Roman

Roman

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

IZRAEL UDZIELIŁ AZYLU PRZEŚLADOWANEJ DZIENNIKARCE


Nada Amin
Irańska dziennikarka, której grozi kara śmierci w ojczyźnie,
znalazła schronienie w Izraelu.

- Nada Amin, prześladowana przez poprawną politycznie islamską politykę za swoje poglądy, otrzymała azyl w Izraelu. Informację tę potwierdził wczoraj minister spraw wewnętrznych Izraela, Aryeh Deri.

- Pani Nada Amin szukała też schronienia w Turcji, jednak Turcja coraz intensywniej opętywana przez islam zdecydowała się wydać te odważną kobietę fanatycznemu Iranowi, gdzie czeka ją kara śmierci.

- Premier Turcji, Erdogan stwierdził, że lewackie określenie islamu mające na celu minimalizowanie islamskiej ekspansji - "umiarkowany islam" - jest obrzydliwe
i obraźliwe. Żaden "umiarkowany islam" nie istnieje. Islam to islam".
(Memri Turkish Media Blog).

- Jerozolimskie Stowarzyszenie Dziennikarzy a także Narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy złożyło na ręce ministra Deri prośbę w imieniu Nady Amin o udzielenie dziennikarce azylu.

- Arie Deri potwierdził, że pani Amin grozi kara śmierci i dlatego zgadza się udzielić jej niezwłoczne status uchodźcy. (Tu widzimy kim/czym jest prawdziwy uchodźca).

- Stałe pogwałcanie praw człowieka w Iranie było już nie raz krytykowane zarówno przez intelektualistów irańskich jak i przez międzynarodowych działaczy na rzecz praw człowieka, pisarzy i wiele humanitarnych organizacji.

- Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Komisja Praw Człowieka wielokrotnie potępiały wcześniejsze i ciągłe nadużycia międzynarodowego prawa w Iranie w opublikowanych krytykach i rezolucjach.

- W kwietniu 2016 roku Unia Europejska (UE) przedłużyła sankcje wobec Iranu
o kolejny rok ze względu na poważne naruszenia przez ten islamski kraj
praw człowieka. 
W listopadzie Komitet Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwał Islamską Republikę Iranu do zaprzestania ciągłego stosowania "zaginięć"
i arbitralnych aresztowań, a także wyraził poważne zaniepokojenie poważnymi ograniczeniami Teheranu jeśli chodzi o wolność myśli, słowa, sumienia, praktykowania religii lub wiary.
Zarówno Teheran jak i Ankara lekceważą rezolucje i krytykę ze strony niewiernych.

1 komentarz: