Roman

Roman

czwartek, 15 maja 2014

HARMONIA, ZDROWIE I ZBAWIENIE DUSZY

HARMONIA, ZDROWIE I ZBAWIENIE DUSZY TO JEDNO I TO SAMO.UZDRAWIANIE to pobudzanie u pacjenta procesu równowagi między jego rozwojem duchowym, a rozwojem fizycznym. Celem uzdrawiania jest zaprowadzenie porządku, proporcji i harmonii, które to stanowią podstawowe atrybuty Boskości istoty duchowej żyjącej w ludzkim ciele, w tak zwanym człowieku, Boskości która jest wrodzonym rzec można, naturalnym stanem świadomości istoty ożywiającej, niosącej życie we wszechświecie i służącej Życiu.

WSZYSTKO jest promieniowaniem w różnych formach skupienia. Doprowadzenie duszy i organizmu, w którym żyje istota duchowa do stanu harmonii powoduje zmianę częstotliwości obu pól - ciała duchowego i jego fizycznej otoki, ziemskiej szaty. Im wyższa częstotliwość, tym bliżej zdrowia, tym bliżej zbawienia, tym bliżej utraconego stanu świadomości zwanego przez ludzi boskością.KAŻDE POLE ENERGII, a więc każdy duch, każdy człowiek nie drgający synchronicznie z WSZECHharmonią, ze Zdrowiem, automatycznie staje się istotą upadłą i potrzebuje uzdrowienia, czyli zbawienia.


Świadomy rezonans z harmonią, z kosmicznym, naturalnym porządkiem jest świadomym procesem zbawienia, świadomym procesem powrotu do zdrowia. Wszystkie inne techniki leczenia to mniej lub bardziej agresywne próby manipulowania częstotliwością duszy lub tylko materialnego ciała z pomocą środków chemicznych, homeopatycznych (wysokie potencje), napromieniowywania, akupunktury, pól magnetycznych i skalpela. A zatem każdy z nas jest w stanie podnosząc swoją częstotliwość zmienić wartość swojego życia. Należy tylko świadomie nastawić nasze wewnętrzne anteny na właściwą stację nadawczą, a ta jest w nas samych, w głębi każdej duszy; stację, która - jak zapewniają nas teksty pochodzące z różnych starych ksiąg i najnowsze odkrycia fizyki kwantowej - stworzoną na wzór, na obraz i podobieństwo Boga, Stwórcy, która jest polem zjednoczonym, jest mikrokosmosem pulsującym w makrokosmosie.

Bóg, którego Chrystus nazywa Ojcem [awinu - hebr. nasz Ojciec] jest najsilniejszym Generatorem energii życia w duszy. Serce ludzkie okazuje się być najsilniejszym generatorem energii elektrycznej i wchodzi w interakcję z pozostałymi polami energii, z tak zwanym kosmicznym środowiskiem. Jesteśmy w stanie komunikować się z każdą istotą żywą, ponieważ właśnie dzięki prawu komunikacji wszechświat funkcjonuje nienagannie. 
Wiedzą o tym zarówno biali jak i czarni magowie. (Bądźcie i wy doskonali, jak Ojciec wasz w niebie doskonały jest - aby zacytować tu Chrystusa). Każdy z nas jest w stanie wprowadzić się świadomie (lub bezmyślnie) w dowolny stan drgania i komunikować się z dowolną stacją nadawczą - z Bogiem w sobie lub z innymi istotami. Każda myśl stanowi pole rezonujące z podobnymi polami drgającej energii. Praktycznie oznacza to, że powinniśmy myśleć świadomie, o ile nie chcemy komunikować się z niesłużącymi nam polami energii względnie istotami. One przecież transmitują, emanują tak jak my. Odpowiadamy lub nie. Tu korzystamy już z wolnego wyboru. Mamy szansę komunikować się ze Stwórcą w nas albo z innymi nadajnikami i użytkownikami ludzkich ciał (walk-ins). Na tym właśnie polega odpowiedzialność. Komu i przed kim chcemy odpowiadać...
Magnetyzm również jest jednym z podstawowych kosmicznych praw. Każda myśl jest magnetyczna. Jest falą energii, którą transmitujemy. Przyciąga sobie podobne. Zewsząd! Jeśli świadomie nastawiam się na Doradcę z mojego wnętrza, to przez Niego będę inspirowany. Jeśli zmieniam swój stan świadomości i kieruję się egoistycznymi, egocentrycznymi pobudkami, wówczas przyciągam do siebie takie same i podobne programy. Inni doradcy mają do mnie dostęp, ale ci nie są bezinteresowni tak, jak Doradca z wewnątrz. Mogę otrzymać pomoc polegającą na zmaterializowaniu mojej egoistycznej zachcianki, życzenia nastawionego na posiadanie jakiegoś materialnego obiektu pożądania, ale w zamian za coś... To się ładnie nazywa "dług wdzięczności". O bezinteresowności na tym planie nie ma mowy.

WSZYSTKO ZAWARTE JEST WE WSZYSTKIM. WSZYSTKO JEST ŚWIATŁEM.

Każda myśl jako drgające pole energii stanowi zarazem informację. Informacja jest falą nośną, obrazem. Każda myśl dąży do zmaterializowania się. Pytanie, które każdy świadomie rozumujący homo sapiens sapiens (człowiek czujący i myślący) powinien sobie zadać jest:  c o  ja chcę zmaterializować w swoim życiu w ciele na Ziemi i  d l a c z e g o ?  Pytania o motywy postępowania są najbardziej istotne, bowiem pozwalają nam poznać siebie - zobaczyć swoje słabe jak i silne strony. W każdej chwili dokonujemy wyboru doradcy, ale czy świadomie? 
Po owocach poznajemy  k t o  nam doradzał i czy był to ów prawdziwy Doradca, czy też uzurpator - istota grająca rolę doradcy.
Np.:

Czy na pewno był to archanioł Gabriel?

... albo:

Inni doradcy1 komentarz:

  1. ze swojej strony dodam ,ze podszepty zawsze chodzą parami i wolna wola kierowana rozwojem świadomości ma pole działania... to ona wybiera ścieżkę to nasz hart ducha pozwala nam wybrać

    OdpowiedzUsuń