Roman

Roman

niedziela, 21 sierpnia 2016

LORD ACTON I BANK OF ENGLAND

Baron John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902)
"Władza korumpuje, zaś absolutna władza korumpuje absolutnie"

   - Zgodnie w Wikipedią baron znany był jako lord Acton. Był historykiem, politykiem, filozofem, ale najbardziej znany był jako teoretyk wolności.
Gdy w 1867 roku rozpoczęto przygotowania do Soboru Watykańskiego w celu ustanowienia dogmatu o nieomylności człowieka zwanego papieżem, lord Acton przebywał w Rzymie, gdzie dostarczał argumentów biskupom niezdecydowanym albo przeciwnym ustanowienia takiego dogmatu, krytykował m.in. narzucenie języka łacińskiego jako języka wszelkich obrad, a którym nie wszyscy duchowni posługiwali się biegle, krytykował zakaz większych zgromadzeń niż 20 biskupów itp. Gdy w 1870 roku przyjęto dogmat o nieomylności papieża, baron Acton czuł się przegrany, lecz mimo to nie wyzwolił się od instytucji kościelnej. No cóż... Każdy we swoim czasie. Im więcej rozczarowań pod tym względem - tym szybciej.

   - Lord Acton uznawał wolność za jedno z najważniejszych pojęć w istnieniu człowieczeństwa i jak czytamy w Wikipedii  "prześledził historię tego pojęcia, rozumianą jako dzieje zmagań pomiędzy wolnością, a władzą". To żydzi jako pierwsi ograniczyli ziemską władzę stawiając nad nią Boskie Prawa. Kontynuacja nastąpiła w starożytnej Grecji i w Rzymie. Chrystus uczył, że należy oddzielić władzę tego świata (symbole tej władzy to "cesarz" - władza świecka i "papież" - władza instytucyjna) od Boskich Praw. "Oddajcie cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie". (Ew. wg. Mateusza 21, 15-21).

   - Lord Acton zrozumiał, że w tym świecie nie ma miejsca na wolność ze względu na panujący systemu niewolnictwa. "Dziedzictwem starożytności było państwo absolutne, opierające się na tym systemie. Natomiast spuścizną średniowiecza była monarchia stanowa, w której władza została ograniczona przez przedstawicieli poszczególnych klas". Lord Acton doszedł więc do wniosku, że  "prawda wyjdzie na jaw dopiero wtedy, gdy ludzie dzierżący władzę przestaną ją tuszować".

   - Od 11 września 2001 roku coraz więcej ludzi na całym świecie przekonuje się, że władze tuszują i retuszują prawdę w celu ograniczania wolności tych, którzy nie zdają sobie jeszcze sprawy
z faktu, że są niewolnikami i że nie chodzi tu o teorię spiskową dziejów, lecz o realizowanie krok po kroku spisku rządu cienio tłumienie dążenia ludzi do normalnego stanu istnienia - do wolności, która jest źródłem zdrowia. Utrata wolności i swobody zawsze ojawia się jako choroba, bowiem wolnośc i swoboda są instancjami nadrzędnymi
w życiu człowieka. Wie o tym każdy postepowy terapeuta
i holopta. Pojęcie "choroba" rozumiane jest tu jako zakłócenie tego nadrzędnego systemu regulacji przepływu energii, informacji, i światła; zjawisko badane przez światowej sławy niemieckiego biofotonika, prof. dr. Fritza-Alberta Poppa i zrozumiane z jego istotnymi elementami. Założenia biofotoniki sięgają daleko ponad i poza aktualnie przyjętą za poprawną biomaterialistyczną wiedzę akademicką, a nawet są z nią  po części sprzeczne. Biofotonika potwierdza i uzupełnia model kosmosu
i człowieka jako mikrokosmosu opracowanego przez niemieckiego geniusza, fizyka Burkharda Heima.


- W 1891 roku Cecil Rhodes założył tajne stowarzyszenie o nazwie "Round Table" (Okrągły Stół). Celem tej loży było ustanowienie światowej hegemonii akcjonariuszy banku o nazwie Bank of England i ich popleczników. Nie oznacza to jednak, że jest to narodowy bank angielski, tak jak np. partie polityczne nazywające siebie "chrześcijańskimi" nie realizują na co dzień nauki Chrystusa, a wręcz działają odwrotnie. Arystokraci wierzący, że ze względu na odziedziczone po pozaziemskich genetykach wszczepione im geny (t.zw. błękitna krew) wspierani przez klan Rotschildów są przekonani, że to na nich spoczywa obowiązek zarządzania światem do zejścia na Ziemię Lucyfera, który ich właśnie tą władzą obdarzył. To  o n i  zostali wybrani spośród narodów. Według nich są oni żywi i oświeceni (illuminaci), zaś "bydło naziemne", a więc ludzkość potrzebuje pasterza (papież, pastor, cesarz, król), bowiem kto nie jest oświecony przez istotę zwaną Sataną lub Lucyferem jest mieszkańcem świata umarłych, w większości "darmozjadów" (ang. useless eaters). Bez kontroli tych wybrańców ludzie nie potrafią samodzielnie zorganizować się i istnieć. Żeby móc kontrolować darmozjadów należy ich zniewolić tak, żeby nie byli tego świadomi zapewniając sobie monopol na drukowanie tak zwanych "pieniędzy", czyli banknotów (noty bankowe, czyli nie nasze!). To oni kontrolują także globalne zasoby.

- To tajne stowarzyszenie kontroluje równiej bank o nazwie Federal Reserve (Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) i innych głównych banków centralnych. W rzeczywistości jest to nadnarodowy bank prywatny, a nie federalny. Nazwy którymi się z przyzwyczajenia posługujemy nie są prawdziwymi nazwami i wprowadzają w błąd, czyli w stan niewiedzy.
Ci ludzie zarządzają światem (swoim światem) ponad naszymi głowami
i za naszymi plecami.

Wierzę, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne dla naszych swobód obywatelskich niż armie - stwierdził trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych (w gruncie rzeczy korpopacji o tej nazwie) - Thomas Jefferson.

   - Celem tajnego stowarzyszenia Okrągłego Stołu było też i jest posłużenie się masonerią w celu zniszczenia pierwotnego chrześcijaństwa, czyli nauk Chrystusa zawartym w tak zwanym kazaniu na górze, które "kazaniem" w dzisiejszym tego słowa znaczeniu nie było, lecz napomnieniem, że można w każdej chwili zmienić nastawienie do życia i bliźniego i służyć Bogu, czyli zdrowiu*. Jak widać instytucje zwące siebie "kościołami chrześcijańskimi" przetrwały do dziś i mają się dobrze współpracując nad zniszczeniem pamięci o naukach Chrystusa, które mają zostać zgodnie z wolą satanistów zastąpione kultem Lucyfera i uczczone budową pogańskiej świątyni w Jerozolimie, gdzie madamme Dorothy de Rotschild wybudowała już budynek trybunału światowego.
Właśnie stąd, z Jerozolimy ma rządzić zjednoczonym światem Summus Pontifex, człowiek nazywany Ojcem Świętym wbrew nauce Chrystusa: 
Nikogo na Ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (Ew. Mat. 23:9).

Ponieważ ci ludzie (zakładając, że są to faktycznie istoty ludzkie) żyją w stanie świadomości, który pozwala im na wyższość "z racji stanu" (ich stanu psychicznego?) i uznają, że mają do czynienia z dwunożnym bydłem
i darmozjadami spośród których tylko niektórzy zasługują na nazwę "przydatnych idiotów", wierzą, że mają prawo do uszlachetniania tej bydlęcej hodowli, wierzą w eugenikę, w swoje prawo do zmniejszania wedle swojej woli liczby mieszkańców Ziemi (czytaj: ludobójstwo) i pozbywać się bez skrupółów tych osobników, które ich zdaniem nadają się tylko do wyeliminowania
z zarządzanego przez nich świata, który został skolonizowany przez ich bóstwo - Lucyfera i jego zbuntowanych, upadłych aniołów. Co do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej jeszcze nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji 
w tym anglosaskim ruchu, bowiem zdania są podzielone; którzy użyteczni idioci bardziej się przydadzą - żydowscy syjoniści, czy nie syjonistyczni żydzi.
Np. sekta Chabad-Lubawicz na wszelki wypadek współpracuje ze wszystkimi w tym wężowisku. "Wtedy rzekł Pan (niekoniecznie Bóg, nasz Ojciec) do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza.

Sri Aurobindo Ghosh

Podczas mojego pobytu w Auroville, w Indiach w 1977/78 roku studiowałem prace filozofa i twórcy jogi integralnej Sri Aurobindo, założyciela eksperymentalnego miasta o w/w nazwie.

- Eksperymet kształtowania życia człowieka na planecie nie jest bynajmniej obecnie przeprowadzany po raz pierwszy. Przeprowadzono go już w kosmosie miliony razy i będzie nadal miliony razy przeprowadzany - pisał ten wielki guru. Proszę zauważyć, że ani hinduizm, ani budyzm nie uczy o możliwości naszego powrotu do domu, do stanu świadomości zwanego przez mistyków "niebem", do wymiaru, który niegdyś opuściliśmy, aby stać się "przechodniami na Ziemi" jak to trafnie określił Chrystus. Aurobindo wyraźnie mówi o konsekwentnym uszlachetnianiu genetycznych tworów zwanych ludźmi tak długo, aż spełnią oczekiwania inżynierii genetycznej.


   - W 1897 roku odbył się w Bazylei t.zw.  Pierwszy Kongres Syjonistyczny.
W 1904 roku twórca idei syjonizmu, Theodor Herzl zmarł w wieku 44 lat
w podejrzanych okolicznościach. Już zrobił swoje i stał się niepotrzebny (tak, jak w przyszłości staną się zbędni wojujący islamiści). Ruch syjonistyczny został przejęty przez lożę Okrągłego Stołu marzącą o hegemonii Imperium Anglosaskiego. Celem było teraz posłużenie się syjonizmem i komunizmem jako narzędziami potrzebnymi do dalszej realizacji planu światowej hegemonii, aby  - gdy ich bóstwo zejdzie na Ziemię - przypodobać się Panu/Pani i otrzymać nagrodę [oczywiście w materii].
20 lat później w Rosji wybucha bolszewicka rewolucja a baron Walter Rotschild otrzymuje list od brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, lorda Arthura Balfoura zawierający deklarację rządu brytyjskiego w imieniu korony brytyjskiej i zezwolenie na odtworzenie żydowskiej siedziby narodowej na terenie południowej Syrii, zwanym potocznie Palestyną. Kilka lat później Rotschild kupił Jerozolimę i duże połacie ziemskie, na których założył swoją kolonię zwaną od 1948 roku Izraelem.Nie oznacza to że służby brytyjskie w ówczesnej Palestynie nie podżegały do nienawiści wyznawców Allaha przeciwko wyznawcom Jahwe, z którymi od dawien dawna handlowali i żyli w zgodzie. Prowadzono tu tę samą politykę jak
w Ameryce, gdzie bank Rotschilda wspierał siły południa oraz siły jankesów. Podczas wojny domowej w Hiszpanii także Polacy brali czynny udział. Rząd sanacyjny na zewnątrz tworzył pozory neutralności, a pod stołem sprzedawał broń obu walczącym stronom, mimo iż stronami mordującymi się wzajemnie byli rzekomo chrześcijanie. Watykan milczał, jako że generał Francisco Franco
i konserwatyści pracowali dla Watykanu.


   - W tle tych wydarzeń należy pamietać nazwisko arcysatanisty o nazwisku Albert Pike, który planował naszą przyszłość [tak jest, Twoją i moją przyszłość drogi Czyteniku] i w 1817 roku polecił iluminatom szczegółowo zaprojektować trzy wojny światowe, aby tą drogą doprowadzić do Nowego Porządku Świata. 

Komandor 33', gen. Albert Pike

Pike cieszył się wielkim szacunkiem wśród satanistów i który był Wielkim Komandorem amerykańskiej masonerii od 1859-1891, przekazał wtajemniczanym, że pierwsza wojna światowa ma zakończyć się ustanowieniem komunizmu w Rosji. I tak się stało.
Druga wojna światowa ma poróżnić "politycznych faszystów z syjonistycznymi politykami" a wzmocnić komunizm i żydowski syjonizm.
Trzecia wojna światowa będzie rozpętana dzięki nieustannemu podkreślaniu różnic między syjonizmem a islamem i ma doprowadzić do wyniszczenia się obu tych bloków.

Po III-ciej wojnie światowej ludzie oddadzą pokłon Lucyferowi i jego wersji nowego porządku świata, czyli poprawności pilitycznej, religijnej i jego prawodawstwu.Bez kompasu, kierunku, chcąc mieć przynajmniej jakiś ideał, ale nie wiedząc, komu należy się oddać cześć i kogo wielbić, ludzie przyjmą prawdziwe światło wraz z uniwersalnym objawieniem czystej doktryny Lucyfera, przedstawionej wreszcie opinii publicznej - pisał Pike.

Apokalipsa w toku

Mr. Sorrow vel Georg Soros  [sorow to po angielski - boleść, smutek].

   - Miliarder. Jest człowiekiem bez skrupułów. Z powodu takich jak on wielu ludzi, którzy nie wiedzą nic o istnieniu "drugiego dna" ziemskich układów staje się "antysemitami" projektując swój gniew na na niego zarazem na cały "naród żydowski" albo na "wszystkich wyznawców tej religii" z jej licznymi frakcjami.
To błąd w myśleniu. Ja też go dawno temu popełniłem.

Takich ludzi jak Soros są na świecie miliony, może nawet setki milionów, ale… nie mają za sobą poparcia loży Okrągłego Stołu, Rotschildów, Rockefellerów
i Watykanu.
Co im pozostało?
Podziwiać go i brać z niego przykład na o wiele, wiele mniejszą skalę. Taka jest smutna, ziemska rzeczywistość. Wprawdzie usłyszą przez usta proroków Boskie Słowa, lecz „nie będą ich realizować, bo swymi ustami wyrażają zmysłowe żądze, a ich serce idzie za niesprawiedliwym zyskiem” - można pzytać w Księdze Ezechiela, 33: 30-32.
Z zewnątrz wydajecie się ludziom prawi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i bezprawia” – opisał ich mentalność Chrystus przez usta Jezusa.

Od tamtych czasów [od tysięcy ziemskich lat] nic się nie zmieniło pod tym względem. Żyją obok siebie ludzie uczciwi, idący przez życie zgodnie ze swoim aniołem stróżem (sumieniem), nie znający nawet Biblii i ludzie niosący w sobie geny „plemienia wężowego”, aby tu ponownie posłużyć się rozpoznaniem Chrystusa sprzed 2000 ziemskich lat.

- Mając takie „plecy”, takich zleceniodawców sprytny Georg Soros nazywany jest przez tych, których jego postepowanie wręcz odpycha Mr. Sorrow (ang. boleść).
Gdziekolwiek się pojawia, gdziekolwiek zakłada fundacje, gdziekolwiek instaluje na stanowisko szefa rządu swojego człowieka, tam z dnia na dzień ludowi roboczemu dzieje się coraz gorzej, zaś jego psychicznie naruszeni poplecznicy chwalą go i zacierają ręce.

Baron Rotschild

Sorosz słucha, ale zleceniodawców a nie wewnętrzego głosu

JKM

- Georg Sooros wie komu służy, zaś na materii jest świadomie agentem banku Rotschildów (Bank of England), ale politycy posadzeni przez niego na stołki albo nie wiedzą o tym i jest im to obojętne, albo wiedzą i też jest im to obojętne.
Na istnienie takiego stadium duchowego upadku zwrócił mi uwagę jeszcze
w latach 80-ch minionego stulecia Andrzej, mój znajomy, któremu „powiodło się” po ucieczce z PRLu w Ameryce. Podczas wytwornej kolacji nad basenem
w jego domu, pijąc kilkunastoletnią Chivas Regal, kolega poinformował mnie
w trakcie przyjacielskiej rozmowy, że jemu „nie zależy na tym, czy prowadzi interesy z Bogiem czy diabłem”. Jemu zależy na tym, „żeby po leniwie uregulowanych każdego miesiąca rachunkach zostało jeszcze tyle, żeby żyć jak panisko tak, jak mi się podoba. Mieć na dom, na rodzinę, na łapówki, co roku zmieniać samochód i fajne dupy na zawołanie. Nic poza tym mnie nie interesuje”.
Andrzej nie był jedyny. Tę filozofię życia wykładali mi ludzie w kilku językach
w różnych krajach przekonując mnie, że jak se sam nie wezme to Bóg mi nic nie da.
Wracając do pana Sorosa: Fundacja im. Georga Sorosa (przepraszam!) Stefana Batorego w Polsce istnieje od 1988 roku.
- Co to znaczy?
- To znaczy, że w Polsce brytyjski wywiad ma swoich agentów.

- W USA pan Soros zainstalował w Białym Domu pana Baraka Obamę.
- Jak to się robi?
- Przeważnie przy kolacji. Pyta się człowieka czy chce być zainstalowany
i żyć godnie, czy chce być wegetującym listonoszem, albo pracownikiem sieci McDonald? Do you want to fuck or masturbate?
- Co mam robić? – pyta kandydat na prezydenta, premiera lub prezesa banku narodowego.
- Skrupulatnie wykonywać instrukcje – brzmi odpowiedź. – To wszystko.

   -  Izraelem rządzi syjonizm socjalistyczny, główny nurt lewego skrzydła ruchu syjonistycznego. Ci ludzie zrobią wszystko, żeby utrzymać władzę. Nazwisko Georg Soros w Izraelu, który jest własnością Rotschildów jest zagrożeniem dla tych Izraelczyków, którym nie podoba się to, co dzieje się w tym kraju (czytaj
w kolonii Bank of England Rotschildów), jak i dla tych, którzy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, kto sprawuje władzę w ich kraju, w czyim imieniu
i dlaczego co piąty obywatel jest biedny a co trzecie dziecko chodzi głodne.
Ci, ktorzy słyszeli w Izraelu o Rotschildzie wierzą, że to "bardzo bogaty żyd, który jest wielkim filantropem i pomaga Izraelowi".

Ludzie wierzą, że „żydzi sobie pomagają”. To prawda.
Każdy żyd jakoś  s o b i e  pomaga…  Soros, węgierski żyd-frankista pomaga „żydom” (i nie-żydom)... którzy mu służą. Obama w USA, Natanjahu w Izraelu, Ibrahim Anwar w Malezji, Petro Poroszenko na Ukrainie… 

Instalator i zainstalowany - 
obaj panowie są zadowoleni

Henry Kissinger (CFR) i ex-prez. Izraela Szymon Perski Peres 
wychowanek jezuitów**

Dr. Henri Rothschild (po prawej) i Szymon Peres


Sprzeciwy ze strony np. amerykańskiego Kongresu albo izraelskiego parlamentu (Kneset) są nie brane pod uwagę londyńskiej loży i ich człowieka – Georga Sorosa ani jego kumpla Henry'ego Kissingera, który przepowiada rychły koniec syjonistycznego państwa rękami islamistów, którzy też w końcowej fazie przemeblowywania anglosaskiego świata zostaną wyrzuceni na śmietnik historii.W sprawozdaniu wymieniono wiele spraw w Izraelu lub odnoszących się do Izraela, które są finansowane przez fundacje Sorosa (Open Society Foundation - Fundacja Otwartego Społeczeństwa). Wśród największych beneficjentów funduszy OSF jest Human Rights Watch (organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka), która została skrytykowana za namierzanie i zniesławianie państwa Izrael. 
Inną organizacją jest J Street. (J Street jest niedochodową liberalną grupą interesu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której rzekomo celem jest wspieranie amerykańskiego przywództwa w celu zakończenia konfliktu arabsko-izraelskiego i palestyńsko-izraelskiego drogą dyplomatyczną). Ta sponsorowana przez rodzinę Sorosa organizacja zasłużyła na miano anty-izraelskiej, między innymi wspierając zwolenników bojkotowania Izraela na konferencjach krajowych i nagradzania żołnierzy, którzy odmówili wykonywania rozkazów. [Tak, tak. Prosze się nie dziwić. To ostatnimi laty dość częste zjawisko. Dzisiejsi Izraelczycy nie są już tak podatni na rządowe programowanie jak to było do lat 80-ch XXw.].

-  George Soros finansuje swój program pokoju na Bliskim Wschodzie jako
członek CFR (Council on Foreign Relations - amerykańskiej, niezależnej organizacji politycznej, założonej w celu kontrolowania  polityki międzynarodowej przez braci Rockefeller. Jednym z założycieli i pierwszym przewodniczącym organizacji był Paul Warburg, szef amerykańskiego oddziału niemieckiego koncernu I. G. Farben, który zasłynął z haniebnych eksperymetów na ludziach w I.G Farben Auschwitz )

- George Soros i kto?
- Jonathan Tivadar Soros - jego syn, prawnik (studiował w Harvard Law School).

   - Dla tych, którzy nie zaznajomili się jeszcze z niecnymi celami nowojorskiej CFR: zakładam, że oprócz oszczekiwania   w s z y s t k i c h  "żydów" (co jest wygodniejsze) - nie wzięliście sobie czasu na zaznajomienie się z współczesną historią wyznawców judaizmu od 1666 roku, gdy na scenie teatru tego świata pojawił się Szabtaj Cwi, uznany przez ortodiksyjnych "żydów" za "fałszywego mesjasza" (hebr. car maszijach). A skoro był fałszywy, to był satanistą, a nie wysłannikiem Naszego Ojca i Stwórcy. Sprowadzając nauki "ojca kłamstwa" (jak nazwał Chrystus Lucyfera-Satanę) - podporządkowanie sobie narodów (hebr. goyim; nie w sensie pejoratywnym opiera się na pełnym portfelu. Z końcem ubiegłego stulecia, Mr. Soros widząc, że narody tego świata dojrzały już do "żniw" wychodzi jak apokaliptyczny, buntujący się przeciw Boskiemu Prawu "anioł z sierpem" i rżnie narody z licencją w kieszeni wydaną mu przez Imperium Bank of England i reszty globalnej elity. [W 2012 roku, w Davos, na spotkaniu WEF (World Economic Forum) Soros przedstawił się zgromadzonym następującymi słowy: "jestem aniołem, który chce ratować świat". To istotne wczuć się na chwilę w stan świadomości tej duszy, aby domyślić się, jakie duchy nim kierują]. 

Papież Bergolio spotyka się z aniołem Sorosem... przy drzwiach zamkniętych
i ci starsi panowie dwaj opracowują traktat pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Ktoś może spytać: Dlaczego przy drzwiach zamkniętych?
- Żeby nikt nie przeszkodził im w ich wspólnej modlitwie o pokój między Izraelem a Autonomią Palestyńską). 

Georg Soros ma swojego człowieka także w Grecji. To tajemniczy człowiek, który tak jak Barak Obama pojawił się znikąd. To Alexis Cipras, syn Pavlosa Cipry, miliardera, sabateisty, handlarza niewolników w Afryce, którzy zmonopolizował budowę robót publicznych w Grecji od czasów junty. Alexis twierdzi, że jest ateistą i skrajnym lewicowcem. Jego partia w Grecji nazywa SYRIZA.- Podczas gdy Grecja pogrążona zostaje w stan głębokiej gospodarczej depresji, Soros inwestuje w doprowadzenie wojny domowej na Ukrainie.

Tu Soros z ramienia swoich bezlitosnych popleczników instaluje Wiktora Pinczuka, zięcia ukraińskiego prezydenta, Leonida Kuczmy, właściciela kilku firm naftowych, firm handlujących gazem i energia oraz największą stalownię i sieć banków. Jego grupa ma bardzo silne powiązania z innymi organizacjami frankistów na Ukrainie, a także w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. Człowiek Sorosa jest członkiem ukraińskiego parlamentu, doradcą prezydenta, i jednym
z liderów ukraińskiej Partii Pracy. Szefem sztabu Leonida Kuczmy jest Victor Miedwiedczuk-Surkis, który kontroluje sektor energetyczny, rynek ropy naftowej i gazu, produkcję alkoholu i cukru, stocznię i organizacje sportowe. Jest członkiem ukraińskiego parlamentu i liderem w Socjaldemokratycznej Partii Ukrainy (SDPU). To też człowiek Sorosa. 
[Connie Bruck: Soros kupuje Ukrainę, The New Yorker:

Depresja ekonomiczna w Grecji + wojna domowa na Ukrainie + inwazja islamistów na Europę + inscenizowane wydarzenia zakłócające rozmowy pokojowe między Izraelem a Autonomią Palestyńską w tych samych ramach czasowych.

Mało tego: Teroryści z organizacji HAMAS są sponsorowani przez  Bard College (Collegium Bardiari), którego współwłaścicielem jest miliarder George Soros.

Logo tej instytucji przypomina organ żeński
Motto założenia: Tobie oddam koronę życia
(Apokalipsa, 2:10)

Partnerem tego collegium jest  Central European University (CEU),
w Budapeszcie skąd promieniuje wręcz skrajny antysemityzm tak typowy dla iluminackich programów. Ten uniwersytet został założony przez Sorosa. W każdym kraju, w którym ten człowiek ma wpływy odzywają się hasła typu: Izrael dla żydów, Polska dla Polaków, Rosja dla Rosjan... 

Jakież to proste poróżnić ludzi, nie dopuścić do ich zjednoczenia się
i rządzić... W tym samym czasie instaluje się ludzi nawołujących
do multi-kulti.


Wracając do rozpoznań lorda Actona:

Wolność nie jest siłą pozwalająca nam
robić to, co się nam podoba,
lecz jest prawem robić to, co powinniśmy robić.

https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Acton_(1._baron_Acton)

*http://holopatia.blogspot.com/2015/10/wydanie-uzupenione-medycyna-wedug.html
Książka do nabycia pisząc na adres: roman.nacht@gmail.com

**) W marcu 1995 roku, izraelska stacja radiowa "Arutz Sheva" 
doniosła o "przecieku" z komunikacji między ambasadą Izraela w Rzymie a ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, Szymonem Peresem w Jerozolimie. Z informacji tek wynikało, że Peres potajemnie przekazał Jerozolimę w ręce Watykanu. Peres i Karol Wojtyła spotykali się niejednokrotnie omawiając "plan pokoju: na Bliskim Wschodzie. Także izraelski, lewicowy dziennik "Ha'aretz"
opublikował te wiadomość dwa dni później po skrupulatnym jej przebadaniu. Oczywiście wybuchł skandal i liczni rabini, którzy zaprosili ministra Peresa z okazji świąt Pesach anulowali zaproszenia protestując przeciwko jego zdradzie. Nie było rady. Peres przyznał że informacja ta jest prawdziwa, ale że  k t o ś   chyba wymazał słowo "nie"; Peres nie oddał Wojtyle Jerozolimy. Nie mógłby niczego "oddać" ani "przekazać" bez zgody właścicieli Jerozolimy, czyli Rotschildów.

7 komentarzy:

 1. PRAWDZIWY ANIOŁ NIE OGŁOŚI SIĘ NIM BO SKROMNOŚĆ MU NA TO NIEPOZWOLI :)POZDRAWIAM CIĘ

  OdpowiedzUsuń
 2. Po pierwsze obecna Jerozolima i ta starożytna to dwa kompletnie różne miejsca. Mury świątynne czczone w obecnej Jerozolimie mogą być co najwyżej pozostałością po murach świątyni wybudowanej przez Heroda, a nie świątyni Salomona, która to nigdy tam nie stała. Dlaczego?
  Gdyż podstawa świątyni Salomona była wybudowana na bardzo solidnej, megalitowej podstawie i jej rozmiary nijak nie zgadzają się z tą będąca pozostałością świątyni wybudowanej przez Heroda.
  Po drugie replika 1:1 świątyni powstała całkiem niedawno w San Paulo.
  Po trzecie w końcu obecne tereny Izraela oraz cała jego biblijna is-toria nie znalazła oparcia nawet wśród rodzimych historyków i archeologów i wielu obawia się, że jak mówił Pan zabroniony fakt powstania tego państwa na terenach palestyńskich może się okazać wielkim historycznym blamażem.
  Po czwarte nie tylko nie zgadzają się biblijne miejsca Isus-tam-buł stolicę starodawnej Jerozolimy pomylono z obecną, a Golgotę miejsce ukrzyżowania Isusa z miejscowością Yoros-alim nad Bosforem , ale i daty, które są pomylone o blisko 10 wieków ( patrz prace Fomienki i Nosowskiego ).
  Po czwarte w końcu ponieważ ta prawda ujrzała światło dzienne szukano rozwiązań i tłumaczeń związanych z brakiem wody, ect. Niestety wszystko jak dotąd dąży do rozwiązań siłowych na których inni starają się "upiec" swoje ohydne zamiary.
  Po piąte w końcu jesteśmy tak diametralnie, stale okłamywani, że bardzo prawdopodobne jest, że większość filarów wiedzy jest dosłownie g.wno warta i biorąc pod uwagę niezmienne religijne zacietrzewienie bardzo realne jest, że faktycznie żyjemy po wewnętrznej stronie, pustej w środku planety osłonięci korą planety przed śmiercionośnym wiatrem słonecznym o torusocentrycznym pokazanym na placy św. Piotra w Watykanie kształcie potwierdzającym lucyferyczne prawo: To co na górze tak i na dole.
  Można by tak wyliczać bardzo długo tak więc jak sądzę większość zadymiarzy należy wziąć zwyczajnie za rączkę jak dzieci i starać się im wytłumaczyć, że błądzą ku ciesze oświeconych władców chaosu.

  OdpowiedzUsuń
 3. ZADAJMY SOBIE SAMI WEWNĘTRZNIE PYTANIE CZY PODOBA NAM SIĘ TEN STAN RZECZY W KTURYM PRZYSZŁO NAM RZYĆ.ILE W NAS JEST TEJ CZYSTEJ RADOŚCI RZYCIA. ODPOWIEDŹ JEST W KARZDYM Z NAS. CO TAK NAPRAWDĘ KOCHAMY I JEST SIŁĄ KTURA DAJE NAM MOC TU PISZĘ O LUDZIACH NORMALNYCH PSYCHICZNIE TO MIŁOŚĆ :) TAK WIĘC KARZDY KOCHA TYLKO CO NAM DAJE OBECNY ŚWIAT. ALBO TA ELITA ZACZNIE NAS DOSTRZEGAĆ I SIEBIE LECZYĆ BO CO SIĘ DZIEJE GDY KWIATY WIĘDNĄ W TYM OGRODZIE ZWANYM ZIEMIĄ.CO ZROBI OGRODNIK TO ELITA JURZ WIE WIĘC NIECH ZACZNIE SIĘ LECZYĆ. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 4. ZADAJMY SOBIE SAMI WEWNĘTRZNIE PYTANIE CZY PODOBA NAM SIĘ TEN STAN RZECZY W KTURYM PRZYSZŁO NAM RZYĆ.ILE W NAS JEST TEJ CZYSTEJ RADOŚCI RZYCIA. ODPOWIEDŹ JEST W KARZDYM Z NAS. CO TAK NAPRAWDĘ KOCHAMY I JEST SIŁĄ KTURA DAJE NAM MOC TU PISZĘ O LUDZIACH NORMALNYCH PSYCHICZNIE TO MIŁOŚĆ :) TAK WIĘC KARZDY KOCHA TYLKO CO NAM DAJE OBECNY ŚWIAT. ALBO TA ELITA ZACZNIE NAS DOSTRZEGAĆ I SIEBIE LECZYĆ BO CO SIĘ DZIEJE GDY KWIATY WIĘDNĄ W TYM OGRODZIE ZWANYM ZIEMIĄ.CO ZROBI OGRODNIK TO ELITA JURZ WIE WIĘC NIECH ZACZNIE SIĘ LECZYĆ. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 5. WSZELKIE KŁAMSTWO MA ZOSTAĆ ODTAJNIONE WIEDZY PUBLICZNEJ A JEST TEGO SPORO:)KTO WIE CO ZROBIĄ RZYCZĘ IM POWODZENIA MORZE SIĘ ZMIENIĄ CZAS POKARZE.

  OdpowiedzUsuń
 6. WSZELKIE KŁAMSTWO MA ZOSTAĆ ODTAJNIONE WIEDZY PUBLICZNEJ A JEST TEGO SPORO:)KTO WIE CO ZROBIĄ RZYCZĘ IM POWODZENIA MORZE SIĘ ZMIENIĄ CZAS POKARZE.

  OdpowiedzUsuń
 7. Romeczku! Mój kochany ziomeczku
  Bracie ty mój!
  Braciszku!
  Popatrz jak się zmienia twój brat
  Walczę z naszymi demonami, chociaż siły coraz bardziej juz brak!
  Patrz jak się zmienia cały swiat!
  Pisze do cb niedoekuwany brat!
  Diler,cpun,upadły człowiek, niedoszły wiezien. Po części świadomy wyrządzonej krzywdy lecz nieustający w wierze. Na lepszy swiat. Jeszcze nie do końca zepsuty czlowiek starający się zyc w świecie gdzie brać morduje brac.
  Lecz niema się co łamać bo w krotce i sam szatan pozna
  Dobro
  które drzemie

  W każdym z nas !

  Pokój ludziom dobrej woli,

  Pokój ludziom dobrej woli

  OdpowiedzUsuń