Roman

Roman

poniedziałek, 23 maja 2016

KULT BAALA W XXI WIEKU?

NewYorkTimes.svg
Świątynia Baala w syryjskim mieście Palmyra
znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
W maju 2015 roku została zniszczona przez fanatyków islamskich
   - Agenda NWO planuje 1000 świątyń Baala na całym świecie.
Jeszcze więcej planują fanatyczni islamiści.
Cofamy się w czasie?
Nie wszyscy.

Pracentralne Słońce Wszechświata - Serce Kosmosu transmituje świeżą energię. Jedni będą budować świątynie na zewnątrz, inni - ci którzy budzą się ze snu - stają się żywymi świątyniami Boskiej Miłości i Mądrości. Tylko wolne istoty kosmiczne mają wolność wyboru. Warunek: musimy przestać być tacy ludzcy - innymi słowy tak podatni na obrazy z przeszłości. Czy czujesz z nimi rezonans?

   Wygląda na to, że chwilowo wstrzymano realizację tego planu po artykule pt. "Życie wśród ruin", który ukazał się w dzienniku The New York Times, dnia 19 marca 2016 roku - ze względu na prawdziwą burzę w alternatywnych mediach wobec projektu wzniesienia świątyń Baala w Londynie i Nowym Jorku. 

-   Dzięki czujności i nagłośnieniu tego lucyferycznego planu chwilowo odroczono odsłonięcie zrekonstruowanych portali świątyni Baala w Nowym Jorku i w Londynie. Mimo wszystko nastają nowe czasy, ponieważ mimo przeznaczonych ogromnych sum pieniędzy na ten projekt vox populi, czyli głos już budzącego się z hipnotycznego transu ludu zadziałał jako siła hamująca negatywny przepływ energii z mrocznej przeszłości.

       - Czy jestem zatem za wysadzaniem w powietrze starożytnych zabytków świadczących o czczeniu demonicznych istot przez naszych przodków, tak jak postępują zamroczeni fanatycy islamscy?
Nie, ponieważ w ramach już przebiegającego procesu dematerializacji znikną nie tknięte ręką ludzką.

      - Czy jestem za rekonstruowaniem i powielaniem kopii takich świątyń
w czasie i przestrzeni, co kojarzy mi się z metastazą?
Nie i chyba nie ma powodu tego tłumaczyć ludziom na ścieżce wiodącej do wewnątrz, do Jedynego Boga, który jest czystą, bo bezinteresowną miłością. Owe demoniczne istoty i tak będą zmuszone w swoim czasie wrócić do Odwiecznego Źródła, które pulsuje życiem w każdej istocie. Zadba o to prawo duchowej ewolucji. Budowanie świątyń w oparciu o specyficzną geometrię nie znaną przeciętnemu człowiekowi, obrządki, dźwięki, zapachy, rytuały utrwalające niski stan świadomości, ceremonie i hipnotyczne, trwające tysiące lat tradycje - czyste duchowo istoty uznają za zbędne obciążenia.

   - UNESCO (wchodząca w skład loży o nazwie Organizacja Narodów Zjednoczonych) wspierana przez nieprzyzwoicie bogatą lożę masońską o nazwie Harvard University  (patrz: http://harvardlodge.org/) oraz związana z nią loża
o nazwie Institution of Digital Archeology (Instytut cyfrowej Archeologii) zdecydowały rozsiać po całym globie w 1000 miast ponad 16 metrowej wysokości kopii łukowatego portalu - wejścia do świątyni Baala. Przede wszystkim na Times Square w Nowym Jorku i na Trafalgar Square w Londynie. Wygląda na zaproszenie? Skąd ten pomysł i zebrane w mgnieniu oka na ten cel pieniądze? UNESCO tłumaczy, że chodzi tu... o zrobienie muzułmanom na złość, bo to prymitywni islamiści niszczą dziś na całym świecie zabytki świadczące
o starożytnych kulturach i kultach. 

   - Na złość islamistom, przestępcom i mordercom z ISIS sponsorowanych, szkolonych i uzbrajanych przez te same banksterskie, londyńskie i nowojorskie elity, które dbają o rozpowszechnienie religii Baala - ich Pana, któremu służą już od tysiącleci? Na złość? Kto zaludnia Europę i USA z błogosławieństwem Watykanu milionami wrogich chrześcijanom i żydom nie należącym do establishmentu trzymającego globalną władzę  islamistów?

   - Baal (hebr. właściciel, pan) zbuntował się przeciw Stwórcy, Bogu czystej miłości i był czczony wśród wielu plemion semickich. Dlaczego? Ponieważ za posłuszeństwo i oddawanie mu czci błogosławił łaskawie wiernych, którzy stawali się panami "mniej zaradnych", mających jeszcze resztki skrupułów. Świątynie Baala kusiły poza tym sakralną prostytucją należącą do kultu tej upadłej moralnie istoty.


 
Wizerunek Baala na steli z Ugarit (XV-XIII stulecie p.n.e.)


