Roman

Roman

wtorek, 29 października 2013

Żywność i depopulacja

Żywność i depopulacja
Co ma z tym wspólnego klan Rockefellerów?

Król naftyDavid Rockefeller
Jeden z pomysłodawców utworzenia kompleksu World Trade Center w Nowym Jorku


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w zarysie, w jaki sposób elity (a rodzina Rockefellerów w szczególności posługuje się żywnością jako bronią.

Bill Gates podjął współpracę z klanem Rockefellerów, międzynarodowym, gigantycznym koncernem Monsanto Company specjalizującym się w biotechnologii i przedstawicielami rządu Norwegii w Doomsday Seed Vault [Spichlerz Dnia Zagłady],  gdzie przechowuje się organiczne nasienie na wypadek jakiejś nieokreślonej katastrofy światowej, która ma nadejść w nieokreślonym bliżej czasie...Spichlerz Dnia Zagłady

Rodzina Rockefellerów doszła do władzy (zwłaszcza po zdobyciu monopolu na Standard Oil), po czym zaczęła manipulować rządem Stanów Zjednoczonych w celu zrujnowania amerykańskiego systemu gospodarczego z pomocą tak zwanego centralnego banku o nazwie Rezerwa Federalna, opanowania przepływu energii uzależniając naród od ropy naftowej i decydując o jakości żywności (GMO - genetycznie modyfikowane organizmy).

William Henry Gates III znany jako Bill Gates
Jego słynny cytat:
Dziś na świecie żyje 6,8 mld ludzi, z perspektywą wzrostu do około 9 miliardów.
Jeśli uda nam się osiągnąć duży sukces z nowymi szczepionkami, służbą zdrowia i działaniami w sferze urodzeń, będziemy w stanie obniżyć tę liczbę prawdopodobnie o 10 do 15%.
Ale nawet wtedy populacja wzrośnie o około 1,3 mld.

Jaki jest ich cel?
Ich celem jest zaślepić, a następnie okraść naród amerykański i zabić, co pociągnie za sobą drastyczne, pożądane przez nich zmiany na całym świecie. Nadszedł czas, aby się obudzić!
Oficjalną nazwą tego programu jest Agenda 21 -Zrównoważony Rozwój. Mowa tu o nadrzędnym planie na depopulacji i przejęcia całkowitej kontroli nad terytorium Ameryki i reszty świata. Nie ulega wątpliwości, że Amerykanie są objęci planem depopulacji. Genetycznie zmodyfikowane organizmy wniknęły w amerykańskie pola uprawne. Rezultat: Genetycznie zmodyfikowana żywność – jak już dziś powszechnie wiadomo – jest szkodliwa dla organizmu i znacznie skraca długość życia człowieka. GMO stosowane są do produkcji szkodliwych słodzików, paszy dla zwierząt, przetworów etc...).
(1) Nasza woda jest zanieczyszczona; zawiera ponad 60.000 substancji chemicznych, z których większość nigdy nie była testowana pod względem bezpieczeństwa.
(2) Nasze powietrze jest toksyczne, a USA jest jednym z najbardziej zatruwanych obszarów o czym świadczą obserwacje t.zw. chemtrails - smug kondensacyjnych zawierających aluminium.
(3) Jest to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej – rzeczy, o istnieniu których już wiemy.
Celem tego artykułu jest jednoznaczne wskazanie na rzeczywiste powiązanie między Rockefellerami i ich zamierzone wykorzystywanie żywności jako broni, która jest skuteczniejsza niż wojskowa dominacja i kontrola źródeł energii. Wprawdzie Agenda 21 została wprowadzona w życie w 1992 roku, jednak elita kolektywistów pod przewodnictwem braci Rockefeller od pokoleń dążyła do zdobycia kontroli nad populacją w Ameryce i na całym świecie.
W roku 1992, polityka depopulacji i totalnej kontroli została zmodernizowana i otrzymała nazwę:
Agenda 21, lub Agenda XXI wieku.
Przesłanką depopulacji i kontroli jest ochrona środowiska. Trzeba być idiotą, aby ignorować kwestie środowiskowe, niemniej jednak rozwiązania proponowane w ramach Agendy 21 nie rozwiążą rzeczywistych problemów. Podstawowymi narzędziami, którymi operuje Agenda 21, to kłamstwo o globalnym ociepleniu, kłamstwa o niedoborach wody (jak w odniesieniu do spowodowanej przez człowieka suszy w Kalifornii, co powoduje niedobory żywności) czy Endangered Species Act [Ustawa o Zagrożonych Gatunkach]  (plan zawłaszcenia własności prywatnej, która jest podstawą tworzenia dobrobytu i wolności). Kontrola żywności i kontrola populacji idą w parze.
Po II-giej wojnie światowej eugeniczny program Trzeciej Rzeszy (selektywna hodowla istot ludzkich w celu ulepszenia społeczeństwa często przy użyciu brutalnych metod, takich jak ludobójstwo i przymusowej sterylizacji) wyszedł na światło dzienne, zaś ludzie nie mają wysokiego mniemania o eugenice, tak więc według Williama Engdahla, autora książki pt. "Seeds of Destruction" (Nasienie zniszczenia), stratedzy Rockefellera zmienili swój profil i ukazuja się jako znawcy badający przyczyny zmian zachodzacych w  środowisku, niedoboru zasobów i przeludnienia. Polityka kontroli populacji jest kontynuowana wraz ze stwarzaniem pozorów troskliwego zainteresowania losami ludzkości, co jest po prostu marketingiem, a słowo eugenika zostało zmienione na pojęcie “human genetics” – nauka o cechach dziedzicznych człowieka. Opracowano też program dla poprawy wizerunku tej niezwykle wpływowej rodziny; akty "filantropijne" i tworzenie wolnych od podatków fundacji, szczegolnie wtedy, gdy bracia Rockefeller stali się bardzo niepopularni w następstwie masakry Ludlow, do jakiej doszło w ich kopalni w stanie Kolorado*. Warunki pracy w kopalni były wręcz niebezpieczne, a wypadki powodowały wiele ofiar śmiertelnych. Górnicy i pracownicy pracowali za talony, które były honorowane tylko w sklepach firmowych należących do Rockefellerów. Gdy robotnicy strajkowali, byli natychmiast eksmitowani ze swoich domów, co zmuszało ich do koczowania wraz z rodziną w namiotach. Byli prowokowani do przemocy, nawet do popełniania morderstw itp. Wszystko to wykorzystano jako pretekst do uzyskania zgody na zaangażowanie się w tą sztucznie stworzoną sytuację US National Guard (czyli Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych) – milicjii wspierającej regularną armię, która otworzyła ogień na miasta namiotów, co skończyło się śmiercią 53 ofiar, z czego 13 to kobiety i dzieci.
Po tych wydarzeniach, Rockefellerowie posłużyli się kampanią propagandową w celu poprawienia wizerunku zakładając zwolnione od podatku fundacje, które bynajmniej nie są filantropijne. W rzeczywistości są one wykorzystywane do finansowania zniszczenia Ameryki**.(Patrz: doskonały zapis wywiadu G. Edwarda Griffina).
John Davison Rockefeller IV, znany jako Jay Rockefeller 
Senator Jay Rockefeller coraz silniej naciska, aby ocenzurować Internet.
"Internet nie powinien istnieć. Jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego"
Czytaj: To schrzani cały monopol, który moja rodzina stworzyła w Ameryce
w ciągu minionych 140 lat, a teraz ludzie dowiedzą się jakimi szumowinami jesteśmy.

Obecnie Rockefellerowie stosują taktykę kontroli ludności i używają żywności jako broni przez stworzona w tym celu frontową organizację o nazwie Consultative Group on Agricultural Resources – CGIAR (Grupa Konsultacyjna ds. Zasobów Rolnych) próbując zdystansować się od społeczeństwa, podobnie jak postąpił klan Rothschildów.

Klan Rockefellerów

Klan Rotschildów

Zazieleni się dzięki nim nasza planeta


Engdahl informuje, że CGIAR działa pod egidą ONZ i Banku Światowego. Głównym celem tej Grupy jest rozpowszechnienie na całym świecie upraw GMO (a więc także w Polsce. Warto więc, aby ludzie składający podpisy pod petycjami przeciwko modyfikowaniu ziaren byli świadomi kto wywiera wpływ na rząd).
Grupa CGIAR została stworzona w 1971 roku przez Rockefellerów i Ford Foundation (Fundacji Forda) przy współpracy ONZ i Banku Światowego. Finansowanie roczne:  $350.000.000 dolarów (słownie: 350 milionów dolarów rocznie). Zielona Rewolucja zainicjowana przez Rockefellerów, która w rzeczywistości była procesem wdrażania nowych metod uprawy w krajach rozwijających się jak Meksyk, czy kraje azjatyckie, miała na celu wzrost wydajności upraw, który jednak zakończył się klęską. Ten program trwał od 1940 -1970 roku.

Bracia Rockefeller

Zielona rewolucja finansowana przez Fundację Rockefellera, Forda, rząd USA i ONZ była w gruncie rzeczy rolniczym eksperymentem, który zakończył się następującymi wynikami:
• zasadzony hybrydowy ryż okazał się w kolejnych generacjach jałowy
• nadmierne zużycie wody doprowadziło do wyczerpania źródła wody
• zastosowanie rakotwóczych pestycydów i herbicydów sprawiło, że producenci tych toksyn wzbogacili się
• stosowanie syntetycznych (ropopochodnych) nawozów doprowadziło do zatrułcia środowiska, ale niezmiernie wzbogaciło klan Rockefellerów, właścicieli Standard Oil
• uprawianie monokultur (uprawia się tylko pojedynczą roślinę), co w praktyce oznacza, że dostawy żywności mogą być zniszczone w jednym sezonie.
Bill Gates chce mieć nową "rewolucję genetyczną" w Afryce. M. in. także z tej przyczyny podjął współpracę z klanem Rockefellerów, z Monsanto i rządem Norwegii w Spichlerzu Dnia Zagłady.
Warto wspomnieć, że Robert Deitch, amerykański działacz społeczny i autor, w swojej książce pt. Konopie: American History Revisited wyjaśnia, że Wielka Depresja, największy, gospodarczy kryzys XX wieku nie był spowodowany przez krach na nowojorskiej giełdzie, ale przez prohibicję (18 poprawka o zakazie spożywania alkoholu obowiązującym od 1920 aż do jego uchylenia w 1933 roku). Wszystkie firmy, oprócz produkujących napoje alkoholowe, a które zmuszone były używać alkoholu zostały zrujnowane. Deitch stwierdził, że wielcy potentaci naftowi, jak bracia Rockefeller (Standard Oil) oraz Mellon (Gulf Oil) zdemonizowali alkohol, nie ze względów moralnych, lecz w celu wyeliminowania konkurencji. Przemysł samochodowy był w powijakach a oni chcieli zdominować rynek energii, więc opracowali plan znokautowania konkurencji. Fundusz Braci Rockefeller stworzył International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications ISAAA (Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych) i jest jego głównym darczyńcą. ISAAA jest zaangażowany w promowaniu objętych prawem własności nasion GMO w krajach rozwijających się. Sponsorami instytutu są – jak donosi amerykański dziennikarz i historyk F. William Engdahl - Monsanto (USA), Dow AgroSciences (USA), Cargill (USA), Bayer CropScience (Niemcy), tajemniczy "anonimowy dawca" (USA) i US-AID State Department.


[Dodatkowo  Engdahl stwierdził, że problem globalnego ocieplenia jest znacznie przesadzony tak, jak „oil peak” (szczyt wydobycia ropy); pogłoski, które mają jedynie "przestraszyć" ludzi i że chodzi tu o "niedbale ukrytą próbę posługiwania się zmianami klimatu, aby móc argumentować konieczność nowej maltuzjańskiej*** redukcji energii i standardów życia dla większości świata podczas gdy elita będzie ciągnąć coraz większe zyski. W trakcie wywiadu udzielonego dla kanału telewizyjnego Russia Today, poruszając temat „arabskiej wiosny” Engdahl stwierdził, że Egyptian Revolution została zaaranżowana w 2011 roku przez Pentagon w celu ułatwienia Barackowi Obamie prowadzenia polityki zagranicznej na  Bliskim Wschodzie, zaś Egipt znalazł się w gorszej sytuacji po obaleniu Hosni Mubaraka. „Ostatecznym celem USA jest do przejęcie pod wojskową kontrolę zasobów Afryki i Bliskiego Wschodu, aby tą drogą blokować wzrost gospodarczy Chin i Rosji, przejmując tym samym kontrolę nad całą Eurazją". Arabska Wiosna jest realizowaniem planu "(...) po raz pierwszy ogłoszonego przez George'a W. Busha na spotkaniu G8 w 2003 roku – wówczas spod nazwą Greater Middle East Projekt”.] Tak jak to było z alkoholem, w 1937 roku, po nieustającym lobbingu zrobili to samo z konopiami indyjskimi. Drogą oszustwa i demonizowania marihuana i konopie zostały zakazane, mimo że zawierają tylko śladowe ilości substancji czynnej, ale ludziom wmówiono, że jest to "substancja kontrolowana". Konopie to roślina, której koszt utrzymania jest minimalny,  nie potrzebne są do jej uprawy pestycydy lub herbicydy; można z niej produkować olej, wyroby papiernicze, ulegające biodegradacji tworzywa sztuczne, leki i tekstylia. Może też służyć jako niezwykle pożywny pokarm. Ponieważ giganci Rockefeller i Mellon (nafta), DuPont (przemysł chemiczny i Hearst (papier) poczuli się zagrożeni, połączyli się w koalicję, aby zdelegalizować konopie. Gdy w czasie II wojny światowej okazało się, że konopie są potrzebne, znowu pozwolono na ich uprawę w USA.

Konopie był zagrożeniem dla Rockefellerów i ich sprzymierzeńców nie tylko dlatego, że produkuje się z nich olej, ale także dlatego, że Cannabis jest stosowany jako lek, co tym samym zagraża ich monopolowi na rynku farmaceutycznym.  W 1973 roku, Nelson Rockefeller jako gubernator stanu Nowy Jork, wprowadził marihuanę na listę „środków odurzających" (“Rockefeller Drug Laws”).


Od tej pory groziły surowe kary - od 15 lat do dożywocia - za posiadanie i sprzedaż narkotyków (w tym oczywiście marihuany). Także w innych stanach wprowadzono w życie to prawo, które stało się kamieniem węgielnym beznadziejnej amerykańskiej "walki z narkotykami".
Samowola tych ludzi jest bezgraniczna a zasięg ich działania rażący mieszkańców całego świata. Przeciętny Jean Castell, Helmut Schmidt czy Jan Kowalski nie zdają sobie sprawy z faktu, iż kilku ludzi, o istnieniu których być może nawet nie słyszał, a jeśli tak, to przecież żyjących po drugiej stronie globu, decyduje o wielu sprawach dotyczących swobody życia, duchowego rozwoju i oczywiście zdrowia.

Rząd USA chce opodatkować konopie.
A rząd polski?

Ale powoli ludzie budzą się do wolności. Prawie 20 stanów stawia opór tego typu narzucanym prawom. Kalifornia była pierwszym stanem, który przeciwstawił się rządowi federalnemu jeśli chodzi o dekryminalizację marihuany do zastosowań medycznych.
Rząd USA chce opodatkować konopie. A rząd polski? ( W 2006 roku, ustawy o umożliwieniu uprawy konopi przeszły przez obie izby ustawodawcze w Kalifornii, ale usłużny kolektywista, Arnold Schwarzenegger zawetował ustawę).


Silny na ekranie...
Buffet, Schwarzenegger, Rothschild
...ale tchórzliwy w obliczu "trzymających władzę"

Oto jak można naginać, przeginać i obchodzić dookoła ustanowione przez człowieka prawa, czego dokonać się nie da w obliczu kosmicznych, Boskich praw).
Piętnaście innych stanów wprowadziło lub wprowadza przepisy zezwalające na uprawę konopii, jednak nadal obawiają się agencji rządowej o nazwie Drug Enforcement Administration (DEA), której zadaniem jest egzekwowanie prawa zawartego w ustawie o substancjach kontrolowanych z 1970 roku i "walka z narkotykami". Oznacza to, że jeśli ta nowa ustawa zostanie przepchana, każdy będzie mógł palić marihuanę z jakiegokolwiek powodu, nie tylko z medycznych zaleceń.
Jest to istotne ponieważ otworzy to drzwi do uprawy konopi potrzebnych do produkcji zdrowej żywności, oleju, tworzyw naturalnych, papieru, itd.

Warto pomyśleć o tym i u nas, w Polsce.

Osobiście zalecam styl życia w kraju,w którym nikt nie boi się nikogo.
Obywatele dla rządu, a rząd dla obywateli [RN]

[W oparciu o materiał Cassandry Anderson, Infowars.com]


3 komentarze:

 1. Wielkie dzięki Panie Romanie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Czego by nam nie zrobili - to z ich strony samoobrona. Już nie trzymają cugli w rękach. Boją się nas, a w strachu będą popełniali coraz więcej błędów... i tak zło zniszczy się samo.

  OdpowiedzUsuń
 3. Tak wiarygodny artykuł cytujący wikipedie oraz infowars(sarkazm). "Jego słynny cytat:
  Dziś na świecie żyje 6,8 mld ludzi, z perspektywą wzrostu do około 9 miliardów.
  Jeśli uda nam się osiągnąć duży sukces z nowymi szczepionkami, służbą zdrowia i działaniami w sferze urodzeń, będziemy w stanie obniżyć tę liczbę prawdopodobnie o 10 do 15%.
  Ale nawet wtedy populacja wzrośnie o około 1,3 mld." słynny cytat wyrwany z kontekstu przez niekompetentne niezadające sobie trudu by to zweryfikować. Tyle głupot błędów merytorycznych w jednym komentarzu nigdy nie widziałem a twoje punkty 1,2,3 są istnym epimedium głupoty pokazującym brak podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii. Chciałbym żeby depopularyzacja była prawdą, nie byłbym narażony na czytanie takich głupot. Co do samej sprawy więżą w nią tylko na tyle mało inteligentne osoby które nie zdają sobie sprawy z reperkusji jakie by nastały po takim procederze. Polecam douczyć się z zakresu toksykologii i chemii i wtedy pisać artykuły w tej tematyce.

  OdpowiedzUsuń