgii i wymieniania się żonami, bo właśnie na tego rodzaju wolności ma polega nowa era. Frank uczył, że tylko w ten sposób człowiek może oczyścić się z grzechów. Rozpusta stała się terapią. Przekonał też swoich zwolenników, że jedynym sposobem na ich przetrwanie oraz owej szczególnej formy judaizmu było udawanie chrześcijan, tak jak dönme spenetrowali świat islamu ... W lutym 1759 r. frankiści zwrócili się do katolickiego kościoła i zgłosili swoją gotowość na przyjęcie chrztu.

Oto do czego prowadzi wielowiekowe trwanie w niewoli religijnych dogmatów, religijnego zamroczenia umysłów, wiary w mściwego, karzącego, "pasającego rózgą żelazną" swoje stworzenia wszystko  widzącego rzekomo Boga, życie w strachu, w niewiedzy, w wierze, pod pręgierzem przynależności do narodu wybranego...
Pojawia się szaleniec i wypowiada słowa. Słowo jest nośnikiem energii. Szabtaj Cwi wypowiedział następujące słowa: JA JESTEM INKARNACJĄ BOGA NA ZIEMI. JA JESTEM MESJASZEM - ZBAWCĄ. OTO ROZPOCZYNA SIĘ MESJAŃSKA ERA - NOWY PORZĄDEK ŚWIATA - ERA ABSOLUTNEJ WOLNOŚCI.
SZALENIEC TWORZY RÓWNOLEGŁY WYMIAR, KTÓRY ZOSTAJE ZAMIESZKANY PRZEZ ZAHIPNOTYZOWANYCH PRZEZ NIEGO NAIWNYCH, ŁATWOWIERNYCH, OBCIĄŻONYCH ZMYSŁACH LUDZI. ANI ON ANI JEGO WYZNAWCY NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY Z FAKTU, ŻE SĄ MANIPULOWANYMI NARZĘDZIAMI SIŁ CIEMNOŚCI - NARĘDZIAMI SZATANA ZMYSŁÓW - NARZĘDZIAMI KTÓRE REALIZUJĄ SWÓJ  DŁUGOFALOWY PLAN POSŁUGUJĄC SIĘ BEZMYŚLNYMI ISTOTAMI LUDZKIMI ZNIEWOLONYMI SWOIMI TŁUMIONYMI OD TYSIĘCY LAT POPĘDAMI, TENDENCJAMI I ZABOBONAMI.
... I OTO PO UPŁYWIE WIEKU POJAWIA SIĘ NASTĘPNE NARZĘDZIE MROCZNYCH SIŁ KONTYNUUJĄCYCH UPARCIE PLAN REALIZACJI SWOJEGO PLANU POLEGAJĄCYM NA PRZYGOTOWANIU DLA SIEBIE ATMOSFERY, W KTÓREJ SPOKOJNIE MOŻNA BĘDZIE ZAWŁADNĄĆ PLANETĄ I ZNIEWOLIĆ JEJ MIESZKAŃCÓW. RÓWNE PRZYCIĄGA SOBIE RÓWNE I PODOBNE. OSZOŁOMIONE ŻĄDZĄ WŁADZY ABSOLUTNEJ ASTRALNE ISTOTY MANIPULUJĄ OPĘTANYMI TĄ SAMĄ ŻĄDZĄ ISTOTY LUDZKIE NIOSĄCE W SOBIE ICH GENY. ZARÓWNO ONI JAK I ICH GENETYCZNI ASTRALNI OJCOWIE KIERUJĄ SIĘ TĄ SAMĄ MAKSYMĄ - NASZ ŚWIĘTY CEL UŚWIĘCA ŚRODKI. POPRZEZ LUDOBÓJSTWO, ZAGŁADĘ NARODÓW DO UPRAGNIONEGO CELU - NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, ŚWIATA, W KTÓRYM PANUJE TYLKO JEDNO PRAWO - NASZA WOLA.
A zawsze wszystko zaczyna się od słowa. W pozytywnym jak i w negatywnym sensie.


Wszechświat składa się z wymiarów penetrujących i penetrowanych. Wymiary czystej świadomości, czystego ducha penetrują wymiary upadłej świadomości, wymiary mroczne i o zgęszczonej konsystencji. Jednym narzędziem (Szabtajem Cwi) demoniczne istoty stworzyły wymiar, który spenetrował wymiar świadomości zwany na Ziemi islamem, następnym narzędziem (Jakubem Frankiem) stworzyły następny wymiar, z pomocą którego spenetrowały wymiar dogmatów katolickich. (Dziś niczym - jutro wszystkim my!... gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród!... bo dziś mamy Niemcy, a jutro cały świat...nie zginęła nasza nadzieja...być narodem wolnym w swojej krainie, w kraju Syjonu i Jerozolimy - impulsy na które reagują bezwolne, bezmyślne szkieletów ludy.

... i ludy maszerują. Orkiestra marsze rżnie, a oni rżną bliźnich swych nie zauważając, że zabijają i giną (z poświęceniem!) służąc śmierci zamiast ŻYCIU. Maszerują, bo nie tworzą własnej przyszłości; są narzędziami demonicznych istot, które na ich trupach budują własne imperium - imperium wcielonej tyranii. Maszerują, powiewają sztandary a na nich szatańskie symbole. Maszerują i śpiewają! Batalony, falangi, dywizje, roty, oddziały, pułki...Śpiewają! Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! SA marschiert mit ruhig festen Schritt! - Chorągiew wznieś! Szeregi mocno zwarte! SA maszeruje spokojnym, zdecydowanym krokiem... Dokąd maszerują? Do utopii, do celu... Wir haben frohen Mut....Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, Dann geht noch mal so gut - maszerujemy radośnie i odważnie.., a gdy żydowska krew tryska spod noża, czujemy się jeszcze lepiej... idą ulicami europejskich miast i w biały dzień, głośno i oficjalnie śpiewają, a gdy stali się zbędni, pozostał po nich jeszcze jeden krwawy ślad w krwawej historii tego świata - ślad bezmyślności.
Sekciarze dönme sięgnęli po władzę w Osmańskim Imperium podczas I-szej wojny światowej i doprowadzili do zagłady Ormian, pierwszego chrześcijańskiego narodu na świecie. Fanatyczni sekciarze obsunęli się w rozwoju na stadium barbarzyństwa. Wszystko w ramach realizacji planu. Rzezie i ludobójstwo. Są odpowiedzialni za wymordowanie niemal całej ludności chrześcijańskiej w Azji Mniejszej; półtora miliona Ormian, pół miliona Greków...
Mevlan Z. Rifat, w swojej książce  wydanej w 1929 roku (i przetłumaczonej na język ormiański w 1939 roku),  pt.  Inner Folds of the Ottoman Revolution (Wewnętrzna złożoność osmańskiej rewolucji)  nazywa wyznawców Szabtaja Cwi "synkrytyczną żydowsko-muzułmańską sektą". "O wymordowaniu Ormian zdecydowano w sierpniu 1910 i październiku 1911 roku. Ta decyzja została podjęta przez  komitet  Młodoturków składający się wyłącznie z wysiedlonych bałkańskich Żydów członków synkretystycznej sekty żydowsko-muzułmańskiej, w tym Tallat, Enver, Behaeddin Szakira, Jemal i Nazim udających muzułmanów. Wszyscy spotkali się w finansowanej przez Rothschilda loży Grant Orient w obecnie greckich Salonikach. Nic dziwnego, bo infrastruktura tej masakry była przygotowana już w sierpniu 1914 roku prawie trzy miesiące przed dołączeniem się Turcji do Wielkiej WojnyW trakcie I wojny światowej aż po dzień dzisiejszy, krypto-Żydzi pełnili najwyższe rangą stanowiska w rządzie tureckim, w tym trzech prezydentów: Atatürk, Inonu i Bayar". Wspomniany wyżej Barry Chamish cytuje w swoich pracach na ten temat także hebrajskiego uczonego Avruma M. Ehrlicka, autora książki pt. "Sabbatean Messianism As Proto-Secularism" (Mesjanizm sabateistyczny jako proto-sekularyzm), który przekazuje m.in. że: [...] pierwszy i drugi z premierów, państwa Izrael -  David Ben Gurion i Moshe Sharett oraz drugi prezydent Izraela, Icchak Ben Cvi - mieszkali w Stambule, gdzie studiowali idęę zwaną "lehitamen", co po hebrajsku oznacza stać się Ottomanem. Niektórzy historycy  twierdzą, że Ben Cvi był potomkiem rodziny należącej do wyznawców Szabtaja Cvi. Mosze Sharett służył nawet w armii  tureckiej podczas I-szej wojny światowej. Ben Gurion zrezygnował z obywatelstwa rosyjskiego w celu otrzymania tureckiego obywatelstwa; był to krok, na jaki wielu innych w Palestynie nie zdecydowałoby się. Izraelscy prezydenci Ben Cvi, Zalman Szazar oraz w pewnym stopniu Icchak Navon byli uczniami osmanizmu.
Mehmet Cavit Bey (1875-1926) był jednym z najbardziej znaczących postaci politycznych wywodzących się z kręgów dönme. Był aktywnym rewolucjonistą w 1908 roku,  wydawcą i redaktorem tabloidu i jako profesor ekonomii był trzykrotnie ministrem finansów nowoczesnej Turcji aż do jego egzekucji za domniemany udział w zamachu na Ataturka. Cavit Bey był zagorzałym syjonistą i widział korzyści dla Turcji w osadnictwie żydowskim w Palestynie. [...] Niezależnie od tego, czy masoni są odpowiedzialni za działalność wywrotową w tym kontekście, loże masońskie były wygodnym locum, zapewniającym miejsca spotkań, tajność struktur rewolucyjnych i personel. Tak więc społeczność dönme rozkwitała w środowisku masońskimumożliwiając tajność ich przedsięwzięć, zajmowanie wpływowych stanowisk oraz zachowaniu ich religijnej idei w tej nie dogmatycznej atmosferze. Pokonując bariery dzielące żydów i muzułmanów powstawało złudzenie, reprezentują oni złoty środek wśród świeckich rewolucjonistów  - Młodoturków. Dönme po dziś dzień zasiadają w tureckich lożach masońskich".
Zagłada Ormian i próba totalnej zagłady Żydów (II wojna światowa i ataki na Izrael) stanowiła preludium do ponownej próby wymazania tych ostatnich z powierzchni planety i kart historii. Mahmud Ahmadineżad,  lider partii Sojusz Budowniczych Islamskiego Iranu i były prezydent Iranu, w październiku 2005 roku, wezwał do "wymazania Izraela z mapy". Skrytykował też jawnie państwa europejskie za prawne regulacje zabraniające negowania Holokaustu. Nakazał też  wznowienie procesu wzbogacania uranu, co wyraźnie niepokoi uzbrojony w broń atomową Izrael. Broń jądrowa w rękach sekciarzy o demonicznej mentalności to KONIEC ŚWIATA JAKI ZNAMY i POCZATEK NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA. Czyżby dzisiejsi frankiści kontynuowali i realizowali Plan B? Państwo Izrael, założone za pieniądze Rotschildów na pustyni żydowskie getto ma stać się grobem tych, których sekta dönme pragnie się pozbyć raz na zawsze? Tym razem muzułmanie i Arabowie będą odgrywać te tragiczne role, które podczas II-ej wojny światowej odgrywali ogłupieni naziści ich sprzymierzeńcy.
Ahmadineżad pokazuje w trakcie kampanii wyborczej,
że pochodzi z rodziny żydowskiej.
I dodaje: Izrael zostanie wykorzeniony z Ziemi!
Prorok czy wtajemniczony dönme?

Jego prawdziwe nazwisko brzmi  Sabourjian.  Jego rodzina przeszła na islam, gdy był jeszcze dzieckiem. W kręgach konwertowanych  planuje się i przygotowuje dzieci do spełnienia misji. (Pamiętacie? To są dzieci poczęte podczas specjalnych rytuałów i uznawane jako "święte potomstwo", tak m.in. Kemal Ojciec Turków. Nota bene Sabour to po persku talit (prostokątna chusta nakładana przez modlących się żydów na głowę lub ramiona). Sabourjian to „ten, który nosi talit i jest popularne wśród perskich żydów.
... a na deser: także dynastia Saudów to krypto-żydzi, których kamuflażem jest założona przez nich skrajnie fanatyczna sekta muzułmańska - el wahabi. Więcej na ten temat tutaj: http://ussus.wordpress.com/2013/06/12/zydowskie-pochodzenie-wahabitow/

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Barack Hussein Obama II
z monarchą absolutnym królem Arabii Saudyjskiej Abd Allah ibn Abd al-Aziz Al Su'ud
Obama: "Pomyślalem sobie, że to bardzo ważne odwiedzić miejsce,
w którym zaczął się islam i gdzie otrzymam rady z ust Jego Królewskiej Mości.

Pan prezydent nastawia ucha i zostaje wtajemniczony Dönme doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych?Obama wyraźnie kłania się nisko przed Majestatem swego pana i doradcy.

Jego poprzednik cieszył się jeszcze bliższym kontaktem z JKM:
Kto? Kogo? Dokąd prowadzi?

All you need is LOVE
Bez komentarza


Krypto-żyd z krypto-chrześcijaninem

Czy teraz świat nie wygląda inaczej?
*) Szabtaj to po hebr.: Saturn. Tak się ciekawie składa, że w starożytnym Rzymie obchodzono w okresie przesilenia zimowego Saturnalia trwające 7 dni i nocy. W całym mieście urządzano uczty, zabawy i orgie. Od tego bożka wywodzi się też ang. saturate - nasycić się).
**) Państwo to powstało w wyniku rozpadu kaganatu zachodniotureckiego w II połowie VII wieku nad Wołgą i Donem

***) Horst-Wessel-Lied (Pieśń Horsta Wessela), znana także jako Die Fahne Hoch (Flaga w górę)

Jerry Rabow, 50 Jewish Messiahs (50 żydowskich mesjaszy) Gefen Publishing, Jerusalem)

Kader Konuk, Eternal guests, mimics and dönme: The place of German and Turkish Jews in modern Turkey
http://www.humanities.uci.edu/history/faculty_profile_baer.php
http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/The-emergence-of-Turkeys-hidden-Jews

****) http://www.fas.org/irp/eprint/iraqi/wahhabi.pdf

(+) Adam Weishaupt Weishaupt był synem George'a Weishaupta, rabina w Ingolstadt.
Po śmierci ojca, gdy miał 5 lat, zajął się nim Johann Adam Freiherr von Ickstatt, jego dziadek, który zmienił nazwisko z Weisthaupt na Ickstatt potym jak orzucił judaizm jako swoje wyznanie.
Ickstatt był profesorem prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt. To on wprowadził wnuka w świat racjonalizmu i różnych kierunków filozoficznych nastawionych na oświecenie człowieka.
Adam Weishaupt był kształcony w szkole jezuickiej, czego szczerze nienawidził.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz