Roman

Roman

piątek, 7 lipca 2017

ALTERNATYWA #3


- Liczni autorzy i badacze zjawiska UFO powołują się w swoich badaniach na informacje opublikowane w książce „Alternative 3” (3-cia alternatywa). Oczywiście od czasu opublikowania tej książki na podstawie której nakręcono potem film opublikowano różne artykuły dezinformacyjne, aby "okazało się", że chodzi tu o wyssane z palca fikcyjne historie albo o mieszankę składająca się
z faktów i fałszywych dodatków. Ale...

O jakie alternatywy tu chodzi?- Ponoć uczeni tego świata już w latach 50-ch XX wieku doszli do wniosku, że istnieją 3 alternatywy / 3 scenariusze "zbawienia" wybranych ludzi. W ramach Alternatywy #1 stworzono dziury w warstwie ozonowej, przez które miała zostać wyssana w przestrzeń kosmiczną rosnąca rata radioaktywności (co jak dziś wiemy nie powiodło się, a winnych (JASON Group i JASON Scholars) nie pociągnięto do odpowiedzialności).
Alternatywa #2 to zakładanie podziemnych baz dla wybranych (takich np. jak pod tunelem Św. Gotarda i/albo pod CERN) i
Alternatywa #3 to program pozwalający pewnym wyselekcjonowanym osobom przetrwać poza Ziemią, jeśli ta stanie się już niezdolna do zamieszkania.

W książce pt. Alternatywa 3, autor, Les Watkins zebrał materiał pochodzący od informatorów. Oczywiście placówki oficjalne oficjalnie zaprzeczyły jakoby takie tajne projekty dotyczące lotów kosmicznych istniały. Z nieoficjalnych kręgów dotarły do ufologów (m.in. dr Michael Salla) informacje o tym, że Amerykanie i Rosjanie wylądowali na Marsie już i to już w 1962 roku
- Przeciętny człowiek uznaje takie wieści za nonsens!
- Dlaczego ma to być nonsens?
- Bo wiadomo, że to nieprawda.
- Ale... skąd wiadomo, że to nieprawda?
- Bo przecież powiedzieliby nam w radiu i w telewizji...

- Mamy już za sobą wiele zagadek i tzw. teorii spiskowych, które okazały się być spiskami w praktyce. Poza tym dodatkowe etapy tych projektów zostały ujawnione przez informatorów. Z tej przyczyny nie należy pochopnie zaprzeczać i odrzucać raportu o istnieniu tych trzech alternatyw.Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj. Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.(Prof. J.E. Rawicz-Popławski).
Moją intencją nie jest propagowanie dezinformacji szerzonych przez dobrze opłacanych pracowników brytyjskich i amerykańskich służb specjalnych! Krótko: niektóre z poniżej zamieszczonych cytatów 
i pochodzące z książki pt. Alternatywa#3 mogą ale nie muszą być mieszanką prawdy i fałszu. Przyzwyczajmy się zatem myśleć samodzielnie, jeśli nie chcemy stać się li tylko nośnikami prawdziwych i fałszywych informacji. Człowiek żyjący w prawdzie i dla prawdy nie może sobie na taki stan rzeczy pozwolić.Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli - uczył największy prorok wszechczasów - Chrystus.


- Posiadamy obecnie liczne dowody na to, że Księżyc jest zamieszkany (przynajmniej znajduje się na nim kilka kolonii). Możemy być także pewni, że istnieją tajne programy kosmiczne zwane przez m.in. kanadyjskiego ufologa i fizyka Stantona Friedmana "czarnymi projektami", w których realizacji brał udział osobiście. Poznałem go po jego wykładzie w Houston, w Teksasie. Opowiadali mi o ich istnieniu m.in. pułkownik lotnictwa amerykańskiego, Wendell Stevens, u którego gościłem w Tucson, w stanie Arizona oraz dr Frank E. Stranges, kryminolog z Van Nuys, w Kaliforni.
http://romannacht.blogspot.com/2016/03/egzopolityka-czesc-pierwsza.html
http://romannacht.blogspot.com/2016/03/egzopolityka-czesc-druga_27.html
https://www.youtube.com/watch?v=OQzhTqh1z_U
- Tzw. "Raport Armstronga" został napisany przez byłego agenta CIA, Virgila Armstronga, badacza UFO dobrze znanego w amerykańskich kręgach wywiadowczych. Armstrong twierdzi, że zachowa milczenie zgodnie z przysięgą jaką złożył, lecz w odniesieniu do tematu kosmitów zwanych "obcymi" (a raczej nam nieznanymi) postanowił ujawnić to i owo, bowiem jego zdaniem niektóre działania przedstawicieli tych cywilizacji wyglądają mu na skierowane przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych. [Można o tym dowiedzieć się również książki pt. CLEAR INTENT - The Government Cover Up of the UFO Experence - Wyraźna intencja - Rząd ukrywa doświadczenia z UFO].
https://www.amazon.com/Clear-Intent-Government-Coverup-Experience/dp/0131366491 

Virgil Armstrong:

„Niektóre źródła wywiadowcze wskazują na to, że byliśmy (Amerykanie) potajemnie już z końcem lat pięćdziesiątych i wczesnych sześćdziesiątych
(ubiegłego stulecia) na Księżycu i prawdopodobnie na Marsie. Odnosi się to również do Związku Radzieckiego. Chciałbym tu dodać, że zgodnie z taktyką utrzymywania w niewiedzy obywateli, ci ostatni nie byli o tych sprawach informowani. [...]"Rząd pozwolił nam nadal wierzyć, że wszystkie statki kosmiczne są pozaziemskiego pochodzenia, podczas gdy w rzeczywistości mogły to być także amerykańskie lub radzieckie pojazdy kosmiczne". [...].Raport pochodzi z 1961 roku. Ten statek kosmiczny wystartował z bazy lotnictwa Air Force Base Stead w USA. Załoga składała się z amerykańskich obywateli. Statek leciał z prędkością około 300.000 mil na godzinę. W kilka godzin znalazł się poza strefą przyciągania Ziemi i Księżyca!
Czy to prawda? Bo jeśli tak, to po raz kolejny wyprowadzono nas w pole. Powinniśmy zatem zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje od dziesiątek lat. Jakimi motywami kieruje się rząd, który wciąż od nowa nas okłamuje, mimo iż na pewnych płaszczyznach jesteśmy już na tyle świadomi jak sfery rządzące"
.

- Według Boba Grodina, jednego z pierwszych astronautów projektu Apollo (czyżby chodziło tu o Neila Armstronga, dowódcę misji Apollo 11, zwanego pierwszym człowiekiem, który stanął na Księżycu; ten który nie chciał wziąć udziału w obchodach 40 rocznicy lądowania na Księżycu?), rząd Stanów Zjednoczonych winny jest współudziału w ukrywaniu prawdy i oszukiwaniu amerykańskich podatników. Według jego zeznań (i innych) na Księżycu wylądowali Amerykanie i Sowieci - w przeciwieństwie do tego, jak oszukano opinię publiczną. Po powrocie z kosmosu amerykańscy astronauci byli mocno poirytowani gdy zdali sobie sprawę z faktu, iż tak żywotna prawda jest ukrywana przed Ziemianami i opowiadali wszystkim o tym, co zobaczyli na Księżycu, m.in. o tym że widzieli tam statki kosmiczne należące do Związku Radzieckiego
i Stanów Zjednoczonych. Opowiadali zanim zagrożono im i zakneblowano usta bezpieczeństwem narodowym.
*http://romannacht.blogspot.com/2016/04/stanley-kubrick-i-ksiezyc.html


- I dalej: Alternatywa 3 pozwoliłaby pod okiem tzw. obcej (ja wolę nieznajomej nam RN) cywilizacji i konwencjonalnej technologii małej grupie ludzi opuścić Ziemię i założyć kolonię w kosmosie (jaki znamy RN)Istnienia tak zwanej „dostawy” (patrz książka pt. „Alternative 3” Leslie'ego Watkinsa) ludzkich niewolników, którzy w ramach tego projektu mają być wykorzystywani do niewolniczej pracy, nie można potwierdzić ani jej zaprzeczyć. Księżyc nazywany jest tutaj "Adamem” i stanowi główny cel; za nim Mars nazywany „Eva”."
http://www.vielewelten.at/pdf/majestic%2012%20die%20geheime%20regierung.pdf

- Oficjalny program kosmiczny został znaczne przyspieszony przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego, który wyraził życzenie, iż Stany Zjednoczone do końca dekady lat 60-ch XX wieku powinny postawić człowieka na Księżycu. Mimo dobrych intencji twórców tego planu, projekt ten umożliwił odpowiedzialnym zań osobom na zebranie ogromnych sum na złowrogie cele i zachowanie rzeczywistego programu kosmicznego w tajemnicy przed amerykańską opinią publiczną. 
Równoległy program w ZSRR służył temu samemu celowi.
W rzeczywistości, gdy Kennedy wygłosił wyżej wspomnianą mowę, na Księżycu istniała już wspólna baza nieznanych opinii publicznej przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji, Amerykanów i Rosjan.- 22 maja 1962 roku bezzałogowa sonda wylądowała na Marsie i potwierdziła istnienie tam środowiska, które jest przyjazne ludzkiemu życiu. Niedługo po tym rozpoczęto na dobre projekt założenia pierwszej kolonii na Marsie. Dziś są już miasta na Marsie, zaludnione przez specjalnie wybranych ludzi z różnych kultur i grup zawodowych z różnych krajów.[Milton William Cooper, oficer Biura Wywiadu Amerykańskiej Marynarki Wojennej (Office of Naval Intelligence)].

Milton William Cooper
Milton przewidział wydarzenia z 9 września
Wasz rząd sprzedaje narkotyki waszym dzieciom, ale wy, ja widać
nie troszczycie się o to...
Wasz rząd odstąpił władzę ludu, ale to nie wydaje się was obchodzić.
Zaprawdę staliśmy się narodem owiec, ale panie i panowie,
zapewniam was, że owce są zawsze prowadzone na ubój.
[Tak, to była przyjemność chodzić na jego wykłady. RN].


I dalej: Komisja Warrena** była farsą, ponieważ jej członkowie w większości byli członkami CFR***. Jej wysiłek w celu wprowadzenia w błąd amerykańskiej opinii publicznej przyniósł oczekiwane rezultaty. Wielu patriotów, którzy próbowali w kolejnych latach rozwikłać tajemnicę współpracy kosmitów
z rządem zostało zamordowanych. Z początkiem wdrożenia podróży kosmicznych i w trakcie kolejnych lądowań na Księżycu, każdemu startowi rakiety towarzyszyły pojazdy istot pozaziemskich. Astronauci biorący udział
w projekcie  Apollo sfilmowali księżycową bazę o nazwie "Luna". Na fotografiach widać stożkowe kopuły i duże, okrągłe budynki przypominające swym wyglądem ogromne silosy; ... 
ogromne pojazdy górnicze w kształcie litery T, które pozostawiały na powierzchni Księżyca wyraźne ślady, a także pozaziemskie duże i małe obiekty latające.


Oficjalny program kosmiczny jest farsą i stanowi gigantyczne marnotrawstwo pieniędzy. Realnym natomiast jest realizacja Alternatywy #3, mimo iż dla niedoinformowanych informacja taka należy do teczki z napisem science fiction (fikcja naukowa). Większość astronautów projektu Apollo doznało szoku stwierdzając jak wygląda rzeczywistość, a ich życie i późniejsze oświadczenia odzwierciedlały zakres tych wstrząsających doświadczeń; efekt rozkazu milczenia na ten temat pod groźbą śmierci niszczył ich psychikę. Wytłumaczono im, że to konieczność, że chodzi o "bezpieczeństwo narodowe". Tymi dwoma słowami można w każdym państwie zatkać usta lojalnych obywateli. 

Niemniej jednak co najmniej jeden z amerykańskich astronautów spotkał się
i rozmawiał z brytyjskimi producentami serialu „Alternative 3”; wywiad,
w trakcie którego potwierdził treść tych zarzutów.
- W książce pt "Alternative 3",  prawdziwa tożsamość astronauty została zastąpiona pseudonimem Bob Grodin. Twierdzono, że popełnił samobójstwo w 1978 roku. ale jak dotąd nie można tej pogłoski potwierdzić.  Może to być dezinformacja. Na producentów filmu o tym samym tytule służby specjalne wywarły niebywale silną presję mającą na celu zneutralizowanie efektu jaki wywierał ten program telewizyjny na widzach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Po raz pierwszy film został wyświetlony 20 czerwca 1978 roku, ale później twierdzono, że miał to być "tylko żart primaaprilisowy".

- Tu krótkie podsumowanie patrząc obecnie na światowe wydarzenia po upływie 40 lat od wyświetlenia filmu Alaternative 3: J
uż w latach 50-ch XX wieku naukowcy uznali, że powierzchnia Ziemi nie będzie wkrótce nadawać się do utrzymania form życia które znamy, a to choćby tylko z powodu zanieczyszczenia powodującego katastroficzną zmianę klimatu. 

W filmie jeden z naukowców, fizyk, dr Carl Gerstein twierdzi, że zaproponował
w 1957 roku trzy alternatywy dla rozwiązania tego problemu:
Pierwszą alternatywą była drastyczna redukcja ludzkiej populacji na Ziemi.
Drugą alternatywą była budowa rozległych schronów podziemnych, w których będą żyć wybrani i zasłużeni urzędnicy państwowi i ludzie potrzebni do czasu ustabilizowania się klimatu (o czym wspomniał genialny reżyser filmowy, Stanley Kubrick pod koniec filmu pt. "Dr Strangelove").
Trzecią alternatywą jest zaludnienie Księżyca i Marsa (o czym wspomniała ostatnio wnuczka generała armii amerykańskiej i byłego prezydenta USA, D. Eisenhauera, Laura, która wzięła udział w konferencji "Exposing the Truth" /  >Ujawniając Prawdę<  w Warszawie, dnia 12 kwietnia 2017 roku).

Laura Eisenhauer

- Zastrzelony na ulicy przez szeryfa wyżej cytowany Milton "Bill" Cooper, po tym, gdy nagłośnił ukryte fakty z biografii Karola Wojtyły, autor kultowej książki pt. tytułem "Behold a pale horse" twierdził już przed 30-ma laty: Posiadamy obecnie jeden podobny do pozaziemskich statków kosmicznych pojazd o napędzie atomowym, który stacjonuje w tajnej bazie S 4, w stanie Nevada. Nasi piloci odbywają w nim podróże i już odwiedzili Księżyc, Mars i inne planety. Okłamano nas na temat prawdziwej natury Księżyca,  Marsa i Wenus oraz stanu technologii, którą już dziś dysponujemy. 
Istnieją obszary, na Księżycu, gdzie kwitnie roślinność; obszar który zmienia swe kolory w zależności od sezonu. Efekt ten jest spowodowany faktem, że Księżyc nie jest - jak nam wmawiają - zawsze odwrócony tą samą stroną w kierunku Słońca i/lub Ziemi. Jest to obszar, który pojawia się sezonowo od wyłania się z ciemności a w jego sąsiedztwie kwitnie flora.

[Buck Nelson, amerykański farmer ze stanu Missouri, prawie analfabeta (zmarły w 1982 roku) twierdził, że w 1954 roku na jego polu wylądował  obiekt pozaziemski z ludzką załogą na pokładzie. Buck twierdził, że był zabrany przez nich na Księżyc i na Marsa gdzie pokazano mu bazy, w których żyli ludzie. Owi pozaziemscy przyjaciele wyleczyli go z chronicznego lumbago i nauczyli go jak zmajstrować konwertor przemieniający "powietrze w darmową energię elektryczną". Gdy mu się to udało, pojawili się u niego agenci rządowi, którzy połamali mu palce i zagrozili, że jeśli ponownie skonstruuje takie urządzenie, zabiją go].

- Na powierzchni Księżyca stworzono sztuczne jeziora i stawy. Obserwowano i filmowano chmury. Istnieje tam pole grawitacyjne tak, że człowiek może swobodnie poruszać się po powierzchni Księżyca bez konieczności noszenia na sobie kosmicznego kombinezonu po poddaniu się dekompresji. Widziałem wiele takich fotografii osobiście, a podobne zamieścił Fred Steckling w swojej książce pt. "We discovered Alien Bases on the Moon" (Odkryliśmy bazy nieznajomych na Księżycu) - twierdził Bill Cooper.

- Bernd Wittenburg w swojej książce pt. Schach der Erde (Szachy ziemi) pisze
o księżycowej bazie Archimedes: Ta baza księżycowa została wybudowana jako transfer dla Wyznaczonych Przewoźników (Designated Movers) oraz dla Przesyłek Pakietów (Batch Consignments) między Ziemią a Marsem, w ramach projektu Alternatywa 3, a później zniszczona przez sabotażystów. Wybudowanie jej trwało dwa lata. Baza znajdowała się pod hermetycznie szczelną, przezroczystą kopułą i była podzielona na trzy odrębne powierzchnie mieszkalne: dla pracowników, rezydentów bazy, dla osób przeprowadzających się na Marsa i dla ludzi wykonujących niewolniczą pracę ("przesyłek" i "pakietów"). [...] Jeden z naukowców próbował uwolnić 155 niewolników i w trakcie lotu promem kosmicznym uderzył w kopułę ochronną bazy, w wyniku czego ta została całkowicie zniszczona. Niewielu przeżyło (siedem osób, pięciu pracowników i dwa z „komponenty”, tak nazywano tam także niewolników), a to tylko dlatego, ponieważ w tym czasie przebywali w oddzielnej komorze powietrznej. Niektórzy byli w stanie uciec do zbudowanej wcześniej bazy "Cassini" służącej w ramach projektu Alternatywa 3. To dzięki nim można było cokolwiek dowiedzieć się na temat tej katastrofy.

-  W 1989 roku, Bill England powiedział na konferencji UFO: Obecnie zatrudniamy 6,000 naukowców pracujących w projektach kontroli umysłu i inżynierii genetycznej.Prawda czy dezinformacja?
- Nie trzeba się domyślać, że projekt na taką skalę - jeśli ma pozostać tajnym projektem - może być przeprowadzony tylko używając względnie bezpiecznych metod prania mózgu. W przeciwnym razie należałoby pozbyć się co jakiś czas zbędnego już personelu. No cóż... Szatan znany jest z tego, że niszczy w ramach podzięki za lojalność zbędne już "narzędzia".

Projekt Alternatywa 3 został wprowadzony w życie w 1959 roku - jak podaje do wiadomości niemiecki pisarz i badacz Jan van Helsing (Udo Holey).
Już w  późnych latach 50-ch minionego stulecia, dzięki pomocy hitlerowskich naukowców, którzy pracowali przy konstrukcji niemieckich "latających spodków", a między nimi Wiktor Schauberger (VRIL 7)  oraz technologii z rozbitych na Ziemi kosmicznych "latających talerzy" (jak wówczas nazywano te kosmiczne pojazdy), w zachodniej części Stanów Zjednoczonych zaczęto pracować nad konstruowaniem amerykańskich "latających spodków".


- Zainicjowano w tajemnicy biegnący równolegle do oficjalnie znanego programu badań przestrzeni kosmicznej program, w którym zastosowano technologię "latających spodków" do badań powierzchni Księżyca. W 1960 roku Amerykanie i Rosjanie zaczęli budować dwie bazy księżycowe po wschodniej stronie „Mare Imbrium”. Były to „Archimedes Base” i „Cassini Base", nazwane tak od nazw kraterów, w których zostały one zbudowane. Te bazy miały służyć jako stacje tranzytowe w trakcie lotu na Marsa. W 1969 roku, między Amerykanami i Sowietami doszło do  konfliktu na Księżycu. Sowieci próbowali objąć swoją kontrolą jedną z baz i wzięli zakładników... amerykańskich naukowców oraz członków amerykańskiego personelu wojskowego. W końcu udało się opanować sytuację, lecz niestety 66 osób zginęło.[Ludzie uczą się dopiero współdziałać w jedności. RN]. Na okres co najmniej dwóch lat, wszystkie wspólne projekty zostały przerwane. Wreszcie obie strony doszły do porozumienia, pojednano się i podjęto współpracę ponownie. I tak jest po dzień dzisiejszy.
(Geheimgesellschaften, Tom I i II)

- Gwoli prawdy chciałbym tu dodać dla interesujących się tym tematem Czytelników, iż mieszkając w Ameryce na konferencjach ufologicznych często słyszałem krążące plotki, że do wyżej opisanej wymiany ognia faktycznie doszło, ale nie między Amerykanami a Rosjanami, lecz między Amerykanami a kosmitami, których Amerykanie zamierzali oszukać. Ponoć w tym czasie doszło także do strzelaniny z tych samych powodów w bazie Groom Lake w stanie Nevada, w której pracowali wspólnie kosmici z Amerykanami.  Istoty pozaziemskie dotrzymywały umowy i udzieliły odpowiedniej lekcji Amerykanom.  Podobne w swej wibracji pola energii przyciągają się wzajemnie. To Amerykanie otworzyli jako pierwsi ogień chcąc przywłaszczyć sobie niemieckie i pozaziemskie dyski oraz nieznaną im technologię.
Ta dezinformacja została puszczona w obieg w celu zjednoczenia świata w rzekomym obliczu inwazji "obcych", jak nazywają inteligentne istoty z kosmosu iluminaci dążąc do stworzenia nam nowego wroga, co pomoże im w skonstruowaniu "nowego porządku świata" (NWO).

- Cytat: Z angielskiego programu telewizyjnego "Science Report" wyemitowanego w czerwcu 1977 roku dowiedzieliśmy się o projekcie „Alternative 3”: Dowiedzieliśmy się także o tym, że „w tajemniczych okolicznościach zniknęli naukowcy”. 
Do czasu nakręcenia filmu znanych było 25 przypadków. Stacja telewizyjna została później zmuszona "przyznać się" do przedstawienia tej transmisji jako żartu przygotowanego na prima aprilis w co koniec końców wielu ludzi uwierzyło [mimo iż film wyemitowano po 19 czerwca(!) w kilku krajach].
(Außerirdische EinflussnahmeAlternatywa 3, str.157)*****

- Amerykański astronauta posługujący się pseudonimem Grodin, gdy zapytano go, co stało się podczas lądowania na Księżycu, odpowiedział: ... byliśmy potwornie rozczarowani... Prawda jest taka, że nie byliśmy pierwszymi, którzy tam wylądowali ... Późniejsze misje Apollo służyły jako ekrany dymne pomagające ukryć to, co naprawdę tam się dzieje... A ci sukinsyni nic nam nie powiedzieli nic, ... nawet jednego cholernego słowa ... Czy uważasz, że potrzebują na Florydzie to całe g... tylko po to, żeby wysłać  na rowerze na górę dwóch facetów? Wiesz do czego oni nas potrzebują? Chodzi im o PR (public relations - pl. pijar)... dla tych wszystkich urządzeń, które wysyłają w przestrzeń kosmiczną...

- To samo źródło przytacza liczne incydenty, które wyszły na światło dzienne, gdy w tym czasie ludzie ot, tak po prostu znikali. I nie chodziło tylko o pojedyncze osoby, ale o grupy składające się z kilku a nawet kilkunastu osób... Ci ludzie zostali najprawdopodobniej porwani i wykorzystywani są w ramach realizacji tajnych projektów. Aby nie zostać pociągniętymi do odpowiedzialności odpowiednie agencje wywiadowcze wolą utrzymywać ludzi w przekonaniu, że to kosmici, "obcy" (jak nazwali te istoty iluminaci), są odpowiedzialni za te porwania ...

- Książki pt. "Alternative 3" nie można dziś już kupić;  w najlepszym razie
z drugiej ręki za bardzo wygórowaną cenę w dolarach. Ukazała się także książka pt. "Alternative 3 - Beweise" - rzekomo dowody. Ta książka to dezinformacja mająca na celu siać zamęt i prowokować niekończące się dyskusje, zaś tam gdzie toczone są takie dyskusje brak kosmicznej jedności. To część strategii iluminatów. Książka nie dostarcza informacji, które autorzy obiecują.
Poniżej cytat z tej książki (str. 202):
Dezinformacja to dziwna gra. Ci, którzy się w to bawią, są w pełni świadomi, że powodzenie przeprowadzanej operacji dezinformacyjnej zależy od docelowego przekazywania fałszywych danych w taki sposób, aby odbiorca - czyli "cel" - uznał je za prawdę. Te fałszywe "informacje" są  powtarzane tak długo, aż  będą bronione przez "cel" jako prawda. Każdy udany program dezinformacji musi zawierać pewne prawdziwe komponenty, aby wypaść wiarygodnie.
- W ten sposób można "obsługiwać" dwa "cele" na raz. Np. jednemu "celowi" dostarcza się "dowodów rzeczowych" na to, że Ziemia jest okrągła, a drugiemu "celowi", że Ziemi jest płaska; jednemu że Ziemia jest w środku "pełna" a drugiemu że "pusta". Prawo biegunowości służy manipulatorowi do skłócenia, podzielenia i opanowania obu stron. Ta brutalniejsza strona tymczasowo "wygrywa". Obecnie krąży na świecie pojęcie fake news (sfałszowane wiadomości, fałszywe wieści).

- Czy mowa tu o imagistyce społecznej, o PR (pijar)? Celem takich działań jest kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem.
W tym wypadku podmiotu o nazwie USA z resztą świata. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pozostałe państwa kontynentu amerykańskiego nie są już istotne. Mimo mijających lat (od 1977 roku) logicznego wyjaśnienia dla scenariusza telewizyjnej transmisji "Alternative 3" nigdzie nie przedstawiono. Ani w Wielkiej Brytanii, ani w Australii, ani w żadnym kraju. Ewentualne motywy? USA "chronicznie" dba o swój wizerunek w świecie jak żadne inne państwo. Zgodnie z mottem: Jesteśmy dominującym mocarstwem. Dla nas wszystko jest możliwe. Nie bójcie się UFO! Nie bójcie się Obcych (to pojęcie wprowadzono w celu odseparowania nas od jedności, od całego kosmicznego organizmu. Jak twierdzi Agni Żyłka są to nieznajomi, ale nie obcy). My Amerykanie dysponujemy taką samą techniką jak oni. Nie ma na nas siły, jednak ... właśnie ten fakt zmuszeni jesteśmy zachować w tajemnicy... Oczywiście ze względów taktycznych i bezpieczeństwa narodowego. Prawda jest taka, że posiadamy bazy na Księżycu, a nawet pracujemy nad zazieleniem Marsa...

- Informatorzy współpracujący z autorem książki Alternatywa 3 oraz zespołem stacji telewizyjnej BBC w Londynie to oszuści! - twierdzą co poniektórzy. Niektórym z nich nawet płacą za rozsiewanie takich stwierdzeń. Gdy do zakompleksionych Amerykanów dochodzą takie wieści jak ustanowione za ich plecami trzy alternatywy, ich imperialistyczne ego czuje się połaskotane o odróżnieniu do innych narodów świata, które nawet nie mogą równać się z wszechmocnymi Stanami Zjednoczonymi z powodu swojego zacofania i nikłych technicznych możliwości. Czyżby chodziło tu tylko o takie zamierzone działanie?
Może nie tylko...

- Jedno jest pewne: Prawda jest Absolutem. Nikt nie donosił w starożytności i nikt nie donosi w obecnym czasie o latających lilioworóżowych słoniach i pomarańczowo-błękitnych żółwiach. Ludzie zawsze opisywali swoimi słowami obiekty latające stworzone na bazie techniki im nie znanej. Widziano istoty, które były im nie znane, ale żywe, tak jak ludzie i zwierzęta.
Ponieważ wszystko zawarte jest we wszystkim (Burkhard Heim się kłania), prawda może zawierać w sobie wplecione w nią kłamstwo, zaś kłamstwo, aby działało musi zawierać w sobie iskierkę prawdy, bo światło w ciemności świeci,
a kłamstwo jest ciemnością i dlatego mówi się używając slangu o "ściemnianiu".
Jeśli więc owe trzy alternatywy są ściemą, ... aby krótko podsumować: na treść książki i scenariusz filmu pt. Alternatywa 3 składają się fikcja i fakty. Fikcja bazuje na faktach.


- Co z tego wynika?
- Choćby to, że "przypadkowo" przypadło nam zbliżyć się do prawdy. Nad naszymi głowami, za naszymi plecami ktoś decyduje o naszych losach i naszej przyszłości. 
- Co począć w tej sytuacji?
- To proste: nastawić anteny do wewnątrz, bo w nas, w głębi każdej duszy pulsuje Źródło Prawdy.

****http://porozmawiajmy.tv/probowali-zwerbowac-mnie-do-pracy-na-marsie-laura-eisenhower/ [Ten film mamy do zawdzięczenia Aleksandrowi Berdowiczowi - Porozmawiajmy TV].
*****http://www.vielewelten.at/pdf/shana%20shaninina.pdf

1 komentarz:

  1. I to tyle na temat "planów terraformowania Marsa", prawda?

    OdpowiedzUsuń