Roman

Roman

sobota, 22 kwietnia 2017

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ OSKARŻA MONSANTO


Monsanto Company*
Międzynarodowy koncern specjalizujący się w biotechnologii
oraz w chemii organicznej nastawiony na produkcję w zakresie rolnictwa. We wrześniu 2016 roku zarząd spółki Monsanto zaakceptował propozycję wykupienia jej przez niemiecki koncern chemiczny Bayer
za kwotę 66 mld dolarów.****


Międzynarodowy Trybunał oskarża Monsanto o doprowadzanie
do ekologicznej zagłady.


   - Po dwudniowej rozprawie przeprowadzonej w Holandii w październiku 2016 roku, pięciu międzynarodowych sędziów oskarżyło koncern Monsanto, że angażuje się w "praktyki, które kolidują z prawem do zdrowego środowiska,
z prawem do zdrowej żywności i z prawem do zdrowia"
.

   - W swojej opinii opublikowanej w dniu 18 kwietnia 2017 roku sędziowie stwierdzili, że przestępstwo które nazwali ekologiczną zagładą (ang: "ecocide") zostało uznane przez prawo międzynarodowe, zaś fakty, które zostały im przedstawione podlegają jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego (International Criminal Court). Odwołując się do prymatu międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i prawa ochrony środowiska, sędziowie napisali, iż "nadszedł czas na uznanie przedsiębiorstw wielonarodowych za przedmioty prawa, które mogłyby być pozwane w przypadku naruszenia praw podstawowych". Zwoływany przez grupy obywatelskie trybunał wysłuchał zeznań 30 świadków z 16 krajów.

   - Po zbadaniu dowodów dotyczących rozpowszechniania "niebezpiecznych agrochemikaliów w rolnictwie przemysłowym"; "Inżynierii, produkcji, wprowadzania i rozpowszechnienia genetycznie zmodyfikowanych roślin", oraz "wprowadzenia trwałych zanieczyszczeń organicznych, takich jak PCB (polichlorowane bifenyle) do środowiska" sędziowie stanowczo stwierdzili, że "działania i produkty spółki Monsanto szkodzą glebie, wodzie i środowisku",
a takie zachowanie "koliduje z prawem do zdrowia".

Ludzkie prawa są naruszane

   - Szczególnie konkretne pytania zbadane przez trybunał dotyczyły kwestii związanych z naruszaniem prawa do zdrowego środowiska, prawa do wyżywienia, prawa do zdrowia i prawa do wolności badań naukowych; a także współudział w zbrodniach wojennych i ekologicznej zagładzie.

   - Od ponad dziesięciu lat te same kwestie były kluczowe dla pracy naszej Fundacji Zdrowia niemieckiego lekarza, doktora n. med. Mathiasa Ratha, współpracownika profesora Linusa Paulinga, dwukrotnego laureata nagrody Nobla. Wiele z nich, na przykład, wyraźnie odnosiło się do wezwania EUROPA DLA LUDZI PRZEZ LUDZI - wezwania ofiar ocalałych z Auschwitz i innych hitlerowskich obozów koncentracyjnych podczas konferencji zorganizowanej wspólnie z Fundacją doktora M. Ratha w 2007 roku.***

   - Ponadto w skardze przedstawionej przez Fundację doktora Ratha Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (International Criminal Court) w 2003 roku, członkowie Fundacji bezpośrednio oskarżyli przedstawicieli sektora farmaceutycznego i petrochemicznego oraz ich akcjonariuszy o spowodowanie szkód i śmierci milionów ludzi prowadząc "biznes z chorobą", zbrodnie wojenne, a także inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Członkowie Fundacji Zdrowia doktora Ratha i jego współpracownica, pani doktor Aleksandra Niedźwiedzka jasno stwierdzili, że za każdy dzień, gdy procesy formalne przeciwko tym oskarżeniom są opóźniane, miliony ludzi przypłaci to swoim życiem, a świat zbliży się do następnej globalnej wojny. Obserwując dzisiejszą geopolityczną sytuację można stwierdzić, że ówczesna analiza nie była błędna.

   - A zatem... cieszmy się, bo Trybunał w Hadze osądził Monsanto i to jest ich koniec? Od teraz będziemy wolni...!?

Z koncernem Monsanto, który obecnie jest kupowany przez niemiecką firmę farmaceutyczną, chemiczną i biotechnologiczną Bayer AG za sumę 66 miliardów dolarów (= około 270 miliardów złotych) to nie jest koniec, lecz jest to przepoczwarzenie się w inną formę istnienia. Ale... wnioski wyciągnięte przez ten Międzynarodowy Trybunał mają olbrzymie znaczenie dla zdrowia i życia miliardów żyjących w stanie niewiedzy ludzi, z których składa się ten zimny, materialistyczny świat.


Logo giganta Bayer AG z Leverkusen w Niemczech, jednego z ojców założycieli IG FARBEN Auschwitz ma 120 metrów wysokości, 51 metrów średnicy i jest oświetlony z pomocą 1710 żarówek.
   - Dla każdego, kto ma wątpliwości co do tego, co może się zdarzyć, gdy firmy próbują ustanowić globalne monopole oparte na opatentowanych przez siebie produktach, definiując ludzkie ciało jako rynek: należy tylko spojrzeć na lekcje historii.
Czarna lożaPaul Anthony Taylor [złapał Pentagon na redagowaniu Wikipedii]

 - Ja i moi koledzy - pisze Paul Anthony Taylor  - opisaliśmy w naszej książce pt. "The Nazi Roots of the Brussels EU" (Nazistowskie korzenie brukselskiej UE) wydanej w 2010 roku jak to dwa razy - w czasie I-szej jak i w czasie II-giej wojny światowej - firma Bayer i inne firmy farmaceutyczne, chemiczne i petrochemiczne ściągnęły świat w otchłań. W trakcie prowadzenia tych dwóch wojen ponad sto milionów ludzi straciło życie.  Był to bezpośredni skutek nienasyconej, szatańskiej chciwości korporacyjnych  interesów i dążenia do globalnej kontroli. Bazując na tym rozpoznaniu, dr Rath przemawiając podczas konferencji w 2007 roku wspólnie z ocalałymi więźniami z Oświęcimia i innych hitlerowskich obozów koncentracyjnych stwierdził, co następuje:


Dopiero gdy wskażemy na korporacyjne interesy w tle II-giej wojny światowej, obecne
i przyszłe pokolenia będą w stanie zapewnić pokój na naszej planecie.
Dopiero, gdy zidentyfikujemy na czym polega "wyciąganie profitu z choroby", manipulacje
z naszą żywnością, z energią kopalną jako największą przeszkodą dla lepszego świata, dopiero wówczas będziemy mogli stworzyć zdrowy świat pokoju i praw człowieka
- fragment przemówienia w Oświęcimiu, dnia 13 listopada 2007 roku.

   - Aby wejść krok po kroku w świat zdrowia, pokoju i społecznej sprawiedliwości, każdy z nas powinien stanąć po stronie takich ludzi jak dr Mathias Rath, zmarły niedawno twórca medycyny holopatycznej, dr Christian Steiner, pan Jerzy Zięba*****, autor książek pt. "Ukryte terapie" (część 1 i 2).
Każdy kto czuje, że zależy mu na normalnych warunkach życiwych, że ma już dość być niewolnikiem powinien bronić tych samych podstawowych praw, których wielkie, wielonarodowe korporacje nam odmawiają i z których nas ograbiają. Istotnym jest wymagać od naszych politycznych przedstawicieli, aby w końcu zdecydowali się czyje interesy naprawdę reprezentują. Nadchodzi czas, w którym politycy, którzy nadal będą stawiać interesy korporacji i swoje właśnie przed interesami i dobrobytem obywateli, będą usuwani z urzędu. Machinacje takich korporacji jak Monsanto i inne im podobne interesy korporacyjne zostaną prawnie uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości, za szkody z premedytacją wyrządzane na zdrowiu mieszkańców Ziemi, świadome pogwałcanie praw człowieka i zatruwanie środowiska. Holenderski trybunał pokazał nam, to teraz tylko kwestia czasu.

Krzyż z Leverkusen, Oświęcim... Dlaczego właśnie Polska?
Tu znajdziecie odpowiedź:
http://romannacht.blogspot.com/2015/07/dlaczego-wybrali-polske.html

*)         https://pl.wikipedia.org/wiki/Monsanto
**)       http://www.monsanto-tribunal.org/Conclusions
***)     http://www.relay-of-life.org/en/2016/09/the-constitution-of-the-citizens-of-europe/
****)   http://fortune.com/2016/12/13/monsanto-shareholders-bayer-aquisition/
*****) https://www.youtube.com/watch?v=TpFKFZAKynI


Na bazie:


czwartek, 20 kwietnia 2017

POPRAWNIE: IZRAEL JEST WROGIEM PALESTYŃCZYKÓW


Wychowani na nauce Hitlera - al-Fatah


Mahmoud Abbas (vel Abu Mazen)
przewodniczący Autonomii Palestyńskiej,
przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) rywalizującej
z innymi tego typu, zwalczającymi się wzajemnie organizacjami "wyzwoleńczymi" oraz zbrojnej organizacji al-Fatah, każe nazywać siebie poprawnie "prezydentem Palestyny", zwolennik radykalnych doktryn politycznych:
Jezus był Palestyńczykiem

Na jaki autorytet powołuje się prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas twierdząc,
że Jezus był Palestyńczykiem?
- pyta Gabriel Naddaf, pełniący funkcję przewodniczącego greckiego Kościoła Prawosławnego
w Jafije pod Nazaretem i Rady Chrześcijańskiej Misji Upodmiotowionej zaangażowanej w dalszą integrację chrześcijan
w społeczeństwo izraelskie.

W Biblii czytamy, że Jezus urodził się w judejskim mieście Beit Lechem (spolszczone: Betlejem; hebr. dom chleba), miał semickich rodziców pochodzących z Nazaretu i że został obrzezany 8-go dnia po narodzinach, po czym zaprowadzony przez Jego rodziców do świątyni  zgodnie z prawem Mojżeszowym". Były to czasy, gdy plemiona semickie napadały jedno na drugie i zwalczały się wzajemnie i tak dzieje się po dzień dzisiejszy.
Ten stan odzwierciedlał i nadal odzwierciedla walki demonicznych istot prowadzone w astralu. Używane dziś słowo "palestyńczycy" wywodzi się od hebrajskiego słowa "plisztim", co oznacza - najeźdźcy. To co dzieje się w Izraelu będzie się działo - już się dzieje na ulicach europejskich miast.

Czy powinniśmy brać w tych inscenizowanych wydarzeniach udział i kłócić się o to, która ze stron tego semickiego konfliktu ma rację, czy też skoncentrować się na swoim własnym duchowym rozwoju i wznieść się świadomie ponad i poza zasięg rozwoju tych, którzy w tym konflikcie uczestniczą.

À propopoprawności: to szatańskie narzędzie ojca kłamstwa znane jest od upadku aniołów.


W Watykanie po wytyczne
Jezus - ta postać stoi na naszej drodze realizowania
n a s z y c h  planów...


"Kłamiące usta są obrzydliwością w oczach Boga;
zaś  w ustach prawdomównych ma upodobanie".

   POPRAWNIE: IZRAEL JEST WROGIEM PALESTYŃCZYKÓW...

Nie poprawnie: POPRAWNOŚĆ JEST WROGIEM FAKTÓW, PALESTYŃCZYKÓW ORAZ RESZTY MIESZKAŃCÓW UMĘCZONEGO BLISKIEGO WSCHODU

   - Jeśli interesowaliście się konfliktem "izraelsko-palestyńskim", czy zauważyliście że polityczni przywódcy państw arabskich i monarchii zawsze źle traktują Arabów zwących siebie "Palestyńczykami", dyskryminują ich jako głupszych i poddają prawom apartheidu? Co zrobiło przywództwo palestyńskie, aby pomóc swoim braciom i siostrom tolerowanym w krajach arabskich?

Odpowiedź: - Nic. Ta odpowiedź dotyczy także tematu uchodźców, których po tajnych umowach z Brukselą skierowuje się do Europy. Czy to nie dziwi?

   - Arabowie mieszkańcy południowej Syrii, Lewantu, zwący siebie dziś "Palestyńczykami" żyją w obozach dla uchodźców w świecie arabskim, mają za sobą etniczne czystki, przymusowe przemieszczenia i śmierć bliskich, ale ich "palestyńscy" przywódcy są zbyt zajęci zwalczając się wzajemnie i inne podobne do ich organizacje oraz wysyłaniem do Izraela i w świat chrześcijański rozrywających się na kawałki zahipnotyzowanych fanatyków zwanych męczennikami, aby zauważyć biedę swoich bliźnich i choćby jakoś zatroszczyć się o nich.

   - Kto obserwuje posunięcia Autonomii Palestyńskiej i np. terrorystycznej organizacji Hamas może stwierdzić, że te organizacje zwalczające się czasem jawnie a przeważnie cichcem konkurują która z nich zdobędzie miano najgorszego przywództwa - nie najlepszego. Jasnym jest, że żadnego reżimu nie obchodzi o los poddanych mu ludzi - także w świecie arabskim.

   - Mahmoud Abbas vel Abu Mazen chcący uchodzić za prezydenta wszystkich Palestyńczyków, planuje w najbliższych tygodniach odwiedzić w Waszyngtonie nowego  prezydenta USA, Donalda Trumpa, który nie jest tak jak jego poprzednik, Barack Obama muzułmaninem, spędza większość czasu za granicami Bliskiego Wschodu. Nie ma na świecie takiego prezydenta z którym nie starał się spotkać od kiedy objął urząd w styczniu 2005 roku.

Prezydenci Abu Mazen i Andrzej Duda

   - Hamas ze swej strony jest zbyt zajęty polowaniem na "Palestyńczyków" podejrzanych o "współpracę z wrogiem", innymi słowy arabskich biznesmenów, których nie interesuje poprawność polityczna lecz ich wolność finansowa i dość mają stale podsycanego konfliktu z Izraelem. 

   - Hamas koncentruje się na zakupie broni i zbrojeniu swoich członków i nie zamierza poświęcić cennego czasu na przemyślenie sytuacji w jakiej znalazło się dwa miliony ludzi żyjących pod butem organizacji rządzącej Strefą Gazy. Terrorystom nie brak środków finansowych. Hamas ma środki, jednak te pieniądze przeznaczone są m.in. na kopanie tuneli, którymi mają dostać się na teren Izraela opętani religijni samobójcy oraz na przemyt broni do Strefy Gazy. Ile razy sprowokowany do akcji odwetowej (czego nie popieram, bo nie tędy droga) Izrael reaguje na ostrzeliwania ze Strefy Gazy, tyle razy szefowie tej organizacji siedzą w wytwornych hotelach w Paryżu i Londynie. Ich lojalni "męczennicy" giną często w tunelach kopiąc sami dla siebie groby... w imieniu Allaha miłosiernego.

Terrorysta z HAMAS wychodzi z tunelu
Hamas poświęca około 40 milionów dolarów (!) ze swojego
100 milionowego budżetu na drążenie tuneli.
Nienawiść sporo kosztuje...

 "Palestyńczycy", którzy odważyli się poddać krytyce ten stan rzeczy zostają torturowani i eliminowani.
http://romannacht.blogspot.com/2017/02/palestynczycy-torturuja-palestynczykow.htmlTakże i tu widnieją te same pięcioramienne gwiazdki
jak na flagach, chorągwiach i proporcach innych lóż

   - Wiele jeszcze można napisać na temat zaślepiającej nienawiści, fanatyzmu, złości, nieustępliwości itp. cech charakteru najwidoczniej dziedziczonych po genetykach z astralu, którzy dzięki tym genom zła potrafią je aktywować wedle swojej woli. I ta niepoprawna prawda dotrze prędzej czy później do każdego zatwardziałego islamisty. I poznają prawdę i ta prawda ich wyzwoli (parafrazując słowa Chrystusa).http://romannacht.blogspot.com/2013/08/zaginieni-palestynscy-zydzi.html
http://romannacht.blogspot.com/2017/01/palestyna-palestynczycy-zydzi.html

PS:
Żeby było jasne. Nie biorę strony żadnego z polityków. Piszę o ogłupionych masach lojalnych w stosunku do swoich oprawców.
Z Abu Mazena jest taki prezydent jak z Franciszka papież, albo z Hamasu Związek Pediatrów.

Kto z moich Czytelników zna język angielski i ma ochotę, niech posłucha jak widzi te sprawy kanadyjski metys, Ryan Bellerose
:
https://www.youtube.com/watch?v=JArLAlqcAZQ

MAHDI SIĘ BUDZI

Artykuł z serii NIE WSZYSCY

Wyznawcy chrystianizmu czekają na paruzję Chrystusa - Zbawiciela.
Wyznawcy judaizmu czekają na Mesjasza - Zbawiciela.
Wyznawcy buddyzmy czekają na Bodhisatwę. Oświeconego.
Wyznawcy islamizmu czekają na Mahdiego, na Zbawiciela

Izraelski Arab, muzułmanin zdecydował się służyć 3 lata w izraelskich siłach zbrojnych i mówi jak widzi sytuację Arabów żyjących w Izraelu a przy okazji zachęca jak najwięcej osób do rozpowszechnienia filmiku, który nakręcił. 

Mahdi Satri ma 17 lat: Dziś postanowiłem przerwać milczenie i powiedzieć prawdę o Izraelu i o tym, co naprawdę dzieje się w Izraelu z izraelsko-arabskiego, muzułmańskiego punktu widzenia. Jeśli jesteś izraelskim Arabem, możesz być tym, kim chcesz być. Arabowie izraelscy żyją w Izraelu jak w niebie.

Satri powiedział, że każdy kto twierdzi, że w Izraelu uprawiany jest apartheid lub rasizm, nie ma pojęcia o rzeczywistym stanie rzeczy.

Czym jest źródło konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami?
Czy świat troszczy się w obliczu ataków terrorystycznych wobec chrześcijan
i żydów?
Ludzie! Obudźcie się! - woła Satri zwracając się ze swoją prośbą do świata.

Ten chłopak jest odważny, bardzo odważny wypowiadając głośno to, co myśli potajemnie jego rodzina i żyjący w Izraelu Arabowie, że nie wspomnę już o jego ochotniczym zaciągnięciu się do izraelskiej armii. Czas pokaże na czym jeszcze polega misja tej budzącej się, już teraz samodzielnie myślącej duszy.

https://www.youtube.com/watch?v=9td3Txd-giw