Roman

Roman

środa, 25 maja 2016

W JAKIM ŚWIECIE ZBUDZISZ SIĘ JUTRO?Leonardo di Caprio po nakręceniu dającego wiele do myślenia filmu
pt. "Incepcja" jak widać utknął na jednym z poziomów snu.
Sprzedaje publicznie duszę jezuitom, upodabnia się do allahistów
i odgrywa powierzoną mu rolę sprawnego mówcy.


Leonardo w loży o nazwie Organizacja Narodów Zjednoczonych...

... zostaje odznaczony jako Messenger of Peace
[Posłaniec pokoju czy woźny? Wyraz messenger w ang. ma podwójne znaczenie,
a masoni lubią dworować sobie z użytecznych idiotów]

Ban Ki-Moon przyjął Conchitę Wurst
który/a wyartykułował/a - jak
środki masowego przekazu podały do wiadomości publicznej -
mocne przesłanie.

* * *

AGENDA 2030

- PLAN TOTALNEGO ZNIEWOLENIA

MATERIALIZUJE 

SIĘ PRZED NASZYMI OCZAMI


   Do napisania tego posta skłoniło mnie pytanie kilku naiwnych ludzi, którzy po przeczytaniu mojego ostatniego artykułu miało trudności uwierzyć, że papież proponuje życie w komunizmie. 
- Agenda ONZ 2030 została wprowadzona we wrześniu 2016 roku. Ostatnio dodano dwie dodatkowe umowy. Jedną z nich było formalne podpisanie Paris Agreement on Climate Change (porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu) i drugie podpisanie 17 celów przemienienia świata (Goals to Transform Our World) w którym wolno nam żyć na z góry ustalonych warunkach.
Przed nasze oczy podsunięto nową twarz globalnej tyranii, twarz Leonardo DiCaprio, który otrzymał to, czego tak bardzo sobie życzył - upragnioną nagrodę Oscara a w zamian odegrał rolę sprawnego mówcy zaganiającego stada owiec do klatki.
Dodatkowo, na początku kwietnia, ONZ rozpoczęła kampanię o nazwie Oceans Treaty (Konwencja w sprawie mórz) w celu przejęcia mórz na świecie za jednym zamachem czyli kontroli nad wszystkimi morzami i oceanami. ONZ stworzyła globalną linię czasu ogłaszając aż 30 procent wód międzynarodowych jako strefy "no-go". "Intencją ONZ jest określenie  korzyści natury ekonomicznej morskich zasobów genetycznych" - wyjaśniono (czy ściemniono?). Jak widać Agenda 2030 - jak statek kosmiczny Enterprise (z serii STAR TREK) otrzymała rozkaz - Engage warp 9! Cała naprzód!
Naprawdę nie sposób opisać paniki sił ciemności ściemniających  te rzekomo dla dobra ludzkości inicjatywy. W rzeczywistości ONZetowska Agenda 2030 jest przedłużeniem agendy ONZ 21 - następna fazą umacniania fundamentu pod Nowy Porządek Świata.
Każde słowo opisujące inicjatywy Agendy 2030 jest wierutnym kłamstwem. Razem tworzą coś w rodzaju duchowej czarnej dziury, która połknie miliony torturowanych, a następnie miliardy istnień - oczywiście jeśli nadal pozwolimy manipulatorom skłócać nas i szczuć na siebie. Jeśli się nam to nie uda, a uda się tym, którzy stoją za tymi dokumentami, to każdy z nas i nasze potomstwo zostanie okaleczone szczepionkami, zatrute genetycznie modyfikowaną żywnością, opodatkowane, monitorowane, kontrolowane i duchowo odczłowieczone na drodze prowadzącej do zezwierzęcenia. To jest ich celem. Nadanie energii kierunku - "w przeszłość świata ciemną" (jak pisał Juliusz Słowacki i w innym miejscu: „Polsko, twa zguba w Rzymie"...).
   - Zło nie przewiduje sprawiedliwości w świecie, który jest przygotowywany dla rządów zła, nie dla naszych dzieci. Brak wolności jest przyczyną wielu chorób; jest jak duszenie się. Mike Adams, założyciel blogu ds. związanych z medycyną alternatywną - The Health Ranger - NATURAL NEWS - nazywa projekt Agenda 2030 "planem globalnego zniewolenia". (Tę stronę internetową odwiedza około 7 milionów użytkowników miesięcznie). Zresztą nie on jeden przyrównuje dziennikarzy opłacanych za tuszowanie szkodliwości produktów GMO do "nazistowskich kolaborantów". [Automatycznie kojarzy mi się to z dziennikarzami wspierającymi nagonkę na Jerzego Ziębę].
- Owych demonicznych 17 punktów z AGENDY 2030 tworzy narzędzie pozwalające na zniewolenie nie tylko w pojęciu fizycznym, lecz obejmuje również zniewolenie mentalne! Poniżej dla odczucia smaku załączam interpretację owych 17 punktów opracowaną przez Mike'a Adamsa:
Cel # 1: Położyć kres ubóstwu we wszystkich jego formach wszędzie, na całym świecie
T.zn: Każdy obywatel będzie żyć z rządowej zapomogi socjalnej, będą mu przysługiwać kartki żywnościowe i dodatki mieszkaniowe plus materiały informacyjne, które z czasem sprawiają, że stanie się on posłusznym niewolnikiem globalnego rządu. Inna opcja nie będzie istnieć. Ludzie pozbawieni zostaną możliwości rozwoju ku górze. Odtąd już nikt sam sobie nie pomoże. Narody będą się czuć ofiarami i uczyć się posłuszeństwa wobec rządu, który dba o ich podstawowe potrzeby, takie jak żywność i trujące leki. Na tych produktach umieszczone zostaną etykiety z napisem "KRES UBÓSTWU".
Cel #2: 
Położyć kres głodowi, doprowadzić do bezpieczeństwa żywnościowego, poprawić jakość produktów żywnościowych oraz promować zrównoważone rolnictwo
T.zn: Inwazja: Zaatakować całą planetę bronią GMO i opatentowanymi przez Monsanto nasionami przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania śmiercionośnych herbicydów wpajając masom fałszywie, że chodzi tu o "wzrost produkcji" upraw spożywczych.
Wspierać inżynierię genetyczną. Zmusić genetycznie zmodyfikowane rośliny do zwiększenia produkcji określonych witamin nie mając pojęcia o długoterminowych skutkach tego rodzaju genetycznych eksperymentów i zanieczyszczenia genetycznego jak również wprowadzania w delikatny ekosystem tego rodzaju genetycznych krzyżówek.
Cel# 3:
Zapewnić zdrowy  tryb życia i promować stan dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku
T.zn.: Obowiązkowo 100 + szczepionek dla wszystkich dzieci i dorosłych (z lufą rewolweru przy skroni opornych), grożąc rodzicom aresztem i więzieniem, jeśli nie zechcą współpracować. Wymusić podawanie silnych leków dzieciom i młodzieży przy równoczesnym wymuszeniu poddawania się obywateli programom "kontrolnym". Te masowo podawane leki należy nazywać programami "zapobiegawczymi" i wpajać ludziom przekonanie, że wszystko to ma na celu poprawę stanu zdrowia obywateli.
Podsumowując:  tych 17 punktów obejmuje każdy aspekt ludzkiej egzystencji. Tym, którzy zdecydują się przeżyć w takim świecie nie będzie lepiej niż bydłu na polu. Każdy w końcu zrozumie: w naszym świecie będziesz zdrowy, szczęśliwy i ustawiony czy ci to odpowiada, czy nie! 
Umowa Paryska (Paris Agreement ) jest równie złowroga, ponieważ bazuje na wielkim kłamstwie ujętym w słowa "globalne ocieplenie" i ma na celu sprowadzenie ludzkiej egzystencji do wygenerowania "zrównoważonego" trybu życia.
Poniżej zamieszczam owych 17 bezbożnych celów już podpisanych w ONZ. Jak zobaczycie, są  one bardzo podobne do celów Agendy 2030 (przetłumaczonych na ludzki język przez Mike'a Adamsa). Ale tym razem myślcie już samodzielnie. Jezus uczył, że słowa zabijają, ale sens słów ożywia. Zastanówcie się czy można się zgodzić na życie w takich warunkach. Jeśli nie - czas wracać do domu, do stanu kosmicznej świadomości, krok po kroku poznając swoje ludzkie ograniczenia, poszerzać stan swojej świadomości, pozbywać się stanowczo ludzkich naleciałości i słabości wznosząc się świadomie ponad i poza zasięg rządów antychrysta. [Proszę wybaczyć mi to zaczerpnięte z religijnego języka określenie, ale tylko ono oddaje z precyzją intencję ZŁA]. Zadajcie sobie pytanie: w jakim celu mam żyć w świecie przygotowanym dla mnie przez niezrównoważone psychicznie jednostki?

Realizacja Nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel 1. Położyć kres biedzie a każdej formie na całym świecie
Cel 2.  Położyć kres głodowi, doprowadzić do bezpieczeństwa żywnościowego i poprawić jakość produktów żywnościowych oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3. Zapewnić zdrowy  tryb życia i promować stan dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku
Cel 4. Zapewnić otwartą i sprawiedliwą jakość edukacji i promować możliwości edukacyjne dla wszystkich
Cel 5. Zapewnić równość płci i awansu społecznego wszystkich kobiet i dziewcząt
Cel 6. Zapewnić dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą oraz usługi sanitarne dla wszystkich
Cel 7. Zapewnić dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich.
Cel 8. Promować zrównoważony, zintegrowany, trwały wzrost gospodarczy oraz  pełne, produktywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich.
Cel 9. Budować elastyczną infrastrukturę, promować otwartą i zrównoważoną industrializację i wspierać. innowacje.
Cel 10. Redukcja nierówności w obrębie i pomiędzy krajami
Cel 11. Uczynić miasta i osiedla inkluzywnymi, bezpiecznymi, trwałymi i zrównoważonymi
Cel 12. Ustanowić zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji
Cel 13. Podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
Cel 14. Chronić i użytkować w zrównoważony sposób oceany, morza i zasoby morskie w zakresie trwałego rozwoju
Cel 15. Chronić, przywracać i promować zrównoważone korzystanie z lądowych ekosystemów, trwale zarządzać lasami, walczyć z pustynnieniem i utratą gruntów, odwracać degradację gruntów i powstrzymywać proces utraty różnorodności biologicznej
Cel 16. Promowanie pokojowej i całkowitej integracji społeczeństw w celu zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich i budowanie skuteczne,odpowiedzialnych i integracyjnych, kompleksowych instytucji na wszystkich szczeblach.
Cel 17.  Wzmocnić i ożywić procedury wykonawcze.
Brzmi to nieźle, a dla niektórych starszym wieliem znajomo, nieprawdaż? 
Czy to jasne  w jaki sposób planują wdrożyć wszystkie te wspaniałe komponenty zaplanowanej pro publico bono świetlanej przyszłości elity tej planety? Czy to jest jasne - pytam - bo jest las, w tym lesie jest drzewo i w tym drzewie tkwi sęk: w tym drzewie energia popłynie w dół zamiast w górę skąd przybyła, bo to drzewo wyrasta z nieba, nie z Ziemi...
- Ziemianie będą skazani na życie na najniższym poziomie egzystencji w stylu komunistycznego, centralnego planowania życia na tej planecie. W ten sposób wszyscy zmuszeni zostaniemy do bycia sobie równymi. (A przez chwilę wydawało się nam, że te czasy mamy tu na Wschodzie już za sobą).
   -  Jednak zawsze jest nadzieja!
   Serce Wszechświata wysyła z wzmożoną siłą ożywczą energię. Na całym świecie przebiega proces przebudzenia się; proces otrząsania się z dogmatów religijnych i paradygmatów naukowych.
Coraz więcej ludzi nie zgadza się iść biernie przed siebie, bo tak im z góry elity rządzące nakazały; "elity" - czytaj: garstka ludzi planująca dni ostateczne dla rozwijającej się ludzkości tej planety.
Nie zgadzamy się na ludobójstwo i nie zgadzamy się na zniewolenie. CZY TO JEST JASNO SFORMUŁOWANE?
   - Europa przechodzi kryzys, amerykańska polityka z dnia na dzień załamuje się w procesie implozji. Nawet Chiny widząc co się święci odmawiają współpracy i przyłączyły się do grupy BRICS Putina. Inwazja islamu jest już jawna. Na szczęście mamy Internet umożliwiający wciąż jeszcze swobodny (jako tako) przepływ informacji dotyczących strategii planowanego zniewolenia ludzkości, co jest bardzo istotne obserwując nerwowe ruchy Szatana, który wie, że mało ma czasu, starającego się gorączkowo wprowadzać w życie swój plan bojąc się rosnącej liczby ludzi dobrej woli i desantu z kosmosu dzieci indygo... Jeśli nic nie zrobimy, z godziny na godzinę tracimy szansę zablokowania tego rozwoju wydarzeń. Tu chodzi o przyszłość pokoleń i całą planetę, która przygotowywana jest dla przejęcia jej przez demoniczne siły, którym "elity satanistów" służą od wieków.
W sferze ekonomicznej, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę ze szkód wyrządzonych przez monopol centralnej bankowości i cyklicznej natury monetarnej manipulacji.
Istnieją sposoby nie tylko uchronienia siebie, przed wprowadzeniem Nowego Porządku Świata, ale nawet korzystania z niego. Wszystko zależy od nas samych, a nie tylko od  n i c h.  Nie zapominajmy o naszym Boskim pochodzeniu.
Ta chora psychicznie - o czym świadczą jej plany - zdegenerowana elita nie zdaje sobie sprawy ze swoich uczynków. Na szczęście żyje dziś już na świecie wiele dusz w ludzkich ciałach, którym udało się przedrzeć przez las szczepionek; ludzi którzy wiedzą na czym polega ich "misja" pokojowa na tej planecie. Wszyscy budzący się i przebudzeni są nieustannie inspirowani przez pozytywnie do ludzkości nastawione istoty z kosmosu. Z tej przyczyny elita czuje się zagrożona, z tej przyczyny ta gorączkowość, ten pośpiech w wdrażaniu "Agend",  - planów, które tym razem nie powiodą się... o ile ludzie się zjednoczą.
Wielu z tych przebudzonych można "spotkać" w Internecie. W rzeczywistości, Internet wzbogacił i umocnił alternatywne media i dzięki temu narzędziu ludzie otrzymują cenne informacje spoza głównego nurtu, tak że mogą się nimi dzielić w formie elektronicznej (jak np. niniejszy artykuł). Jestem szczęśliwy, że należę do "opozycji" jeśli chodzi o owe "elitarne" plany i machinacje ONZ i Watykanu.
Wprawdzie ich plany co do nas jako gatunku są dla przeciętnego człowieka przerażające i o to właśnie im chodzi, to jednak tak jak inni przebudzeni nie boję się tych ubogich w energię życia elit.
Ci ludzie nie trzymają już cugli w swoich rękach, a nadal wmawiają sobie, że mają coś do powiedzenia; nie dopuszczają do siebie myśli, że mogą zostać po prostu zignorowani. Widzę natomiast oznaki desperacji w ich groteskowych agendach i inscenizacjach (np. całowanie stóp przez papieża przed kamerami rzekomym uchodźcom, całowanie dłoni przed kamerami żydowskim ofiarom hitlerowskiej zagłady). 
   - Utrzymywanie specyficznych informacji stanowi część mechanizmu ich kontroli nad światem. Ale nadszedł XXI wiek i teraz jest to już niemożliwe. Nawet my - bydło naziemne jak nas nazywają władcy tego świata  -  znamy ich wrogie plany.
Następna konferencja grupy Bilderberg, tym razem odbędzie się w czerwcu, w Dreźnie:  https://www.facebook.com/ProtestBilderberg/?fref=ts 

Protest Bilderberg - The Dollar Vigilante
   - Tysiące rozbudzonych wolnych ludzi w maskach Guya Fawkesa przylecą i przyjadą do Niemiec. Sataniści muszą wiedzieć, że jesteśmy świadomi ich planów i celów. Nie chcemy krwawych zamieszek ani rewolucji; chcemy poszerzyć im naszą wiedzą ich tak bardzo zawężony stan świadomości. Teraz odczują jak to jest być obserwowanym.
A kogo nie będzie w Dreznie? Media głównego nurtu NIE BĘDĄ OBECNE.
MY JESTEŚMY JUŻ WOLNI - ONI JESZCZE NIE.

13 komentarzy:

 1. Dlaczego tym elitom z góry przypisujemy samo zło. Wszystko ewoluuje.Elity też. Wielu bogaczy widzi bezsens dalszego pomnażania bogactwa. I wielu zaczęło swój kapitał przeznaczać na cele społeczne. Wkrótce maszyny zastąpią ludzi. I ci z konieczności będą zmuszeni żyć z pracy maszyn. Samodzielnych maszyn. Co dalej? Trudno przewidzieć. Wydedukować również. Życie bowiem jest samo w sobie nielogiczne. Trzeba stwierdzić powolny upadek reżymów totalitarnych. Kto będzie w przyszłości rządził tą planetą? Pokaże przyszłość. Komu 1000 lat temu śniły się dzisiejsze systemy polityczne? A jednak pewne rzeczy się zmieniają.

  OdpowiedzUsuń
 2. BRAWO. BRAWO.BRAWO.JESTEŚ MNĄ A JA TOBĄ :)POZDRAWIAM CIĘ MOCNO :)

  OdpowiedzUsuń
 3. BRAWO. BRAWO.BRAWO.JESTEŚ MNĄ A JA TOBĄ :)POZDRAWIAM CIĘ MOCNO :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Może gdybym żyła w nieświadomości czułabym się beztrosko lekko, tymczasem przytłacza mnie ciężar bycia świadomym tego co się dzieje na świecie...z tą wiedzą trzeba coś robić, coś więcej niż tylko jej rozpowszechnianie.Tak bardzo kocham wolność :)
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się w zupełności, też tak czuję. Gdzieś przeczytałam, że każdy człowiek postępuje zgodnie ze swoim poziomem świadomości...

   Usuń
 5. Te cele zrównoważonego rozwoju do bólu przypominają mi deklaracje Zagórskeigo co do cywilizacji ślężańskiej i tej całej Litwin "czy się stoi czy się leży na wibracji serca się należy" po 800Euro miesięcznie.
  NTV w dużym stopniu promuje socjalizm.

  OdpowiedzUsuń
 6. Pozdrawiam bardzo Pana Romana,dziękuje za u uświadamianie.
  Nie pozostaje nam nic innego jak przenieść się gdzieś z dala od tego systemu i rozwijać się bez żadnych przeszkód:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tej właśnie przyczyny powinniśmy skoncentrować się na naszym rozwoju duchowym, żeby móc wrócić do domu, do tego wymiaru, który opuściliśmy (niezależnie od przyczyny - bunt przeciw kosmicznym, Boskim Prawom lub zejście w wymiar materii w celu służenia pomocą tym, którzy szukają drogi powrotnej do domu, czyli w siebie, do wewnątrz, do Źródła Światła.

   Usuń
 7. https://www.youtube.com/watch?v=5FS8RIH7BpI
  Wünsch dir was
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Hmm... Jak widać beznamiętnie i niezmiennie nas straszą, ale dziwacznie dla tych strachów i całego tworzonego wokół zamętu przewidują dalsze trwanie większości populacji przynajmniej do roku 2030. Biorąc pod uwagę ich aranżowane dotychczas terrorystyczne ataki jak na razie mają one jednak bardzo niewielkie, rzekłbym inteligentnie ograniczone i jedynie medialnie lub politycznie rozbuchane skutki, co wprost oznacza, że nie zależy im na bezrozumnym mordowaniu. Mordują tylko w wojnach mających za zadanie przejęcie kontroli nad zasobami planety i to wyłącznie przy pomocy wzajemnego zaszczuwania walczących w tych wojnach ludzkich tubylców bez względu czy są oni Żydami czy gojami wtedy dopuszczają się skutków rozmiaru holokaustu. Tak więc mentalnie i dziwacznie DUCHOWO unikają totalnych rozwiązań, powoli przejmując przede wszystkim psychiczną i socjotechniczną kontrolę regularnie, małymi kroczkami umiejętnie usidlając durne, zwaśnione stado oczadziałych baranów. Wiedza jednostek w zniewolonym, stadzie bez ustalonego algorytmu asertywnych działań i niezbędnej determinacji jest naturalnie gówno warta więc nadal całą, ludzką populacją rządzi dosłownie garstka hybrydowych marionetek RH minus, oddana niekoniecznie zrozumiałym dla nich planom swym PAN-ów. Dziwacznie zawsze wszystko kręci się wokół rozmaitych wymyślonych dla TEZY i ANTYTEZY religii w Lucyfera, Szatana, Horusa, Pana, księżyc - Jah, słońce - Amon-ra i naturalnie innych, które to razem i niezmiennie skutecznie, metodami inżynierii społecznej oddalają stadne barany od instynktu samodzielnego myślenia. To jednak pozwala pośrednio na identyfikacje ukrytego przeciwnika, zabawiającego się tą GRĄ w budowę ludzkiej cywilizacji nie opartej bynajmniej na inteligencji rozumu lecz na podprogowych strachach oraz strategii opartej na przejętych algorytmach utrzymania władzy. Ten algorytm to słynny masoński trójkąt masonów, satanistów, jezuitów, katolików, ect. oznaczający konkretną wiedzę jak tworząc chaos niezmiennie panować nad tubylczym stadem. Teraz proszę uważać, bo dla wielu będzie to epokowe odkrycie. Ten sam odwieczny hegemon stworzy i aranżuje konflikt według prawa:
  TEZA + ANTYTEZA = SYNTEZA
  BÓG + SZATAN = NIEWOLNICY WIARY
  ŻYD + GOI = WZAJEMNA NIENAWIŚĆ
  MASONI + PROFANI = PEŁNA KASTOWA KONTROLA
  RH plus + RH minus = CHOROBY HAPTENOWE
  PO + PIS = WŁADZA BABILONU
  itd, itd...

  OdpowiedzUsuń
 9. Te inscenizacje w polityce są dla ludzi po to, by mogli się przebudzic właśnie.
  Jest tak wielu dobrych ludzi na świecie i będzie więcej.

  OdpowiedzUsuń