Roman

Roman

czwartek, 4 czerwca 2015

NAJWIĘKSI WROGOWIE WOLNYCH LUDZI

- Dziś moimi gośćmi na blogu są wspaniały dziennikarz śledczy Barry Chamish, który zmuszony był opuścić Izrael po opublikowaniu faktów i poszlak dotyczących zamachu na izraelskiego premiera, laureata pokojowej nagrody Nobla, Icchaka Rabina w 1995 roku oraz Marvin S. Antelman, który nie jest zwykłym amerykańskim rabinem. Pisałem już o nim w jednym z moich postów w związku ze śledztwem przeprowadzonym przez Marvina Antelmana w sprawie pochodzenia Adolfa Hitlera, którego biologicznym ojcem był członek sekty Jakuba Franka; ludzi nienawidzących ortodoksyjnych żydów. Okazuje się bowiem, że to właśnie ludzie zwący siebie iluminatami są największymi antysemitami posługującymi się niedoinformowanymi ludźmi, zaślepionymi nienawiścią do innych ludzi. W gruncie rzeczy z myślą o nich postanowiłem opublikować niniejszy artykuł.
Rabin Antelman jest prezesem Najwyższego Sądu Rabinicznego w Ameryce (The Supreme Rabbinic Court of America), a zarazem znanym chemikiem i biochemikiem (American Association for the Advancement of Science); kieruje własnym laboratorium badań chemicznych w Instytucie im. Weizmanna w Izraelu.

CFR (Council on Foreign Relations) - Rada ds Polityki Zagranicznej jest jedną z głównych decydujących o losach naszego świata i nas wszystkich niezależną, organizacją polityczną założoną w 1921 roku w Nowym Jorku przez klan Rockefellerów. Członkami tej organizacji są ludzie zajmujących kluczowe stanowiska w polityce międzynarodowej i dbających za wszelką cenę o utrzymanie hegemonii Stanów Zjednoczonych i zaprowadzenie amerykańskiej "demokracji" na świecie.
Pierwszym przewodniczącym CFR, organizacji która jest prywatnym amerykańskim MSZ był Paul Warburg, szef amerykańskiej gałęzi niemieckiego koncernu IG Farben, głównego sponsora Hitlera i właściciela IG Farben Auschwitz - obozu niewolniczej pracy w Oświęcimiu, gdzie przeprowadzano na ludziach potworne eksperymenty. To tu ma swoje początki chemioterapia i ludobójstwo z pomocą szczepionek i rzekomych lekarstw*.

>Rabin Antelman wyraża pogląd, że gdy żydowska elita dzierżąca władzę w powiązaniu z CFR stwierdziła, że nie uda się jej powstrzymać ruchu syjonistycznego, a co za tym idzie założenia państwa Izraela, jej członkowie zdecydowali się "przyłączyć" do tego ruchu i zniszczyć go od wewnątrz.< Richard Gilman, redaktor Conspiracy Digest

Barry Chamish:
- W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy wdzięczni rabinowi Antelmanowi, pierwszemu żydowi który rozszyfrował prawdziwy spisek mający na celu zniszczenia żydów, wyznawców judaizmu. W 1974 roku, zanim ktokolwiek z nas słyszał o loży Iluminatów lub o Radzie Stosunków Zagranicznych (CFR), rabin Antelman wydał swoją książkę pt. To Eliminate the Opiate (Wyeliminować opiaty), w której opisuje prowadzenie tajnej wojny przeciwko religijnym żydom i prawdziwym chrześcijanom.
[1/ Opium dla mas - słynna fraza Karola Marxa nt. religii wtajemniczonego w ten spisek. 2/ Prowadź wojnę posługując się podstępem - motto Mosadu. RN].
 
Ta książka znajduje swoje poczytne miejsce na dosłownie wszystkich listach klasycznej literatury spiskowej. Pozycję tę chwalą nawet badacze, którzy znani są ze swojej niechęci do żydów. Z kart tej książki dowiadujemy się o tym, że to właśnie żydzi są głównymi ofiarami nowego porządku świata.

[Którzy żydzi? Ci, którzy trzymają się nauczań zwanych błędnie "przykazaniami", czy rzekomi żydzi wierzący w siłę broni jądrowej? RN].

Także wśród żydów nie brakuje wrednych elementów.
Po prawie 30 latach śledztwa rabin Antelman opublikował drugi tom swojej pracy To Eliminate the Opiate II i opublikował nazwiska spiskowców, zmarłych i żywych, zdrajców nauczań zawartych w przykazaniach. 


Rabbi Antelman tropi zdrajców od wewnątrz: zaczyna od fałszywego judaizmu fałszywego proroka XVII wieku o nazwisku Szabtaj Cwi, któremu dało się przekonać prawie połowę ówczesnego światowego żydostwa, że to on jest zbawicielem. Jego nauki były promowane jako nauki mesjańskie. Jednak kalif i Turcy osmańscy nie widzieli w nim mesjasza (mahdiego na którego oni z kolei czekają), lecz niewiernego psa i zagrozili mu ścięciem głowy, jeśli nie odszczeka swoich "nauk". Dla żyjących dziś żydów to był koniec owej sekty odszczepieńców. Jednak rabbi Antelman doszedł do innego wniosku: stanowcza większość żarliwych zwolenników fałszywego mesjasza  hołdowała nadal temu kultowi aż do następnego stulecia, gdy na scenie pojawił się baron Jakub Frank, który twierdząc, że jest ponownie wcielonym Szabtajem Cwi kierował tym ruchem w Europie, a stąd fala ta popłynęła do Ameryki i Izraela. Członków tej sekty żyjących po dziś dzień Marvin Antelman nazywa bez ogródek satanistami, sabatarianami i szatańskimi frankistami. Satanistami dlatego, ponieważ Szabtaj Cwi głosił antyjudaizm, religię całkowicie sprzeczną z Boskimi Prawami. Podczas gdy prawdziwy judaizm uczy jak żyć zgodnie z przykazaniami, sabatarianizm uczy że należy wyeliminować wyznawców 10 przykazań.
[To wyjaśnia dlaczego wielu oddanych Hitlerowi ludzi pochodziło z rodzin mieszanych. Historia powraca dla tych, którzy na czas nie wyciągają konsekwencji z popełnionych błędów. Znowu Kain morduje Abla. RN]

..."W skrócie, sekciarze ci praktykowali kazirodztwo, cudzołóstwo i homoseksualizm. Spiskowali z lożami iluminatów łącząc z nimi siły w celu zniszczenia judaizmu i chrześcijaństwa, a dalej zespolenia wszystkich narodów w jeden globalny naród"...
..."New Age z takimi organizacjami charytatywnymi jak np. Youngwood Institute nastawione są na wytępienie żydowskich i chrześcijańskich grup. Na szczycie listy planowanego przez nich złożenia "ofiary całopalnej" znajdują się religijni, nie tylko ortodoksyjni żydzi oraz tak zwani fundamentalni, pierwotni chrześcijanie". 
Barry Chamish: Zgodnie z chronologią Antelmana, Jakub Frank zawarł w 1770 roku pakt z konwertytą, jezutą Adamem Weishauptem,  który planował wcielić sabateistów w szeregi założonych przez siebie iluminatów.
W czasie Rewolucji Francuskiej odkryto dokumenty z których jasno wynikało, że iluminaci planują zniszczenie fundamentów cywilizacji europejskiej, takich jak moralność, poczucie jedności i braterstwa wzniecając jedną rewolucję za drugą.
[Obecnie obserwujemy jak starają się zniszczyć Europę wszczepiając jej wrogi, islamski element. W dogodnym dla siebie momencie pozbędą się tego bezmyślnego, zaślepionego nienawiścią do niewiernych narzędzia - "użytecznych idiotów" jak ich między sobą nazywają. RN].
 Europa przeistacza się coraz bardziej i bardziej i bardziej w islamską prowincję, w kolonię islamu, a  Włochy to posterunek tej prowincji, jej bastion... W każdym z naszych miast znajduje się drugie miasto - miasto muzułmańskie - miasto żyjące według Koranu.To etap islamskiej ekspansji.
[Naprzeciw tego bastionu, na drugim brzegu Morza Śródziemnego stoi inny bastion - Izrael. Podziel i panuj! Naszczuwaj i rządź. Podstępem prowadź swoją wojnę do celu. RN]. 
Loża Adama Weishaupta została oficjalnie zdelegalizowana w całej Europie. W tej sytuacji iluminaci podjęli decyzję infiltracji łagodnej masonerii zarażając ją bakcylem iluminizmu. Ten plan rozwijał się pozytywnie. 
"W trakcie infiltrowania i obalania masonerii od wewnątrz, masoneria stawała się coraz bardziej podejrzana per se, mimo dużej liczby wspaniałych ludzi włączających się w ich szeregi. Masoni niższego stopnia zostali oszukani; wmówiono in bowiem, że symbole używane w budownictwie masońskim pochodzą ze świątyni króla Salomona. Wielu żydowskich masonów uwierzyło, że tradycja masonerii zawiera jakiś element tradycji żydowskiej. Gdyby poznali prawdę, włosy zjeżyłyby im się na głowach. Oszukana przez iluminatów masoneria wspiera islamski koncept jihadu, świętej wojny przeciwko żydom i reszcie niewiernych i wyniszczenie ich. To nauczanie wynika z Koranu". Kubbat as-Sachra, czyli Kopuła na Skale obok meczetu Al-Aksa jest wieczystym symbolem zniszczenia wszystkiego, co nie muzułmańskie.
Karol Wojtyła, syn ukraińskiej frankistki całuje Koran nawołujący do mordowania niewiernych - czyli wyznawców innych religii niż islam. Podczas II-giej wojny światowej - jak opisuje to William Cooper, oficer wywiadu amerykańskiej marynarki wojennej, która miał dostęp do tajnych akt - Wojtyła pracował dla IG Farben** Niedługo po wydaniu swojej książki (pt.Oto koń trupio blady)został zastrzelony na ulicy w "dziwnych okolicznościach".
Z tej przyczyny, iluminaci postanowili poświęcić znienawidzoną przez siebie masonerię; masońskie rytuały przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a więc z ich punktu widzenia nadają się jako narzędzie nośne do przekazywania antynomicznej* nauki zła przez całe stulecia".
Badania historii i śledztwo przeprowadzone przez sędziego Antelmana doprowadziło do zebrania całej masy dowodów wskazujących na fakt, iż  wiele doktryn sabatanizmu zostało przeszmuglowanych i wszczepionych do judaizmu z pomocą wprowadzania coraz to nowszych reform przez ruchy konserwatywne i takie organizacje jak American Jewish Congress (Amerykański Kongres Żydowski), na czele którego stoi członek CFR Henry Seigman, World Jewish Congress (Światowy Kongres Żydowski) założony przez klan Bronfmanów, królów whisky i loża Bney Brit (synowie przymierza) wywodząca się oficjalnie z masonerii, a która nadal jest lożą masońską, co nie jest znane większości jej członków.
[Przymierza z kim?! RN].
Rabin Marvin S. Antelman ma do tych zdrajców, którzy odwrócili się od 10 praw mojżeszowych większy żal niż do ich nieżydowskich zwierzchników.
Studiując zachowania żydowskich iluminatów, odstępców i konwertytów nie należy zapominać także o iluminatach wywodzących się z chrześcijańskich rodzin, jak np. rodzina Bundy zasiadająca w kierownictwie loży i zasilająca jej szeregi. Oni też odstąpili od 10 mojżeszowych przykazań. Mimo żywionej wrogości do masonów i żydów - tak jak  dzisiejsi komuniści i członkowie elity CFR - nie wzdragali się i nie wzdragają wykorzystać utalentowanych jednostek pochodzenia żydowskiego do zrealizowania obranych przez siebie celów. Te żydowskie, sprzedajne marionetki zostały umieszczone z premedytacją na szczególnie widocznych stanowiskach, na wypadek, gdyby coś stanęło na przeszkodzie w realizacji ich planu. W ten sposób sataniści gwarantują sobie zwycięstwo. Chodzi im oczywiście o skłócenie bezmyślnych mas, które w razie czego będą oskarżać żydów o iluminizm, o rewolucjonizm, o bundyzm, o socjalizm, o komunizm"... Divide et impera - dziel i rządź. Najważniejsze dla nich to nie dopuścić do jedności.
Antelman: "Dopóki nie pojawiło się na rynku pierwsze pełne tłumaczenie Talmudu na język angielski wydane przez  Soncino Press (1935-52), jedynym niepełnym tłumaczeniem był przekład M.L. Rodkinsona. Większość uczonych korzystających z tego przekładu nie była świadoma fałszerstwa dokonanego w celach dezinformacyjnych. Akcja ta miała na celu sprowokowanie ataków antysemickich na całe światowe żydostwo. Z premedytacją dobrano błędnie tłumaczone słowa w wyszukanych fragmentach Talmudu.
[Nie mogę tu powstrzymać się przed "...a nie mówiłem, a nie pisałem już przed laty...", że  tajemniczy  k t o ś  wszczepił wirusy w różne pisma uznawane za mniej lub bardziej "święte" w celu panowania nad umysłami naiwnych czytelników. RN].
Np. Stephen Wise, który stał na czele ruchu reformy w USA podczas trwania II-giej wojny światowej. Podczas gdy w Europie dokonywano rzezi, Wise, który był i komunistą i sabateistą koncentrował się na zaspakajaniu własnych przyjemności. O tym, że był komunistą świadczy Maurice Malkin, członek amerykańskiej partii komunistycznej, który powrócił do judaizmu, autor książki pt. Return To My Father's House (Powrót do ojczystego domu).
[Nie osądzam, ale tak sobie myślę, że niektóre dusze błądzą przy świetle Księżyca... RN. ].
Wise był frankistą, wyznawcą Szabtaja Cwi, o czym pisze w swojej książce pt. Stranger At The Party*  Helen Rawlinson. Autorka opisuje jak to jej szef, rzekomo rabin Wise zmusił ją do seksu w swoim biurze na stole konferencyjnym wypowiadając w trakcie aktu werset z Psalmów, jak to praktykują sabatejczycy".
"Oprócz wielu nazistowskich obozów koncentracyjnych w Europie założono też obóz o nazwie Theresienstadt, który służył iluminatom/frankistom jako "ośrodek rekreacyjny". 
W obozie tym przebywał także Leo Baeck, "naczelny rabin żydostwa europejskiego" i jeden z liderów judaizmu liberalnego. Ten sabatejczyk przewodniczył tu jako niszczyciel żydostwa, co udokumentował profesor Gerszon Szolem oraz wielu innych uczonych, którzy stwierdzili, że Theresienstadt był projektem sabatystów.

"Ideologiczna lewica w Izraelu nie może dopuścić do tego, żeby Izrael był silnym państwem, ponieważ z ich satanicznego punktu widzenia oznacza to, że Izrael służy Bogu. W tej sytuacji stają się partnerami w procesie autodestrukcji, aby w ten sposób "wyeliminować opiaty" (opium dla ludu). Czy ktoś może dać przykład państwa znany z historii, które oddaje swoje terytorium wrogom, a zarazem ich zbroi, co kończy się śmiercią cywilów i własnych żołnierzy, jak to czynił rząd Rabina?".
W innym miejscu: "Istnieją dokumenty, z których wynika, że iluminaci-frankiści, rosyjscy narodnicy, internacjonaliści, którzy pojawili się po I-szej wojnie światowej jak m.in. CFR, naziści oraz ONZ w celu umocnienia światowego establishmentu  - wszystkie te organizacje są ze sobą powiązane".
"ONZ z jej gnostyczno-milenialistycznym wydźwiękiem (zjednoczony świat pod batutą Watykanu) wykazała niejednokrotnie, że jest jednym z największych wrogów żydów i dzisiejszego Izraela. Większość dyplomatów pracujących dla tej organizacji  łącza idee gnostyczne".
"The World Peace Foundation (Światowa Fundacja Pokoju) jest bostońską filią nowojorskiej CFR, która wciela w życie plany jej założyciela, Edwarda Mandella House'a (1858-1938). Mowa tu o gnostycznym iluminizmie i socjalizmie, z czego wyłoniła się dzisiejsza ONZ''.
[8/IX/1924 - uniwersytet im. Adama Mickiewicza (który nota bene wychował się w domu frankistek) przyznał mu doktorat honoris causa. W 1932 roku Ignacy Jan Paderewski ufundował jego pomnik w Parku Skaryszewskim w Warszawie. RN].
"Wybitnym członkiem grupy o nazwie Round Table (okrągły stół) [...juz gdzies spotkaliśmy sie z ta nazwą...hmmm; RN] jest partner londyńskiej filii JPMorgan Chase, znany jako grupa interesów bankowych Morgan, Grenfell & Co. W 1973 roku, po wojnie jom kipur grupa ta wyasygnowała 3 miliardy dolarów na transakcje mające na celu zaopatrzenie przegranej koalicji Syrii i Egiptu w nowoczesną broń, która może być użyta także przeciw państwom Zachodu przez islamskich militantów".
"Nie należy również zapominać o dokumentach przedłożonych w książce profesora Anthony'ego Suttona pt. Wall Street And The Rise Of Hitler (Wall Street i powstanie Hitlera) o tym, jak radykalni socjaliści, członkowie bostońskiej grupy Edwarda Mandella House'a i CFR (akronim CFR oznacza Carnegie, Ford, Rockefeller) konsekwentnie popierali i wspierali Hitlera. Założyciel loży CFR, John D. Rockefeller wysłał do Rzeszy swojego najlepszego człowieka d/s imagistyki społecznej (public relations), Ivy Lee, aby pomóc umocnić wizerunek Hitlera".
[Jedna grupa żydów stanęła w Jerozolimie przed ścianą płaczu; druga zatrzymała się w Nowym Jorku na Wall Street; ang. wall - ściana. Do czego prowadzi błędna religia nastawiająca ludzi nie do ich wnętrza, lecz na zewnątrz, na świat materii... Cóż za potworna stagnacja! RN.]
"Elita CFR nie martwi się o przyszłość, ponieważ kontroluje ją na skalę globalną".
[Na szczęście są jeszcze pozytywne istoty, które mają obserwują ten rozwój wydarzeń. Nie jesteśmy sami! RN].
"Za pieniądze amerykańskich podatników które wpłynęły na konta bankowe ONZ i za swoje własne fundusze ludzie ci finansowali i nadal finansują takie organizacje terrorystyczne jak Hamas i PLO". [...] 
[Henry Kissinger nie jest prorokiem, lecz jako wtajemniczony członek CFR może śmiało głosić, że za kilka lat Izrael przestanie istnieć. RN].
*)http://www4pl.dr-rath-foundation.org/aktualnosci/2007_11_nov_03_auschwitz.html
**http://www.remnantofgod.org/johnpaul2cyn.htm

