Roman

Roman

poniedziałek, 22 maja 2023

NIE MOŻEMY JAKO ZIEMIANIE ZMIENIĆ STRUKTUR PRZESTĘPCZEGO ŚWIATA ALE MOŻEMY ZMIENIĆ PERSPEKTYWĘ POSTRZEGANIA GO JAKO ŚWIATABrukselska UE próbuje odrzucić nasz dowód na swoje nazistowskie korzenie jako „prokremlowską dezinformację”.
- Opublikowana w 2010 roku i poparta 
historycznymi
 dokumentami  pochodzącymi
z międzynarodowych archiwów książka pt „Nazistowskie korzenie brukselskiej UE* przedstawia zupełnie inną historię Europy niż ta promowana przez polityczny establishment kontynentu.
- Jak wiecie kochani Czytelnicy, ja z premedytacją stronię  od polityki, lecz ze względu na propedeutykę holopatyczną i zdrowie psychiczne nie tylko obywateli Unii  Europejskiej lecz nowej generacji dorzucam moje niezbędne 3 grosze gwoli niezaprzeczalnej, historycznej  Prawdy odnoszącej się do dziejów niemieckich faszystów i niemieckich soc-nacjonalistów
.

Rudolf Glauer Rudolf Freiherr  vel   von Sebottendorff,  przewodniczący Towarzystwa Thule.
W dniu kapitulacji III Rzeszy popełnił samobójstwo, rzucając swoje ciało do Bosforu.

- Nic więc dziwnego, że w pierwszych latach po publikacji w/sw książki Unia Europejska
(UE) unikała zwracania na nią uwagi. Jednak od 2016 r. strona internetowa związana
z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, służbą dyplomatyczną oraz połączonym ministerstwem spraw zagranicznych i obrony UE podejmuje niezdarne próby wybielenia faktów i odrzucenia książki jako „prokremlowskiej dezinformacji”.
Tymczasem światowa świadomość nazistowskich korzeni UE szybko rośnie
w ostatnich latach, wydaje się, że dotknęliśmy nerwu. Próby wybielania są publikowane na stronie internetowej EUvsDisinfo, bazie danych opisującej się jako „sztandarowy projekt grupy zadaniowej East StratCom Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych”.  Założona w 2015 roku - 
rzekomym celem strony jest „lepsze prognozowanie, rozwiązywanie i reagowanie na trwające kampanie dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej, które mają wpływ na Unię Europejską, jej państwa członkowskie

i kraje we wspólnym sąsiedztwie”.  Witryna twierdzi, że jej „głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej i zrozumienia operacji dezinformacyjnych Kremla oraz pomoc obywatelom w Europie i poza nią w rozwinięciu odporności na cyfrowe informacje i manipulacje w mediach”.
- Tymczasem 
Stare klisze są odkurzane w kontrolowanej przez Niemcy i Francję UE. Przed II-gą wojną światową oskarżano żydów o zarażanie Niemców  tyfusem,
a obecnie wirusem Covid 19 – jak wynika 
z raportu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA.

Antysemityzm - w szczególności w sferze online - wzrósł znacząco w trakcie pandemii.

-  Nie trzeba dodawać, że Fundacja Zdrowia Dr Ratha nie jest zaangażowana w żadne kremlowskie kampanie ani operacje dezinformacyjne. Wsparta historycznymi dokumentami  pochodzącymi z międzynarodowych archiwów, w/w książka po prostu odzwierciedla historyczne fakty.

*) UNIA EUROPEJSKA NIE JEST W STANIE OBALIĆ PRZEDSTAWIONYCH FAKTÓW  WE WSPOMINANEJ TAŻE KW MOICH
POPRZEDNICH ARTYKUŁACH 

KSIĄŻCE

Powołując się na recenzję naszej książki opublikowaną na stronie Czeskiej Wolnej Prasy, witryna EUvsDisinfo twierdzi, że twierdzimyimy, iż UE ma nazistowskie korzenie, ponieważ Walter Hallstein, przewodniczący-założyciel Komisji Europejskiej (organu wykonawczego UE), był prominentnym nazistą
i członkiem partii nazistowskiej. Opisując to jako „Disinfo”, strona twierdzi, że Hallstein nigdy nie był członkiem partii nazistowskiej; że trzymał się z daleka od nazistów. Słowackie strony internetowe cytujące naszą książkę są odrzucane z tych samych powodów.
Jednak przynależność Waltera Hallsteina do oficjalnych organizacji nazistowskich i poparcie dla ideologii nazistowskiej jest udowodnione.
- Odrzucając książkę, witryna EUvsDisinfo przytacza dwa źródła jako rzekomy dowód na to, że rozpowszechniamy dezinformację.
- Pierwsza to krótka biografia Hallsteina opublikowana na stronie internetowej Fundacji Konrada Adenauera, druga to czterostronicowa biografia Hallsteina napisana przez profesora Uniwersytetu w Kolonii. 
- Co jednak znamienne, żaden z tych tekstów nie zawiera żadnych jednoznacznych dokumentów potwierdzających obalenie tego, co czytamy
w tej książce. Ponadto, jak wspomniano wcześniej, witryna EUvsDisinfo
w rzeczywistości błędnie cytuje to, co stwierdzone. Na przykład nigdy nie twierdziliśmy, że Walter Hallstein był członkiem partii nazistowskiej. Czytamy – i może to być poparte dowodami – że przed iw czasie II wojny światowej był członkiem oficjalnych organizacji nazistowskich. 
Stowarzyszenie Niemieckich Prawników Narodowo-Socjalistycznych” zostało założone w 1933 r., zaraz po przejęciu władzy przez nazistów.
W 1936 r. przekształcono go w osławione „Nazistowskie Stowarzyszenie Obrońców Prawa”. Członkostwo w tej drugiej organizacji ograniczało się do osób wykazujących bezkompromisowe poparcie i udział w realizacji ideologii nazistowskiej. W memorandum wysłanym przez Hallsteina do przedstawiciela rządu nazistowskiego na uniwersytecie w Rostoku w Niemczech w 1935 roku Hallstein otwarcie przyznał się do przynależności do obu tych organizacji.
- Podobnie nigdy nie twierdziliśmy konkretnie, że Hallstein był „wybitnym nazistą”, jak twierdzi strona internetowa EUvsDisinfo, nie jest prawdą stwierdzenie, że „trzymał dystans od nazistów”.
Nie można też rozsądnie powiedzieć, że nie popierał ideologii nazistowskiej. Wiemy o tym z naprawdę zdumiewającego przemówienia wygłoszonego przez Hallsteina na krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
Wygłosił to przemówienie 23 stycznia 1939 roku w „Mahn and Ohlerichs Celler”, jednym z największych wówczas obiektów kongresowych
w Rostocku w Niemczech.
- Być może najbardziej szokującą rzeczą w tym przemówieniu jest to, że Hallstein wyraźnie stwierdził w nim, że jednym z najważniejszych praw, które miały zostać wprowadzone w krajach anektowanych, była „Ustawa o ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru”; , otwarcie opowiadał się za nałożeniem norymberskich praw rasowych jako najwyższego priorytetu
w „Wielkiej Rzeszy Niemieckiej”. Prawa te wykluczały niemieckich Żydów
z obywatelstwa Rzeszy i zabraniały im zawierania małżeństw, a nawet stosunków seksualnych z osobami pochodzenia niemieckiego lub pokrewnego. 
Wiemy na pewno, że Hallstein to powiedział, ponieważ - jak podaje - Paul Anthony Taylor Dyrektor Wykonawczy Fundacji Zdrowia Dr. Ratha - mamy kopię jego oryginalnego, odręcznego rękopisu przemówienia. Mamy również kopię relacji prasowej o przemówieniu.Opublikowane następnego dnia potwierdza miejsce, datę przemówienia i opisuje, w jaki sposób wśród gości była cała elita państwa nazistowskiego w regionie Rostocku. Posiadamy dodatkowo kopię oficjalnego zaproszenia na to wydarzenie. To również potwierdza tytuł przemówienia i datę przemówienia.
No cóż? Uczono nas, że za każde słowo jesteśmy odpowiedzialni.


Walter Hallstein, przewodniczący-założyciel Komisji Europejskiej,
otwarcie opowiadał się za nałożeniem norymberskich ustaw rasowych
które powinny stanowić nadrzędny priorytet 
w „Wielkiej Rzeszy Niemieckiej”
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza

The evidence for the EU’s Nazi roots is overwhelming


Arno Sölter, szef oficjalnego nazistowskiego Instytutu badań ekonomicznych,
autor książki „pt. The Greater Sphere Cartel” („Das Großraum-Kartell”)
Paul Anthony Taylor: Ostatecznie, oczywiście, nasza książka nie dotyczy tylko Hallsteina, ponieważ łączy wiele źródeł historycznych dowodów, aby udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że plan założenia Unii Europejskiej został zaprojektowany w nazistowskich Niemczech. Szczególnie ważną rolę w tym planowaniu odegrał mało znany nazistowski instytut badawczy z siedzibą w Dreźnie w Niemczech, kierowany przez człowieka o nazwisku Arno Sölter.
W 1941 roku Sölter podsumował nazistowskie plany dla powojennej Europy w książce zatytułowanej „The Greater Sphere Cartel – An Instrument of Industrial Market Order in a New Europe”. Jego książka opisuje wszystkie kluczowe elementy, które obserwujemy wokół nas w dzisiejszej UE - takie jak niewybieralna Komisja Europejska, która pełni funkcję organu wykonawczego konstruktu oraz system „dyrektyw” służących do stanowienia prawa. Sam Hallstein w podobny sposób odniósł się do stosowania dyrektyw we wspomnianym przemówieniu, które wygłosił w Rostocku w 1939 roku.
- Dalsze dowody zamierzonych powojennych planów nazistów pojawiły się podczas Norymberskiego Procesu o Zbrodnie Wojenne przeciwko kartelowi farmaceutycznemu
i chemicznemu IG Farben, składającemu się 
z Bayer, BASF, Hoechst i innych firm, który miał miejsce między 14 sierpnia 1947 a 30 lipca , 1948. 

Omawiając zarzuty wobec Fritza ter Meera, starszego dyrektora I G Farben,
dr Berndt, jego radca prawny, wyraźnie stwierdził, że koncepcja „Całkowitego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” ukształtowała cele jego klienta
w czasie wojny. 
- Patrząc na przytłaczające dowody, które przedstawiamy
w naszej książce, jasne jest, że strona internetowa EUvsDisinfo, daleka od bycia źródłem prawdziwych i niewprowadzających w błąd informacji, jest zasadniczo zaangażowana w celowe rozpowszechnianie dezinformacji.
- Każdy, kto sam zbada dowody, z łatwością przejrzy przejrzystą próbę wybielenia prawdziwego pochodzenia brukselskiej UE. 
Biorąc pod uwagę, że światowa świadomość nazistowskich korzeni szybko rośnie w ostatnich latach, wydaje się, że konstrukt polityczny staje się desperacki.
Spójrzmy z tej perspektywy na gorliwą islamizację Europy, na inscenizację "pandemii", na ofiary szczypiorków, na kontynuację ludobójstwa na terenie ostatniego bastionu na Bliskim Wschodzie na drodze wojującego islamu
- parafrazując prof. Wolniewicza: ... 
zagrożeniem dla trwałości cywilizacji zachodniej nie jest bowiem Izrael, który stanowi jej ostatni bastion lecz islam...


Tutaj mój artykuł ze stycznia 207 r:
https://romannacht.blogspot.com/search?q=merkel++terrorysta
Rol wcześniej napisałem ten artykuł:

Zmienić perspektywę postrzegania świata = nastawienie drugiego policzka
Roman Nachtwtorek, 2 maja 2023

BIERZMY PRZYKLAD Z AUSTRALIJCZYKÓW I IM PODOBNYCH OBUDZONYCH OBYWATELI ZGWAŁCONYCH NIEDAWNO

Broń tchórzliwych rządców XXI wieku

Następnych 500 Australijczyków dołączyło do zbiorowego pozwu wniesionego
w tym tygodniu przeciwko rządowi Australii dotyczącego obrażeń spowodowanych szczypiorkiem KOBIT-19.

- Rząd Australii, krajowa Administracja d.s. Produktów Terapeutycznych (TGA), Departament Zdrowia i Opieki nad Osobami Starszymi, a także wielu wyższych rangą urzędników państwowych Australijczycy oskarżają o świadome zaniedbania związane z zatwierdzaniem i monitorowaniem różnych produktów zwanych szczypiorkami przeciw KOBIT-19, naruszenia rangi ustawowego obowiązku i wykroczeń „z racji zajmowanego urzędu publicznego.
- Pozew został złożony w Federalnym Urzędzie Australii (Federal Court of Australia - New South Wales Registry).
- Zgodnie z pozwem, respondenci zatwierdzili produkty szczypiorkowe „nie bacząc na dostępne dowody naukowe lub logiczne podstawy rozsądnego stwierdzenia, że te rodzaje szczypiorku są bezpieczne, skuteczne i mają pozytywny profil ryzyka i korzyści dla zdrowia człowieka”.
- Natalie Strijland, prawniczka, która złożyła pozew, oświadczyła: ,… „akcja jest już w toku i argumentuje, że australijska Administracja - Therapeutic Goods Administration - nie wypełniła swojego obowiązku uregulowania żywotnych spraw dotyczących szczypiorków Kobit-19, co spowodowało znaczne szkody
i utratę zdrowia Australijczyków”.
- Wśród osób reprezentowanych w pozwie jest nauczyciel z Melbourne, Gareth O'Gradie, wcześniej zdrowy mężczyzna, ojciec dwójki dzieci, który zanim dostał swój pierwszy zastrzyk marki Fryzjer  w lipcu 2021 r. Do tego czasu biegał, grał w piłkę nożną, w krykieta i w tenisa.
- Sześć dni po [zaszczypiorkowaniu] odczułem nagły ból w klatce piersiowej, doznałem duszności, miałem wysoką gorączkę, i dreszcze; pociłem się - powiedział w wywiadzie dla World Freedom Alliance. - Nigdy nie wyobrażałem sobie, jak mógłby wyglądać atak serca, ale właśnie tego się spodziewałem”.

41-letni O'Gradie został przewieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego zapalenie osierdzia wywołane szczypiorkiem. -  W końcu przeszedłem operację na otwartym sercu, aby usunąć osierdzie, które uległo zapaleniu i przylgnęło do mojego serca. To jest ekstremalne. - Wszyscy szefowie różnych oddziałów, kardiologii, reumatologii, kardiochirurgii - wszyscy udali się na konferencję, podczas której stwierdzili,:  „ Debatowaliśmy nad tym, jaki mamy podjąć następny krok w przypadku nawracającego się zapalenia osierdzia, czego nie możemy kontrolować tak, jak bólu pacjenta. W końcu powiedzieli:
»Nic nie działa — już niczego nie  możemy zaproponować«
”.

To nie jest bynajmniej  jest naprawdę zabawne, ponieważ ci sami ludzie - szefowie z różnych szpitalnych oddziałów medycznych - nie dawno zalecali
a  raczej
zmuszali do przyjęcia nigdy nie przetestowanego,  nieefektownego
i niebezpiecznego eksperymentalnego gatunku szczypiorka

- Oto wzięty klasyczny przykład reżimu;  jak on rzeczywistości funkcjonuje i jak działa tak zwana „postępowa  medycyna” lekceważąca zdrowie pacjenta, kpiąca z niego i  obrażając człowieczą inteligencję.
https://www.google.com/search?q=australians+protesting++on+the+streets&sxsrf=APwXEdccPWZsb3fsqGUEhEXJ_6F-lIr4lg:1683018305685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiby4rio9b-AhUS_CoKHbVaDEMQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1093&bih=526&dpr=1.25

- Z Izraela też dobre wieści. Premier przerażony. Jego możni mentorzy też.

wtorek, 25 kwietnia 2023

SKANDAL! QUATARGATE >>> CZYŻBY ZWIATUN KOŃCA UNII EUROPEJSKIEJ? >>> CZY TO DOBRA WIEŚĆ?

 Zaczynam opracowywać ten artkuł i męczy mnie po raz pierwszy od lat rhinitis czyli katar sienny, ale nie o ten katar chodzi
- Ponieważ już zislamizowaną Europę coraz bardziej rozprasza tocząca się wojna na Ukrainie i obawy przed nowym kryzysem bankowym, najnowszy skandal korupcyjny, który ogarnął tak zwaną brukselską „Unię Europejską” (UE) na kontynent, wygodnie spadł w nagłówkach wiadomości skandal, nazwany „Qatargate”.
- Skandal bazuje na zarzutach, że wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i inni prawodawcy UE pozwolili przekupić się przez rządy Kataru, Maroka, Mauretanii
i prawdopodobnie innych krajów w zamian za wpływanie na brukselski konstrukt polityczny.
Po nalotach policyjnych, aresztowaniach i konfiskowaniu gotówki, komputerów i telefonów komórkowych od podejrzanych, niektórzy obserwatorzy już pytają, czy skandal może w ogóle oznaczać koniec UE. Głęboko zniszczony w wyniku powtarzających się hańby w ciągu ostatnich kilku dekad, Qatargate depcze po piętach Brexit i nasze międzynarodowe ujawnienie nazistowskich korzeni UE.
- Pierwsze aresztowania w aferze Qatargate miały miejsce już
w grudniu 2022 roku i dotyczyły wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Evy Kaili, Antonio Panzeriego (emerytowanego prawodawcy UE z Włoch) i innych zatrzymanych w ramach śledztwa. Panzeri przyznał się, że był przywódcą planu i zgodził się na ugodę, na mocy której w zamian za krótszy wyrok więzienia ujawni tożsamość tych, których przekupił i z którymi spiskował.
- Kolejny unijny prawodawca -  Marc Tarabella z Belgii - został aresztowany w lutym 2023 roku, podczas gdy Andrea Cozzolino, unijny prawodawca z Włoch, przebywa obecnie w areszcie domowym w Neapolu, walcząc z ekstradycją do Brukseli. Niektóre raporty sugerują, że ostatecznie do śledztwa może zostać wciągniętych 60 dodatkowych prawodawców. Posługując się tu żargonem biblijnym, prawodawcy jak zwykle czynią nierząd. Nihil novi...

Historia skandali i tajemnic
Chociaż przewiduje się, że Qatargate przejdzie do historii jako największy skandal w historii polityki europejskiej, nie jest pierwszym, który wyrządza poważne szkody wiarygodności UNII. Na przykład w 1999 roku wszystkich 20 członków Komisji Europejskiej, organu wykonawczego UE, zostało zmuszonych do rezygnacji po tym, gdy raport demaskatora ujawnił powszechne oszustwa, nepotyzm i poważne uchybienia w zarządzaniu (czyli znany z kart Biblii nieząd). Daleki od bycia zwiastunem zmian "incydent" był przedsmakiem tego, co miało nadejść później. Tam gdzie leży nazistowska padlina* - tam zleciały się sępy.
- Raport Galvina, nazwany na cześć Roberta Galvina, urzędnika audytu wewnętrznego UE, który jest jego autorem, został sporządzony pod koniec 2006 roku jako audyt wydatków
i dodatków, o które wystąpiło ponad 160 prawodawców. Ujawniając szokujące nadużycia, istnienie raportu było celowo ukrywane aż do lutego 2008 r., gdy wiadomość o nim została ujawniona przez Chrisa Daviesa, unijnego prawodawcę z Wielkiej Brytanii. Ale nawet wtedy treść pozostawała tajna i tylko wybrana grupa prawodawców mogła się z nią zapoznać
w zamkniętym i strzeżonym pomieszczeniu. Gdyby nie został opublikowany przez WikiLeaks w 2009 roku, raport prawdopodobnie nadal byłby tajny. Tak oto nierząd pozostawał ściśle fajny.
- Tajność i nieprzejrzystość są normą w instytucjach UE, które nałogowo starają się ukryć prawdę przed swoimi obywatelami.
W rzeczywistości ujawniona wewnętrzna notatka Komisji Europejskiej z 2009 r. aktywnie zachęca urzędników do ukrywania informacji przed kontrolą publiczną. Notatka wydana przez departament handlowy Komisji poucza urzędników, że mogą ominąć europejskie przepisy dotyczące wolności informacji, sporządzając dwa zestawy dokumentów, neutralny do publicznego udostępnienia i wersję niejawną wyłącznie do użytku wewnętrznego. 
Nawet Eurojust, unijna agencja ds. zwalczania przestępczości, była zamieszana w skandale korupcyjne. W grudniu 2009 r. szef Eurojustu, Jose da Mota złożył rezygnację po tym, jak został zawieszony na 30 dni za wywieranie presji na portugalskich prokuratorów, aby wstrzymali śledztwo korupcyjne z udziałem premiera Portugalii Jose Sócratesa. Sócrates, który nie był obcy skandalom, został później aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy
i innych przestępstw.

 Korzenie „brukselskiej UE”

- Jak pisze Paul Anthony Taylor, dyrektor wykonawczy Fundacji  Dr. Ratha Health Foundation i jeden z współautorów wybuchowej książki pt. „The Nazi Roots of the 'Brussels EU'”. (P A Taylor jest też  oficjalnym delegatem-obserwatorem na unijnych posiedzeniach):... choć te powtarzające się skandale korupcyjne są głęboko szkodliwe dla UE, rosnąca świadomość historycznych korzeni tego konstruktu w nazistowskich Niemczech zagraża nie tylko jego politycznej wiarygodności, ale także samemu istnieniu. W naszej książce "The Nazi Roots of the „Brussels EU” opisujemy, w jaki sposób kluczowi architekci Unii Europejskiej byli rekrutowani spośród tych samych technokratów, którzy wcześniej opracowali plany powojennej Europy pod kontrolą nazistów. Od czasu publikacji w 2010 roku książka wzbudziła zainteresowanie mediów w takich krajach jak Holandia, Rumunia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
Mnie uczono w szkole w PRL, że hitlerowskie Niemcy przegrały wojnę.

- W maju 2016 r., na miesiąc przed brytyjskim referendum
w sprawie brexitu, brytyjski prawodawca Boris Johnson opisał
w gazecie Sunday Telegraph, że próbując stworzyć potężne europejskie superpaństwo, Unia Europejska „dąży tak jak Hitler
 do podobnego celu. Ważność jego wypowiedzi została otwarcie poparta przez wielu jego parlamentarnych kolegów.
Znaczące jest zatem, że zaledwie kilka dni wcześniej Johnsonowi i innym brytyjskim prawodawcom przesłano kopie naszej książki - podaje dalej Paul Taylor.
Jak ostatecznie dowodzi książka i towarzysząca jej dokumentacja, nazistowski plan struktury i funkcji UE został sporządzony w 1941 r., dwa lata po wybuchu II wojny światowej. W Dreźnie w Niemczech istniał wówczas mało znany nazistowski instytut badawczy, na którego czele stał człowiek
o nazwisku Arno Sölter. W 1941 roku Sölter podsumował nazistowskie plany dla powojennej Europy w książce zatytułowanej „The Greater Sphere Cartel – An Instrument of Industrial Market Order in a New Europe”
. [ 
Kartel Wielkiej Sfery – instrument ładu rynku przemysłowego w nowej Europie ].
Książka opisuje wszystkie kluczowe elementy, które widzimy wokół nas w dzisiejszej UE, takie jak niewybieralna Komisja Europejska, która pełni funkcję organu wykonawczego konstruktu oraz system „dyrektyw” służących do stanowienia prawaAle to nie wszystko.
- Pierwszym prezydentem i głównym architektem UE był
Walter Hallstein, niemiecki prawnik, członek oficjalnych organizacji nazistowskich, przed i podczas II wojny światowej; Hallstein był kluczowym architektem Nowego Porządku Świata, dzięki któremu naziści i kartel przemysłowy IG Farben mieli nadzieję rządzić Europą, a ostatecznie światem. (ten nowy porządek świata - New World Order - promował oficjalnie prezydent Stanów zjednoczonych H G Bush senior.
W maju 1938 roku Hitler spotkał się z Mussolinim w Rzymie,
w celu wspólnego opracowania 
planu globalnego podboju militarnego i zaprojektowania świata po II wojnie światowej. Miesiąc później, w czerwcu 1938 roku, Walter Hallstein odwiedził Rzym w ramach oficjalnej delegacji państwa nazistowskiego, która sfinalizowała ramy prawne zamierzonego Nowego Porządku Świata. Plany te ujawnił 23 stycznia 1939 r.
w przemówieniu publicznym wygłoszonym w Rostocku
w Niemczech.
(po kilku miesiącach Niemcy napadły na Polskę .)
Niecałe dwie dekady później, 25 marca 1957 r., Hallstein ponownie znalazł się w Rzymie i został jednym z zaledwie 12 sygnatariuszy „traktatów rzymskich” – dokumentów założycielskich UE.
- Następnie w latach 1958-1967 pełnił funkcję przewodniczącego-założyciela Komisji Europejskiej i zaczął wdrażać nazistowski plan dla Europy. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, ofiarującego wkład przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej z jej nazistowskimi korzeniami. Bez komentarza.
- Jedno wydaje się zatem pewne, że jeśli samo Qatargate nie zasygnalizuje początku końca UE, prawie na pewno zrobi to rosnąca światowa świadomość jej nazistowskich korzeni.