Roman

Roman

czwartek, 29 czerwca 2017

CYJON czy SYJON? SYJONIŚCI DO SYJAMU!


 - Słowo syjonista było kojarzone jednoznacznie z przedstawicielami narodu żydowskiego, jednakże syjonizm nie był już tak oczywisty, nawet można zaryzykować stwierdzenie, że rzadko kto wiedział czym on jest naprawdę.
[Dziś po rozmowach z wieloma ludźmi nie wiele się zmieniło w tej materii. RN].


Krystyna Kersten w pracy zatytułowanej "Polacy, Żydzi, Komunizm. Anatomia półprawd 1939 -68" przytacza jeden z warszawskich dowcipów związanych z tą tematyką. Brzmi on następująco: redaktor pyta kolegi:
- Powiedz, jak właściwie pisze się słowo "syjonista"?
Ten drugi odpowiada:
- Sam dobrze nie wiem, ale przed wojną to się pisało przez ż... z kropką.


- Tak zwane wydarzenia marcowe z 1968 roku to nie tylko wynik zaplanowanych działań politycznych generała Mieczysława Moczara i jego ludzi, ale także problem późniejszej dezorientacji spowodowanej akcją propagandową władz PRL będącą pokłosiem działań tej grupy. Przede wszystkim była to niechęć do przedstawicieli wyznania mojżeszowego zakorzeniona głęboko w świadomości nie tylko Polaków. Często Żydów (czy to jako jedynie wyznawców określonej religii czy też jako przedstawicieli narodu) postrzegano jako nieokreśloną siłę działającą z tzw. „drugiego szeregu” przeciwko Polsce, Polakom, Partii, Socjalizmowi. Niekiedy zdarzało się, że przywoływano absurdalne wręcz historie o łapaniu chrześcijańskich dzieci by uzyskać ich krew do produkcji macy.

[...] Piotr Osęka przywołuje część zdania prezentującą tę swoistą dwoistość: ..."potępiamy syjonizm i antysemityzm"...
- Można się pośmiać z ludzkiej niewiedzy, ale można też współczuć.
Można także zacytować wypowiedź Alberta Einsteina: 
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. Ludzka głupota polega na tym, że ludzie uznają i adoptują z lenistwa i ze względu na wygodę wypowiedzi innych. Ktoś krzyknął coś - reszta bez zastanowienia się powtarza.

Bezmyślni są falą nośną dla nienawiści i pozostałych niskich uczuć - nie tylko jeśli chodzi o tzw. "żydów", którzy mogą nawet nie bardzo wiedzieć, tak jak owi krzykacze, czy jest "syjonizm" i gdzie leży na mapie Syjam. Kto myśli że jest inaczej, niech zauważy, że np. hasło "żydzi na Madagaskar" również było nie rozumiane zarówno przez większość żydów jak i nie żydowskich krzykaczy. Dawniej przerażała mnie łatwość z jaką można skłócać i manipulować narodami.
- Obecnie żyjemy w czasach, w których miliony ludzi świadomie dąży do poszerzenia horyzontu świadomości a tym samym 
zwalczanie fałszywych wiadomości (fake news) stało się dla wielu badaczy i historyków nadrzędnym priorytetem, bowiem chodzi tu o prawdę, a prawda nas wyzwala. Tu znowu miejsce na dowcip: 
- Kto to jest syjonista? - pyta Goldberg Goldsteina.
- Syjonista - wtrąca się do rozmowy Goldsteinowa - to jest bardzo bogaty żyd, który za pieniądze bogatych żydów wysyła biednych żydów do Izraela.

Przedstawiciele środowiska akademickiego, dziennikarze i dyplomaci, organizacje rządowe, pozarządowe i międzynarodowe, przepisywali wielokrotnie historię Izraela - zarówno starożytnego, jak i dzisiejszego, przedstawiając ten kraj jako potworne państwo, winne popełnienia najgorszych przestępstw.
Czy taka jest Prawda absolutna?
Nie. To jest kawałek pizzy, ale nie cała pizza. I to samo dotyczy plam na honorze innych narodów. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Usuń najpierw belkę z własnego oka, zanim usuniesz (niepytany) źdźbło z oka bliźniego swego. Tak uczył największy z proroków 2000 ziemskich lat temu. Oczywiście kto nie chce uznać tej nauki ma prawo skorzystać z prawa wolnej woli i zaznać rezultatów swojego wyboru na własnej skórze.

"Syjon" w Biblii
Księga Izajasza, 33:20:
Patrz na Syjon, miasto naszych świąt! Twe oczy oglądać będą Jerozolimę, siedzibę bezpieczną, namiot nieprzenośny, którego kołków nie wyrwą nigdy ani się żaden jego powróz nie urwie.
Oczywiście nie chodzi tu o ziemską Jerozolimę, miasto, które nie jest 
siedzibą bezpieczną i gdzie od tysięcy lat leje się ludzka krew. Chodzi tu o Jeruszalajim lemaala - po hebrajsku Jerozolima ta w górze - miasto pokoju - hebr. ir szalom.
W późniejszych czasach pojęcie Syjon stało się przydomkiem Izraela (hebr. isar el - tam, gdzie rządzi Bóg).
Na przykład w Księdze Jeremiasza, (3:14) Bóg woła za upadłymi istotami, które zbuntowały się przeciw jego kosmicznym prawom: Wróćcie, synowie wiarołomni - wyrocznia Pana - bo Ja Jestem waszym Ojcem i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. A więc z powrotem w nadrzędny wymiar pokoju, kosmicznej jedności i harmonii.

- Syjon to także nazwa góry pod Jerozolimą, którą król Dawid odebrał Jebuzytom, gdzie wybudowano Ir dawid - Miasto Dawidowe.


- Co oznacza słowo Cyjon w języku hebrajskim?
Słowo ציון (Cyjon) pochodzi w języku hebrajskim z korzenia צ-י-ן (tz-y-n) . We współczesnym języku hebrajskim istnieje wiele czasowników pochodzących z tego korzenia. Jednym z nich jest słowo: "lecajen", co oznacza "zaznaczyć" lub "podkreślić". Cijun to świadectwo.

- Pojęcie "syjon" podkreśla, że mowa tu o duchowym miejscu i aspekcie, o miejscu, które projektuje najwyższe bo Boskie przymioty na cały wszechświat (jak w niebie tak ma być na materii, na Ziemi). Ponieważ każda dusza jest żywą świątynią Świętego Ducha, Boskiej Świadomości i Światła, Cyjon, czyli Miasto pokoju, Jerozolima znajduje się w jej centrum.

- Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: 
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Bożej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: "Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Boże - z Jeruzalem". (Księga Izajasza, 2:1-3)Tu znowu nie chodzi o geograficzne, ziemskie nazwy, lecz o proces duchowy zachodzący już dziś w rozbudzonych pośród "mnogich ludów".
Tak więc jedni pójdą do Syjamu, a inni wrócą do siebie, Syjonu, do Miasta Pokoju, do Źródła i do Stwórcy.

http://liberte.pl/syjonisci-do-syjamu-antysemicka-mitologia-marca-1968-roku/
http://culture.pl/pl/dzielo/syjonisci-do-syjamu-zapiski-z-lat-1967-1968

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz