Roman

Roman

sobota, 4 lutego 2017

AMERYKAŃSCY KATOLICY CHCĄ INNEGO WATYKANU

Z proroczej księgi zaopatrzonej w tytuł "Objawienie Jana" albo z greki "Apokalipsa" dowiadujemy się, że wraz z upadającym starym światem powstawać będzie nowy świat zgodnie z zapowiedzią ChrystusaOTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE (Obj. 21:3-5). 


Ten nowy świat będzie tworzony przez ludzi, którzy zbudzili się po głębokim śnie w który ich wprowadzili czarni magowie zarządzający skrycie starym, znajdującym się w stanie agonii światem materializmu. Są to ludzie, którzy dojrzali już do stanu kosmicznej jedności i braterstwa, którzy wyrzekli się wrogości i nienawiści w stosunku do swoich bliźnich - ludzie, przez oczy których promieniuje świadomość Chrystusa i wnika w ten dogorywający świat na planecie zwanej Ziemią.


Watykan nazywany jest w tej księdze Wielką Nierządnicą albo też Wielkim Babilonem (Rozdział 18):  Potem ujrzałem innego anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła i głosem potężnym tak zawołał: 
"Upadł, upadł Babilon - stolica, która stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, a królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu.
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: "Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły - aż do nieba, a Bóg  wspomniał na jej zbrodnie".

   - 
Nie wszyscy słyszą jeszcze w swoich sercach nawoływanie Chrystusa. Np.amerykańscy katolicy. Ci zwrócili się do nowego prezydenta USA, Donalda Trumpa z prośbą o wyjaśnienie, jaką rolę odegrała administracja Baraka Obamy w usunięciu z papieskiego stolca Benedykta XVI na rzecz jezuity Franciszka.


Niemiec Ratzinger jawi im się bardziej bogobojny niż Argentyńczyk.
http://romannacht.blogspot.com/2014/04/ciekawe-dlaczego-polska-tv-nic-nie.html

To oczywiste, że jest coś bardzo złego w kościele katolickim, jak to zresztą wynika z jego historii. To zdanie pochodzi z artykułu zamieszczonego w amerykańskiej, ogólnokrajowej gazecie katolickiej The Remnant z dnia 22 stycznia 2017 roku. Historia tej instytucji została skrupulatnie opisana przez niemieckiego historyka, Karlheinza Deschnera, autora 10-tomowego dzieła pt. „Kryminalna historia chrześcijaństwa” oraz wielu książek i artykułów przedstawiających krytycznie historię Kościoła rzymskokatolickiego. Katolicyzm bowiem nie ma nic wspólnego z nauką Chrystusa.

Z Bogiem i faszyzmem

   - Kosmos to po grecku porządek. Słowo Babilon zawiera w sobie pomieszanie, nieporządek; odnosi się do kontroli umysłu, oczywiście nie własnego.  Lebalbel znaczy po hebrajsku mieszać. Do dziś w Izraelu, gdy ktoś komuś stara się mącić w głowie, ten zwraca się do do mącącego i mówi: al tebalbel li et ha moach!, co znaczy dosłownie: nie mieszaj mi w mózgu! Biblijne pojęcie "nierząd" odnosi się do tworzenia nieporządku (czyli "nowego porządku świata") z premedytacją. Słowo Babilon odnosi się do ludzi żyjących w stanie niewiedzy, nie w jedności, lecz skłóconych. Babilon po hebrajsku Babel. Na wschodzie słowo baba odnosi się do mędrca, do maga niekoniecznie nastawionego pozytywnie do bliźnich.  Watik - to po hebrajsku starodawny. W Apokalipsie występuje mieszkaniec Babilonu - "wąż starodawny" (hebr. nachasz watik). Stąd Watykan. Watykan jest świeckim państwem/firmą handlową (która prowadzi swoje interesy z w/w "kupcami Ziemi"), państwem, które nieustannie jadąc na koniu władzy świeckiej trzyma w dłoni swoją jedyną, wyimaginowaną przez siebie broń - czarnomagiczne sugerowanie ludziom, iż ma prawo wysyłać ich do nieba albo na "wieczne potępienie" - do piekła.
  - W trakcie 2-go. Soboru Watykańskiego, który został zorganizowany przez satanistów, w nocy z 28/29 czerwca 1963 roku w Watykanie odprawiono czarną mszę wraz z członkami Południowej Dywizji Szkockiego Rytu Alberta Pike'a intronizując Satanę/Lucyfera jako ich władcę. Mistrzem ceremonii był "niemiecki delegat o blond włosach".
   - Nagle pojawił się "Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego", którego art. 841 przekształca  muzułmanów, największych wrogów Chrystusa (obok satanistycznych sekt wywodzących się z judaizmu)  w dziedziców zbawienia Chrystusowego*.Karol Wojtyła pokazuje znak 666 x 2

- Krok po kroku. 
Następnie Jan Paweł II w 1986 roku zainicjował międzywyznaniowy ruch o nazwie Interfaith Dialoguektóry prowadzi teraz do tego, że papież Franciszek staje się jedynym Führerem jednej światowej religii. Ten plan wspierał przyjaciel Karola Wojtyły, ex-prezydent Izraela, jezuita Szymon Perski-Peres. Ponieważ w starym świecie liczy się poprawność a nie prawda, poprawnie jest wierzyć, że żyjemy już w światającej nowej erze, w erze postchrystusowej ponieważ Chrystus i jego nauka (nie mylić z nauką kościoła kat. i innych podobnych instytucji) okazują się być niepoprawne i nie harmonizują z poprawnością nowego porządku świata... Na szczęście coraz więcej ludzi budzi się z tego transu i przeciera oczy i opuszcza instytucję rzymsko-katolicką, aby "nie mieć udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieść, bo grzechy jej narosły - aż do nieba, a Bóg wspomniał na jej zbrodnie".
http://romannacht.blogspot.com/2016/06/blog-post.html

   - Amerykańscy katolicy w liście do prezydenta Trumpa proszą na odpowiedź na pytanie, dlaczego muzułmanin Barak Obama bezprawnie wtrącił się do usunięcia z tronu pana Ratzingera alias Benedykta XVI i na jego miejsce posadzono pana Bergoglio alias papieża Franciszka. Zarówno Ratzinger/Benedykt jak i Bergoglio/Francis opowiadają się jawnie za aktywnym realizowaniem planu zwanego "nowym porządek świata" - NWO. Ratzinger jest uznawany w kręgach niemieckich neonazistów za "jednego z naszych", zaś Bergoglio reprezentuje z jego Agendą 2030 komunistyczną stronę NWO. Obaj są lucyferianami i wymawiając słowa "Ojcze nasz" nie skierowują ich do naszego duchowego Ojca i Stwórcy, który żyje w każdej duszy, lecz na zewnątrz. Dlatego też modląc się patrzą w górę , w sufit, albo w "sklepienie niebieskie", które nie jest Niebem, naszą prawdziwą Ojczyzną, jak sama nazwa wskazuje.
Po owocach ich poznacie - uczył Chrystus poprzez Jezusa - po ich owocach.
http://romannacht.blogspot.com/2016/05/httpwww.htmlWilliam F. Jasper na stronie New American pisał 14 października 2016 roku że: John Podesta, wieloletni doradca i powiernik Clintonów, główny działacz na lewym skrzydle George'a Sorosa, objawia się w jednym ze swoich e-maili z 2011 roku, że wraz z innymi działaczami opracowują projekt "katolickiej wiosny"... Co nazywają "wiosną" w tych kręgach wiemy już na przykładzie choćby "arabskiej wiosny"... Wiadomość Podesty stanowi odpowiedź na pytanie finansowanego przez Sorosa radykała o nazwisku Sandy Newman, założyciela organizacji Voices for Progress (Głosy postępu). Najwidoczniej postępu w imię samego postępu w niepewnym kierunku. 

Newman poprosił Podestę o sugestie, w jaki sposób można zasiać "nasiona rewolucji w takiej średniowiecznej dyktaturze. jaką jest kościół rzymsko-katolicki". Wężowisko. Lucyferiańskie sekty zwalczają się rutyno między sobą (nota bene identycznie jak sekty muzułmańskie). Tylko ten najbrutalniejszy z najbrutalniejszych zawodników będzie podobać się swemu Panu i jak mu obiecano będzie królować na Ziemi. Mówiłem o tym już nie raz:
https://www.youtube.com/watch?v=RhJSreEdV1E
https://www.youtube.com/watch?v=vGww3yXCOVk

OK. Co napisali zawiedzeni, skołowani, oszukani i nadal naiwni katolicy w liście do prezydenta Donalda Trumpa?

Drogi panie Prezydencie!

   Hasło kampanii "Uczynić Amerykę znów wielką" jest bardzo inspirujące
i odbija się echem w milionach zwykłych Amerykanów jak i w Pańskiej wytrwałości stawiania czoła tak wielu niezwykle szkodliwym trendom. Wszyscy czekamy na kontynuację odwracania owych kolektywistycznych tendencji ostatnich dziesięcioleci. Odwrócenie ostatnich kolektywistycznych trendów wymagać będzie odwrócenie wielu wyników działań podejmowanych przez poprzednią administrację.

- Wśród tych działań - jak jesteśmy przekonani - jest jedno, które pozostaje owiane tajemnicą. W szczególności mamy powody aby uważać, że przez administrację Obamy opracowana została "zmiana reżimu" 
w Watykanie.

Byliśmy zszokowani odkryciem, że w trzecim roku od pierwszej kadencji administracji Obamy, twoja dawna przeciwniczka, minister spraw zewnętrznych, Hillary Clinton i inni przedstawiciele rządu którzy są z nią związani, zaproponowała projekt katolickiej "rewolucji", co koniec końców ma oznaczać koniec tego, co jeszcze z kościoła katolickiego w Ameryce pozostało.[1]

- Około rok po dyskusji na ten temat  (Wikileaks: Podesta/Newman), która oficjalnie nigdy nie powinna była zostać opublikowana, byliśmy zaskoczeni gdy papież Benedykt XVI nagle abdykował w bardzo dziwnych okolicznościach
i został zastąpiony przez papieża, którego jak widać zadanie polega na wprowadzeniu radykalnej ideologicznej agendy wraz z zapożyczonym duchowym elementem międzynarodowej lewicy. [2]
Pontyfikat papieża Franciszka postawił później w różnych sytuacjach słuszność jego 
własnych decyzji. [3](Czyżby katolicy negowali nieomylność papieża?! - dop. RN)

Podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku, byliśmy zdumieni, gdy papież Franciszek, którzy aktywnie walczy przeciwko proponowanej przez Pana polityce w zakresie zabezpieczenia amerykańskich granic i posuwa się tak daleko, aby sugerować, że nie jest Pan chrześcijaninem [4]. Dziękujemy za szybką i ostrą reakcję na tego typu haniebne oskarżenia [5].

- Jesteśmy sfrustrowani zachowaniem tego ideologicznie naładowanego papieża, którego zadaniem jest torowanie drogi postępującej agendzie świeckiej lewicy, zamiast prowadzić kościół katolicki w jego świętej misji.
(
Doprawdy mocno powstrzymuję się od komentarza. RN).

- Nie na tym polega właściwa rola papieża aby być uznanym liderem międzynarodowej lewicy braniu udziału w polityce. Jako że podzielamy wyznaczony przez Pana cel, jesteśmy przekonani, że droga do "wielkości" Ameryki to stanie się znowu "dobrą" Ameryką - parafrazując Tocqueville'a. Zdajemy sobie sprawę, że dobry charakter nie może być ludziom narzucony, ale możliwość prowadzenia życia jako dobrzy katolicy została coraz bardziej utrudniana przez to, co wydaje się być tajną umową pomiędzy wrogim rządem Stanów Zjednoczonych a papieżem, który wydaje się być wrogo nastawiony w stosunku do wieloletnich nauk katolickich jak również do Pana.

- Mając to wszystko na uwadze, życząc naszemu krajowi jak i katolikom na całym świecie wszystkiego najlepszego, wierzymy, że jest to naszym obowiązkiem jako szczerych i świadomych katolików żyjących w Stanach Zjednoczonych prosić Pana o zgodę na przeprowadzenie dochodzenia w odniesieniu do następujących kwestii:

- Dlaczego amerykańska National Security Agency (Agencja Bezpieczeństwa Narodowego) nadzorowała konklawe, które wybrało Franciszka na papieża? [6]

- Jakie inne, tajne operacje przeprowadzone zostały przez amerykańskich urzędników aby doprowadzić do rezygnacji papieża Benedykta oraz konklawe do wybrania Franciszka?
- Czy pracownicy rządu amerykańskiego komunikowali się z "mafią kardynała Danneelsa" z St. Gallen w Szwajcarii)? [7]
{https://gloria.tv/article/umBrvog7KqNa6Ta66ptJE3rUD}

- Międzynarodowe transakcje walutowe z Watykanem zostały zawieszone w ostatnich dniach przed rezygnacją Benedykta. Czy jakiekolwiek agencje rządowe USA były w ten temat zaangażowane? [8]

- Dlaczego międzynarodowe transakcje pieniężne  zostały wznowione w dniu 12 lutego 2013 roku, po tym jak Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację? Czy to tylko zbieg okoliczności? [9]

- Jakie działania zostały wykonane - jeśli w ogóle -  przez Johna Podestę, Hillary Clinton i innych członków administracji Obamy, którzy brali udział w dyskusji, podczas której proponowano propagowanie "katolickiej wiosna"?

- W jakim celu odbyło się tajne spotkanie wiceprezydenta Josepha Bidena z Benedykta XVI w Watykanie, dnia 3 czerwca 2011 roku?

Jaką rolę odegrał George Soros i inni międzynarodowi finansiści, którzy obecnie mieszkają w Zjednoczonym Królestwie? [10]
Wierzymy, że istnienie tych pytań bez odpowiedzi zapewnia wystarczające dowody uzasadniające naszą prośbę o wszczęcie dochodzenia.

Jeśli na podstawie takiego dochodzenia będzie można stwierdzić, że rząd USA interweniował w niewłaściwy sposób w sprawy Kościoła kat., to prosimy również o wydanie wyników tegoż dochodzenia, aby katolicy mogli żądać odpowiedniego działania ze strony naszej hierarchii, która pozostaje wierna nauczaniu Kościoła katolickiego.

Proszę zrozumieć, że nie wnosimy o postępowanie w sprawie Kościoła katolickiego; prosimy po prostu o  określenie ostatnich działań amerykańskiego rządu, któremu obecnie Pan przewodniczy.

Dzięki ponownie i zapewniamy o naszych najszczerszych modlitwach.
Z poważaniem,
David L. Sonnier, LTC US ARMY (Retired)
Michael J. Matt, Editor of The Remnant
Christopher A. Ferrara (President of The American Catholic Lawyers Association, Inc.)
Chris Jackson, Catholics4Trump.com
Elizabeth Yore, Esq., Founder of YoreChildren
1.https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/6293
2.http://www.wsj.com/articles/how-pope-francis-became-the-leader-of-the-global-left-1482431940
3.http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2198-the-year-of-mercy-begins
4.http://www.cnn.com/2016/02/18/politics/pope-francis-trump-christian-wall/
5. https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-response-to-the-pope
6. http://theeye-witness.blogspot.com/2013/10/a-compromised-conclave.html
7. http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-danneels-part-of-mafia-club-opposed-to-benedict-xvi
8. http://www.maurizioblondet.it/ratzinger-non-pote-ne-vendere-ne-comprare/
9. https://akacatholic.com/money-sex-and-modernism/
10. http://sorosfiles.com/soros/2013/03/soros-funded-catholic-groups-b
   - Na dzień dzisiejszy Watykan jest zdominowana przez - jak go nazywają między sobą eminencje - czarnego Piotrusia, generała zakonu jezuitów, Arturo Sosa Abascala, papieża-jezuitę Franciszka, białego Piotrusia, który nie służy Chrystusowi, lecz demonicznej opozycji.
http://www.arcticbeacon.com/confessions/25-Sept-2006.html
 
   - Były biskup, Gerard Bouffard z Gwatemali donosi, że że Watykan jest "prawdziwym duchowym kontrolerem" Ioży iluminatów i "nowego porządku świata", zaś jezuici z "czarnym papieżem" czyli swoim generałem kontrolują watykańską hierarchię Kościoła Rzymskokatolickiego. Biskup Bouffards jest dobrze obznajomiony ze złem działającym w tym świecie w szatach hierarchii watykańskiej, a szczególnie zakonu jezuitów. Jego wypowiedzi potwierdzają świadectwa innych badaczy, nieżyjących już jezuitów jak Alberto Rivera czy Malachi Brendan Martin.
Patrz: seria artykułów:
http://romannacht.blogspot.com/2013/11/jezu-i-ci-czesc-pierwsza.html

   - Ex-biskup Bouffard informuje, że złe moce w ciałach jezuitów rozciągają swoje macki po całym świecie; nieustannie infiltrują rząd Stanów Zjednoczonych, Council on Foreign Relations (Rada Stosunków Zagranicznych braci Rockefellerów)  i główne organizacje religijne - protestantów, mormonów, Świadków Jehowy, żydów i oczywiście katolików. Biskup Bouffard twierdzi, że jezuici działają jak stado doskonałych kameleonów i potrafią przyjąć tożsamość protestantów, mormonów, baptystów i żydów. Ich planem jest doprowadzenie do upadku Ameryki i Izraela w celu zaprowadzenia jednej światowej religii ku czci ich lidera - Lucyfera. Ich świat ma być rządzony z Jerozolimy. To oni rozjątrzają nieustannie konflikt między muzułmanami a Izraelem, między muzułmanami a chrześcijanami.
Biorąc pod uwagę, że wychowany w Polsce w szkole jezuitów zmarły nie dawno Szymon Perski Pres, który pełnił funkcję prezydenta, premiera i ministra w każdym składzie rządów oraz wzniesiony w Jerozolimie gmach trybunału przez Lady Dorothy Mathilde de Rotschild umacniają tylko wypowiedzi biskupa i jezuitów, którzy odmówili posłuszeństwa.
   - Wiem, że Watykan kontroluje wszystko w Izraelu ponieważ zamiarem jezuitów jest zniszczenie żydów - powiedział biskup Bouffard - i dodał, że celem tego zakonu jest totalna kontrola obejmująca wszystkich przywódców świata, skłócenie ich i wywołanie poważnego, globalnego konfliktu, który w końcu zniszczy Amerykę, Bliski Wschód i Izrael.
- Oni niszczą wszystko od wewnątrz i chcą zniszczyć także Kościoła katolicki, aby wprowadzić swoją światową religię - satanizm.

Czy teraz już łatwiej zrozumieć dlaczego wciąż proponuję:
- uwolnienie się od wszelkich instytucji wyznaniowych i politycznych
- wejść w siebie, w swoje duchowe wnętrze i tam zbliżać się do Boskiej,
  utraconej świadomości, do stanu świadomości Chrystusa i naszego
  duchowego Stwórcy
- znowu odczuć w sobie nasze prawdziwe, Boskie, nie narzucone nam
  genetycznie i hipnotycznie pochodzenie
- dążyć do jedności z każdym, kto za nią tęskni i szanuje ŻYCIE które
  pulsuje w każdym z nas.
Reszta to podszepty zła.
*******************************************************
  
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Newman#Voices_for_Progress


(Wikileaks)
http://www.thenewamerican.com/usnews/foreign-policy/item/25256-catholics-ask-trump-to-probe-soros-obama-clinton-conspiracy-at-vatican

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/3001-did-vatican-attempt-to-influence-u-s-election-catholics-ask-trump-administration-to-investigate


*http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm#841
Hans KüngThe Catholic Church, 2001

5 komentarzy:

 1. Naprawdę Panie Romanie wspaniały artykuł merytoryczny i dający dużo ważnych informacji ale i nadzieję na lepsze jutro której w tym świecie coraz mniej

  OdpowiedzUsuń
 2. kolejny wspaniały artykuł,dziękuję !

  OdpowiedzUsuń
 3. Niestety ja bym się nie zgodził z taką interpretacją faktów.
  Polecam zapoznać się ze spojrzeniem Rudolfa Stainer'a na te sprawy (nie aktualne, polityczne, ale te metafizyczne) bo dla mnie są to jedyne wyjaśnienia mające sens logiczny a przede wszystkim logiczną spójność z faktami historycznymi.
  W czym problem:
  Babilon reprezentuje Lewiatana który to reprezentuje Technikę i Cywilizację, czyli sztuczne imitowanie i naśladowanie zarówno Natury jak i elohim czyli bogów. Watykan odpowiada Babilonowi tak jak każda sztuczna instytucja bo odpowiada to tendencjom skostnienia, zamrażania życia. Nawet stowarzyszenie gospodyń wiejskich ma swoje powiązanie z Babilonem, wszystko co regulatywne i sztuczne, mechaniczne. Nie zawężałbym tutaj więc tego pojęcia tylko do Watykanu bo on jest Babilonem tylko w pewnym swoim przejawie a nie jako całość. Częściowo jest przecież żywym spoiwem wiernych wokoło jednego celu.

  Druga sprawa:
  Szatan to nie Lucyfer. Szatan oznacza przeciwnika i nim może się stać każdy, to nie jest postać a rola. Nawet elohim JHWH bywał czasami szatanem.
  Jest jednak siła szatańska zwana Arymanem która odpowiada starym kultom starego słońca Saturna (który kiedyś był naszym słońcem) Reprezentuje on materię i moce wynikające z materii i z dzisiejszej perspektywy elohim JHWH nim jest o ile jest elohim, czyli wcielony/światowy. Szatan więc zawsze broni tego co stare i tego co przemijające, w każdej epoce dotyczy to czego innego, jest to więc rola/funkcja.
  Lucyfer natomiast to brat Chrystusa, to także rola - niosący światło i jest on przeciwieństwem Szatana/Arymana bo reprezentuje Ducha, przyszłość i wszystko co nowe.
  Każdy kto pragnie nowej ery w której to duch pokonuje materię nie pragnie Chrystusa a Lucyfera.
  Chrystus jest czymś prostopadłym do osi czasu, jest wyjściem, drzwiami ku górze a nie ku przyszłości. Dlatego Chrystus nigdy nie będzie panował na tym świecie bo jest On nie z tego świata, reprezentuje świat eschatologiczny i bezczasowy, Królestwo Niebieskie a my mieszkamy na Ziemi a nie w Niebie.
  Wszyscy więc służymy Lucyferowi podszywającemu się za Chrystusa, nadchodzi on zawsze ze Wschodu i przynosi nam zawsze orientalizm i religie duchowe a nie materialne i różnica pomiędzy jednym papieżem a drugim jest taka, że jeden służył Arymanowi, materii a drugi Lucyferowi czyli duchowi, i NWO jest tak samo związane z Lucyferem jak każdy z nas pragnący poprawiać ten świat na bardziej duchowy.
  Chrystus nie poprawia tego świata, Chrystus oferuje drogę wyjścia z tego świata, drogę zakończenia zodiakalnych cyklów przyrody, drogę miłość do wszystkiego co istnieje także do Szatana i Diabła, Sorosa czy Papieża Franciszka, do wszystkiego w stopniu Absolutnym bo za pomocą Chrystusa w człowieku wszystkie te upadłe istoty mają dostąpić zbawienia i cały świat ma być zbawiony. Chrystus nie wprowadza praw, nakazów i regulacje, każe jedynie kochać i tyle, bo tylko miłość jest w pełni żywa bez elementów sztucznych.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dom smagany wiatrem-czy jest polskie tlumaczenie? Gdzie to mozna zakupić

  OdpowiedzUsuń