Roman

Roman

czwartek, 21 stycznia 2016

KATASTROFY, WOJNY I UPADEK PAPIESKIEGO STOLCA

KATASTROFY, WOJNY I 

Jak długo pola promieniowania nie zostaną unieszkodliwione, tak długo mogą przychodzić ze Wschodu wielkie zniszczenia i dewastacje. Także z krajów rozwijających się promieniują fale niskich myśli i uczuć, które przede wszystkim skierowane są przeciwko krajom dobrobytu.

Te negatywne skłonności opływają i przenikają całą kulę ziemską. Także głównie na Wschodzie mocno aktywne pola promieniowania rejestrują wszystkie sprzeczne z Boskim Prawem drgania, niosą je potem poprzez prądy magnetyczne dalej i wpływają na tych, którzy wykazują się identyczną wibracją.

Wielu chrześcijan oczekuje przyjścia Mesjasza.

Nie wiedzą oni jednak, że nie są w stanie odebrać od Niego korony życia, ponieważ nie prowadzą życia wedle Boskich Praw. 

Wielu chrześcijan wierzy, że jako chrześcijanie muszą zostać wyniesieni przez Chrystusa. Jest to iluzja, złudzenie które może istnieć tylko w wyobrażeniu żyjącego w niewiedzy człowieka.

Teolodzy chrześcijańscy błędnie pouczyli swoich wiernych.

Kto nie zna grożącego mu niebezpieczeństwa, które zawiera w sobie prawo przyczyny i skutku, kto zaprzecza istnieniu reinkarnacji, ten udaje się natychmiast na drogę uprzedzeń, czyli niewiedzy.

Ponieważ ludzkość przywiązuje mało wagi do słów Jezusa - "co posiejecie to pozbieracie" - skutki wywołanych tą ignorancją przyczyn będą okrutne.

Kraje Zachodu będą nawiedzone trzęsieniami ziemi, wojnami i epidemiami.

Także maszerujący naprzód Wschód, który będzie zwycięski, odczuje działanie niszczących wojen, a wywołane w ten sposób wibracje nie oszczędzą nikogo.

Ziemia się otworzy i połknie wielu ludzi.

Kto przeżyje, kto nie wpadnie w gardziel Ziemi - ten doświadczy wywołanych wojnami i ich skutkami cierpień i śmierci.

Większa część ludzkości nie będzie już wkrótce istnieć, ponieważ spustoszenia będą globalnego zasięgu.

Współdziałać będą także morza. Niechaj człowiek nie zapomina, że Ziemia jest zarazem planetą wodną.

1 komentarz: