Roman

Roman

sobota, 27 grudnia 2014

DLACZEGO ILUMINACI SĄ "ANTYSEMITAMI"?

Po mojej rozmowie przed kamerą z Januszem Zagórskim w NTV (22 października 2014)* na temat sekt i władzy cieni, otrzymałem i nadal jeszcze otrzymuję od czasu do czasu maile i telefony od osób, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tajnych sekt żydowskich i nie żydowskich; ugrupowań ziejących jedno do drugiego niebywałą nienawiścią, bowiem i jednym i drugim zależy tylko na jednym - na totalitarnej władzy. Od czasu do czasu ta nienawiść przykrywana jest rzekomym pojednaniem - jako że cel uświęca środki - jednak gdy tylko partner staje się zbędny w ich nieustannym, maniakalnym dążeniu do władzy, "zwycięzcy wbijają partnerowi przysłowiowy nóż w plecy. Taka jest mentalność oświeconych...

Ten psychologiczny defekt świadczy z reguły o szatańskim dziedzictwie istoty duchowej jak i ludzkiej, bowiem człowiek - jako genetyczne zjawisko w czasie - sterowany jest od wewnątrz. Gdy opętany ideą władzy (nieczysty) duch opuszcza ziemską szatę, czyli bioelektryczny organizm - ten więdnie i w końcu obumiera; obumiera tak jak wszystko, co od Boga nie pochodzi i dla Boga nie żyje. Zaś dla Boga nie żyje ten, kto chce zapanować i zniewolić inne istoty żywe, bo zapomniał w swym obłędzie, że sam jest życiem.

Niektórzy wręcz z przyzwyczajenia oskarżają o wszystko co złe żydów/Żydów nie zastanawiając się nad tym, czy to są ich własne myśli, czy też przyswojone. Źródłem zjawiska znanego pod nazwą "antysemityzm" są wewnętrzne kręgi iluminatów, z czego owi oszczekujący  k a ż d e g o  żyda nie zdają sobie sprawy. Fakt iż ktoś podaje się za żyda, (katolika, mormona lub protestanta) i postrzegany jest jako  t a k i, nie oznacza wcale, że ów człowiek faktycznie jest wyznawcą jednego z tych -izmów.
To nic nowego. Świat jest teatrem, aktorami są ludzie - oznajmił William Shakespeare. Ludzie z iluminackiej piramidy władzy rozmawiają pomiędzy sobą nie po żydowsku, nie po hebrajsku; bardzo często po niemiecku. To oni decydują o tym, czy przyjąć w swoje kręgi byłego żyda, katolika, czy protestanta, który oczywiście musi się wykazać, udowodnić swoją lojalność w stosunku do ich bóstwa - Szatana. To oni pociągają za sznurki, manipulują i kontrolują światowe wydarzenia. Ich siedzibą główną jest Rzym i Niemcy i stąd płyną dyspozycje do niższych lóż. Dopiero na  tym poziomie piramidy materializują się takie potworki jak komunizm bez ludzkiej twarzy, hiszpański frankizm (nie mylić z uczniami Jakuba Franka!) czy niemiecki nazizm.
To nie przypadek, że dzieduszka Lenin był w rzeczywistości agentem niemieckich służb specjalnych i nie jest przypadkiem, że po upadku tworu zwanego Trzecią Rzeszą, niewidzialna siła ocaliła Niemcy od zniszczenia ich zdolności ponownego uzbrojenia się i do kontynuowania wojny. Prawnie przecież skapitulował Wehrmacht, a nie państwo o nazwie Trzecia Rzesza.Takie projekty jak plan Morgenthaua i plan Monneta zostały odrzucone, dzięki czemu dzisiaj Niemcy są w stanie kontrolować twór zwany Unią Europejską. Wszystko wskazuje na to, że rząd USA jest kontrolowany przez te właśnie kręgi.

- A co z proizraelskim lobby - zapyta ten i ów. - Wszędzie roi się od Żydów.
- To pionki w grze, której zasady znane są tylko wewnętrznym kręgom. Iluminaci nienawidzą żydów.
Tu należy zadać pytanie: Których żydów? Jakich żydów?
Odpowiedź na te pytania jest prosta: tych wszystkich żydów (religijnych i ateistów), którzy nie są gotowi świadomie, z premedytacją stać się wyznawcami duchowej istoty zwanej Szatanem albo Lucyferem, której służą wewnętrze kręgi iluminatów. Iluminaci są zdecydowanymi rasistami. M.in. z tej przyczyny prace doktora Ante Diopa nie są rozpowszechniane**, a teorie o wyższości białej rasy nad innymi rasami pokutują po dzień dzisiejszy. I także z tej przyczyny wszczepiono nam wizję Atlantów i starożytnego Egiptu jako cywilizacje białoskórych...

Raz jeszcze podkreślam: świat nie jest taki jaki chcemy widzieć, lecz jest taki, jak nam go pokazują czarni magowie - sataniści... zgodnie ze stanem swojego stadium świadomości. Każdy na podobieństwo Stwórcy jest mikro-stwórcą i każdy z nas tworzy to, co w sobie posiał.

Naczelny rabin Izraela w odpowiednim do tej roli stroju niekoniecznie musi realizować w życiu codziennym 10 mojżeszowych "przykazań". Papież w odpowiednim do tej roli stroju nie musi bynajmniej realizować w życiu codziennym ani "przykazań" ani nauki zawartej w chrystusowym Kazaniu na Górze. I jeden i drugi może natomiast wierzyć, że powinien służyć Szatanowi, jeśli chce zaspokoić paląca go żądzę władzy stając się kimś ważnym w tym materialnym świecie i mieć władzę nad innymi. Taki  zagubiony człowiek mimo wszystkich swoich osiągnięć jest jednak nieszczęśliwy. Jest nieszczęśliwy ponieważ nie kocha nikogo - nawet samego siebie. Egocentryzm jest wirusem.

Jednak nie wolno generalizować. Nie każdy rabin i nie każdy ksiądz jest kłamcą i oszustem. Są dusze, które rzeczywiście starają się służyć DOBRU i błądząc wsiąknęły w świat przeróżnych wyznań. Studiując je i rozpoznając z czym w rzeczywistości mają do czynienia, znajdują w sobie na tyle odwagi i godności, aby stanąć po stronie DOBRA i wskazać czym jest ZŁO. Takim zawiedzionym chrześcijaninem okazał się jezuita, dr Alberto Rivera, który na czas połapał się, że chrześcijaństwo i katolicyzm to nie jedno i to samo jeśli - mowa choćby tylko o moralności. Takim okazał się także rabin  Marvin S. Antelman, sędzia Najwyższego Sądu Rabinackiego Stanów Zjednoczonych (The Supreme Rabbinic Court of America ), chemik, biochemik i astrofizyk, który zadaje wiele "nie poprawnych" pytań, jak np. czy nie należy ekskomunikować laureata nagrody Nobla, Henry'ego Kissingera i wychowanego w jezuickiej szkole Szymona Perskiego vel Peresa.

Między nami jezuitami...

Dr Marvin Antelman jako pierwszy ujawnił herezje Szabtaja Cwi i Jakuba Franka-Dobruckiego, z powodu których doszło do schizmy w kręgach europejskiego żydostwa w XVII i XVIII wieku. Obaj wspomniani tu sekciarze byli satanistami, co jasno wynika z ich nauk. Stworzone przez nich mentalne wirusy są śmiertelne. Wyznawcom tego kierunku myślenia wolno zabijać, kłamać, oszukiwać, oddawać się zboczeniom, bowiem "grzech" jest tu drogą wiodąca do zbawienia. Cytowane często przez oburzonych nie-żydów fragmenty Talmudu, z których wynika rzekoma wyższość  wybranego narodu nad innymi narodami (gojami; goj - hebr. naród) to wirusy zasiane przez te właśnie kręgi. Ale...
O co tym źle wspominanym w kręgach ortodoksyjnego żydostwa ludziom - Szabtajowi i Jakubowi chodziło?
W jakim celu te dusze wcieliły się w ludzkie ciała?
Dlaczego pośród wyznawców Mojżesza?
Dlaczego pośród ludu, w który wcielił się Chrystus?

Ponieważ od zawsze wierzono, że zbawienie wyjdzie od żydów, że z Syjonu wyjdzie Prawo, a Słowo Pana z Jeruzalemu.
[To z tej przyczyny madame Dorothy de Rotschild ufundowała budowę w Jerozolimie Trybunały Świata].
Patrz:http://romannacht.blogspot.com/2013/09/sadu-najwyzszego-w-jerozolimie-czy.html

Chodziło im o to samo, o co chodziło zbuntowanemu serafinowi Satanie/Szatanowi/Lucyferowi; o wymazanie z pola informacyjnego kolektywnej pamięci boskich zasad etyki i moralności i wszczepienie swoim bezkrytycznym wyznawcom własnych wyobrażeń, aby zaprogramować w ten sposób posłuszne ich woli, bezmyślne społeczeństwo. Urządzanie seksualnych orgii wraz z wymienianiem się żonami pod płaszczykiem seksualnego wyzwolenia było dla niewtajemniczonych wyznawców sabateizmu i frankizmu atrakcyjnym polem przyciągającym niedojrzałe jednostki. Tu należy szukać korzeni np. freudyzmu, który odradza się dziś jako neo-freudyzm i prawdziwych przyczyn zlikwidowania doktora Wilhelma Reicha i tłumienia wiedzy o jego pracy nad funkcją orgazmu. Kto kontroluje orgazm masy organizmów - jest ich władcą. Jak wspomniałem już wyżej, iluminaci to ludzie psychicznie niestabilni i nieszczęśliwi. Tacy władcy zawsze żyją w strachu.

Ultraortodoksyjni rabini nienawidzili odstępców-satanistów, a ci ostatni odpłacali im pięknym za nadobne. Schizma ta częściowo odzwierciedliła się w przepaści między żydami niemieckimi, którzy w religii chcieli widzieć "świecki humanizm i rozsądek". (Przede wszystkim jestem Europejczykiem, potem Niemcem, a dopiero na końcu żydem). Swoich żydowskich braci, którzy w znacznej mierze trzymali się ortodoksji nazywali z wyższością - Ostjuden. Tak więc generalizujący antysemici posługując się pojęciem "żydzi" (żydzi rządzą światem, żydzi rządzą Polską, żydzi kontrolują kościół katolicki etc.) nie zadali sobie trudu zaznajomienia się z faktami przez co ich wypowiedzi albo są niemiarodajne albo stanowią zniekształcone półprawdy.

Wielu zeświecczonych żydów próbując zastąpić religię wiarą w doczesną utopię wiecznego dobrobytu w materii stało się w swych dążenia radykałami, a tych iluminaci bez trudu zarazili bakcylem komunistycznej wolności (dziś niczym - jutro wszystkim my!).
- Zmienimy świat na lepszy! - wołają po dziś dzień iluminaci.
- Yes, we can! - powtarzał w kółko Obama osadzony przez nich w Białym Domu.

Jakub Frank-Dobrucki zawarł sojusz z rodziną Rotszyldów, którzy prowadzili interesy z iluminatami i z kościołem rzymsko-katolickim. Zdecydowano zacząć deprogramowywanie i restrukturowane religijnej społeczności żydowskiej. Obiecywano im wolność po odrzuceniu życia według przykazań i opuszczeniu wewnętrznego gettaZachęcali do asymilacji, namawiali do zawierania mieszanych małżeństw, do zmieniania nazwisk i do konwersji na katolicyzm (Były to ogniwa skrupulatnie opracowanego planu). Tych którzy nie domyślając się prawdziwych intencji PODPORZĄDOWALI SIĘ ich woli - nie zdając sobie z tego faktu sprawy - czujnie obserwowano i stopniowo wtajemniczano w część szatańskiego planu wymazania z powierzchni Ziemi nie tylko ortodoksyjnych żydów ale i chrześcijan. CELEM DEMONÓW JEST INWAZJA NASZEJ PLANETY. Sataniści są tylko gorliwymi sługami.
"Przykazania" i "Kazanie na Górze" miały sczeznąć raz na zawsze.
Tu mamy do czynienia nie z teorią, a z praktyką spiskujących wyznawców Szatana: ex-żydów, kryptożydów-frankistów (nie mylić z hiszpańskimi faszystami katolickiego generała Franco, ani z franciszkanami, chociaż i pośród nich byli frankiści) i nie-żydów, którzy rezonowali z tą zwodniczą herezją. [Powieśmy na wędce haczyk w formie trzech liter - SEX - a ryby przypłyną natychmiast. W filmach Disneya ta sztuczka znajduje od lat zastosowanie].

W jednym z moich poprzednich postów wspomniałem kilka nazwisk znanych z historii postaci pochodzących z takich konwertowanych domów:
Część pierwsza: http://romannacht.blogspot.com/2013/08/1-ataturk-mickiewicz-sabatarianie.html
Część druga: http://romannacht.blogspot.com/2013/08/2-frankisci-jezuici-antysemityzm-ii-ga.html
Część trzecia:
http://romannacht.blogspot.com/2013/08/3-sabatarianiefrankisci.html

Do znanych postaci z tych kręgów należeli np. prezydenci Stanów Zjednoczonych - Theodor Roosevelt,  Franklin Delano Roosevelt, generał Dwight Eisenhower i Lyndon Johnson. M.in. . John Kerry, kuzyn W. Busha (obaj należeli do szatańskiej  loży Skull and Bones), generał Wesley Clarck, Madeleine Albright z domu Korbel, ex-sekretarz stanu w rządzie W. Busha, której ojciec, były dygnitarz komunistyczny z powojennej Pragi był  mentorem przypadkowo Condoleezzy Rice... Nie zapominajmy też o Winstonie Churchillu...

Churchill i FDR

T.zw. II-ga wojna światowa została rozpętana przez iluminatów m.in. dlatego, aby rękoma frankistów i satanistów innej maści pozbyć się z Europy wszystkich religijnych żydów... i to raz na zawsze. Założenie państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie może być widziane jako szatański plan B. Współpracujący blisko z klanem Rotschildów węgierskiego pochodzenia frankista, miliarder George Soros sponsoruje ostatnio morderców z ISIS, a Henry Kissinger już dwukrotnie przewidział upadek Izraela.
- No, to już chyba mocna przesada!...
- Czyżby? - pytam.
Do wymazania Izraela z mapy wraz jego mieszkańcami nawoływał i nadal nawołuje były prezydent Iranu - sabateista, kryptożyd Achmadindżad. Miejsce po tym państewku ma zostać zaorane. Niebywałą wrogość w stosunku do Izraela i jego mieszkańców żywi obecny rząd turecki, w skład którego wchodzi wielu dönme, czyli kryptożydów, sabateistów. Iluminaci chcą znowu pozbyć się - tym razem posługując się nimi - ortodoksyjnych żydów.

Wróćmy jeszcze do historii, do III-ciej Rzeszy i do zagłady ludzi wierzących, że to judaizm a nie inny -izm jest ich drogą. Czy zwróciliście uwagę na fakt, jacy żydzi najbardziej ucierpieli? Członkowie bogatych rodów bankierskich wspierających finansowo NSDAP, czy religijna biedota - Ostjuden? Polećcie do Izraela. Porozmawiajcie na ten temat ze starymi, religijnymi, węgierskimi wyznawcami judaizmu, którzy ocaleli z pożogi wojennej. Oni pamiętają jeszcze o konszachtach bezbożnych syjonistów z Himmlerem i Eichmannem. Ale to już temat na inny artykuł...

SS-Obersturmbannführer Adolf Eichman po raz drugi na Bliskim Wschodzie/Jerozolima;
w 1937 roku odwiedził Haifę i tamtejszych syjonistów.
W 1962 roku wykonano wyrok śmierci.
Nie będzie  już wspominać niewygodnych scen z przeszłości.
Za dużo wiedział?
 
Iwan Demianiuk, przestępca wojenny, ludobójca, morderca żydów.
Nieistotny w większej grze. Sąd izraelski zwolnił go.
 
Zmarł w wieku 91 lat w bawarskim domu opieki.
Za mało wiedział?

Wracajmy do meritum: dlaczego iluminaci są antysemitami?
W 1964 roku, żydowski pisarz Dietrich Bronder wydał książkę pt."Before Hitler Came". W książce tej czytamy, że frankistami byli między innymi omen nomen Hans Michael Frank (w latach 1939-1945 generalny gubernator okupowanej Polski), Rudolf Walter Heß (do maja 1941 roku zastępca Hitlera), Hermann  Göring (dowódca Luftwaffe), Paul Joseph  Goebbels (minister propagandy Alfred Rosenberg (członek skrajnie antysemickiego Thule Gesellschaft),  Reinhard Heydrich (znany jako  "rzeźnik z Pragi" a także jako "archanioł zła"; SSman i generał policji politycznej)... Sataniści na usługach iluminatów.

 
W 1974 roku Hennecke Kardel (porucznik odznaczony Krzyżem Kawalerskim II wojny światowej) wydaje dwie książki pt. Adolf Hitler - Begründer Israels   (Hitler założycielem Izraela) oraz Hitlers Verrat am Nationalsozialismus (Zdrada Hitlera wobec narodowego socjalizmu). Zgodnie z niemieckimi danymi statystycznymi z 1930 roku, 60% zawartych małżeństw w ówczesnych Niemczech to małżeństwa mieszane. Ta sytuacja jak przewidywali iluminaci rozwścieczała niemieckich narodowców. Mimo to trwała jeszcze wiele lat. Z tych małżeństw 100 000 żołnierzy służyło w armii Hitlera, który w żołnierzach widział godne pochwały roboty. Jak podaje izraelska gazeta HAARETZ z dnia 5 lipca 2014, Hitler przyznał wyróżnienia wielu spośród 100.000 żydowskich żołnierzy, którzy walczyli w armii niemieckiej..., nawet tym, którzy już opuścili Niemcy po jego dojściu do władzy i osiedlili się w Palestynie***.

  
 
 
Badacze studiując drzewo genealogiczne rodziny Adolfa Hitlera napotkali w nim na imię Salomon, pochodzące od hebrajskiego imienia Szlomo (odnoszące się do pełni i do pokoju).  Wygląda na to, że w  żyłach Führera płynęła krew sabatejczyków/frankistów. Adolf był jeszcze jednym użytecznym głupcem, narzędziem manipulowanym przez iluminatów. Siostra Adolfa, Angela była kierowniczką Mensa Academia Juaica we Wiedniu przed wybuchem II-giej wojny światowej. [http://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Hammitzsch
 
Wspomniany wyżej dr. rabin Antelman zdobył na drodze sądowej dokumenty z których wynika, że Alois Hirtler, który zmienił nazwisko na Hitler nie był biologicznym ojcem Adolfa, lecz jego ojczymem. Jego matką była niejaka Anna Maria Schicklgruber, którą zapłodnił baron Rotschild u którego pracowała jako służąca. Biologiczni rodzice Adolfa byli praktykującymi frankistami i jako tacy brali udział w corocznych obrządkach zgodnie z naukami Szabtaja Cwi. Jedna z takich ceremonii polegała na grupowym seksie i celowym zapładnianiu kobiet w określonym czasie. Rytuały seksualne tej sekty dopuszczają kazirodztwo i cudzołóstwo. Chodzi tu o Tisza b'Aw - święto, które według kalendarza żydowskiego obchodzone jest przez ortodoksyjnych żydów w lipcu lub w pierwszej połowie sierpnia (dziewiątego dnia miesiąca aw). Jest to święto upamiętniające rocznicę zburzenia pierwszej i drugiej świątyni jerozolimskiej. Tego dnia poszczą i modlą się. Natomiast uczniowie barona Jakuba Franka oddają się w ten dzień uciechom cielesnym. Dla nich dziewiąty dzień miesiąca aw to dzień narodzin Szabtaja Cwi. Rzekomo w taki dzień pojawi się Mesjasz na Ziemi. (Moja rada: kto chce zaczekać na ten cudowny dzień niech zarezerwuje sobie następnych kilka tysięcy ziemskich lat).
 
Jak twierdzi sędzia Antelman, Adolf Hitler został poczęty we Wiedniu, podczas
święta Tisza b'Aw, które odbyło się w dniu 20 lipca 1888 roku. 9 miesięcy później przyszedł na świat Adolf - 20 kwietnia 1889. Biologiczny ojciec Hitlera opisywany jest dyskretnie przez sędziego Marvina Antelmana jako
"bardzo zamożny, węgierski żyd o imieniu Abraham, urodzony w 1861 roku, zmarły w Nowym Jorku 21 września 1928". Po przestudiowaniu zebranych dokumentów i po wysłuchaniu zeznań świadków (pod przysięgą, co w tych kręgach jest wręcz rzadko spotykane), Antelman zobowiązał się nie ujawnić nazwiska biologicznego ojca Adolfa Hitlera, aby zapobiec insynuacjom różnych ludzi w stosunku do potomków Abrahama X, tym bardziej że jeden z nich jest szczególnie dobrze znaną postacią publiczną w kręgach amerykańskiej, ortodoksyjnej społeczności żydowskiej.
 
Jakie straty poniósł klan Rotschilów w okresie II-giej wojny światowej?
Czy frankista/jezuita Himmler cieszyłby się, że jego bratanica wyszła za mąż za Izraelczyka? Wnuczka i wnuk Hermann Göringa zdecydowali się na sterylizację  "żeby nie płodzić więcej Göringów"  [The Times of Israel]
Dzieci i wnuki tych gorliwych, użytecznych idiotów - niezależnie od tego, czy wstydzą się za swoich przodków, czy nadal są z nich dumni, są ofiarami szatańskiej manipulacji iluminatów dążących do zdominowania świata. Dziś podsunęli tę myśl fanatycznym muzułmanom.
 
Istnieje wiele dowodów na to, że naziści współpracowali za wiedzą Führera  ze syjonistami pomimo wysiłków wielkiego muftiego jerozolimskiego, aby te konszachty spaliły na panewce, a europejscy wyznawcy judaizmu zwani żydami zamiast trafić do Palestyny trafili do obozów zagłady. Starożytni Izraelici byli czarnoskórzy, a nie białoskórzy...; natomiast syjoniści podczas wojny zdradzili tych, którzy wierzyli, że są ich braćmi w wierze.
 
- Syjonizm jest dalekosiężnym planem - stwierdził w 1917 roku wiodący amerykański syjonista i radca nowojorskiego domu bankierskiego Kuhn, Loeb & Co. - To wygodny kołek, na którym można zawiesić potężną broń.
Obsesją iluminatów, wyznawców Szatana jest zawładnięcie całym światem. Są już blisko osiągnięcia tego celu. Tylko jeszcze cztery państwa nie są im poddane [w tym Korea Północna i Sudan]. Wierzą, że w ten sposób przygotowują świat na pojawienie się Satany/Lucyfera, istoty duchowej, która obiecała im, że wraz z nią będą rządzić światem materii, naszą planetą, a następnie podporządkują swojej woli cały dostępny im wszechświat. ["Dziś niczym - jutro wszystkim MY! Pamiętacie tę mantrę, czy jesteście za młodzi?]. Syjoniści, tak jak faszyści, neonaziści, muzułmanie (łącznie z tym, którego wstawili do Białego Domu), frankiści i cała reszta -istów to ich pionki na szachownicy świata -  ich naiwne narzędzia.
Mam dla was, o oświeceni - dzięki Bogu - nie dobre wiadomości: Szatan was nie odwiedzi, a zgodnie ze swoją naturą zniszczy was gdy staniecie się dla jego planów zbędni. Czy historia niczego was nie nauczyła? Ile razy jeszcze chcecie odradzać się z własnych szczątków? Co poczniecie, gdy prawo inkarnacjo zostanie zniesione?!
 
Wprawdzie ludzie ci zawarli małżeństwa z członkami najbogatszych rodzin  Europy i Ameryki, aby doprowadzić do światowej hegemonii, jednak ich plan nie powiedzie się.
 
Raz jeszcze powtarzam: nie każdy człowiek, który wierzy że jest żydem lub stał się wyznawcą judaizmu jest spiskującym iluminatem. Każdy jest tym, czym sam siebie czyni. Zamiast oszczekiwać iluminatów, masonów i "żydów" (nie znając własnych genetycznych korzeni), lepiej zająć się - póki czas - swoim rozwojem  duchowym i odświeżyć swoje prawdziwe, boskie korzenie.
 
WSZYSCY BOWIEM JESTEŚMY BRAĆMI I SIOSTRAMI - KOSMICZNYMI DZIEĆMI STWÓRCY, A TYM SAMYM WSPÓŁTWÓRCAMI WSZECHŚWIATA. WYRZEKNIJMY SIĘ WIĘC ŚWIADOMIE NIENAWIŚCI I PROWADZENIA WOJEN, A ILUMINACI STRACĄ KONTROLĘ NAD NAMI. POWTARZAM: PÓKI CZAS, BO JUTRO MOGĄ NAM ZABRAĆ INTERNET!
ONI SIĘ NAS BOJĄ. Senator Jay Rockefeller wypowiada to wyraźnie: https://www.youtube.com/watch?v=Ct9xzXUQLuY
Także Big Zbig Brzeziński skarży się publicznie na ciężkie czasy. Ci ludzie nie trzymają już cugli w swoich rękach:https://www.youtube.com/watch?v=bHknL5z8f6k
Muzułmański prezydent  doprowadzonych do bankructwa przez satanistyczne bractwo iluminatów Stanów Zjednoczonych, przedstawiający się jako Barak Obama, podpisał orzeczenie w sprawie wyłączenia Internetu jeśli rząd uzna to za konieczne ze względu na "bezpieczeństwo narodowe": https://www.youtube.com/watch?v=q4eLyRXnOp4
 
"Żydzi" rządzący światem służą jako kozioł ofiarny Iluminatów, którzy chcą go złożyć na ołtarzu swemu bóstwu - Lucyferowi. Tym razem to bezmyślne, zaślepione religijnym fanatyzmem muzułmańskie armie  mają poderżnąć ofierze w ich imieniu gardło. Stąd "proroctwo" Kissingera. Połączone wojska irańskie, tureckie, sudańskie i etiopskie mają zmieść z powierzchni ziemi Izrael. Jednak lud Izraela to nie mieszkańcy Izraela - wyznawcy judaizmu, chrystianizmu, czy słudzy Allaha - lecz  ludzie kochający pokój, ludzie niosący pokój w sobie. Czyż nie czytamy w Biblii, że Bóg, który ukrył swój lud rozpraszając go pośród narodów Ziemi, zbierze go spośród narodów? Nie "żydów", lecz tych wszystkich, którzy chcą żyć w pokoju i działają dla pokoju.
 
Nie zapominajmy, że elity narodowe nie-żydowskiego pochodzenia zdradziły swoje kraje i "dla dobra interesów" dołączyły do iluminatów. Badacze studiujący listy członkostwa takich elitarnych lóż jak "Skull and Bones" lub  "Pilgrim Society" stwierdzili, że większość członków to nie-żydzi. Kto chce  zgłębić ten temat, powinien przeczytać pracę Stevena Sora pt. "Secret Societies of America's Elite"  http://www.amazon.com/Secret-Societies-Americas-Elite-Knights/dp/0892819596  Istnieje wiele lóż, do których t.zw. żydzi nie mają wstępu. Są niegodni dalszych wtajemniczeń. Niechaj lewica nie wie (na wszelki wypadek) jakie plany ma prawica. Obie strony zapomniały w swym szaleństwie, że istnieją jeszcze inne wymiary skąd są obserwowane ich posunięcia...
 
Iluminaci opętani są czarnym okultyzmem, zaś ortodoksyjni wyznawcy judaizmu zawsze brzydzili się takimi praktykami. Do czego zaś one prowadzą widzieliśmy na przykładzie Trzeciej Rzeszy. Okultyzm, spirytyzm i czary - jak czytamy w Biblii są dla Boga "obrzydliwością". Księgi Starego   Przymierza   opisują, że Najwyższy powołał właśnie swoich wyznawców  w celu wyplenienia z kraju grup okultystycznych, których członkowie czcili Baala, Astarte i inne istoty zwane "bogami" babilońskimi i chaldejskimi.
 
Jedno dziś wiemy na pewno: TEN ŚWIAT KONTROLOWANY JEST PRZEZ SATANISTÓW. CI LUDZIE NIE SĄ ŻYDAMI, CHRZEŚCIJANAMI ANI ŚWIADKAMI JEHOWY, LECZ UDAJĄ TAKOWYCH. WIERZĄ BOWIEM, ŻE ICH CEL UŚWIĘCA ŚRODKI. SĄ CHORZY I NIE WIEDZĄ CO TO JEST WSPÓŁCZUCIE. SĄ JAK ZIMNOKRWISTE GADY. ŻYCIE MILIONÓW ISTOT ŻYWYCH NIE MA DLA NICH ŻADNEGO ZNACZENIA.
 
 
Baron Jakub Frank zwany też Czenstochowerem na łożu śmierci w Offenbachu, w grudniu 1791
 Człowiek umarł, ale duch pozostał...
 
K t o  naszczuł niemieckich narodowych socjalistów na bogobojnych żydów?
K t o  pomagał przerzucać zbrodniarzy wojennych do państw południowej Ameryki,
do USA i Egiptu?
WSZYSTKIE DROGI WIODĄ DO RZYMU...
 
 
 Dla władających językiem angielskim: film dokumentalny pt. DZIECI HITLERA
 
 
Bibliografia: m.in.:
* ) https://www.youtube.com/watch?v=RhJ

** ) https://www.youtube.com/watch?v=qi0IRivzlNM
***)  http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-features/.premium-1.602868
Reich, Wilhelm,   Die Funktion des Orgasmus  (Funkcja orgazmu)

  
 
 
 


 

13 komentarzy:

 1. Panie Romanie, bardzo dziękuję za prowadzenie tego bloga, za teksty tu zawarte, za otwieranie mi oczu i umysłu na Prawdę. Dziękuję, że chce się Pan dzielić tą wiedzą. Czekam z niecierpliwością na kolejne teksty. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. O wszystkim co Pan napisał w powyższym tekście wiadomo z różnych źródeł. Ale dają nam popalić nie Żydzi, ale Chazarowie.To wojownicze plemie
  w 4 wieku zostało wyrzucone z Azji, bo byli za bardzo wojowniczy i chciwi.Osiedli u podnóża Kaukazu, a w 8 wieku przeszli na judaizm. W końcu słowiańskie plemiona ich przegnały, ale na tereny środkowo- wschodniej Europy. Rozproszeni i pozbawieni zdolności militarnych jako nacja zajęli się zdobywaniem władzy poprzez handel i gromadzenie bogactwa. A teraz głoszą, że są wybranym przez Boga narodem.I te kłamstwa stały się wiedzą społeczeństwa światowego.A konsekwencje są opłakane.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To przez tych satanistów udających "żydów" poszły do gazu miliony ofiar, które w ogóle nie były zorientowane d l a c z e g o są mordowani.

   Usuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 5. Panie Romanie prosżem i wytłumaczyć , dlaczego tak bardzo Zydzi nienawidzą Polaków ? I dlaczego obciązają Polaków winą za swoje krzywdy wyrządzone podczas 2 wojny światowej ? Dlaczego Polska placi wysokie odszkodowanie Zydom zamordowanym w obozach koncentracyjnych a nie Niemcy ? Dlaczego naucza się dalej Talmudu, najokrutniejszej księgi jaką miałam w reku ? Dziękuje za odpowiedz. Ps i bardzo prosiłabym ustosunkowac sie do tego wydarzenia :http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/polacy-jestescie-odpowiedzialni-za-holokaust

  OdpowiedzUsuń
 6. 1/ Dlaczego tak bardzo Żydzi nienawidzą Polaków?
  Należy uzupełnić tu, którzy Żydzi. Czy ci, którzy mają do Polaków (znowu do których?) pretensje o to, że przez niektórych Polaków zginęli ich bliscy? Czy Pani wie o tym, że pod Jerozolimą najwięcej drzewek zasadzili Polacy, którzy noszą miano "sprawiedliwych pośród narodów"; Polacy, którzy narażając siebie i swoje rodziny na śmierć pomagali swoim żydowskim sąsiadom. Kosmos zamieszkały jest przez istoty złośliwe i dobroduszne; na Ziemi w każdym narodzie żyją ludzie życzliwi i wredni. Byli Żydzi, którzy współpracowali z Gestapo i byli Polacy, Litwini,Estończycy, którzy współpracowali z Gestapo. Talmud tak jak i Koran pełen jest szatańskich wersetów. Te teksty od Boga, naszego Stwórcy nie pochodzą.Polska nie płaci odszkodowań Żydom; płacą Niemcy. Polska oddaje mienie potomkom zamordowanych, tak jak oddaje mienie polskiej szlachcie, gdy ci upominają się o swoje. Tym światem rządzi materializm i to jest zło, które nam wszczepiono. Przeczytałem ten artykuł i nie zgadzam się z tymi hasłami. JESTEM CIEKAW, GDYBY WTEDY ZAISTNIAŁA ODWROTNA SYTUACJA I TO POLACY BYLIBY SKAZANI NA ZAGŁADĘ, A ICH SĄSIEDZI ŻYDZI MIELIBY Z NARAŻENIEM WŁASNEGO ŻYCIA I ICH RODZIN UKRYWAĆ POLAKÓW, TO ILU Z NICH NOSIŁOBY DZIŚ MIANO SPRAWIEDLIWYCH POŚRÓD NARODÓW?! Myślę że odpowiedziałem Pani na Pani prośbę. Dziękuję za wpis i serdecznie pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ... a gdyby ktoś napisał artykuł pt. DLACZEGO POLACY NIENAWIDZĄ ŻYDÓW? Czyż nie należałoby wyszczególnić którzy (jacy) Polacy nienawidzą...? Bo przecież nie wszyscy...

   Usuń


 7. Cześć!!! Chcesz być członkiem Iluminatów i rozpocząć odbieranie
  50,000,000,00USD miesięcznie i będzie popularny wśród innych i mają bogactwo i
  Sława,, jest to jedyna szansa na bycie z illuminati..I został wysłany przez
  masonem wysokiego szef przynieść 32 członków do illminati, mam zdobyć 22, więc
  szukam 10,, więc spróbować i być wśród dziesięciu ludzi na bogatych i
  sławny, kontakt poprzez: {illuminatitemle666@gmail.com} lub WhatsApp nas na +2348119239306 tak
  możemy rozpocząć proces łączenia !!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W jakim celu miałbym zostać członkiem tego lub innego zakonu (stowarzyszenia, loży) skoro już należę do Uniwersalnej Kosmicznej Boskiej Rodziny. Nic mi nie brakuje. Ten świat nie ma mi już nic do zaoferowania. W rzeczywistości mnie już tutaj nie ma. Opiekuję się jeszcze moim bliźnim, Romanem, moim ziemskim ciałem.

   Usuń
 8. PROCEDURA POŁĄCZENIA WIELKIEGO ŚWIATŁA ŚWIĄTECZNEGO ŚWIĄTYNIA PIENIĘDZY I MOCY DOŁĄCZ DO ILLUMINATI whatsapp nas na + (234) 8138555220 lub mail lub (illuminatitemple_666@outlook.com)
  Czy jesteś mężczyzną lub kobietą biznesu, politykiem, muzykiem, studentem, chcesz być bogaty, sławny, potężny w życiu, dołączyć do Iluminatów
  kult bractwa dzisiaj i otrzymaj natychmiastową bogatą sumę. 1 milion dolarów tygodniowo i darmowy dom. gdziekolwiek zdecydujesz się żyć w tym świecie, a także otrzymywać miesięcznie 350 000 USD jako wynagrodzenie ...

  KORZYŚCI DOTYCZĄ NOWYCH CZŁONKÓW, KTÓRZY DOŁĄCZĄ DO ILUMINATI.
  1. Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 USD
  2. Nowy Sleek Dream Dream o wartości 100 000 USD
  3. Wymarzony dom kupiony w wybranym kraju
  4. Miesiąc wakacji (w pełni opłacony) do wymarzonego miejsca turystycznego.
  5. Jeden rok pakietu golfowego
  6. Leczenie V.I.P we wszystkich portach lotniczych na świecie
  7. Całkowita zmiana stylu życia 8. Dostęp do gaju czeskiego
  9. Miesięczna wypłata 1 000 000 USD na twoje konto bankowe co miesiąc jako członek
  10. Jeden miesiąc zarezerwowany Spotkanie z Top 5 świata
  Liderzy i 5 najlepszych osobistości świata. Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń
  agent teraz + (234) 8138555220.OR.whatsaap go na
  + (234) 8138555220 lub możesz również wysłać do nas e-mail z tym,
  (illuminatitemple_666@outlook.com) w celu natychmiastowej inicjacji online

  OdpowiedzUsuń
 9. Schließe dich der großen Illuminaten-Bruderschaft an und hol dir
  ohne menschliches Opfer gemacht, nimm deine Angst weg
  Denken Sie daran und werden Sie super reich an FAME, POWER und RICHES.
  Und wir müssen Ihnen mitteilen, dass unsere Bruderschaft nicht macht
  Gebrauch von Menschen für Opfer, denn das ist die Mentalität von
  Nichtmitglieder. In früheren Jahren gab es immer ein
  Einweihungssegen von Tausenden von Dollars, die gegeben wurden
  Jedes Mitglied nach der Einweihung, aber dieses Jahr Einweihung gibt es a
  Gerücht, dass der Initiationssegen niedergebracht wird,
  wegen der Bevölkerung der registrierten Mitglieder sein
  in diesem Jahr begonnen, das ist auf dem Boden, so muss ich noch bestätigen
  diese Information. Die letzte Einleitung, die in durchgeführt wurde
  Die USA haben sich als erfolgreich erwiesen, ich versichere Ihnen mehr Segen.
  Für interessierte, nimm einen mutigen Schritt !! Irgendwo wo du bist
  Die Welt schließt sich den großen Illuminaten an, und nichts ist frei
  in dieser Welt sind wir, und wir zwingen Mitglieder nicht, weil es
  ist für ihr eigenes Wohl. Also, wenn interessiert, nehmen Sie es zur Kenntnis. AGB
  UND BEDINGUNG UNTEN. (1) Sie müssen in der Lage sein, geheim zu bleiben.
  (2) Sie müssen stark an Erfolg glauben. (3) Du musst es sein
  im Alter von 18 Jahren, um Ihre eigene Entscheidung im Leben zu treffen. E-Mail illuminatiworldwideorder@gmail.com

  OdpowiedzUsuń