Roman

Roman

czwartek, 5 stycznia 2017

CHARLIE, CURTIS I JA

   Z życia wzięte


Charlie Chaplin w roli 
Führera

   - W 1940 roku Charlie Chaplin nakręcił film pt. Dyktator. Jego przekaz był łatwo zrozumiały, ale nie stanowił zagrożenia dla sfer manipulujących ludzkością. Powszechnie dziś znane pojęcie "kontrola umysłu" nie było odbierane przez ogłupione masy. Mężczyźni chcieli brać udział w wojnie, uchodzić za honorowych bohaterów nawet za cenę inwalidztwa.

Charlie: 
- Przepraszam. Nie chce być dyktatorem. Nie jestem zainteresowany. Nie chcę rządzić ani podbijać narodów. Chcę pomóc wszystkim na ile to możliwe; żydom, nie-żydom, czarnoskórym i białoskórym... Wszyscy powinniśmy pomagać sobie nawzajem. Tacy właśnie są ludzie. Wszyscy chcemy dzielić się wspólnym szczęściem a nie wspólną biedą. Nie chcemy nienawidzić się nawzajem. Jest w tym świecie wystarczająco miejsca dla każdego.
Ziemia jest bogata i potrafi wyżywić wszystkich. Styl życia może odzwierciedlać wolność i piękno, ale my zeszliśmy z tej drogi. Chciwość zatruła ludzkie dusze. Świat znajduje się w szponach nienawiści, a ta popycha w kierunku nędzy i rozlewu krwi. Musimy szybciej dojrzeć inaczej pozabijamy jeden drugiego.

Roman:
- Niestety tego procesu nie można przyspieszyć globalnie. Każda dusza i każdy człowiek rozwija się swoim rytmem, we właściwym dla niego czasie, na właściwym ku temu miejscu, w specyficznym dla niego środowisku... Siły ciemności starają się ten proces opóźnić skoro nie można go zatrzymać całkowicie.
Ludzie śnią o życiu w dobrobycie,  chcą być kimś w tym doczesnym świecie, dorobić się i posiadać  c o ś na własność.

Charlie:
 - Dobrobyt zawiódł nas w potrzebie. Nasza wiedza cynicznie nami manipuluje, nasz intelekt prowadzi do nieustępliwości i zaniku życzliwości. Myślimy zbyt wiele a odczuwamy zbyt mało. Bardziej niż techniki potrzebujemy człowieczeństwa.

Roman:
- ... a ja myślę, że staliśmy się nader zczłowieczali. Nadszedł czas przestać być takim ludzkim - w ziemskim tego słowa znaczeniu i wrócić do utraconego stanu świadomości Boskości. Intelekt bez serca stał się naszym wrogiem.

Charlie:
 - Bardziej niż intelektu potrzeba nam uprzejmości i delikatności. Bez spełnienia tych warunków życie będzie bazować na przemocy i wszystko utracimy. Samoloty i radio bardzo nas do siebie zbliżyły. Te wynalazki domagają się, abyśmy pobudzali dobro w sobie. Domagają się braterstwa, wołają o jedność dla wszystkich. Nawet teraz mój głos dociera do milionów zrozpaczonych ludzi... kobiet... dzieci, ofiar systemu torturującego ludzkość i zamykającego do więzień niewinnych. Tym, którzy mnie słyszą, chce powiedzieć - nie rozpaczajcie! Nieszczęście które Was dotknęło przeminie wraz chciwością i zgorzkniałymi ludźmi obawiającymi się szukać dróg ludzkiego rozwoju.

Roman:
- Rozwoju przede wszystkim duchowego, który nie idzie w parze z rozwojem techniki. Ale...

Charlie:
 - Nienawiść ludzka przeminie, a dyktatorzy upadną i władza którą zagarnęli powróci do ludu. Tak długo jak ludzie giną za ideę wolności, ta ostatnia nie przepadnie.

Roman:
- Można być wolnym i żyć jako wolna istota nie ginąc i nie zabijając. To negatywna sugestia podsuwana wciąż od nowa przez inżynierów społecznych: Patrzcie, tamci odebrali wam wolność, to przez nich jesteście zniewoleni, to przez nich zostaliście bezdomni, to przez nich jesteście bezrobotni... Musicie walczyć o swoje prawa, musicie walczyć o swoją wolność i o swobodę, a skoro nie można inaczej zabijajcie tych, którzy są winni waszego położenia.Słówko "skoro" rozgrzesza a zarazem sprytnie unieważnia jedną z podstawowych nauk cywilizowanego wszechświata - NIE ZABIBAJ! Jeśli zlekceważymy to Boskie prawo, wówczas automatycznie stajemy się podatni na dalsze hipnotyczne sugestie spychające nas w coraz głębszy sen o wolności która czeka na nas na końcu tunelu czasu w którym się znaleźliśmy jak ów niewinny więzień, który widzi wolność za mgłą. Sugestie jak bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud..., dziś niczym, jutro wszystkim my..., będzie dobrze gdy..., cel uświęca środki itp. sugestie mają na celu zepchnięcie ludzkości w jeszcze głębsza niewolę - w życie w niewoli pod prawem przyczyny i skutku, siewów i zbiorów. Wolność, prawdziwa wolność polega natomiast na wzniesieniu się w wymiar nadrzędny znajdujący się ponad i poza zasięgiem tego prawa.
Chrystus uczył, aby każdy zainteresowany wolnością, tym Boskim stanem świadomości, nastawił drugi policzek czyli spojrzał zamiast jak mu sugerują na zewnątrz - w siebie. Walczyć aby odzyskać wolność należy ze swoimi ludzkimi słabościami, które człowieka zniewalają,  z programami, które mają na celu obciążyć dusze, aby wcielone w ludzkie ciała poświęcały składając z nich ofiarę na ołtarzu Satany/Lucyfera/Antychrysta ulegając złudzeniu że zabijają rzekomych wrogów i ginąc "za dobrą sprawę". Aby utwierdzić następne pokolenia, że taki program jest jedynie słuszny, za pieniądze podatników postawią ofiarom które uległy hipnotycznym sugestiom pomniki. Umarli grzebią umarłych.
W ten sposób zaprogramowane dusze nie mają szansy wrócić do domu i zwracane są na Ziemi, aby tu bezwiednie służyć w upodleniu czarnym magom, pasterzom pasącym bydło naziemne służąc mrocznym, astralnym mocom.

Charlie:
- Żołnierze** nie pozwólcie się upodlić ludziom, którzy wami gardzą i zniewalają was, frymarczą* waszym życiem, mówią wam jak myśleć i co czuć, którzy musztrują was, traktują jak bydło nazywając was "mięsem armatnim". Nie poddawajcie im się. Nie pozwalajcie na to ludziom-maszynom, z maszynowym umysłem i maszynowymi sercami. Nie jesteście maszynami, nie jesteście bydłem - jesteście ludźmi! Człowieczeństwo niesie w sobie prawdziwą miłość. Dość nienawiści! Tylko pozbawieni miłości i nienormalni ludzie nienawidzą.

Żołnierze!** Nie walczcie o zniewolenie innych, walczcie o wolność!
W Ewangelii wg. Łukasza czytamy, że królestwo Boże jest w człowieku.
Nie w jednym człowieku, nie w jednej grupie ludzi, ale we wszystkich ludziach. To Królestwo jest w Was!
Macie moc tworzenia maszyn, moc tworzenia szczęścia. Macie moc tworzenia wolnego i pięknego życia, moc stworzenia życia, które jest cudowną przygodą. W imię demokracji użyjcie tej mocy!

Roman:
- Także ziemska demokracja stanowi szczebel, który należy zostawić za sobą, a dokładniej pod sobą wspinając się po skali duchowej ewolucji z powrotem na poziom kosmicznej jedności i równości. Chrystus uczył bowiem, że  w s z y s c y  jesteśmy braćmi i siostrami. Stwórca widzi w każdym stworzonym przez siebie dziecku doskonałą istotę - na Jego obraz i podobieństwo. Miłujcie się nawzajem tak, jak ja was miłuję. Tak uczył Chrystus. Każdy człowiek jest wolny i jest mu dane prawo wyboru: Chrystus albo ludzka "demokracja", Chrystus albo poprawność, Chrystus albo Watykan... Wolny wybór i odpowiedzialność za konsekwencje wyboru.

Charlie:
 - Dążcie do jedności. Walczcie o nowy świat, przyzwoity świat, który da ludziom szansę pracy, świat gwarantujący młodym przyszłość a starszym poczucie bezpieczeństwa. To obiecują wam także wasi brutalni władcy, ale oni kłamią! Nigdy, nigdy nie spełniają swoich obietnic. Dyktatorzy dbają tylko o własną wolność i zniewalają ludzi. Wy musicie wywalczyć sobie spełnienie tych obietnic. Wywalczcie sobie wolny świat bez barier między narodami, świat bez zawiści, bez nienawiści i nietolerancji. Wywalczcie sobie świat bazujący na rozsądku, świat w którym nauka i postęp poprowadzą wszystkich do szczęścia. Żołnierze!** W imieniu demokracji - Zjednoczmy się!

Roman:
- Jednoczmy się walcząc - każdy w sobie - o odzyskanie nieśmiertelności, bo materia zostaje rozwiązana, a prawo inkarnacji zostanie zniesione.

*) Ten wyraz pochodzi od ang. free market albo od niem. freie Markt - wolny rynek
**) 
Żołnierze
 są tępymi, głupimi zwierzętami używanymi w polityce zagranicznej. (Iluminat Henry Kissinger)

*  *  *  < Naszym celem jest edukacja, jak i rozrywka.
Bezbolesne nauczanie jest takim samym pozytywnym pojęciem jak inne jeśli chodzi o to,  c o  robimy.
Jeśli chcesz wyjść z imprezy śpiewając teksty piosenek, to lepiej, żebyś śpiewał będąc dumny z siebie "Jesteśmy zwycięzcami"
zamiast [latynowskiego] "Rób Boo-Ga-Loo" >
Curtis Mayfield starał się pomóc swoimi tekstami poszerzyć
horyzont ludzkiej świadomości


W latach 80-ch XX wieku, gdy ludzie zaczynali powoli, bardzo powoli rozumieć że są traktowani jak bydło, amerykański muzyk, Curtis Mayfield zwrócił się do nich z odezwą w formie utworu pt. Don't worry (Nie przejmuj się).
Poniżej przekład tekstu z języka angielskiego na język polski:

Don't Worry - (If there's a hell below we're all go)

Nie przejmuj się - Jeśli istnieje piekło pod nami, to wszyscy tam idziemy*

Siostry, czarnuchy, białasy, żydzi, Europejczycy!
Nie przejmujcie się.

Jeśli istnieje piekło pod nami,
to wszyscy tam idziemy!

Siostry, bracia i białasy
Czarni i Europejczycy
Policja i jej mocodawcy
Oni wszyscy są politycznymi aktorami

Śpieszcie się!
Ludzie uciekają od swoich zmartwień
Podczas gdy sędzia i ława przysięgłych
Dyktują prawa, które są fałszywe
Molestowanie seksualne,
Miłość w pośpiechu, rozdrażnienie,
Ordynarny język, zawyżone faktury
Skrajne podatki są zabójcze
Nikt nie chce żyć w pokoju
Czujesz to?

Wszyscy palą
Zażywają tabletki i narkotyki
Wykształceni głupcy
z niewykształconych szkół
Niechaj lud tworzy prawa**
Stręczycielstwo jest regułą
Zanieczyszczona woda 
A Nixon mówi 'nie przejmuj się'
Mówi 'nie przejmuj się'
Mówi 'nie przejmuj się'
Mówi 'nie przejmuj się'

Ale oni nie wiedzą
że nie będzie już przedstawienia, bo
Jeśli istnieje piekło pod nami, to wszyscy tam idziemy!

Wszyscy się modlą
I wszyscy gadają
Ale gdy nadchodzi czas działania
Wszyscy kłamią

Wszyscy mówią 'nie przejmuj się'
Wszyscy mówią 'nie przejmuj się'
Wszyscy mówią 'nie przejmuj się'
Wszyscy mówią 'nie przejmuj się'

[...]

Palą, łykają tabletki i narkotyki
wykształceni głupcy
z niewykształconych szkół
Niechaj lud tworzy prawa.
Stręczycielstwo jest regułą
Zanieczyszczona woda 

I wszyscy mówią nie martw
Mówią, że nie martw się
Mówią, że nie martw się
Mówią, że nie martw się

Boże, co począć?
Powiedz mi, co począć?
Bo jeśli istnieje piekło pod nami, to wszyscy tam idziemy!

Boże co mamy zrobić
Jeśli wszystko, co mówię, jest prawdą?
To nie jest tak jak powinno być
Gdyby tylko masy to dostrzegły

Ale oni wciąż powtarzają 
 'nie przejmuj się'
 'nie przejmuj się'
 'nie przejmuj się'
 'nie przejmuj się'
*) Moim zdaniem nie wszyscy, a tylko ci, którzy są za ten stan rzeczy odpowiedzialni oraz ci, którzy ze swojej strony nie poświęcili czasu i energii na uświadomienie tych, którzy w to "piekło" się obsuwają. Wszyscy, którzy byli obojętni; nie przejmowali się lub starali się przepchnąć chyłkiem przez życie. Curtis Mayfield starał się uświadomić tych, którzy słuchali jego muzyki.

**) Tego było za wiele rządowi cieni. Tylko oni są prawodawcami. 13 sierpnia 1990 zdarzył się wypadek podczas koncertu w Nowym Jorku i właśnie na głowę Curtisa spadł we właściwym momencie sprzęt oświetleniowy. Muzyk opuścił szpital sparaliżowany od szyi w dół i nie mógł już utrzymać gitary w rękach. Zignorował przekaz. Nie przestał komponować i śpiewać. Jego ostatni album nosi tytuł New World Order.Curtis Mayfield, sparaliżowany podczas nagrywania osobiście nadzorował produkcję. Swoje utwory nagrał leżąc na plecach, bo tylko w ten sposób mógł dostarczyć do płuc wystarczająco powietrza żeby śpiewać. Wyśpiewał w ten sposób osobno wers po wersie. Gdy już każdy wers utworu został nagrany, technicy w studio  poskładali je w jedną całość.
2 komentarze:

 1. Prawda i tylko prawda --nic dodać nic ująć

  OdpowiedzUsuń
 2. te słowa uderzają chyba najbardziej: "
  ..Wszyscy się modlą
  I wszyscy gadają
  Ale gdy nadchodzi czas działania
  Wszyscy kłamią..." :(

  OdpowiedzUsuń