Dobrowolni wyznawcy, posłuszni, lojalni stale starający się przypodobać swemu panu niewolnicy właściciela dusz, Baala (hebr. pan nad nimi) składali i nadal składają temu bożkowi ofiary ze swego życia, ciała i dzieci. Tak popularna dziś pedofilia nie może być widziana jako "choroba cywilizacyjna", lecz jest obciążeniem z mrocznej przeszłości ludzkości zdeprawowanej przez "zbuntowanych aniołów". Z czasem doszło do tego, że ówcześni semiccy sataniści zapomnieli imienia swego Stwórcy i zaczęli mylnie kojarzyć go
z Baalem -  i c h  panem i władcą. 

   - Sprytni magowie wciąż nadają różnym istotom i przedmiotom nowe nazwy. JA JESTEM zamienili na Jahwe/Jehowa (ponieważ w języku hebrajskim można ten wyraz czytać w zależności od stanu świadomości). Stworzyli więc nowe imię dla swego boga - Jahbelun - łącząc słowa Jahwe i Bel. Bel to Baal czczony
w Babilonii. Inne imię to Marduk (hebr. buntownik). Tu nasuwają się pytania:
a)  k t o  nazwał go buntownikiem i dlaczego?
b) jakie uczucia i motywy doprowadziły tę istotę do buntu? i
c) przeciw komu i czemu?

   - Istota nazywana w księgach biblijnych jak i w apokryficznych Najwyższym
(z czego bynajmniej nie wynika, że chodzi tu o Boga-Stwórcę wszechrzeczy, lecz raczej o najwyższego rangą spośród nadzorców kolonii Adama [hebr. Ziemia]) rozgniewała się i ukarała wojnami (czytaj: skłóciła ludzi, a to nie świadczy
o Boskich cechach) służących demonom i materializmowi Semitów, co doprowadziło do trwającej 70 lat babilońskiej niewoli, gdzie kapłani spisali t.zw. Talmud pełen szatańskich wirusów i do upadku Królestwa Judei (terenu zamieszkałego przez semickie plemię Judejczyków; nie mylić z "żydami")...;
i można by pomyśleć że to był koniec kultu Baala na Bliskim Wschodzie. Niestety tutaj historia tego nieszczęścia się nie kończy, a to dlatego, że ludzie przyzwyczaili się do utrwalających stan świadomości tradycji, ceremonii
i rytuałów, których jedynym celem jest polepszenie sobie materialnego bytu,
a więc lepszy standard życia na planie materii. Doprowadzając ludzi do biedy łatwiej nimi manipulować. Pod tym względem nic się po dziś dzień nie zmieniło. Właśnie ten motyw doprowadza i dziś ludzi do próby przypodobania się ich panu i wzniesienia ku jego radości 1000 świątyń, a islamiści jeszcze więcej meczetów, co ma przyspieszyć zejście ich panów na Ziemię - Baala, Mahdiego i im podobnych Zbawicieli. Potem już życie w utopii. Raz na zawsze..., gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród.

   - W czasach sumeryjskich a chyba nawet wcześniej każde miasto miało swojego Baala, czyli pana i władcę. Wolnomularstwo odrodziło starych "bogów" babilońskich, chaldejskich i egipskich, którzy przejęli kontrolę nad instytucją zwaną kościołem katolickim, o czym świadczy choćby kształt nakrycia głowy biskupów. Mam na myśli kapelusz przypominający rybią głowę z otwartym otworem gębowym. Baal północnozachodnich ludów semickich czczony był jako Dagon (bóg-ryba). 

Postać Dagona w Ilustrowanej historii świata z 1875 roku
O hybrydach-amfibiach wspomniałem na moim blogu:


   Żyjące w Mali plemię Dogonów wierzy, że w zamierzchłej przeszłości wylądował u nich statek kosmiczny. Załoga statku stworzyła wielki dół
i wypełniła go wodą, do której wskoczyły amfibie (ludzie-ryby-nauczyciele). Istoty te przybyły z gwiazdozbioru zwanego na Ziemi Wielkim Psem, gdzie żyją dwie rasy - homo sapiens i amfibie. W japońskiej świątyni Karukayado
w Hashimoto przechowywane są zmumifikowane zwłoki "syreny". Jak widać inżynieria genetyczna była i jest praktykowana po dziś dzień w upadłej części Stworzenia.

Gdy papież Paweł VI pojednał się z masonerią, po 2-gim Soborze, kościół kat.
w 1963 roku w trakcie odprawiania czarnej mszy intronizował Lucyfera jako jedynego przywódcę - a później zaczęto napędzać religijny synkretyzm poprzez Interfaith Dialogue - ruch realizowany po dziś dzień.


Trudno uwierzyć?
 Ten człowiek nie reprezentuje ludzi, wierzących, że są "chrześcijanami";
ten człowiek reprezentuje grupę obciążonych psychicznie ludzi
niezależnie od stroju.
Chrześcijanin to stan świadomości, nie odgrywana rola przez kilka ziemskich lat 
na scenie tego świata.


Rączka rączkę myje
George Carey, Arcybiskup of Canterbury (reprezentant JKM Elżbiety II),
Jonathan Sacks, naczelny rabin Królestwa Wielkiej Brytanii,
Mustafa Cerič, wielki mufti Bośni, Jim Wallis, Sojourners Community, USA.
2009 World Economic Forum w Davos, Szwajcaria.
Magowie XXI wieku - uczestnicy forum gospodarczego (!)
O realizowaniu nauki Chrystusa nie ma mowy;
chodzi o to, żeby ten świat jak najdłużej się nie zmienił; 

2011, Asyż
... skoro nie można już zatrzymać duchowego rozwoju ludzkości
- to przynajmniej go opóźnić.
Systemy religijne nie zdały egzaminu.

Raz jeszcze: W tych kręgach nie ma miejsca dla Chrystusa i Jego nauki. Watykan widzi w Jezusie syna Lucyfera, który powstał z ognia piekielnego!

   - Współcześni faryzeusze i uczeni w Piśmie wprowadzają lucyferiański porządek świata, w którym Satana alias Lucyfer jest Bogiem. Na tym poziomie różnice rasowe i wyznaniowe się nie liczą. To hipnotyczne programy dla bydła naziemnego, dla świata umarłych, dla niewolników i darmozjadów (jak nas nazywają), którzy muszą w  c o ś  wierzyć. Jeśli jednak nadarzy się okazja zepchnąć sojusznika i samemu zasiąść na tronie świata, to nikt z tych szatańskich koalicjantów nie zawaha się ani przez chwilę. Ich bóstwo nagradza najbrutalniejszego z brutalnych wykorzystując jego wszystkie słabości. Zaglądając za parawan na którym widnieje imię SZATAN widzimy pradawny kult Baala ze składaniem ofiar z dzieci i dziewic, pedofilii itp. perwersji. Wznoszenie i rozsiewanie po całym świecie 1000 świątyń Baala nie ma nic wspólnego z walką z kalifatem i ISIS. Celem jest demonizowanie Chrystusa i Boga-Stwórcy i promowanie na całym świecie kultu Baala oraz pielęgnowanie własnej przewrotności pod parasolem ONZ.
Na przykład, strona internetowa Veterans Today opisuje perwersyjne rytuały elity wyznającej Baala i dochodzi do wniosku, że muzułmańska, masowa imigracja sprowadza się do faktu, że to owa hierarchia satanistycznych elit zła wciągnęła "naszych" polityków w tego typu praktyki. Ci politycy przeszli przez różne stopnie perwersyjnych "inicjacji" i teraz obawiają się, że jeśli okażą brak posłuszeństwa, zostaną publicznie zawstydzeni, a co dla nich najgorsze, odsunięci od władzy (to ich największa słabość). Dlatego wybrali życie w służbie szatańskich hierarchii i odwrócili się od Stwórcy i Chrystusa.

Ludzie nie chcą słuchać prawdy, która burzy ich iluzoryczny świat - rozpoznał Friedrich Nietzsche.

Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać wolę waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Gdy kłamie, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie (Jana, 8:44) - mawiał Jezus do faryzeuszy 2000 ziemskich lat temu i te same słowa skierowane są do faryzeuszy dzisiejszych, wcielonych ponownie. Jezus nazywał Baala "księciem tego świata" (łac. Princeps huius mundi) [Jana, 12:31].

   - Obciążona kultem Baala z jednej inkarnacji za drugą (bo tam gdzie ich skarb - tam ich serce) wykształcona w najlepszych uczelniach świata elita rządząca trzyma się starożytnych mitów zamiast realizować nauki zawarte w podwalinach cywilizowanego życia (kazanie na górze, (Mt 5,1 – 7,28) przekazane dla ludzkości XXI wieku przez Jezusa z Nazaretu. Przed 2000 tysiącami lat, ówczesna ludzkość nie była jeszcze w stanie pojąć treści tych nauczeń.
[... Tak wiele chciałbym wam jeszcze powiedzieć, lecz teraz nie jesteście
w stanie tego zrozumieć. (Jana, 16:12)].

   - Magowie sztuki królewskiej zwani z angielskiego wolnymi mularzami dziś murarzami nie są, jednak żyją za murami wzniesionego przez ich przodków muru własnej fikcji religijnej, począwszy od biblijnej Evy (Chawa - hebr. ta, która doznaje; istota uczuciowa) oddającej się aktom zoofilii i kopulującej rzekomo z wężem (czytaj: Lucyferem). Z tych orgii z rasą wężową (zwaną reptylianami) zrodziła się hybryda imieniem Kain (hebr. zazdrośnik, bo te cechy odziedziczył po biologicznym dawcy nasienia), bratobójca, przodek najgorszych ludzi na świecie (skaza, znamię) - elity rządzącej i jej hierarchią wraz większością "mistrzów" Wschodu.

   - Rządząca tym światem szatańska hierarchia nie wywodzi się od "Żydów"
[z dużej lub małej litery], lecz z kilku plemion semickich i po ich owocach poznać można kto zacz i komu cześć oddaje. Niektórzy wierzą, że chodzi tu o Chazarów, lecz w rzeczywistości chodzi tu o wyznawców talmudyzmu i islamizmu. Ci ludzie - jak wykazały badania genetyczne - nie mają nic wspólnego z Chazarami
i Turkami. Raphael Ervin György Patai, węgierski etnograf i antropolog opisuje Chazarów jako lud pochodzenia turkijskiego z pewną domieszką mongoloidalną.*
https://en.wikipedia.org/wiki/Khazar_theory_of_Ashkenazi_ancestry#cite_note-10

Do 19 kwietnia 2016 starano się wznieść portale świątyni Baala w Nowym Jorku i Londynie, ponieważ jest to pierwszy dzień 13-dniowego okresu "składania ofiary z krwi dla bestii", znany nam jako święto 1-szo majowe; 1 maja jest uroczystym dniem w okultystycznym kalendarzu - Beltane Fire Festival. Dzień 1 maja ma swoje korzenie w pogańskich tradycjach orgii seksualnych, które stanowią integralną część rytuałów ofiarnych. 19 kwietnia jest również  "świętem Molocha". Moloch był staro kananejskim władcą (Baalem) który żądał ofiar z dzieci.
http://romannacht.blogspot.com/2014/03/17-aktywnosc-istot-pozaziemskich-na.html

1 maja 1776 roku, to dzień w którym połączyli się [nie żydzi!], lecz sekciarze frankiści, nienawidzący swego pochodzenia i Mayer A. Rothschild z Adamem Weishauptem, nienawidzącym swojego pochodzenia i Zakonem Iluminatów, nienawidzący żydów i chrześcijan starających się żyć według nauk ujętych
w Dekalog. Zabójczy koktail!

   - Mamy więc 2 rodzaje "żydów" i z tej przyczyny, gdy ktoś wypowiada takie maksymy jak "żydzi rządzą światem", to powinien sprecyzować o jakich ludzi mu chodzi. Inaczej staje się mało miarodajny i nie konkretny. Jednakże rozróżnianie pomiędzy frankistami a wyznawcami judaizmu jest istotniejsze. Istnieje różnica między judaistami / faryzeuszami / talmudystami / frankistami do których należy klan Rothschildów a nie-judaistami; między tymi, którzy noszą na kapeluszach szatańską liczbę 666 a tymi, którzy nawet o takich sprawach nie mają pojęcia. Wyżej wspomniana toksyczna mieszanka składająca się z frankistów i talmudycznego satanizmu wiedzie ludzkość od prawie 250 lat od klęski do klęski. Faryzeusze-talmudyści (materialistyczny Talmud został napisany przez faryzeuszy i nie ma ze Stwórcą nic wspólnego). To do nich Chrystus powiedział, że są dziećmi Szatana, zbuntowanego serafina, ojca kłamstwa i plemienia wężowego (Matt. 23:33). [Tak to brzmi w tłumaczeniu na język polski. Słowo nachasz w języku hebrajskim oznacza węża jak i domyśl się (kto to). Pisze się identycznie. Gad to jedno z zaginionych plemion jakubowych starożytnego Izraela. Zaginiony może też oznaczać niewidoczny.
Słowo gad znajdujemy w starosłowiańskim słowie gadzina„Nie masz gadziny jadowitej nad obmówce, niebezpieczniejszej nad pochlebcę, niewstydliwszej nad pasożyta” (Zabawy przyjemne i pożyteczne, 1769–77). Oto pewne cechy pewnego zimnokrwistego plemienia. Nie osądzajmy tych cech z człowieczego poziomu, jeśli sami nie chcemy być osądzani za nasze cechy charakteru. W 1968 roku dr Vernon Carrington znany jako prorok Gad założył odłam sekty rastafarian wierzących, że Jahwe jest jedynym Bogiem. Skoro był prorokiem, to był osobą o zdolnościach medialnych. Każda religia zaczyna się od kontaktu między istotą pozaziemską a Ziemianinem o zdolnościach medialnych.
W ten sposób dany człowiek a nawet jego plemię lub naród staje się "wybranym". Jego zadaniem jest głosić światu przekaż istoty z poza ludzkiego świata. W 1996 roku ruch ten otrzymał status doradczy przy ONZ jako International Rastafari Development Society. Mieszkając w Izraelu dowiedziałem się od Etiopczyków, że wierzą w "boga" o imieniu Jah, który jest stwórcą świata (planety Ziemia czy świata założonego na Ziemi?! bo zasadnicza różnica) i opiekuje się nim. (Zaiste, dziwna ta opieka). Ponoć rasa Tafari Makkonen, cesarz Etiopii Haile Selassie I jest Zwycięskim Lwem Plemienia Judy, Wybrańcem Bożym, Panem Panów i Królem Królów a także ... papieżem, namiestnikiem boskiego majestatu na Ziemi. Wyznawcy i czciciele cesarza widzą siebie jako pozostałość po rasie wywodzącej się z genów Dawida. Ich wierzenia mają taką samą wartość jak inne, bo kto wierzy - ten nie wie na 100%. Co ciekawe, Etiopczycy nazywają świat rządzony przez Watykan Babilonem i głoszą No -ism no schism, czyli tam gdzie nie istnieją -izmy, tam nie ma schizmy, czyli rozłamów i podziałów].
- Czy coś się od czasów Babilonii zmieniło?
- Nie. Wciąż tacy sami psychicznie naruszeni władcy władają tym światem, manipulują finansami, są właścicielami banków centralnych i opłacają wybranych przez ludy Ziemi "naszych" polityków. Kontrolują stan świadomości mas, kontrolują środki masowego przekazu, a znienawidzone przez nich narody (hebr. gojim) a szczególnie religijni żydzi pasani są przez nich jak bydło. Swoje plany realizują finansując takich ludzi jak Mussolini, gen. Franco, dr Ante Pawelič, Hitler i akcjonariusze IG Farben Auschwitz. W swej nienawiści chcą  zmniejszyć liczbą Ziemian do 500 milionów, bo obliczyli sobie, że w ich świecie więcej niewolników im nie trzeba. A ludzkość? Ludzkość płaci wysoką cenę za bezmyślność. Świątynia w Palmyrze była pierwowzorem greckich, rzymskich, chrześcijańskich i muzułmańskich miejsc kultu Baala, który ma tysiąc imion.


Ten człowiek nie reprezentuje ludzi, wierzących, że są "żydami";
ten człowiek reprezentuje grupę obciążonych psychicznie ludzi
niezależnie od stroju. Wielu "żydów" i współczesnych Izraelczyków
nawet nie wie, że ten człowiek i jemu podobni istnieją. Śpią jeszcze i chrapią.
Grzech "żydów" polega na tym, że zapomnieli imię prawdziwego Boga i Stwórcy
JA JESTEM ŻYCIEM  a nazwali go swoim "Panem" (hebr. adonai).
Żyd to stan świadomości, a nie rola odgrywana przez kilka ziemskich 
na scenie tego świata.

1000 świątyń Baala na całym świecie. W jakim celu?   - Z biblijnej księgi proroka Jeremiasza (07:31; 19: 5; 32:35) i z 2 Kr (28: 3), dowiadujemy się, że dzieci obu płci były żywcem palone jako ofiary składane Baalowi o imieniu Melech (hebr. król) znanemu nam pod imieniem Moloch.
W kierunku wielu świątyń ciągnęły się procesje wiedzione przez kapłanów podzielone na klasy (1 Krl 18:19; 2 Krl 10:19; 23: 5; Sofoniasza 1: 4, itd.) Kapłani Baala ubierali się w szaty liturgiczne (2 Krl 10:22), modlili się i wzywali swego Pana i boga - Baala;  tańczyli wokół ołtarza, a ludzie w swym szaleństwie kaleczyli się nożami i lancetami, aż sami i wszystko dookoła nich spryskane było krwią (1 Królów 18: 26-28).


... a nad głową chemtrails...


XXI wiek? Oglądamy obrazy z przeszłości

To też jest procesja; wiara i symbol

Czciciele Baala padali przed jego wizerunkiem na kolana, czcili obrazy i związane z nim symbole, całowali je (1 Krl 19:18; Oz. 13: 2, Hbr)...
Baal był czczony też jako fallus z którego wypływa życie i jego żona, Aszera jako łono (hind. yoni) Matki Boskiej [jak pogodzić słowa "matka" i "Bóg"?!] 
(Ks. pwt. prawa 23:18,  2 Krl 23,1; 14:24). 
Wczoraj
 Dziś
 Macie oczy, a nie widzicie

Wtajemniczone w kult yoni i fazy Księżyca damy dworu

Żeby stać się władcą w materii, trzeba być gotowym na wszystko

W świątyniach Baala oddawano się praktykom uznawanym przez cywilizowane istoty za niemoralne (1 Krl 14:24; 2 Krl 23: 7; por 5. Ks. pwt pr 23:18). Nic nie może w takiej mierze hamować naturalnego rozwoju duchowego jak religia szatana zmysłów nastawiająca je na zewnątrz. Pito spermę, pito krew miesiączkową, urządzano orgie ze zwierzętami, deprawowano seksualnie dzieci wysysając je z energii

Kult Baala oznaczał wolność w oddawaniu się perwersjom. Do tego samego wniosku doszedł założyciel satanistycznej sekty sabateistów Szabtaj Cwi oraz jego rzekome ponowne wcielenie baron Jakub Frank, założyciel sekty frankistów wchodzących w skład demonicznej wierchuszki rządzącej materialistycznym światem złudzeń. Podwójne życie prowadzili monarchowie kościelni i świeccy. 
M.in. caryca Katarzyna II Wielka, której kochankiem był król Stanisław Poniatowski znana była z tendencji zoofilnych... Może Jej Wysokość widziała
w nim ogiera...?


Markiz de Sade lubował się w okrucieństwie i sodomii.


Herodot pisał na ten temat lewą ręką i dodał, że czyni tak dlatego,
bo wstydzi się być człowiekiem...
Myślicie, że to pozostało w mrokach przeszłości?


- Rzymski cesarz, Kaligula eliminował każdego, kto odważył się stanąć na jego drodze. Współżył seksualnie ze swoimi trzema siostrami i lubił zabijać dla rozrywki. Poddani mu żyli w stanie skrajnej nędzy.
- Angielski król Henryk VIII, twórca anglikanizmu, sekty chrześcijańskiej (?) w dużym stopniu zachowującą po dzień dzisiejszy "teologiczną więź" z katolicyzmem (jaka matka, taka córka?) znany był ze swego okrutnego traktowania wielu partnerek seksualnych w tym swojej żony, królowej Anny, którą kazał ściąć toporem.
- Francuski marszałek Gilles de Rais lubował się w gwałceniu chłopców, którym następnie łamał karki. O innych upodobaniach tego marszałka-satanisty nie będę pisał.
- Papież Borgia znany jako Aleksander VI był znanym satanistą. Fakt, iż jako kardynał ze swoją kochanką Vanozzą Catanei spłodził kilkoro dzieci w dzisiejszych czasach już nie szokuje, bowiem wielu katolickich kapłanów jest mniej lub bardziej szczęśliwymi ojcami. Borgia zasiadając już na stolcu papieskim spłodził kolejnych potomków. Urządzał oryginalne orgie i współżył
z własna córką, Lukrecją i z jednym ze swoich synów. 
- Inny cesarz Rzymski imieniem Heliogabal zasiadł na tronie mając 14 lat. To typowa demoniczna inkarnacja. Lubował się w urządzaniu homoseksualnych orgii, poruszał się po Rzymie rydwanem do którego zaprzęgano nagie kobiety. Żenił się wielokrotnie nawet z mężczyznami (jak widzimy nihil nowi). Zamierzał nawet zmienić płeć, ale w onych czasach nawet cesarz nie miał takich możliwości. Gdy miał 18 lat odrąbano mu głowę.
Żeby służyć Baalowi, trzeba przebiegunować własną psychikę, poprzestawiać czakry, zawęzić świadomość do materii i przekazów z niskiego astralu, zapomnieć o sumieniu i swoim boskim, kosmicznym pochodzeniu. Tu bierze swój początek wielu nieuleczalnych chorób.

Czyim czcicielem był np. święty rzekomo brat Hubert
w rybim kapeluszu Dagona, lubiący polować na zwierzęta,
wolne boskie stworzenia?
Chyba chodzi tu o "święty bezwstyd" [św. Escriva się kłania].


W jadalni w zakonie św. Huberta

- Jezuici - jak m.in. Alberto Ribera i Malachi Martin, którzy rozczarowali się widząc od wewnątrz, że kościół i zakon do którego należą nie jest tym, czym być powinien - poświadczyli przed śmiercią, że Watykan jest "synagogą Szatana"
i że składanie ofiary z dzieci jest rytuałem starożytnego kultu Baala. Molestowanie i karanie dzieci należy do porządku dziennego w kościele kat. Np. przed 6-ma laty wyszło na jaw - jak podał do wiadomości Der Spiegel: 231 dzieci uczestniczących w chórze prowadzonym przez brata papieża Benedykta XVI, Georga Ratzingera, było seksualnie molestowanych i fizycznie dręczonych przez księży. Dzieci podlegały >systemowi sadystycznych kar związanych z seksualną przyjemnością księży" w "religijnych" szkołach bawarskich>.
https://www.neweurope.eu/article/more-than-200-children-abused-in-choir-led-by-pope-benedicts-brother/
Także papież Bergholio vel Franciszek brał udział w satanistycznych rytuałach:
http://www.whale.to/c/eyewitnesses_testify.html
O udział w tych samych rytuałach oskarżony jest  były premier Kanady, królowa Elżbieta II, królowa Niderlandów Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau i inne chwilowo nietykalne osobistości, ich eminencje i ekscelencje .

   - Wyznawcy Szatana vel Jahbuluna alis Baala etc. rozpoznają się jako ci, którzy ukrywają swoją dłoń, na znak że wiedzą o istnieniu "ukrywającego się boga". Jego imię musi pozostawać ukryte aż do okazji np. wzniesienia mu 1000 świątyń na tej planecie. Najbardziej znany jest Napoleon Buonaparte: 
... ale już Orygenes, cenzor Biblii zwany "ojcem kościoła" był wtajemniczony
w kult Baala alias Jahbulun jak widać na załączonym obrazku

Pierwszy prezes zamorskiej firmy Korony Brytyjskiej - "USA"
George Washington

Karol Marx - inspirator Trockiego i Lenina

W.I. Lenin (agent niemieckich służb specjalnych i frankistów)

Kardynał Giacomo Antonelli, sekretarz papieża Piusa IX, jezuita,
nadzorował zamach na prezydenta Abrahama Lincolna i ukrywał za murami Watykanu zamachowca Johna Wilkesa Bootha poszukiwanego przez władze amerykańskie.

Jego Królewska Wysokość Książę Koronny Serbii i Jugosławii Aleksander II Karadźordźewić.
Podczas pierwszej podróży do Belgradu wraz z rodziną; wyraźnie sygnalizował bractwu,
że jest jednym z nich.

   - Ta lista jest niezmiernie długa. Niby dziś nic nie znaczące koronowane głowy, Watykan i tzw. europejska czarna szlachta pociąga za sznurki pozostając samemu w cieniu. Politycy są pilnie obserwowani i gdy ten i ów zdradza tendencje do utrzymania się na powierzchni za wszelką cenę, zostaje zaproszony do wzięcia udziału w prywatnych spotkaniach z ludźmi, o istnieniu których nie słyszał. Ci jednym pstryknięciem wsadzają ich na odpowiedni stołek w Waszyngtonie lub Brukseli, po czym np. przywódcy UE otrzymują od swoich mocodawców rozkaz wyrzeczenia się  ich suwerenności narodowej, co umożliwia rządowi cieni szybsze realizowanie globalizacji i dowolne żonglowanie rasami. Tacy "wtajemniczeni" (to, co pokazał nam genialny Stanley Kubrick w swoim oststnim filmie pt. "Oczy szeroko zamknięte", to przedszkole) politycy i np. przywódcy UE i/lub USA jeśli nie będą teraz posłuszni (a posłuszeństwa wymaga każda religia) i będę próbować informować narody wbrew woli mocodawców, zostaną srodze ukarani gdy w wyniku spreparowanego "przecieku" opinia publiczna dowie się w jakich rytuałach brali udział.

   -   Być może wyznawcom judaizmu, tym, którzy starają się realizować na co dzień 10 przykazań, udało się przezwyciężyć kult Baala vel Dagona, w odróżnieniu od zagorzałych syjonistów / Watykanu / frankistów / sabateistów, którzy pozostali wiernymi wyznawcami Baala i prawdziwymi wrogami "żydów" jak i "chrześcijan". Być może...

We wschodniej Syrii w starożytnym mieście Dura Europos znaleziono bardzo starą synagogę zbudowaną w III wieku n.e. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ jest to jedyna zachowana synagoga starożytnego świata, który została w całości ozdobiona ściennymi malowidłami. Malowidła te znajdują się obecnie w specjalnym, oddzielnym pomieszczeniu w Muzeum Narodowym w Damaszku. Jedno z tych malowideł przedstawia...

Triumf Mardocheuszowy nad Dagonem

Jest to zaskakujące, ponieważ ortodoksyjny judaizm zabrania czynienia podobizn ludzi i zwierząt

   - W dramacie opisanym w biblijnej Księdze Estery udział biorą: Hebrajczyk Mardocheusz (hebr. Mordechai - ten który zbuntował się a przeżył (!), jego piękna córa Ester, ich śmiertelny wróg, wezyr Haman i król Achaszweroszu (Kserkses I). Mordechai odmawia kłaniania się przed wezyrem, bowiem jego religia nakazuje mu oddawać pokłon tylko Bogu-Stwórcy. Tym samym daje przykład żyjącym w Persji wyznawcom Stwórcy nieba i materii. Cierpiący na wybujałe ego wezyr decyduje się na wymordowanie wszystkich żydów (o czym bez ogródek niejednokrotnie mówił Mahmoud Achmadindżad, ex-prezydent współczesnej Persji - Iranu). Gdy Estera dowiedziała się o tym diabolicznym planie rozpoczęła post i modlitwy. Bóg odpowiada na jej modły. Ester udaje się do króla i prosi go, żeby urządził ucztę i zaprosił także wezyra Hamana. 
Obraz Ernesta Normanda - Estera demaskuje Hamana (1888)

Ponieważ Haman reprezentuje prześladowcę jakim jest Baal/Dogon/Jahwe/bóg zazdrosny, któremu zdrowy na umyśle, czczący Boga Miłości zbuntowany Mordechaj i jego córka nie chcą oddawać wymuszonej na nich czci, wezyr wyznaczył termin zagłady Żydów poprzez losowanie "żydzi" obchodzą po dziś dzień radosne święto o nazwie Purim (hebr. ciągnięcie losów; losowanie). Wygląda na to, że król i piękna Ester byli blisko zaprzyjaźnieni, bowiem gdy Achaszwerosz dowiaduje się o planach Hamana i o próbie gwałtu dokonanej na dziewczynie, każe go niezwłocznie powiesić, a szaleńcy żydowscy też opętani przez demonów zabili 75 000 zwolenników wezyra (Es 9:16). A więc bierzmy przykład z Mordechaja; jednoczmy się, nie pozwalajmy się skłócać, nie bijmy pokłonów przed wyznawcami materializmu, a wspólnie zmienimy naszą przyszłość. W jedności jest siła.

15 komentarzy:

 1. Hmmmm,temat do dlugiej dyskusji....

  OdpowiedzUsuń
 2. Czytałam na bezdechu...Tylko miłość i wiara

  OdpowiedzUsuń
 3. Panie Romanie.. tyle słów we mnie a jednak nie jestem w stanie napisać choćby jednego słowa. Myślę, że Świadomość i Jedność sprawią, że Pan poczuje i zrozumie. Wiem, że dopóki są na tej planecie Ludzie tacy jak Pan to wciąż jest szansa dla nas wszystkich. Bo przecież tu nie chodzi o walkę ale o zmianę właśnie. Pozdrawiam w Jedności..

  OdpowiedzUsuń
 4. Sytuacja nas ludzi jest oplakana ! jedynym wyjsciem dle innych istot wolnych jest pozbycie sie naszego gatunku ze wszechswiata w ktorym w wiekszosci panuje zrozumienie i tolerancja .Bog terz tak ma zamiar zrobic mowiac "I nastanie nowa ziemia i nowe niebo"

  OdpowiedzUsuń
 5. JEZUS JEST RZYCIEM ON NIEJEST ŚMIERCIĄ :)UCZUCIE. POCZUCIE. SERCE.WIĘC KTO SZCZERZE TO ROZUMIE NIEMA CZEGO SIĘ BAĆ. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 6. A ZIEMIA NALERZY DO JEZUSA WIĘC POCO MIAŁBY JĄ NISZCZYĆ WIĘC OBUDZIĆ W SOBIE JEZUSA BO ON TEGO CHCE TO DO ROBOTY PANOWIE I PANIE A I NIEDAWAĆ NA TACE LEPIEJ KUPIĆ DZIECIOM SŁODYCZE ALE NIEZAWIELE BO SZKODZĄ :)

  OdpowiedzUsuń
 7. A ZIEMIA NALERZY DO JEZUSA WIĘC POCO MIAŁBY JĄ NISZCZYĆ WIĘC OBUDZIĆ W SOBIE JEZUSA BO ON TEGO CHCE TO DO ROBOTY PANOWIE I PANIE A I NIEDAWAĆ NA TACE LEPIEJ KUPIĆ DZIECIOM SŁODYCZE ALE NIEZAWIELE BO SZKODZĄ :)

  OdpowiedzUsuń
 8. W KARZDY Z NAS JEST ON I JEGO POTĘGA DLATEGO TYM KTURZY NAMI RZĄDZĄ ZALERZY BYŚMY ZAPOMNIELI OTYM. STRACH ODBIERA ROZUM A ROZUM POCHODZI OD BOGA KTURY NAS KOCHA .BYLIŚM ZAWSZE POTĘRZNI WIĘC CZAS SIĘ WKOÑCU OBUDZIĆ. LICZĘ NAWAS BO JA SIĘ OBUDZIŁEM A WY? I NIEWĄTPIĘ RZE JESTEM POTĘGA TERAZ KOLEJ NAWAS. POZDRAWIAM WAS :)

  OdpowiedzUsuń
 9. W KARZDY Z NAS JEST ON I JEGO POTĘGA DLATEGO TYM KTURZY NAMI RZĄDZĄ ZALERZY BYŚMY ZAPOMNIELI OTYM. STRACH ODBIERA ROZUM A ROZUM POCHODZI OD BOGA KTURY NAS KOCHA .BYLIŚM ZAWSZE POTĘRZNI WIĘC CZAS SIĘ WKOÑCU OBUDZIĆ. LICZĘ NAWAS BO JA SIĘ OBUDZIŁEM A WY? I NIEWĄTPIĘ RZE JESTEM POTĘGA TERAZ KOLEJ NAWAS. POZDRAWIAM WAS :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Człowieku!! Czytaj posty ale nie komentuj,jeśli nie potrafisz pisać po polsku lub chociaż włączyć SPRAWDZANIA PISOWNI!! Błagam!!
   P.S.
   Panie Romanie czy naprawdę nie można nic z tym zrobić? Na 10 komentarzy 5 jest jego!!! Masakra!!

   Usuń
  2. STAÑ PRZED LUSTREM I ZADAJ SOBIE PYTANIE KIM JESTEM DLACZEGO GARDZE INNYMI MORZE WKOÑCU ZROZUMIESZ ŻE GARDZISZ SOBĄ :)POZDRAWIAM CIĘ MOCNO :)

   Usuń
  3. Mnie martwi raczej to powiedzenie "masakra" taki idiotyzm jest gorszy o bledow pisowni !

   Usuń
  4. Uzasadnij SWĄ WYRZSZOŚĆ NADEMNĄ :)

   Usuń