Roman

Roman

niedziela, 20 maja 2018

DRZWI RZĄDÓW W KAŻDYM KRAJU STOJĄ OTWOREM PRZED CZARNYMI MAGAMI


- Niezależnie od szat w jakich pojawiają się kapłani wszelakiej maści i jaką szkołę magii reprezentują, czy to biskupi, patriarchowie, rabini talmudyści lub kabaliści, czy to szaty "liturgiczne", czy wytworne garnitury znanych, włoskich krawców, w ciele ludzkim żyje upadła dusza o pewnym stanie świadomości świadczący o jej upadku, bowiem Stwórca obdarzając prawem wolnej woli zadbał o to, żeby każdy duch i każda upadła dusza transmitowała sama siebie.

Po owocach poznacie ich - uczył największy z proroków, w którym żył przez kilka ziemskich lat nasz kosmiczny brat - Chrystus.

Nasz niebiański Ojciec, Duch Wolności nie ustalił i nie potrzeba Mu kasty kapłańskiej ani nie życzy sobie żadnych ofiar. Jasno przekazał to poprzez usta wielkich proroków, ludzi w których żyły istoty duchowe posłane do ludzkości przez Stwórcę. Posłanieć, gr. angelos. pol.: anioł trąbi przez taką tubę, przez proroka Bożego; stąd mowa o "trąbach anielskich".  Takim narzędziem był prorok Izajasz, który objawiał wszem i wobec słowo Boże: Dość już mam tego całopalenia koałów i tłustych cielców. Obrzydła mi krew wołów i baranów! kto wymagał od was, żebyście wydeptywali moje dziedzińce, aby stanąć przede mną!? Przestańcie składa mi te czcze ofiary! To obrzydliwość to zwoływanie rzekomo świętych zebrań, święta nowiu, szabaty, wznoszenie dymu. Nie cierpię tych uroczystości i świąt. Nie cierpię ich całą duszą tych waszych świąt
i tradycji; nie mogę już tego znieść! Gdy wyciągniecie do Mnie wasze ręce - odwrócę się od was nawet jeśli będziecie się jeszcze częściej modlić. Nie wysłucham Was, bo widzę krew na waszych rekach. O czyście się i żyjcie
w czystości. Nie chcę patrzeć na zło, które czynicie! Przestańcie czynić zło!  Przyzwyczajcie się czynić dobro! Zadbajcie o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, sierotę i wdowę. Także i ten prorok został zignorowany i nadal tak zwani wyznawcy nauki mojżeszowej jak i rzekomi chrześcijanie  zrzeszeni
w instytucjach kościelnych nie powołanych do życia przez Boga-Ojca, obchodzą tak zwane święta z okazji których zabijają zwierzęta; z okazji rzekomego wyjścia z niewoli egipskiej (za którą potem tęsknili), z okazji Bożego Narodzenia, z okazji Wielkanocy. Setki milionów ciał braci mniejszych jest rokrocznie składanych na ołtarzu podniebienia a zdrowe choinki są wycinane,
a wszystko to  z błogosławieństwem kapłanów w różnych szatach lubiących
sobie podjeść. Nic nie obchodzi ich fakt, że święte Życie jest jedno i to samo
w nich samych i w zwierzętach i roślinach - jedno i to samo pole zjednoczone. Mało tego. Biorą udział w polowaniach.
- Nasz Ojciec, nasz Bóg, który jest życiem użył także ust proroka imieniem Oszea (hebr. Bóg jest zbawieniem)Ozeasza: Słuchajcie słowa Bożego synowie [prawdziwego] Izraela [a więc miejsca, w którym respektuje się Boskie Prawa zawarte w Dekalogu i Kazaniu na Górze - przyp. tłum.] Bóg bowiem nie zgadza się z mieszkańcami kraju, w którym zaginęła wierność i miłość oraz znajomość Boskich Praw. Wszędzie przekleństwa, kłamstwa, mord i kradzieże, cudzołóstwo i gwałty, zbrodnia za zbrodnią.
Przeciw tobie kapłanie skargę swoją podnoszę! Mój lud ginie z powodu nieuctwa.
(Księga Ozeasza, 4:1-6)
- Wszystko w kosmosie podlega prawu stałej przemiany ("młyn Boży") oprócz Stwórcy, naszego Ojca, Chrystusa, naszego starszego brata i Boskich praw. Magowie-kapłani-hipnotyzerzy są obrzydliwością w ich i w oczach czystych, eterycznych istot duchowych żyjących chwilowo w ludzkich ciałach.
- Największym prorokiem wszechczasów był człowiek zwany Jezus (hebr. Jeszua mi Naceret, ponieważ przez to medium objawiał Boską wolę Chrystus, który bez ogródek piętnował zakłamanych kapłanów rzekomo posłanych na Ziemię przez Boga, czarnych magów-kapłanów Satany, córy buntu, pięknego serafina, który/a zapragnął być wszechmocny, istota duchowa zwana później "synem jutrzenki i Lucyferą/em. To ich, kapłanów-magów i liderów religijnych nazywał Chrystus plemieniem węża (nachaszim), plemieniem żmijowym i porównywał ich do "ładnie wyglądających z zewnątrz grobów pobielanych, a wewnątrz pełnych psychicznej zgnilizny i zepsucie [skandale pedofilskie prawie we wszystkich społecznościach religijnych, ["żydowskich" i nie "żydowskich"ukrywających się pod rzekomo  "chrześcijańskim" płaszczykiem]. Przemawiając do tych upadłych jakże nisko ludzi, Chrystus osądzał ich misję jako grzeszne postępowanie, bowiem wmawiają ludziom, że są grzesznikami, przez co sami stają się po dwakroć bardziej obciążonymi od potępianych przez nich, żyjących w stanie niewiedzy ludzi, bowiem niewiedza nie jest ignorancją Boskich Praw, o cechuje czarnych magów-kapłanów, którzy narzucają na wiernych "ciężary wielkie, nie do uniesienia kładąc je na ludzkie barki".
- Chrystus, nasz kosmiczny brat nazywał kapłanów "głupimi i ślepymi przewodnikami ślepców (Ew. Mateusza 23:16-17). Losem kapłanów będzie wpadnięcie do rowu wraz z tymi, którzy im zawierzyli. I do tych, którzy wierzą magom-kapłanom: Amen, amen, zaprawdę ufajcie mi, Jeśli wasze poczucie sprawiedliwości nie sięga wyżej niż tych uczonych w Piśmie kapłanów
i zakłamanych faryzeuszów - to nie będziecie mogli w takim stanie zawężonej świadomości wejść do Królestwa Bożego, w którym realizuje się w życiu Boskie Prawa [a te zawarte są w tzw. Kazaniu na Górze.] I dalej: Jeśli chcecie wejść do królestwa Bożego to nie pozwalajcie tytułować siebie rabbi (hebr: nauczycielu), albowiem tylko jeden jest waszym Nauczycielem, a wy  w s z y s c y jesteście braćmi. Nikogo na Ziemi nie nazywajcie Ojcem, bo tylko jeden jest waszym Ojcem - ten w niebie. (Mt. 23:8-9)
Kto ma serce  niechaj je otworzy. Kto nie chce - może skorzystać z prawa wolnej woli i zatkać sobie uszy, bo głos wołającego na pustyni zarządzanej przez demony brzmi do dziś a informacja ta jest aktualna do rychłego upadku biomaterializmu.

sobota, 19 maja 2018


- Modlitwa izraelskich matek
- żydówek i muzułmanek wierzących mimo wszystko, że życie w pokoju 
jest możliwe śpiewana jest w dwóch językach
- po hebrajsku i po arabsku:

- Poniżej wypowiedź premiera Izraela Benjamina Natanjahu:
Gotowi na jeszcze jeden szok? 

- Natanjahu zgadza się z tym, co powiedzieli przywódcy Hamasu w ciągu ostatnich kilku dni -Mahmoud al Zahar, współzałożyciel organizacji "Hamas", Yahya Sinwar, przywódca Hamasu w Gazie
i dygnitarz Hamasu, Salah Bardawil, którzy składali oświadczenia o przyczynach zorganizowania "pokojowych" protestów na granicy Izraela z Gazą.

- Premier Benjamin Netanyahu twierdzi, że całkowicie zgadza się z tym, co powiedzieli...
- Posłuchajcie
 i dowiedzcie się, dlaczego w ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do tak wielu śmiertelnych aktów przemocy i co zamierza robić grupa terrorystyczna Hamas, która rządzi Strefą Gazy.
https://unitedwithisrael.org/watch-i-completely-agree-with-the-hamas-leaders-about-the-gaza-protests-netanyahu-says/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Netanyahu+%27Agrees+with+Hamas%27+about+Gaza+Protests%3B+Israeli+Kids+Answer+Gazan+‘Kites+of+Fire’+with+‘Kites+of+Love+and+Peace%27&utm_campaign=20180518_m145450061_Netanyahu+%27Agrees+with+Hamas%27+about+Gaza+Protests%3B+Israeli+Kids+Answer+Gazan+‘Kites+of+Fire’+with+‘Kites+of+Love+and+Peace%27&utm_term=Netanyahu-249x169_jpg
- Ja osobiście modlę się o życie w pokoju wszystkich ludów na tej planecie razem z izraelskimi matkami,
które mimo wszystko nie przestają mieć zaufania do życia, a nie do nieustępliwych polityków z obu stron konfliktu.
- Nie zapominajmy, że każda dusza żyjąca w ludzkim, ziemskim skafandrze wcieliła się w ten biomaterialistyczny świat po to, żeby móc poznać siebie (językiem biblijnym: aby spojrzeć na swoje wnętrzności) i zobaczyć, odczuć i zrozumieć, jak daleko oddaliła sie od jej naturalnego stanu - od boskośći, od kosmicznego uczucia braterstwa wszystkich form życia i jedności. Te lekcje muszą być odrobione i wiodą do rozpoznania: śmierć już nie istnieje, bo śmierć, ostatni wróg wiecznie płynącego Życia, jedynej świętości we wszechświecie, śmierć została już - za sprawą Chrystusa -pokonana o czym świadczy ostatnie słowo wypowiedziane przez Chrystusa ustami człowieka - Jezusa z Nazaretu: Kulah - wykonało się. 

- Misja naszego kosmicznego brata polegająca na prowadzeniu z powrotem do Wiecznej Ojczyzny
w s z y s t k i c h  zainteresowanych dzieci Bożych, braci i sióstr jest w toku.

Boskie Prawo, przekazane ludom tej planety przez proroka Mojżesza uznawanego także przez wyznawców Allaha (Musa) uczy NIE ZABIJAJ! MOŻESZ NIE ZABIJAĆ.
- Wracając do konfliktu na Bliskim Wschodzie
i w ogóle do wszelkich krwawych konfliktów wszędzie z niskim astralem włącznie - ludzie utożsamiający się z ziemskim pojęciem Izraelczycy  jak
i ludzie utożsamiający się z ziemskim pojęciem Palestyńczycy ignorują Boskie Prawo niewłaściwie korzystając z innego boskiego prawa,
z prawa wolnej woli. Skutki takiego nastawienia dożycia i Jego praw nie pozwalają długo czekać na siebie. Świadczy

o tym liczba kalek i poległych po obu stronach barykady. Zmiana stanu świadomości wśród  uczestników tego krwawego warsztatu jest rozwiązaniem, do którego dążą nieświadomie obie strony. Innej drogi nie ma, bowiem Boską wolą jest życie kosmicznych istot w jedności
i w pokoju. I dlatego Bóg, nasz kochający wszystkie swoje stworzenia Ojciec nie ingeruje w ziemskie konflikty i nie bierze stron; uświadomił i zostawia trudny dzieciom wolna wolę - cierpieć lub żyć
w jedności i radości.

- Oczywiście nikt z Was, szanowni i kochani Czytelnicy nie jest zobowiązany zgodzić się
z moim światopoglądem, ale pamiętajcie: konflikt palestyński stanowi ostrzeżenie dla tych, którzy wolą ginąć w swej zapalczywości z bronią w ręce i zabijać wrogów, bo kto po miecz sięga, od miecza zginie.
- Tu nasuwa się istotne pytanie:  k t o  jest bohaterem?
Czy ten, kto pokonuje zwierzę w sobie, czy ten kto ulega złudzeniu wierząc w śmierć, a nie w wiecznie płynące Życie, które wciela się (reinkarnuje) w nową, ziemską, szatańską szatę?

piątek, 18 maja 2018

KONIEC STAREGO ŚWIATA TO POCZĄTEK NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA


Prezydent USA Donald Trump i saudyjski książę koronny Mohammed bin Salman w Białym Domu,  (AP / Evan Vucci)
- Takie organizacje terrorystyczne jak Hamas i Hezbollah to psy na smyczy fanatycznych ajatollahów z Iranu, który tak, jak reszta państw muzułmańskich nie wpuszcza w swoje granice biednych braci w duchu islamu, ale wykorzystuje ich fanatyzm religijny szczując na znienawidzony Izrael, znienawidzonych szyitów, znienawidzone amerykańskie i rosyjskie "niewierne psy" i sługi Szejtana, demonicznej istoty mrocznej, której w swej nienawiści do innowierców służą. Chwilowo imperium osmańskie, czyli Turcja odradza się prężniej niż imperium perskie. Na drodze wyścigu islamistów różnej maści do upragnionego, obiecanego końca - zapanowania islamu nad światem niewiernych znajduje się głęboka przepaść nienawiści do inaczej postrzegających życie na Ziemi szyitów
i innych islamskich sekt (alawitów, bractwa sufitów, bahaitów, druzów itd.
Oto jeszcze jeden przykład jak religia dzieli a nie łączy ludzi, którzy chcą żyć
w pokoju także z innowiercami właśnie tak, jak bractwo bahaitów i sufici). 

Świątynia ciszy Bahajitów w Haifie.

- - Mrzonki/obiecanki o cudownym końcu grzesznego świata niewiernych psów
i świcie nowego świata zarządzanego przez islam (no tak,  a l e  w której wersji?!) podobne są do obiecanek dzieduszki Lenina o zarządzaniu nadchodzącego, nowego świata przez komunistów, talmudystów i kabalistów, ale nie judaistów ortodoksyjnych znienawidzonych przez tych ostatnich. Słowo religia wywodzi się od łacińskiego religare - zwiąż, spętaj, przywiąż. To stara, czarnomagiczna formuła, recepta na władze absolutną: poróżnij, skłóć, spętaj
i panuj zgodnie z zapowiedzią: ...a wtedy zejdę na Ziemię i będę żyć między wami, a wy będziecie moim ludem, zaś niektórzy spośród was będą królować razem ze mną. Wszystkie sekty, także te rzekomo "chrześcijańskie" oraz zakładane przez jej członków rzekomo  "chrześcijańskie" partie (czytaj podziały) polityczne czekają na ten nowy świat. "Katolicka Europa od Lizbony po Kaukaz".... Nieszczęście mieszkańców Ziemi polega na braku dążenia do życia
w jedności jako rodzaj ludzki, zaś na szczęście dla otumanionych, spętanych dogmatami wyznaniowymi ludzi istoty demoniczne nie potrafią się zjednoczyć ponieważ przeszkadza im w tym ich własna natura. Demony są także poróżnione przez tę samą istotę, która wykorzystując ich słabość podzieliła i spętała skłócone ludy Ziemi (ludy to po hebrajsku goim; nie w sensie pejoratywnym, lecz w sensie neutralnym. Nawet o Abrahamie napisano, że był to goj gadol,
a więc syn wielkiego ludu; mowa tu o Sumerze, a nie o "żydzie"). 
JEDNA I TA SAMA ISTOTA OBIECAŁA NADEJŚCIE NADCHODZĄCEGO ŚWIATA - hebr. OLAM HABAA,  a to oznacza nowy porządek świata (NWO), świata materii, w który zawleczony ma zostać islam, komunizm i anglosaski faszyzm. Świat polityki międzynarodowej odzwierciedla zmiany zachodzące na planie astralnym, a na Ziemi i w światach astralnych powinno być jak w niebie, czyli w wymiarach eterycznych, w naszej Ojczyźnie, gdzie stworzył nas Ojciec-Stwórca wielowymiarowego wszechświata. Czy chcę wrócić do Ojczyzny, czy chcę żyć
w nadchodzącym, biomaterialistycznym, nadchodzącym świecie zarządzanym przez ludzi służącym istotom demonicznym? Każdy  z nas jest Hamletem z tą różnicą, ze świadomy, obudzony człowiek wie, że nie może "nie być".

- Wracając do świata polityki: - Biorąc pod lupę imperialistyczne zakusy ajatollahów perskich, administracja Trumpa i państwa arabskie chcące żyć
w zgodzie z Izraelem uzgodniły i nałożyły zrównały sankcje na jednostki i podmioty terrorystów otganizacji Hezbollah, do niedawna jeszcze wspieranych przez admnistrację muzułmańskiego prezydenta USA - Obamy.
Heilujące Heil Hitler, wychowywane na "biblii"  Mein Kampf  dzieci Hezballah (arab: partia Boga) hajlują (jest już taki nowotwór e języku polskim); heilują tak  samo jak  entuzjaści z organizacji Hamas (arab: mtuzjazm). 


Nie należy mylić heilowania z haleluja, bo to okrzyk entuzjazmu jahwistów. 
- Oto powraca z przeszłości obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem,a ożyła (Apokalipsa wg. Jochanana, 13:14). [niestety ten obraz obserwowany jest także
w niektórych miastach śląskich. To, co widzimy w tym zwariowanym świecie, to obrazy przeszłości]. Dusze wczorajszych zwolenników Adolfa Hitlera, byli gestapowcy i SS-mani
i inspirujących gich demonów wcieliły się i wcielają ponownie nawet w Mongolii.
z konstelacji Aldebarana.
- Stany Zjednoczone i Izrael wspólnie z kilkoma muzułmańskimi krajami zZatoki wprowadziły nowe sankcje antyterrorystyczne dla wspieranych przez Iran organizacji terrorystycznych, m.in Hezbollah, kładąc szczególnie nacisk na zwalczanie globalnej sieci finansowej tej grupy. Departament Skarbu USA oświadczył w środę, że Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje muzułmańskie  uzgodniły sankcje wobec kierowniczego szczebla terrorystów z wierchuszki Hezbollahu. Ta organizacja jak
i Hamas prowokują do destabilizacji układu sił,na bliskim Wschodzie. Sankcje koordynuje US-Gulf partnership (partnerstwo amerykańsko-katarskie stworzone jako Centrum Finansowania i Targetowania Terroryzmu (TFTC), które zostało utworzone z początkiem maja. Dziesięciu najwyższej rangi  urzędasów żyjących w dobrobycie organizacji Hezballal zostało ukaranych sankcjami i zablokowano ich konta bankowe, w tym sekretarz generalny Hezbollahu Hassan Nasrallah i jego zastępca, Najaim Qassem.

Państwa Zatoki Perskiej nałożyły również sankcje na członków czterech komitetów terrorystów z Hezbollah i zamroziły ich aktywa - prywatne konta bankowe, oświadczyła
 oficjalna agencja prasowa Arabii Saudyjskiej. 
Liga Arabska nazwała Hezbollah organizacją terrorystyczną już w listopadzie 2017 roku. 
Aparatczycy i oficjele dziś, budzą się z rana w innym świecie niż ten, w którym zasnęli
u boku. Takie sankcje doprowadzają bardzo szybko do zmienienia chorągiewki trzymanej 
w dłoniach na wietrze, co nota bene przypomina mi jak wciśnięto mi w dłoń chorągiewkę bratniej NRD w bodajże w 1953 roku, gdy jako mały chłopczyk stałem na ulicy witając rzekomo Waltera Ulbrichta nie wiedząc kim on jest.
- Wczorajsi wrogowie niewiernych Amerykanów i syjonistycznego Izraela szybko decydują się na współpracę z ze służbami wywiadowczymi jak CIA, Mosadu a nawet KGB. Czy zamroczony członek Hamasu albo Hezballa lub Męczenników AlAksa może mieć pewność, że jego idol stojący na czele organizacji znanej jako terrorystyczna nie jest agentem saudyjskiwgo, izraelskiego lub rosyjskiego wywiadu? Własna rodzina, studia dzieci
w dobrych uczelniach, żona ikochanki to duże wydatki. Z pensji nikt, żaden polityk nie żyje na takim poziomie jakiego sobie życzy.  Poziom zapewniają służby wywiadowcze. 

Rosja z grupą BRIKS, USA, Saudia, Emiraty, Rotschildowie oferujący ponownie światu
25 trylionów dolarów - to loża, z którą świat musi się liczyć...
Chyba że jesteś świadom/a Królestwa Bożego w sobie i przepuszczasz przez siebie zbawcze, uzdrawiające promieniowanie Boskości. Światło penetruje otaczające na ciemności.
7-mio cyfrowe liczby nie wywierają na świadomego swojego boskiego pochodzenia człowieka. 
- Sekretarz stanu, Mike Pompeo podkreślił zobowiązanie administracji Trumpa do współpracy ze wszystkimi krajami Zatoki Perskiej w celu zapewnienia, że sankcje tr są "skrupulatnie egzekwowane" w celu zapobiegania korzystaniu z kont  finansowych przez terrorystów, którzy opanowali europejski rynek narkotykowy.  Tę wypowiedź potwierdziła zeczniczka Departamentu Stanu, Heather Nauert. Psy Iranu zostaną zagłodzone.