6 komentarzy:

 1. Pozdrawiam serdecznie Pana Romana :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję panie Romanie za wpis :)
  Niezwykle trudno połapać się w tym całym żydowskim oraz pseudo-żydowskim spisku..., kto jest kim i komu lub raczej... czemu służy... !?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda! Ja też mam problem, by to wszystko w głowie poukładać.Żyjemy w zaścianku świata i wiele znaczących wydarzeń do nas nie docierało i nie dociera.Dzięki takim ludziom jak p.Roman przecieramy oczy ze zdumienia, ale umysł nadal ciasny i nie pojmuje.Mimo wszystko dziękuję p.Romanie.Ciemność można rozjaśnić przy pomocy jednej świecy.Oby ich więcej. Pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
 3. Na tym poziomie narodowość, kolor skóry i wyznanie nie mają znaczenia.
  To taki same programy zniewalania umysłu jak patriotyzm, nacjonalizm...etc
  LUDZIE SIĘ BUDZĄ I TO JEST ISTOTNE... NASI WŁADCY NIE TRZYMAJ JUŻ CUGLI W RĘKACH. BOJĄ SIĘ, BOJĄ SIĘ... i też zmuszeni są rozwijać się duchowo!

  OdpowiedzUsuń
 4. To są cyba naprawdę potomkowie upadłych aniołów i zdaje się, ze nie jest to żadna konkretna nacja, ale zbieranina z każdej z nich. Mam nadzieję, ze to sie dla nich kończy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, to jest "ohyda spustoszenia duchowego", o nadejściu której prorokował Chrystus.

   Usuń