Roman

Roman

piątek, 2 września 2016

KTO PRZEPROWADZA EKSPERYMENTY NA LUDZIACH?

Magowie zwani duszpasterzami obradują w Astanie
jak można opóźnić duchowy rozwój ludzkości


   - W oczach pewnych istot i pewnych ludzi Ziemianie to dwunożne trzody hodowlane, które pasterze pasą różnymi paszami. Trzody - w ich mniemaniu - potrzebują pasterzy i wypasu. Ten ostatni ściśle związany jest z gospodarką pasterską. Pastor to po łacinie pasterz, inaczej ksiądz, rabin, duchowny - duszpasterz. To ten, który uwięziony w ludzkim ciele pasie dusze uwięzione w ludzkich ciałach.
W tym momencie przypomniał mi się Ignacy Krasicki:

Wiódł ślepy kulawego, dobrze im się działo;
Ale że to ślepemu nieznośne się zdało,
Iż musiał zawżdy słuchać, co kulawy prawi,
Wziął kij w rękę: "Ten - rzecze - z szwanku nos wybawi".
Idą; a wtem kulawy krzyknie: "Umknij w lewo!"
Ślepy wprost i, choć z kijem, uderzył łbem w drzewo.
Idą dalej; kulawy przestrzega od wody -
Ślepy w bród: sakwy zmaczał, nie wyszli bez szkody.
Na koniec, przestrzeżony, gdy nie mijał dołu,
I ślepy, i kulawy zginęli pospołu.
I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,
I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył.

   - Owi duszpasterze pasą swoje owce na pastwiskach i pastwią się tam nad nimi karmiąc ludzi dogmatami wiary (paszą), zamiast mówić ludziom prawdę, a mianowicie, że nie są bydłem, lecz dziećmi WSZECHOBECNEGO ŻYCIA. Prawdę o tym, że Bóg, który jest czystą energią miłości nie znajduje się gdzie daleko w niebie, lecz w głębi duszy każdego człowieka, że człowiek nie musi wierzyć, że jest bydlęciem naziemnym, które przyszło na świat w stanie amnezji, bydlęciem, które z pomocą hipnozy zaprogramowano że jest amiszem, żydem, katolikiem, mormonen, satanistą..., że ma być dumny z tego, że należy do rzekomo trzody wybranej (do narodu wybranego), ma być dumny, że należy do trzody o białej skórze, bo to dowód na to, że należy do trzody wyższego rzędu niż pozostałe (biała supremacja), ma być dumny z tego, że należy do trzody o czarnej skórze (Say it loud: I'm black and I'm proud*), ma być dumny, bo jego rasa o żółtej skórze przybyła z kosmosu na Ziemię i wniosła ze sobą prawdziwą kulturę, ma być dumny z tego, że należy do rasy panów od dawien dawna, ma być dumny, bo innych przeznaczył Bóg (?!) aby byli niewolnikami...
Z czego ma być dumny? Bo zapomniał, a pasterz mu nie przypomniał, że jest Boską, kosmiczną istotą i te wszystkie mrzonki dotyczące ziemskiego, genetycznego pochodzenia to mentalne stajnie, chlewy, owczarnie, z których pasterze spędzają swoje stada na pastwiska, na polany, na hale, gdzie pasterze śpiewają, a bydlęta klękają a klerycy cuda cuda im wmawiają. A bydło w amnezji, które nie jest świadome swojego Boskiego pochodzenia wierzy, że jest bydłem, że życie w ciele bydlęcia to naturalny stan rzeczy, że dobre życie polega na zaspakajaniu potrzeb i żądz, że albo Boga nie ma, bo to jest jakieś abstrakcyjne pojęcie wymyślone dla naiwnych, albo może jest taka istota gdzieś w kosmosie, ale nie interesuje się życiem bydląt na maleńkiej, nic nie znaczącej planetce położonej na skraju nic nie znaczącej galaktyki, która tak jak bydło skazana jest na śmierć wraz z systemem słonecznym do którego należy (przy czym nie jest istotne, czy jest okrągła czy płaska). I wtedy bydlęta żyjące i utrzymywane z premedytacją w nieświadomości łatwiej przyswajają paszę nacjonalizmu, rasizmu i innych -izmów, bo przyzwyczaiły się do bycia bydłem naziemnym, a nie do życia w prawdzie.
- W jakiej prawdzie?
Że jesteśmy kosmicznymi, wolnymi istotami, nieśmiertelnymi i boskimi i ten stan świadomości wyprowadza nas ponad i poza wszelkie -izmy i niesnaski z innymi rasami. Ale... wypas zapobiega ekspansji kosmo- i egzopolitycznych chwastów.

   - Bydło z generacji na generację uzależnia się coraz bardziej od paszy, do jakiej je przyzwyczajono. Wypas (indoktrynacja, hipnotyczne programowanie, rytmiczne, "tradycyjne" powtarzanie tej samej sugestii rok w rok) prowadzi do zachowania zróżnicowanego strukturalnie mentalnego pokarmu (rzekomo święte księgi, tradycje (np. 4000 ziemskich lat jedzenia macy na Święto Pesach; 2000 lat obchodzenia Paschy), ceremonie, msze itp.).
Po tysiącach lat życia jako bydło trudno jest z dnia na dzień zachowywać się jak czysta duchowo niebiańska istota. Ba, już samo pojęcie czystej duchowo, boskiej, niebiańskiej, eterycznej istoty brzmi sztucznie i nie wywołuje rezonansu w znarkotyzowanej rzekomo istniejącymi tajemnicami  i dogmatami duszy. Bóg, nasz Wszechwiedzący Ojciec utrzymuje coś w tajemnicy przed swoimi dziećmi?

   - Na takich ludziach ci, którzy świadomie utrzymują skłócone stada ludzkie w niewiedzy, przeprowadzali i nadal przeprowadzają przeróżne eksperymenty pędząc bydło po planecie z miejsca na miejsce. [Patrz co się dzieje obecnie w Europie]. Niewidoczni nadzorcy stad nakazują pasterzom skąd dokąd pędzić stada dwunożnych bydląt. Ich narzędzia to skłócanie ras, podżeganie do wojny w celu opóźnienie rozwoju wojujących, bieda, ludobójstwo, zoofilia...
https://www.youtube.com/watch?v=pI9Q5qp5Mh0

http://europejczycy.info/49615/artykuly/zoofilia-czyli-legalny-burdel-u-skandynawow-i-niemcow/


*  *  *  

   - W czasie II wojny światowej, ludzie zdawali sobie sprawę z założenia i istnienia obozów koncentracyjnych w hitlerowskich Niemczech i podbitych przez Germanów krajach, ale nie zdawali sobie sprawy z tego, jaki był cel tych, którzy je założyli. Dopiero stosunkowo niedawno tzw. opinia publiczna doznała szoku, gdy dowiedziała się o okropnościach dokonanych w tych obozach. Ludzie dotąd myśleli, że to były tylko obozy pracy, że to naturalne podczas wojny, ludzie zabijają się nawzajem, umierają... Rzeczywistość jest jednak inna: to były obozy zagłady dla ludzi, na ktorych przeprowadzano eksperymenty. Czy na żyjących dzisiaj w rzekomo XXI wieku milionach ludzi te dwa słowa - obozy zagłady - wywierają jakieś wrażenie? Przecież zaprzestano nawet obchodzić dzień Hiroszimy i Nagasaki.

   - Ponieważ ludzie, którzy ocaleli opisali swoje potworne doświadczenia a nazistowskie archiwa poparły dokumentami te doniesienia, okazało się, że owe rzekome obozy niewolniczej pracy były zamaskowanymi laboratoriami barbarzyńskich praktyk: przeprowadzano tu na żywych ludziach eksperymenty. To, co było przed tysiącami lat w Sumerze, to trwało i nadal trwa. Bydło naziemne nie interesuje się taki sprawami. Liczy się zrobienie kariery, wybicie się ze stada, stanie się kimś, posiadanie "na własność" czegoś...

   - W 1938 roku, nazistowski Minister Propagandy III Rzeszy, agent zakonu jezuitów, Joseph Goebbels stwierdził m.in.: "...my nie podzielamy poglądu, że trzeba nakarmić głodnych, napoić spragnionych lub odziać nagich... Nasze cele są zupełnie inne: musimy mieć zdrowe jednostki w celu przetrwania w tym świecie". A więc w świecie materii, który w tych kręgach jest uznany za jedyną rzeczywistość.


Joseph und Adolf

   - Nazistowskie eksperymenty medyczne w czasie
II-giej wojny światowej miały dwa główne cele:
1) znalezienie sposobów przetrwania surowej zimy przez żołnierzy i trudnych warunków na polu bitwy oraz 
2) doskonalenie metod, które mogłyby być wykorzystywane do propagowania kłamstwa o wybranej rasie germańskich panów (Herrenvolk). 
[Nie powiodło się astralnym nadzorcom do końca zrobić z talmudystów i kabalistów narodu wybranego, spróbowano tego z Niemcami; też nie powiodło się jak oczekiwano, więc skoncentrowali się na naiwnych Amerykanach, a obecnie pędząc stada islamistów  do Europy, aktywuje się na wszelki wypadek w Europie Słowian. Wybrani przez Allaha anektują bez broni judeo-chrześcijańsko-słowiańską Europę. Z tego chaosu chcą stworzyć dla siebie nowy świat. Ordo ab Chao - porządek zrodzi się z chaosu. Ale... czy to Boski porządek, czy tyrański reżim?

   - Większość eksperymentów przeprowadzono na Żydach i Cyganach, ponieważ te dwa gatunki bydła wraz z kolorowymi gatunkami, w oczach nazistów w służbie demonów są "zbędne". Fanatyczni hitlerowscy rasiści i eugenicy nazywali nawet Francuzów i Włochów "Europäische Neger" (europejskimi murzynami). [Dziś wiatr wieje w drugą stronę...].
http://romannacht.blogspot.com/2015/07/czarnoskora-szlachta-w-europie.html

  - Najbardziej degradujące "ludzki ród" eksperymenty na ludziach w czasie II-giej wojny światowej przeprowadzał w obozach koncentracyjnych na bliźniętach jeden z wcielonych w ludzkie ciała demonów, genetyk, dr Josef Mengele. Większość badań jak pobieranie próbek skóry, genitaliów i narządów Herr Doktor przeprowadzał bez znieczulenia oczywiście. Jako wtajemniczony SS-man nie widział w obiektach swoich eksperymentów ludzi, lecz krzyżówki genetyczne neandertalczyków ze zwierzęcymi genami.


Mengele

- Skąd wtajemniczani otrzymywali tego rodzaju informacje?
- Od "nadludzi" (niem.: Übermenschen)z konstelacji Aldebaran.


Oczywiście to nie jest fotografia,
jednak Snowden twierdzi, że te istoty, które kontrolowały Hitlera
- obecnie kontrolują USA

- Skąd te istoty o tym wiedziały?
Wiedziały, bo same takie eksperymenty w przeszłości przeprowadzały w ramach "uszlachetniania" lud-z-kości. (To szkieletów ludy - rozpoznawał Adam Mickiewicz wtajemniczony przez frankistki - babcię i matkę ). 
- W jakim celu przeprowadza się eksperymenty "uszlachetniania" bydła naziemnego?
W celu stworzenia niebuntujących się ras niewolników, którym  można zainscenizować np. potop, pandemię albo inny rodzaj zagłady.

-  To z kręgów wtajemniczonych i służących z oddaniem astralnym istotom pochodzą takie poglądy jak "Slawen sind Sklaven" - Słowianie są niewolnikami. Ale dziś Słowianie wracają do korzeni i dumni są z tego, że to oni są Lachami, czyli panami, a nie Germanie (Herrenvolk). Tak się szczuje rasy na siebie. To łatwe i działa.
Nie zapominajmy też o Anglikach i o tytule "lord" - bóg, pan, władca, który kładł się z lady od ang. to laid - kłaść się, przespać się.
Lord. To pojęcie pochodzi ze staroangielskiego - hlaf-weard - co oznaczało strażnik słowa, a z czasem strażnik chleba.
To my, Słowianie jesteśmy strażnikami słowa, o czym już świadczy nasza nazwa. Ale... jakie to słowo?

Na początku było Słowo a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego co się stało. W Nim było życie.
a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła
- uczył Chrystus.
Nie Słowianie, nie Germanie, nie Brytyjczycy (brit - hebr. przymierze; Brytyjczycy to bney brit - synowie przymierza, ale z kim? Ze Stwórcą czy z genetykiem, eugenikiem?) i nie inne narody (gojim - hebr. narody). To my jesteśmy narodem wybranym do panowania - wtrącają się do tej walki o panowanie "żydzi".
Czyżby to Pan, istota nadzorująca pasterzy na Ziemi i ich trzód tak sprytnie skłóciła ludzi dzieląc ich na rasy, dodając tu i ówdzie kolorantów, naznaczając każdego niewolnika jedynym w swoim rodzaju kodem - liniami papilarnymi?... 

- Jak wyjść z tej diabelskiej - zaiste - sytuacji?
- Zadowolić się PRAWDĄ, która wyzwala.
NIE JESTEŚMY JUŻ SŁOWIANAMI, ŻYDAMI, GERMANAMI ITP.
NIE JESTEŚMY JUŻ WIERZĄCYMI WYZNAWCAMI HIPNOTYCZNYCH SUGESTII ZWANYCH DOGMATAMI WIARY.
NIE MUSIMY JUŻ WIERZYĆ, BO JUŻ WIEMY, ŻE JESTEŚMY WOLNYMI, BOSKIMI, KOSMICZNYMI ISTOTAMI I TO NAM WYSTARCZY.
ŚWIADOMIE REZYGNUJEMY Z BYCIA CZYMKOLWIEK INNYM PONIŻEJ TEGO STANU ŚWIADOMOŚCI. JESTEŚMY NOSICIELAMI SŁOWA, KTÓRE JEST ŚWIĘTE -  Ż Y C I E.

MY JESTEŚMY ŻYCIEM I ŻYCIE JEST JEDYNĄ ŚWIĘTOŚCIĄ. ŻYCIE OZNACZA JEDNOŚĆ.
W JEDNOŚCI NIE MA RÓŻNIC, Z POWODU KTÓRYCH ŻYLIŚMY ZNIEWOLENI. KONIEC Z NIEWOLĄ. JESTEŚMY WOLNI I TO NAM WYSTARCZY.

REZYGNUJEMY Z PROGRAMU USZLACHETNIANIA NAS PRZEZ NIESZLACHETNE ISTOTY, KTÓRE SAME POTRZEBUJĄ USZLACHETNIENIA.
JEŚLI TEGO NIE ZROBIMY I NIE ZREZYGNUJEMY Z ZIEMSKICH NAZW, KTÓRE SEPARUJĄ A NIE JEDNOCZĄ, TO AGENDA USZLACHETNIANIA NAS BĘDZIE ISTNIEĆ DALEJ I DALEJ BĘDĄ NA NAS I NA NADCHODZĄCYCH POKOLENIACH PRZEPROWADZAĆ RÓŻNE EKSPERYMENTY, KTÓRE KOŃCZĄ SIĘ CZĘSTO ZOOFILIĄ I DEFEKTAMI PSYCHOLOGICZNYMI.


Zoofilia wczoraj
i dziś:
http://europejczycy.info/49615/artykuly/zoofilia-czyli-legalny-burdel-u-skandynawow-i-niemcow/

   - Przeważnie - jak to czynił Mengele i jego zespół - po zakończeniu eksperymentów (np. z bliźniakami) ofiary były zabijane jako zbędne.


Himmler
Heinrich Himmler podczas procesu w Norymberdze broniąc się twierdził, że wiedział o tych eksperymentach, jednak "obiekty te nie były ludźmi".
Logo loży Die Schwarze Sonne  

Były to jego zdaniem, zdaniem wtajemniczonego loży Die Schwarze Sonne "aspołeczne jednostki i przestępcy zasługujący tylko na śmierć i dlatego zabrano ich z obozów koncentracyjnych, bo nadawali się do tych doświadczeń".
Himmler wiedział, że w pradawnych czasach przybyli na Ziemię nadludzie, którzy uszlachetniali swoimi genami bydło naziemne, nazwane przez nich ludźmi i ta idea znalazła w nim rezonans. Jedni dumni są z tego, że są oznaczeni niebieskiego koloru oczami i blond włosami, inni pysznią się, że są brunetami, a jeszcze inni dumni są ze swojego koloru skóry. Wszystko to świadczy tylko o jednym:
o amnezji, o oderwaniu od rzeczywistości, 
o zapomnieniu swojej prawdziwej, Boskiej tożsamości, o zniewoleniu duchowy i umysłowym.

- Człowiek utożsamia się ze swoim ziemskim, śmiertelnym ciałem, ze swoją rasą, z wyznaniem swoich przodków i programuje tymi samymi programami swoje dzieci i wnuki, które zastały świat w takim stanie świadomości. Tak oto powoli zanika w człowieku sumienie. ...i spadli aniołowie na Ziemię, a gdy zapomnieli skąd przybyli poczęli żyć i rozmnażać się jak ludzie. W tym nieludzkim świecie upadli aniołowie robią kariery, kupują na uczelniach od innych upadłych istot tak zwane dyplomy, co upoważnia ich do stawiania przed ziemskimi imionami i nazwiskami skrótów jak m.in prof. dr. mag. eminencja, ekscelencja, JKM etc.

   - Doktorem medycyny był także dr Herman Stieve z Instytutu Anatomii Uniwersytetu Berlińskiego. Wcielony demon badał jak reagują żeńskie narządy rozrodcze na stres. Oczywiście nie germańskie narządy rozrodcze lecz należące do żydowskich i cygańskich kobiet. Sieve chciał wiedzieć, na ile te narządy są słabe, jaki poziom stresu je obciąży.
Z rozporządzenia pana doktora więźniarki były gwałcone przez strażników..., po czym ich ziemskie ciała były badane, ale już jako zwłoki.
W centrum Europy! Świat nauki nie reagował tak jak dziś nie reaguje obserwując eksperymenty prowadzone na ludziach np. ze szczepionkami.
   - Herr Doktor Stieve twierdził, że jako naukowiec śledzi ścieżkę nasienia w macicy i jajowodach zgwałconych kobiet w trakcie autopsji i że interesuje go też, na ile żeńskie narządy rozrodcze radzą sobie ze stresem spowodowanym gwałtem i strachem. Stres powoduje zmiany w mózgu, o czym doniósł światu niemiecki lekarz, Ryke Geerd Hammer, twórca tzw. nowej germańskiej medycyny. Nad opracowaniem tej diagnostyki "pracował" Stieve mając do dyspozycji więźniarki i ich ciała. Konglomerat IG Farben Auschwitz sponsorował takie badania. Stąd pochodzi tak popularna chemioterapia.

   - Dr Hermann Stieve nie prowadził swoich "badań" potajemnie i nie przekazywał hitlerowskiemu ministerstwu zdrowia raportów w teczkach zaopatrzonych w pieczęć STRENGT GEHEIM (ściśle tajne). Stieve oficjalnie publikował swoje "badania" (jako ściśle fajne) w oparciu o studia nad zgwałconymi kobietami i twierdził, że na podstawie autopsji ciał zgwałconych kobiet wyciągnął wniosek, że kobiety są gorsze od mężczyzn, gdyż mają "słabsze" układy rozrodcze, które można "łatwo naruszyć"Nie. Dr Herrman Stieve po II-giej wojnie światowej nie zasiadł na ławie oskarżonych w Norymberdze. Miał silne "plecy". Dr Stieve był wykładowcą i na Uniwersytecie w Berlinie wykładał anatomię.


Stieve w trakcie wykładu

Był szanowany, bowiem swoje wywody na temat słabych systemów reprodukcyjnych kobiet opierał na osobistych doświadczeniach i (w każdym tego słowa znaczeniu) z autopsji.

Członek NSDAP, Dr. Herrman StieveNikt o nic go nie oskarżył. Natomiast szpital Charite w Berlinie miał zaszczyt nagrodzić pana doktora Stieve za zasługi w dziedzinie medycyny i sponsorował popiersie, które postawiono na berlińskim uniwersytecie w sali wykładowej nazwanej jego imieniem. Tak Ciemność wynagradza oddanych popleczników... jak długo ich potrzebuje. Herman Stieve zmarł w 1952 roku na udar mózgu. Pośmiertnie został mianowany członkiem Niemieckiego Towarzystwa Ginekologicznego (Niemiecka Akademia Nauk Przyrodniczych Leopoldina).
To zalążki nowej medycyny germańskiej: stres, zmiany w mózgu, rak.


   - Co z tych szatańskich eksperymentów na ludziach praktycznie wynikło?

   - Po zakończeniu II-giej wojny światowej kilkuset nazistowskich uczonych przerzucono zorganizowanym przez Watykan "kanałem szczurów" do USA. Tu ich życiorysy zostały odpowiednio sfabrykowane i wystawiono im nowe dokumenty tożsamości.
Ich zbrodnie w obozach koncentracyjnych poszły
w niepamięć.

Dwaj Kawalerowie Maltańscy na usługach Watykanu, bracia John Foster Dulles (amerykański sekretarz stanu) i Allen Dulles (szef amerykańskiego wywiadu w Europie - OSS) sprowadzili ekspertów hitlerowskiego wywiadu do Stanów, a ci pomogli im zorganizować agencję CIA, która później kontrolowała wiele "czarnych projektów" bazujących na nieludzkich, bo demonicznych badaniach nazistowskich uczonych z dyplomami w kieszeniach.
Nazistowscy uczeni i Werner von Braun

 Zakon Maltański to półtajne bractwo na usługach instytucji
o nazwie kościół rzymskokatolicki.
Jednym z warunków przyjęcia jest odbyta służba wojskowa.
Na fotografii Joseph Ratzinger znany jako Papież Benedykt XVI
w towarzystwie Jego Najdostojniejszej Wysokości  Brata Andrew Bertie, księcia i Wielkiego Mistrza Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy,
zwanego Rodyjskim lub Maltańskim.


Zło pozostaje złem. Tak więc, z jednej strony alianci potępili na pokaz nieludzkie okrucieństwa nazistów i zlikwidowali tych, którzy nie byli im potrzebni, a z drugiej strony byli żądni wiedzy, którą otrzymali Niemcy od istot wyżej rozwiniętych technologicznie.

Badania nazistowskich "uczonych" stanowią podstawę dla dużej części kontynuowanych dzisiaj badań naukowych jak genetyka, eugenika, wojna biologiczna, zdrowie reprodukcyjne etc. To wszystko nie może się dobrze skończyć, bo ze złego ziarna nie wyrośnie zdrowe drzewo wydające zdrowe owoce. Eksperymenty polegające na zastraszaniu matek przymusowym szczepieniem ich dzieci są kontynuowane, jednak nikt tego zjawiska nie kojarzy z "wynikami badań" doktora Stieve. Jak stwierdził ostatnio podczas spotkania w Oświęcimiu niemiecki lekarz, dr Matthias Rath, założyciel Health Foundation i współpracownik dwukrotnego laureata nagrody Nobla, profesora Linusa Paulinga: "Obóz koncentracyjny w Auschwitz nadal istnieje, ale o niemieckim koncernie IG FARBEN AUSCHWITZ pamięć zanikła".

- A ja pytam: W jaki sposób wyniki czegoś, co było tak okrutne, mogą być wykorzystane dla dobra człowieka?


19 komentarzy:

 1. TĄ WIEDZĄ TRZEBA PODZIELIĆ SIĘ Z WSZYSTKIM. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 2. TĄ WIEDZĄ TRZEBA PODZIELIĆ SIĘ Z WSZYSTKIM. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 3. W 1880 roku Fiodor Dostojewski napisał: „Tak, ona jest w przededniu swojego upadku, twoja Europa, upadku, powszechnego, ogólnego, okropnego…judaizm i banki rządzą wszystkim, tak Europa jak i edukacją, cała cywilizacją i socjalizmem, zwłaszcza socjalizmem, gdyż z jego pomocą wyrwie z korzeniami chrześcijaństwo i zniszczy chrześcijańską kulturę. I nic innego z tego nie wyniknie poza anarchią, nawet wtedy na czele wszystkiego będzie stał Żyd… i kiedy całe bogactwo Europy będzie złupione, pozostanie tylko żydowski bank.”
  Jak to się ma do TU I TERAZ?

  OdpowiedzUsuń
 4. A tu jest świadectwo o szczepieniach dla tych, którym szlafmyca nie spadła aż jeszcze z oczu. https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XuMut_kErGc
  Pokój i światłość Boska niech będzie z wami.

  OdpowiedzUsuń
 5. Himmler nie był sądzony w Norymberdze,bo już nie żył.popelnil samobójstwo podczas pojmania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawda. Nie w trakcie procesu. Heinrich Himmler – rzekomo popełnił samobójstwo podczas przesłuchania 23 maja 1945 ...

   Usuń
 6. Cały ten artykuł popiera postawioną wcześniej tezę, że pozbawiona empatii i skrupułów wyalienowana od tubylczej ludzkości mający humanoidalny wygląd OBCY gatunek używa wszelkich strategii: korupcji, pieniądza, podstępów, propagandy kłamstw, konfliktów, wojen i chaosu oraz tzw. starannie historeycznie i religijnie wyselekcjowanego przez siebie, zmanipulowanego narodu do przejęcia totalnej władzy nad planetą. Sposoby oraz metody tego wrogiego przejęcia są zadziwiająco skuteczne i bezpretensjonalnie podane w poniższym unikalnym artykule: --> https://forumemjot.wordpress.com/2014/03/23/o-zydowskim-panowaniu-w-swiecie-i-przechwyceniu-chrzescijanstwa-wywiad-z-h-w-rosenthalem-z-1976-r-cz-1-opublikowany-przez-c-h-weismana-w-1992r/
  Zastanawiająca jednak jest przyczyna tak śmiałego zamieszczonego wyżej nieprawdopodobnego wyznania tych zamierzeń oraz zastanawiający brak odpowiedzi na niektóre, jak sądzę niezwykle ważne is-toryczne pytania pozwalające postawić kolejną TEZĘ, że wykorzystując unikalne cechy oraz wieloletnie wzmocnione manipulacją i kłamstwem mistyczno-materialistyczne słabości, tych nazwijmy ich oddanych tej sprawie, beznamiętnych najemników, pozwala niezwykle sprawnie dążyć do starannie wyznaczonych dla nich globalnych celów. Zadziwiające jest jednak jak umiejętnie i bezpardonowo posługuje się ona wiadomym tzw. wybranym narodem, totalnie wykorzystując go w swoim celu, dosłownie tymi samymi, chorymi moralnie metodami, jakimi wykorzystuje i totalnie ogłupia wszystkie pozostałe. Wybrani religijni bezpaństwowcy. wykorzystani są skutecznymi, prymitywnymi socjologicznymi metodami do podjęcia skrytej, bratobójczej walki z tubylcami uznanymi przez siebie za durne zwierzęta lub nawet szkodliwe robactwo. Najemnicy tymczasem nawet nie przeczuwają i zupełnie nie szukają tego manipulującego nimi OBCEGO GATUNKU, który starannie ukryty jest od wieków związany z nimi nie znającym litości SEKRETNYM PRZYMIERZEM...
  Jak dowiadujemy się z tekstu wszystko, dosłownie cała is-toria, naród, dosłownie wszystko zostało zmanipulowane i w dużej części przez całe wieki wymyślone i w tym celu wykorzystywane, aby tak starannie zaprogramować ludzkie bioroboty, aby działały przeciw pozostałej, tubylczej ludności planety. Zatem ważkie staje się pytanie: Jaki OBCY ludzkości GATUNEK, robi ww. metodami totalną wodę z mózgu ponoć niezwykle bystrym wyselekcjonowanym przez wieki WYBRAŃCOM, aby czynić tubylcom i również wokół siebie tyle chaosu i zła?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź na zadane pytanie potwierdzający postawioną wcześniej TEZĘ oraz wypowiedzi zainteresowanych stron i znanych ludzi, którzy od dawna wskazują na fakt spektakularnie czynionych prób wrogiego ludzkości przejęcia totalnej władzy nad planetą wskazuje ten dokument na YT: (skopiuj adres do linii poleceń)--> https://youtu.be/bRmS9GJHyJg

   Usuń
  2. Czy zbliżylibyśmy się do Boga i do chrystusowej świadomości gdyby ludzie z filmiku byli brani na serio w tej szkole życia tu na Ziemi? Czy oni mają coś wartościowego do zaproponowania? Wolna Polska posługuje się nimi jako "użytecznymi idiotami". Przecież to potencjalni zabójcy? Gratulowali Achmadinedziadowi że ma plan nuklearnego wymazania Izraela z powierzchni Ziemi. A co ze "sprawiedliwymi" żyjącymi na tym terenie - "żydami" i "nieżydami"? Lot też szukał w Sodomie i Gomorze "sprawiedliwych" ludzi, czyli światłych, żyjących zgodnie z Boskim Uniwersalnym Prawem.

   Usuń
 7. BIADOLICIE BIADOLICIE TRZEBA PRZERZYĆ .TAKIE RZYCIE :)RAZ NA WOZIE RAZ POD WOZEM .WSZYSTKO JEST TU I TERAZ. RZYCIE TO NIEBAJKA A KAT SAM STANIE SIĘ OFIARĄ SWOICH POCZYNAŃ ALBO ZROZUMIE RZE NIETĘDY DROGA. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 8. BIADOLICIE BIADOLICIE TRZEBA PRZERZYĆ .TAKIE RZYCIE :)RAZ NA WOZIE RAZ POD WOZEM .WSZYSTKO JEST TU I TERAZ. RZYCIE TO NIEBAJKA A KAT SAM STANIE SIĘ OFIARĄ SWOICH POCZYNAŃ ALBO ZROZUMIE RZE NIETĘDY DROGA. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 9. Co do zamieszczonych w popełnionym przez Pana Romana artykule wyjaśnień co do ustalonego ponoć nazewnictwa narodów, to pragnąłbym dodać, że istnieją inne wyjaśnienia i to wydawałoby się całkowicie naukowe i odmienne, choć być może równie nie trafione. Otóż wyjaśnienie pochodzenia słowa Bryt wyjaśnia w dość logiczny i poparty adekwatnymi przykładami sposób nie żyjąca już Swetłana Żarnikowa --> https://youtu.be/ujej6iWtayY ( skopiuj do linii poleceń ). Germanami zaś Rzymianie nazywali "Braci" Słowian. Inna nazwa Alemanowie ( stąd Alemania ) sugeruje pochodzenie od potomków Noego, ale zgodnie z sugestia Żarnikowej ludy nazywano od nazw miejsc ich występowania więc... Idąc dalej tym tropem nazwa Słowianie nie może pochodzić od angielskiego wyrażenia Sleave, gdyż wyspa pozostawała dłużej w lodowym kręgu polodowcowej zimy, gdy tymczasem tereny na południu Europy były wolne od lodu i zamieszkane przez mający wspólny i prastary język indoeuropejczyków, dziwacznie fonetycznie niezwykle bliski staropolskiemu. Aby wskazać jednak jak egzotyczne mogą być takie naukowe dywagacje, należałoby przytoczyć słowo ALLAH, gdzie AL oznacza po arabsku Pan, a LAH oznacza bóg, prorok. Jak już szczęśliwie Polacy na nowo dowiedzieli się POL LAHY to bogowie północnego nieba. Lahy więc, to pradawny, biblijny naród Scytów Królewskich, tzw. królów pasterzy okryty Slawą biblijny Izrael o którym nieliczni przebąkują, że należy do równie dziwacznie zagubionych plemion Izraela.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za wpis. Moje "źródła informacyjne" są tak samo miarodajne jak inne, co nota bene w obecnym czasie jest i tak już mało istotne pod względem księgi WHO IS WHO w tym przemijającym świecie. Nie chcę bo nie lubię wchodzić w polemiki, które jak ekumenizm są stratą czasu i cennej energii. Podam tylko jeden przykład: Francuzi nazywali Niemców Alemanami dlatego, ponieważ zawsze słyszeli ze strony niemieckiej komendę gdy wsiadali na koń "Alleman" co oznacza w wolnym przekładzie "wszyscy (mężowie) na raz". Ale czy nie szkoda czasu na takie bzdury, skoro nad naszymi głowami i za naszymi plecami dzieją się rzeczy naprawdę żywotne w swej materii. Np. plan ewakuacji...

   Usuń
  2. Należałoby przede wszystkim wyjaśnić, co faktycznie jest na rzeczy. Planeta chwieje się w swych obrotach "efekt Wooble" --> https://www.youtube.com/watch?v=ohDPoIhA8nA&list=FLHS6jF0lXrvyfCi7Rsa77tg&index=47 , które to zjawisko ma coraz większy wpływ na zmianę klimatu na/w Ziemi, gwałtowne zmiany pogody, zwiększone pływy, powodzie, osunięcia ziemi, gwałtowne zapadliska, erupcje metanu, ect. Znacznie zwiększyła się też aktywność wulkaniczna, erupcje wulkanów, tsunami, ruch i zapadanie się całych płyt tektonicznych. To wszystko dziwacznie nadal wzmaga się niebezpiecznie, powodując na całym globie coraz częściej występujące powodzie, huragany, gwałtowne burze z wichurami, trzęsienia ziemi, ect. Częstotliwość Szumana - drgań własnych Ziemi wzrosła blisko trzy krotnie, co odpowiada podświadomemu poczuciu spontanicznego przyspieszeniu czasu. W historii planety występowały już, nadal starannie przemilczane, wielokrotne zmiany nachylenia osi Ziemi ( ostatnio w połowie 18 wieku ) poprzedzone prawdopodobnie takimi jak teraz niepokojącymi symptomami pogodowymi i klimatycznymi, ale prawdziwy armagedon jest jeszcze przed nami. W tym miejscu należy pokrótce wyjaśnić, że piramidy były budowane wzdłuż linii okręgów stanowiących ówczesny równik dla poszczególnych ( istniejących dwóch ) kątów nachylenia osi planety. Według starożytnej przekazanej zapominalskiej ludzkości wiedzy budowano je, gdyż piramidy, dzięki swemu wysokiemu potencjałowi nad szczytami są starożytnie zaprogramowanymi i wybudowanymi działami orgonowymi zapewniającymi wraz z silniejszymi prądami równikowym niezbędny dla przeżycia w ówczesnych trudnych warunkach na łatwiejszy dostęp światła słonecznego na równikowe tereny, podczas gdy zwykle obszary na północ i południe od nich dosłownie i w przenośni toneły w długoletniej, Wielkiej, zimnej Nocy zasnute chmurami od globalnych pożarów i potężnych wybuchów wulkanicznych, przewalającymi się raz za razem tsunami, powodziami, ect --> https://youtu.be/xzc279J2kJo?list=FLHS6jF0lXrvyfCi7Rsa77tg.
   Właśnie współczesne wojny z ISIS są ściśle zaprogramowaną prowokacją koalicji państw, które w nadchodzących trudnych czasach zamierzają przesiedlić swych obywateli elity na te górzyste, podrównikowe, prawdopodobnie w przyszłości bezpieczne tereny w ciszy nadchodzącego armagedonu --> https://youtu.be/zNP66tNN0U8 . To dlatego te stale prowokowane wojny zapewniające szybkie wysiedlenie z tych terenów tubylców, ostatni łaskawie zapraszanych do Europy, która czeka na kolejną Wielką i mroźną noc. Przyczyną ma być nadchodzący niszczyciel Nibiru, którego kolejne przejścia ostatnio zniszczyły ponoć egipską cywilizację --> "The Biblia Korblin" i pozwoliły wyjść, uciec w popłochu ludności na pustynie i błądzenie po niej wokół góry Horeb 40 lat, gdzie Pan góry syn Tubal Caina Jetro karmił wiadomych słynnym ma-na ( monoatomowym złotem ) pozwalającym przeżyć te trudne chwile. Obecnie jednak przyczyną mogą być nieostrożne, dosłownie z dziką konsekwencją prowadzone doświadczenia --> https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/08/23/dylatacja-czasu-i-co-z-tego-wynika-czyli-jak-polaczyc-wiele-informacji-w-logiczny-ciag-niewygodnej-prawdy/
   Dlaczego, po co to wszystko zapytacie ?
   Tak myślą za Was ELITY --> https://youtu.be/iTKbYIkxKMg

   Usuń
  3. W Polsce nadal utrwala się słynne mity o Twardowskim, który z wrodzonym sprytem oszukał Borutę...
   1.https://youtu.be/hRdYz8cnOW4
   2.https://youtu.be/M-skpeuYmfE
   W rzeczywistości jednak mamy zbyt mało prawdziwej wiedzy, choć sprytu nam nie brakuje...
   Przekaz powyższych filmów ma wywołać u widzów zamierzony efekt przekonania o istnieniu możliwości zwycięstwa z armią Boruty, to jednak zawiera również podprogowe, silnie siedzące w naszych głowach i podświadomości, z uporem wpojone nam do głów dziecinne, szkolne kłamstewka i manipulacje o tradycyjnej wizji kosmosu i wszechświata, a to dosłownie same BZDURY. Ziemia jest pustym w środku torusem z otworami na biegunach, a my nomen omen mieszkamy teraz w jej środku, a nie na zewnątrz zwanym kiedyś Asgardem, po wewnętrznej stronie jej twardej skorupy. 100km nad naszymi głowami mamy tzw. szkło nieba za którym poruszają się ciała niebieskie, które nazywamy potocznie księżycem i słońcem. W samym centrum planety istnieje SFERA - tzw. Królestwo Niebieskie, miejsce przebywania Wielkiego Architekta, stwórcy całej tej , nieprawdopodobnej konstrukcji. Popatrzcie na model trzymany w lewej ręce Kopernika, widok placu św. Piotra w Watykanie. Macie oczy, ale nie widzicie. Dawno temu zostaliśmy razem z tzw. gatunkiem upadłych zesłani, ewakuowani z Gai do wnętrza planety - Tartaru stąd pradawna nazwa Euro-Azji znana ze starożytnych map Tartaria. Faktycznie współistnieją wśród nas dwa odrębne, jak widać drapieżne gatunki i cała armia hybryd powstała z ich cielesnych grzeszków. Ci z RH plus - Rhezus plus mający pule genową podobną do naczelnych i Ci z RH minus zwykle HYBRYDY, KLONY, TWARY, których przodkami były reptyliańskie, weżowe istoty. Jest to naturalnie ścisła tajemnicą, abyśmy nie próbowali się wydostać na zewnątrz skorupy oraz uzmysłowić sobie istnienie wielkiego Architekta stwórcy tego modelu i choć to głęboko zawoalowano, to jednak wszystkie religie skrycie niosą ze sobą wiarę w Saturna, zewnętrzne słońce zupełnie odmienne od tego jakie teraz panuje w środku Żiemi. Ponieważ jest tak, a nie inaczej wewnątrz planety tradycyjnie karlejemy dociskani do ziemi siłą odśrodkową związaną z jej obrotowym ruchem ( dow. wahadało Foukaulta ), natomiast ukrywane przed naszym wzrokiem olbrzymy, słynne Nefilim trafiły tu właśnie z zewnątrz z Gai i faktycznie było im po przeprowadzce ciężko. Niestety zgodnie z prawem ppp ( patrz. www. poloneum. com ) życie materialne w dłuższych interwałach czasu może rozwijać się bezpiecznie wyłącznie wewnątrz pustych w środku planet osłonięte ich korą przed wybuchami słonecznymi i śmiercionośnym GEE. Nasze dusze widoczne w ultrafiolecie tzw. ORBS-y, plazmoidy nie mogą po śmierci ciała fizycznego opuścić wnętrza planety nazwanego PIEKIEŁKIEM, gdyż nie pozwala im na to pole magnetyczne Ziemi. Jednak jak podają naukowe media ostatnio pole te gwałtownie maleje i nadarza się okazja o której iluminowani podają planem ewakuacji. Jak sądzę jednak nalezy próbować wydostać się na zewnątrz we współczesny sposób łodzią podwodna lub samolotem. Niestety tereny podbiegunowe stały się dziwacznie dla wspomnianego faktu silnie strzeżonym terenem zmilitaryzowanym. Taki być powinien iluminowany scenariusz tego filmu, a nie oparty na niezatapialnych katolickich i sztańskich mitach, choć jak każdy mit zawierają sporo prawdziwych informacji.
   wężykiem, wężykiem

   Usuń
 10. No cuż wszystko do jednego wora i mamy sałatę :)STWURCA TERZ STWORZYŁ ARCHITEKTÓW. WĘŻYKIEM KTO CHCE NIECH SOBIE IDZIE JEGO WYBUR :)KARZDY PROGRAM MA NA CELU SKŁUCIĆ WSZYSTKICH I WSZYSTKO A PARU GRACZY CHCE COŚ UGRAĆ DLA SIEBIE. KTO NIECZUJE SIĘ NICZYIM TOWAREM NA SPRZEDARZ JES WOLNY :) POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 11. No cuż wszystko do jednego wora i mamy sałatę :)STWURCA TERZ STWORZYŁ ARCHITEKTÓW. WĘŻYKIEM KTO CHCE NIECH SOBIE IDZIE JEGO WYBUR :)KARZDY PROGRAM MA NA CELU SKŁUCIĆ WSZYSTKICH I WSZYSTKO A PARU GRACZY CHCE COŚ UGRAĆ DLA SIEBIE. KTO NIECZUJE SIĘ NICZYIM TOWAREM NA SPRZEDARZ JES WOLNY :) POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak się okazuje nawet największego dyslektyka na bloogu Romana da się podpuścić i to o 6:20 rano ( no chyba, że zegarek Romana wskazuje jakiś inny wirtualny czas ). Taką właśnie, dosłownie popapraną mentalnie sałatkę w głowie ma prawie każdy obywatel tego świata, nawet ci, którzy mają o sobie nieuprawnione, wyższe mniemanie poparte dotychczasowym, religijnym czy dowolnie innym programowaniem. Natomiast jedno jest tylko pewne, celowo ukrywa się przed nami prawdę, gdyż ta prawie natychmiast uczyniła by wielu z nas wolnymi, a zamierzony z uporem maniaka nadal kontynuowany na ludzkości niewolniczy algorytm swoistej tresury ma uczynić nas i nasze pole morficzne przynajmniej znośnie wartościowym, tak jak nomen omen jedynie wreszcie bezbłędnie popełniony przez ciebie Krzysiu wyraz z wężykiem, wężykiem.

   Usuń