Roman

Roman

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Plany rzekomo "oświeconego rządu cieni"

Konwencjonalni  historycy twierdzą, że "anglosaską misją" było rozprzestrzenianie się "chrześcijaństwa" w VIII wieku.
Georg W. Bush wspomniał o tej misji, gdy armia amerykańska zajęła Irak.


Papieski wysłannik, kardynał Roger Etchegaray
u Saddama Husseina (2003)

Misjonarz katolicki z USA
Jakiego chrześcijaństwa? ... Tego stylu życia, którego uczył Jezus przed 2000 lat, czy tego zboczonego, ze "świętą inkwizycją", ze "świętym bezwstydem", z usprawiedliwianiem ludobójstwa przy użyciu broni nuklearnej? (Patrz: moje poprzednie posty). Dzisiaj ten frazes zawiera w sobie nadal ukryty, złowrogi sens. Loża anglosaska bowiem inscenizuje takie socjologiczne eksperymenty jak np. kijowski Majdan. Tworzy się chaos, z którego ma wytworzyć się nowy porządek, nowy ład - nowy ogólnoświatowy reżim.
"Oświeceni" członkowie tego typu tajnych lóż planują wybuch III wojny światowej. Użyte zostaną bronie jądrowe i biologiczne. Powstające z dnia na dzień napięcie między Białym Domem a Kremlem nie jest przypadkowe. To Putinowi i Obamie przypadło odegrać pewne historyczne role. Za zamkniętymi drzwiami spotykają się potajemnie przedstawiciele lóż, którzy wspólnie tworzą scenariusz. Przeciętny człowiek nie wie o takowych spotkaniach. Dla przeciętnego człowieka są spreparowane odpowiednio (w zależności od kraju, w którym żyje) tak zwane wiadomości nadawane przez środki masowego przekazu. Przeciętny człowiek  w i e r z y - tak człowiek religijny wierzy - ale nie wie. Przeważnie dopiero po latach dowiaduje się o tajnych spotkaniach i o tym, jak to było naprawdę. 
Planowany jest na początek atak Izraela na Iran. Izrael ma alibi. Iran grozi "wymazaniem" tego państewka z mapy świata i imienia po jego istnieniu. Ostatnio Henry'emu Kisingerowi wyrwało się, że Izrael zniknie z mapy świata jak np. Mur Berliński lub DDR.
Rosja, Iran albo Chiny będą prowokowane do reakcji przy użyciu broni jądrowej. Po kilku potyczkach jądrowych planowane jest zawieszenie broni. Świat ogarnie strach i chaos; emocje te mają być kontrolowane przez oświeconych manipulatorów. Skrajny stan napięcia zostanie wykorzystany do uzasadnienia stałej kontroli społeczeństw i gwałtownych akcji wojskowych na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wszystko to logistycznie zaplanowane.Wynik amerykańskiego eksperymentu

Ale to już było. I nie wróci więcej?...
Planowane jest w okresie zawieszenia broni jądrowej potajemne użycie broni biologicznych. Te będą początkowo skierowane przeciwko Chinom. "China will catch a cold"; Chiny zachorują na grypę. Następne ofiary to ludność państw Zachodu. Infrastruktura zostanie krytycznie osłabiona. To ma być początek boleści - jak przepowiadał Jezus.


Ofiary eksperymentów z bronią bio-logiczną


Następna faza planu anglosasów to "prawdziwa wojna nuklearna". Planowane ludobójstwo. 


Musimy "odstrzelić" nadwyżkę mieszkańców [tej Ziemi]
- wypowiedź jego Książęcej Mości, księcia Filipa,
małżonka królowej Wielkiej Brytanii, Elżbiety II.
W ten sposób ci ludzie planują  zredukowanie liczby ziemskiej populacji o 50%.
Ten plan nie jest nowy. Ten scenariusz planowano przez dziesięciolecia. Obie wojny światowe były fazami planowanej apokalipsy, tak jak m.in. planowana centralizacja zasobów finansowych w wyniku zaplanowanej zapaści finansowej.
Następne "biada", aby znów zacytować Jezusa to "wydarzenia geofizyczne". Kataklizm, który będzie ukoronowaniem ludobójstwa. Skutki użycia broni jądrowych i biologicznych to przysłowiowe małe piwo w porównaniu z bronią geofizyczną (elektromagnetyczno-dźwiękową).

Alaska HAARP
(Na tej harfie nie grają aniolowie)


Niejeden Czytelnik/Czytelniczka zadaje sobie w tej chwili pytanie: Skoro można zainicjować geofizyczną katastrofę, to dlaczego inicjować uprzednio III-cią wojnę światową?
Odpowiedź: Ponieważ ten plan jest realizowany w celu stworzenia nowego świata po zniszczeniu starego. W tym nowym, lepszym świecie nie będzie już znana bezinteresowna miłość bliźniego. W tym świecie będzie panował porządek i ład zgodnie z wolą i zamysłem oświeconych nadzorców. Globalna IV Rzesza. Państwo prawa, nie sprawiedliwości. Aby zapewnić że ten nadchodzący "Nowy Porządek Świata" będzie taki jakiego sobie życzą wyznawcy Lucyfera, totalitarne struktury kontroli muszą być przygotowane jeszcze przed wystąpieniem owych "geofizycznych wydarzeń". Przerażeni ludzie będą łaknąć spokoju, porządku i przyjmą każdy system władzy. Machiavelli się kłania.
"Weź pod kontrolę naftę, a będziesz kontrolować narody.
Kontroluj żywność, a będziesz sterować ludźmi.""Wojskowi są tępe, głupie zwierzęta używane jako pionki w polityce zagranicznej".
H. Kissinger, laureat nagrody Nobla

Jaką rolę ma odegrać prezydent Obama?
Kissinger: "Zadaniem" Obamy jest pomóc w tworzeniu "nowego porządku świata".
Thank you, Henry! Teraz już wiemy.

Wprowadzenie stanu wojennego przed planowaną katastrofą w "wybranych" krajach, pozwoli "wybranym" ludziom przetrwać i... żyć od nowa w pięknym post-katastroficznym, uporządkowanym świecie. Jak długo? Przez okres następnej jugi czyli epoki trwającej - jak wierzą oświeceni sataniści - 11 500 lat. A więc nadal w więzieniu materii, na materii; nadal cierpienia, nadal procesy fizjologiczne, choroby popromienne, reinkarnacja i reżim.
Merci! Ce pas pour moi! To nie dla mnie. [A dla Ciebie? Zastanów się]...
Dobrze - wtrąci ktoś. Ale czy nie jest napisane w biblijnej Księdze Rodzaju: [...] zaludniajcie ziemię i bierzcie ją w posiadanie! Dla was są ryby w morzu, ptaki w powietrzu i wszelka istota żywa, która się porusza na ziemi. (1:19-25). O ile te słowa nie są włożone w usta Stwórcy wszechrzeczy, który człowiekiem nie był i nie jest i który przekazał nam (stworzonym na Jego obraz i podobieństwo), że jesteśmy tylko przechodniami na Ziemi, to - dobrze - kto chce niech bierze Ziemię w posiadanie ale z miłością do jej mieszkańców, do ryb, ptaków i wszelkich istot żywych, a nie z nienawiścią i odrazą, jak np. wyżej cytowany książę Filip, pseudonim "wirus", po tym, jak powiedział: ..."w następnej inkarnacji życzyłbym sobie odrodzić się jako śmiertelny wirus, aby zmniejszyć liczbę ziemskiej populacji”. (To jego właśnie wraz z królową gościł nie dawno jezuita papież Franciszek).
Jaki będzie ten post-katastroficzny "naród wybrany"? Będzie to rasa kaukazoidalna, a więc biała rasa. (Pośród polskich antropologów ponad 25% z nich odrzuca w ogóle pojęcie rasy).


Oto na czym polega owa  m i s j a  anglosaska. Oto dlaczego wpajano nam istnienie rzekomego chińskiego niebezpieczeństwa. Oto dlaczego planuje się przede wszystkim użyć broni biologicznych w Chinach.  MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ, ŻE W PRZYSZŁYM ŚWIECIE BĘDZIE MAŁO MIEJSCA DLA KOLOROWYCH, KTÓRZY BYĆ MOŻE NIE PRZETRWAJĄ. (Memento eksperyment Fukushima).

Spadkobiercami tej planety mają być totalitarne, wojskowe rządy ludzi Zachodu, ludzi białoskórych. Taki jest demoniczny plan białoskórych, bo anglosaskich satanistów, którzy nie widzą, że Szatan już ich nie wspiera. Są inspirowani jeszcze przez niskiego rzędu astralne istoty i wierzą  ich przychylność tak, jak członkowie Judenratów wierzyli w przychylność hitlerowców służąc im potulnie...
Oczywiście trudno w to uwierzyć, bo z drugiej strony poszerza się stan ludzkiej świadomości i dzieje się wiele dobrego na tej Ziemi. Jednak to wszystko opisywane jest przez wielu komentatorów i badaczy z całego świata, mimo iż ludzie ci nie znają osobiście. Ten scenariusz wyjaśnia dlaczego ten świat tak wygląda jak wygląda i mimo że ostatnimi laty osadzono w rządach USA czarnoskóre marionetki, to jak widać chodzi tu o wyższość rasy białej nad innymi rasami. „Heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt“... - śpiewali niemieccy naziści w czasie II wojny światowej; dziś nasze są Niemcy, a jutro cały świat. Dlatego wspomniałem wyżej o Czwartej Rzeszy.
A jednak światło w ciemności świeci i penetruje ją zgodnie z Boskim Prawem. Ciemność penetrować nie jest zdolna. Ciemność ma tylko jedną opcję, a mianowicie cofać się przed światłem.

Rozwój duchowy. Tego się boją owi diaboliczni konspiratorzy. Naszej rozbudzanej świadomości i percepcji rzeczywistości. Setki tysięcy ludzi budzi się gwałtownie na całej planecie.
Zapowiedź  Chrystusa - (Apokalipsa, 16:15) - spełnia się na naszych oczach, tak że planowane przez szaleńców zdarzenia nie są bynajmniej nieuniknione. Ludzie muszą tylko czuwać, żeby ich nie skłócono jak to dzieje się dziś na Ukrainie. Muszą nauczyć się współpracować dla własnego dobra i nadchodzących pokoleń. Muszą nauczyć się patrzeć poprzez materię (a nie jak dotąd na materię, np. na kolor skóry). 
Czy ich wątroby i śledziony są białe, żółte, czy czarne?
Niepotrzebne skreślić?
Co się liczy? Fotony czy obudowa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz