Roman

Roman

środa, 15 lipca 2015

DLACZEGO WYBRALI POLSKĘ?

Na zjawisko zwane wojną można patrzeć jak na każde inne zjawisko przez pryzmat świadomości.
Dla jednego może to być obłęd, w który popadają ci, którzy dobrowolnie i bezmyślnie biorą w nim udział, dla drugiego może to być pewnego rodzaju warsztat, w którym biorą udział ci, którzy świadomie lub nieświadomie chcą poznać siebie (niesione w sobie programy) w ekstremalnych sytuacjach... Jeden chce pozować na bohatera w swoim mniemaniu i mniemaniu innych, podobnie myślących jak on, chce przejść do historii, marzy o tym, żeby postawiono mu pomnik, inny do końca ziemskiego żywota będzie cierpiał z powodu urazów których doznał. Jego psychiatra oceni to jako neurastenię... Są też tacy, którzy zdecydowali się służyć mocom ciemności i dla nich wojna stanowi misterium. Im więcej ofiar - tym większą ofiarę składają swemu bóstwu, a w zamian, chwilowo, mają na materii to, czego sobie tak bardzo życzą - władzę nad innymi, niezdrowa satysfakcję z faktu, że dzieje się ich wola, a nie wola Stwórcy, który jest Światłem, a nie ciemnością, która pomimo wszelkich wysiłków Światła pokonać nie zdoła. 

Dlaczego sataniści wybrali Polskę, a w niej pewne miejsca,
na których postanowili złożyć w ofierze swoich bliźnich?

Na to pytanie słyszymy przeważnie w odpowiedzi, że ​​Polska była okupowanym krajem i że w centrum środkowej Europy i że niemieckim nazistom wygodnie było ze względów logistycznych transportować miliony ludzi jak bydło na rzeź. Oczywiście nie można temu zaprzeczyć. Rzymskokatolicka Polska nadawała się na obóz masowej zagłady, na zamienienie jej w ołtarz, na którym szaleni sataniści planowali urządzić swoje misteria. Okupowana Polska nie była obiektem stałego zainteresowania obywateli Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i reszty cywilizowanego świata. Polska strategicznie stanowiła także centrum jezuickiej władzy w Europie, wspieranej przez katolicką Bawarię. Ale istnieją jeszcze inne, ukryte powody, dla których zgodnie z logiką satanistów wybrano Polskę na obóz zagłady. Na przykład nienawiść żywiona przez polskich katolików do twardogłowych satanistów w kurii papieskiej i jezuitów, jak również osobista żądza zemsty rodu Ledóchowskich za zhańbienie ich patriarchy.

Mieczysław Halka Ledóchowski (1822 - 1902)

Hrabia Mieczysław Halka Ledóchowski (1822 - 1902), kardynał, metropolita poznańsko-gnieźnieński sprawował urząd prymasa Polski od 1866 przez 20 lat. Polski kościół katolicki był kościołem na wskroś prowincjonalnym. W 1867 roku, kardynał Ledóchowski objawił ludowi swoją wolę: wszystkie ceremonie religijne prowadzone mają być w języku łacińskim, a nie w języku polskim, pieśni w języku polskim śpiewać zakazał i nic nie powinno być publikowane bez jego wiedzy.
Te dekrety doprowadziły polski kler do wściekłości, ponieważ polscy katolicy - tak jak Irlandczycy przed wiekami - chcieli umieścić chrześcijańskie misteria w kontekście lokalnej społeczności. Polscy duchowni zbuntowali się przeciw Ledóchowskiemu i zwrócili się w tej sprawie o pomoc do luterańskich władz Prus, do księcia Bismarcka i cesarza Wilhelma I, w rezultacie czego kardynała umieszczono w więzieniu, upokorzono, skonfiskowano jego mienie (jakżeby inaczej), a jego rodzina popadła w niełaskę. Gdy w końcu zezwolono mu na opuszczenie Polski i wyjazd do Rzymu, ego hrabiego ex-prymasa było wdeptane w błoto.

Czarna eminencja Włodzimierz Halka-Ledóchowskiego (1866 - 1942)

Dla hrabiego Włodzimierza Halka-Ledóchowskiego (1866 - 1942), najpotężniejszego w historii kościoła kat. czarnego papieża od czasów Franciszka Borgii, generała zakonu jezuitów, Polska była przeklętym miejscem. Żaden wysoki rangą satanista w kurii nie nienawidził Polski bardziej niż Ledóchowski. Jest to cecha ludzi pamiętliwych i okrutnych. W czasach kadencji swojego wuja-prymasa, hrabia Włodzimierz wtajemniczony został w świątyniach Cybele (Sibylli) poświęconych w Warszawie, w Łazienkach Królewskich, na tyłach Belwederu, w pałacu (omen nomen) Czartoryskich w Puławach.

Świątynia Sybilli w Warszawie

Świątynia Sybilli w Puławach

Te świątynie-kaplice miały ogromne znaczenie dla starych szatańskich, katolickich rodów. Dlaczego?! Ponieważ oprócz Watykanu, najstarszej i najważniejszej świątyni Kybele/Sybilii i Tivoli w Lacjum pod Rzymem, funkcjonowały w Europie tylko jeszcze dwie świątynie - te na terenie Polski. Warszawa była zbyt publicznym miejscem, aby niepostrzeżenie dokonywać satanistycznych obrzędów i ofiarować w ogniu dusze przeklętych, ale  pałac Czartoryskich w Puławach i wspaniale zaprojektowane świątynia Kybele z XIX wieku nadawała się do tego celu doskonale.
Gdy oddziały SS rozpoczęły czystkę, pierwszą dzielnicą objętą ta akcją była okolicach Puław. Kolejnym krokiem było  magazynowanie ludzi przeznaczonych na złożenie ich  ofierze.

Satanistyczny pentagram papieża Piusa XII o czarnego papieża Ledóchowskiego


Stare, satanistyczne rody, które dominujące w Watykanie, ludzie wtajemniczeni, zdawali sobie sprawę z faktu że wszystko, a także wyklęte dusze są nieznającą spoczynku energią. Manipulowanie i wykorzystywanie tej negatywnej energii było zawsze jednym z głównych narzędzi czarnych magów.
Jak wiemy z historii, geometria i formy mocy również odgrywają znaczącą rolę w planowaniu i rytuałach poważnych satanistów (nie mówimy tu o masturbujących się pod krzyżem czarnymi świecami zakonnicach). Za najskuteczniejszą formę pomagającą ludzkiemu umysłowi na panowanie nad negatywnymi formami energiami uznaje się w tych kręgach pentagram.

Aby utworzyć pentagram o najwyższej negatywnej mocy, Pius XII i Ledóchowski, generał zakonu jezuitów, zwany spowiednikiem papieża, obmyślili, że muszą stworzyć pięć obozów zagłady, w których złożą ofiarę z ludzi - po jednym obozie w każdym rogu gwiazdy.

Jednak system pięciu obozów zagłady wzbudziłby podejrzenia ze względu na swój charakter wśród wtajemniczonych w czarne sztuki satanistów innej maści. Z tej przyczyny celowo ukryto dokładne lokalizacje geograficzne obozów zagłady, umieszczając je w pozornie przypadkowo wybranych miejscach na mapie t.zw. obozów pracy. Ale w centrum tego pentagramu, w sercu złożonego systemu internowania, obozów tortur, zagłady i składania ofiary z ludzi,  Pius XII i Ledóchowski stworzyli kanał, przez który wysłali w ramach składanej ofiary osiemnaście milionów dusz skazanych i przeklętych przez szatańskich przywódców kościoła rzymsko-katolickiego. 

Każdy może rozłożyć mapę Polski i:
1/ Znaleźć na niej Puławy; świątynia Kybele znajduje się na południowy zachód od miasta
2/ Teraz prosto w kierunku Ostrowa Mazowieckiego na południowy wschód, w górnym rogu pentagramu - Treblinka - obóz zagłady; tu składano ofiary z ludzi.
3/ A teraz w linii prostej ku dołowi, mijasz Puławy i dalej aż do Lwowa. Tu obóz zagłady Janowska; tu składano ofiary z ludzi. To nie był obóz pracy.
4/ Teraz na zachód, za Kraków nad Bielsko. Tu obóz zagłady Auschwitz; tu składano ofiary z ludzi. Tu była siedziba satanistów z IG Farben Auschwitz. 
5/ A teraz na północ aż do miasta Łodzi. Tu był obóz zagłady przeznaczony dla dzieci ..
6/ ... i znowu w kierunku wschodu aż do Włodawy - Sobibor - obóz zagłady. Tu składano ofiary z ludzi. 
Czyżby zbieg okoliczności?
Nie. To jest pentagram zła stworzony przez zło dla zła. To jest pentagram śmierci stworzony w celu skoncentrowania w jednym miejscu skondensowanej, negatywnej energii. Dodatkowo uruchomiono co najmniej trzy inne obozy zagłady, gdzie składano ofiary z ludzi wzdłuż "świętych linii" - np. Bełżec, Tomaszów Mazowiecki i Majdanek.

Tu nasuwa się następne pytanie, a mianowicie DLACZEGO? Jakimi motywami kierują się aż w takim stopniu opętani złem ludzie?
Odpowiedzi należy szukać w systemie trwającym już od wieków, w systemie narzuconym ludzkości w celu dzierżenia władzy, w celu utrzymywaniu ludzkości w ciemności. Mocom ciemności zależy na ciemnocie, zależy im na tym, żeby ludzkość nie zmieniała się, a jeśli ten proces jest nieunikniony, to żeby wyhamowywać go na ile to tylko możliwe wszelkimi środkami. Są to ludzie udający pobożnych, "wilki w owczych skórach" jak nazywał ich Jezus, zakłamani kapłani, faryzeusze, którym zależy na tym, żeby nasz świat utrzymywać w nędzy. Ci ludzie spiskowali i dziś spiskują, żeby świat podporządkować woli człowieka zwącego siebie nieomylnym ojcem świętym. To oni nie chcą żebyśmy rozwijali się duchowo. Ludzkość jest ukradzioną przez nich energią. To oni chcą znowu rozpętać t.zw. przez nich III-cia wojnę światową i pozbyć się tym razem kilku miliardów ludzi umierających w strachu i cierpieniu, aby znowu generować negatywną energię dla swoich astralnych zwierzchników. To oni planują jak zniszczyć naszą przyszłość!
W tamtych latach papież Piusa XII i  czarny papież, generał jezuitów, Ledóchowski sprawowali najwyższą władzę świecką wspomagani przez ojca Poskriebyszewa, doradcę Stalina i ojca Heinricha Himmlera. Obaj konwertyci. 

Jezuita Heinrich HimmlerJezuita, Generał z Łubianki (NKWD) - A.N. Poskriebyszew z córkami


Żądza władzy absolutnej jest schorzeniem psychicznym.
Chęć i dążenie po trupach do kontrolowania całego świata, a jutro innych światów jest jednym z symptomów tej choroby. Tych, którzy nie chcą zgiąć kolana przed papieskim stolcem zgodnie z planami podjętymi na Soborze Trydenckim i z czwartą przysięgą jezuitów - 18 000 000 heretyków
i liberałów złożono w ofierze, a jednak kościół murszeje coraz bardziej. Tak niech się stanie.


29 komentarzy:

 1. Ugoszczę Cię jak Brata .Zapytaj się Janusza Zagurskiego.Czekam nawas:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Odpowiedzi
  1. Panie Nacht, niech pan sobie to przeczyta, od kogo Hitler i jego poplecznicy brali szkołę.Cytuję: Nr.1.Civilta Cattolica. Oficjalny organ Towarzystwa Jezusowego, 1939
   Faszyzm jest systemem rządów, który jest najbliższy ideałom Kościoła Rzymskiego. (Tacy synowie
   kościoła katolickiego jak Musolini, Franco, i zwłaszcza Adolf Hitler, nad wyraz mocno udowodnili faszystowsko-katolickiego ducha. Ciekawe kto najpierw napisał Main Kampf, Jezuici czy A. Hitler?). Nr.2.Franz von Pappen Nuncjusz apostolski w hitlerowskich Niemczech
   Nazizm jest chrześcijańską reakcją przeciwko duchowi 1789 roku. Trzecia Rzesza jest pierwszą
   światową potęgą, która nie tylko akceptuje, ale także wprowadza w życie zasady papiestwa.
   (Nie od dziś jest to znaną rzeczą, że wszystkie wojny krzyżowe i mordowanie innowierców i
   biblijnie wierzących były organizowane przez papieży począwszy od 380 roku kiedy katolicki
   królik wystawił edykt Tesaloński, że poganin który nie uzna katolicyzmu, ten będzie zabity a
   majątek będzie skonfiskowany, żydów i chrześcijan także to obejmowało. II Wojna światowa także była wojną krzyżową którą Pius XII błogosławił. Zapłata za te zbrodnie kościół otrzyma Obj. 17 i 18 rozdz.). Nr.3. Walter Schelenberg Szef niemieckiego kontrwywiadu. Norymberga - Organizacja SS.
   (Schutzstaffel) zorganizowana była przez Heinricha Himmlera według reguł Zakonu Jezuitów. ,,Zasady i Ćwiczenia Duchowe” Ignacego Loyoli były modelem, który Himmler pragnął skopiować kropka w kropkę...
   Nr.4.Adolf Hitler
   Wiele nauczyłem się od Zakonu Jezuitów. Jak do tej pory nie było na ziemi nic, co mogłoby równać się z hierarhiczną strukturą Kościoła Katolickiego..(…) Widzę Heinricha Himmlera jako naszego Ignacego Loyolę!

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za ten obszerny wpis, potwierdzający tylko i uzupełniający maile, które otrzymuję z "kręgów dobrze poinformowanych".

   Usuń
 3. Czekam z niecierpliwością na każdy kolejny artykuł Pana pióra.Czytanie Pana tekstów, to jakby odkrywanie na nowo rzeczywistości.Jestem bardzo wdzięczna za poszerzanie moich horyzontów umysłowych, za dzielenie się bogatą wiedzą, którą Pan posiada.Nie mogę się doczekać spotkań z Panem w NTV.Pozdrawiam bardzo serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziękuje, a jednak prawda zwycięża z wielkimi ofiarami ale jednak zwycięża

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuję za uznanie dla mojej pracy.

  OdpowiedzUsuń

 6. Witam,
  Panie Romanie, bardzo mnie ciekawi co Pan powie o tym wywiadzie.
  https://www.youtube.com/watch?v=wImA6-D3iio
  Pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Witam! Podejdźmy oboje bezinteresownie do tego tematu. W ciągu minionych lat nauczyłem się - szczególnie badając dokumenty dotyczące badań nad UFO - stawiać znak zapytania za rzekomymi pewnikami. Nie biorę stron. zadaje pytania: do czego prowadzi taki temat? Czy do jedności między ludźmi, czy do nienawiści? czy naprawde jesteśmy urodzonymi "żydami" i "niezydami", czy też kosmicznymi istotami, którym narzucono przynależność do takiego to a takiego wyznania? Czyż nie jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami? Czy nie nadszedl już czas, żeby tę prawdę wprowadzić w życie i nie powalać innym skłócać nas z innymi ludźmi? Rabin, ksiądz czy inny kleryk to ludzie stronniczy, niewolnicy systemu który reprezentują, czyli nie są to ludzie, zasługujący na nasze zaufanie. Ja osobiście od lat rrzymam się zdaleka od tego typu rewelacji majacych na celu nastawienie mnie negatywnie do bliźnich. Z pozdrowieniami, Roman

  OdpowiedzUsuń
 8. Bardzo dziękuję Panie Romanie. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jednak dalej nie wiem, czy to prawda ?

   Usuń
 9. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 10. Witam, przeczytałem artykuł z zaciekawieniem. Zabrakło mi trochę, głębszej analizy powiązania III rzeszy z watykanem. Czy z tego tekstu, można wnioskować, że rzeczywiście (była afera z Korwin-Mikkem) hitler mógł być przynajmniej niedoinformowany o obozach? Czy są znane jakieś szczegóły "układania się" niemców z watykanem? pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 11. Jeżeli czyta Pan po angielsku, warto zgłębiać ten temat np. od książki
  pióra Avro Manhattana pt. VATICAN'S HOLOCAUST albo czytać ksiażki napisane przez ex-jezuiów, którzy po ich napisaniu zginęli "w tajemniczych okolicznościach". Ksiązki KarlHeinz Deschnera... Życzę oświecającej dalszą drogę lektury.

  OdpowiedzUsuń
 12. Chciałbym jednak panu panie Nacht, aby dla własnego dobra nie atakował żydów. Cytuję: Niechby wszyscy ludzie zrozumieli, że decydując się stanąć po stronie Izraela lub przeciwko niemu
  otrzymują w zamian błogosławieństwo lub przekleństwo, jak Bóg Pan przyrzekł Abrahamowi: ,,I
  będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie
  błogosławione wszystkie plemiona ziemi" ( 1. Mojż. 12, 3)!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie atakuję ani żydów ani nie żydów. Dzielę się zdobytymi informacjami na temat spiskujących przeciwko ludzkości lucyferianom służącym demonom z niskiego astralu. Czy taki człowiek udaje żyda, katolika, czy świadka Jehowy jest mi to obojętne. Mój stwórca jest miłością i nie przeklina. Przeklina istota chora duchowo.

   Usuń
 13. Ten tekst świadczy o niewiedzy autora. Arcybiskup Ledóchowski popadł a konflikt z rządem pruskim (a nie polskimi katolikami), a przyczyną był fakt, że BRONIŁ nauczania religii w języku polski, a rząd pruski daźył do germanizacji. A ten pentagram nie istniał przez większą część wojny - obóz w Sobiborze istniał w latach 1942-43, a obóz Janowska 1941-43. Gdyby istnienie pentagramu miało realne znaczenie, utrzymano by go dłuźej.

  OdpowiedzUsuń
 14. Jednak nie zna Pan prawdziwego powodu napaści Niemiec na Polskę. Oto on w samej rzeczy tłumaczący wszystkie późniejsze następujące, aż do tej chwili nieszczęścia.
  Naziści ubóstwiali masona, agenta HK Stele J. Piłsudskiego, który w porozumieniu z nimi realizował i gdyby żył nadal realizowałby ich politykę. Niestety pewne siły pozbawiły go w 1936 roku życia i zapanował w II Rzeczypospolitej chaos władzy. Nowa niewtajemniczona władza odcięła się od jego polityki skierowanej przeciwko Rosji sowieckiej i zaczęła tworzyć kompletnie inne sojusze. Jednakże momentem przełomowym stał się dekret prezydenta Mościckiego, który w 1938r. zakazał na terenach II RP działalności wszelkich lóż i jakby tego było mało nakazał całkowitą konfiskatę ich majątków. To właśnie posunięcie stało się przyczyną totalnej, długotrwałej, krwawej zemsty i swoistej infamii, którą obłożono na nasz naród i w konsekwencji doprowadziło to do całkowitej zmiany nastawienia do Polski i Polaków, całej, sekretnej, globalnej grupy trzymającej władzę. Nie uważano, że należy respektować zawarte międzynarodowe umowy i koalicje, cała wtajemniczona w przyszłe konsekwencje tego żałosnego w skutkach faktu władza urzędnicza i wojskowa w try miga przeflancowała się do Rumunii za czym jeszcze Niemcy zaatakowali Warszawę, a dowództwo naszej armii celowo unikało potyczek z atakującymi Polskę Niemcami. Naturalnie zaatakowano nas w porozumieniu, podobnie jak przy wcześniejszych rozbiorach z trzech stron, tu zamiast zaanektowanej Austrii o swoje ziemie upomnieli się Czecsi Całe nowoczesne uzbrojenie, zakupione samoloty i czołgi dostały się nietknięte, zgodnie ze starymi planami inwazji na Rosję w ręce Niemców --> https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2016/01/27/iluzje-wolnosci/ . Dalej wojna potoczyła się wiadomym torem, a niby watpliwe strategicznie utworzenie drugiego front przez Hitlera i atak na Rosję był realizacja właściwych, globalnych planów doprowadzenia do NWO, zaś równie ryzykowny tzw. Blitzkrieg był realizowany w związku z sekretnymi, planami wtajemniczonej bolszewickiej górki przyszłego poddania Rosji niemieckiej inwazji. Jednak polityczna walka na szczytach radzieckiej władzy i rola w niej Stalina uniemożliwiła szybkie planowane zwycięstwo i ten właśnie fakt przypieczętował obustronnie prowadzony Holokaust na wiadomej oskarżonej o zdradę interesów ludności na niespotykaną dotąd skalę.
  Powojenna historia naszego narodu też potoczyła się w równie fatalny sposób, gdyż rozgrywająca obraz powojennego świata masońska górka jeszcze długo nie mogła zapomnieć nam uczynionej w 1938r zniewagi. Co do zaś opisanej przez Pana współpracy i realizowanego swoistego szatańskiego mistycyzmu, to jest on naturalnie prawdziwie ukazany, jednak jako tylko element większej całości...

  OdpowiedzUsuń
 15. Inni znani Jezuici STALIN (ukończył nowicjat i diakonat Jezuicki), Felix Dzierżyński po zgłoszeniu się do zakonu dostał przydział do służb wywiadu Jezuitów ... Dodam że kapelanem i spowiednikiem Spec Służb w każdej Armii zawsze jest Jezuita. Podobnie spowiednikiem Papieża zawsze jest Jezuita ...

  OdpowiedzUsuń
 16. Inni znani Jezuici - TOMASZ TUROWSKI - Podczas zamachu na Jana Pawła II był na placu św. Piotra. Organizował przelot do Smoleńska w którym zostali zabici Polscy Patrioci, politycy i wojskowi;

  OdpowiedzUsuń
 17. Panie Romanie, poproszę o link źródłowy :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Takich linków jest zbyt wiele. Proszę wpisać choćby: Ledochowski pope holocaust

   Usuń
 18. wiele ukryto, wiele manipulacji, wiele ...

  OdpowiedzUsuń
 19. Panie Romanie. Co pan myśli o Wojtyle?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Człowiek nie dążący do władzy nie marzy o zostaniu papieżem w instytucji ciągnącej za sobą krwawy ślad.
   Polecam książki pióra Karla-Heinza Deschnera.

   Usuń
 20. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń