Roman

Roman

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Plany rzekomo "oświeconego rządu cieni"

Konwencjonalni  historycy twierdzą, że "anglosaską misją" było rozprzestrzenianie się "chrześcijaństwa" w VIII wieku.
Georg W. Bush wspomniał o tej misji, gdy armia amerykańska zajęła Irak.


Papieski wysłannik, kardynał Roger Etchegaray
u Saddama Husseina (2003)

Misjonarz katolicki z USA
Jakiego chrześcijaństwa? ... Tego stylu życia, którego uczył Jezus przed 2000 lat, czy tego zboczonego, ze "świętą inkwizycją", ze "świętym bezwstydem", z usprawiedliwianiem ludobójstwa przy użyciu broni nuklearnej? (Patrz: moje poprzednie posty). Dzisiaj ten frazes zawiera w sobie nadal ukryty, złowrogi sens. Loża anglosaska bowiem inscenizuje takie socjologiczne eksperymenty jak np. kijowski Majdan. Tworzy się chaos, z którego ma wytworzyć się nowy porządek, nowy ład - nowy ogólnoświatowy reżim.
"Oświeceni" członkowie tego typu tajnych lóż planują wybuch III wojny światowej. Użyte zostaną bronie jądrowe i biologiczne. Powstające z dnia na dzień napięcie między Białym Domem a Kremlem nie jest przypadkowe. To Putinowi i Obamie przypadło odegrać pewne historyczne role. Za zamkniętymi drzwiami spotykają się potajemnie przedstawiciele lóż, którzy wspólnie tworzą scenariusz. Przeciętny człowiek nie wie o takowych spotkaniach. Dla przeciętnego człowieka są spreparowane odpowiednio (w zależności od kraju, w którym żyje) tak zwane wiadomości nadawane przez środki masowego przekazu. Przeciętny człowiek  w i e r z y - tak człowiek religijny wierzy - ale nie wie. Przeważnie dopiero po latach dowiaduje się o tajnych spotkaniach i o tym, jak to było naprawdę. 
Planowany jest na początek atak Izraela na Iran. Izrael ma alibi. Iran grozi "wymazaniem" tego państewka z mapy świata i imienia po jego istnieniu. Ostatnio Henry'emu Kisingerowi wyrwało się, że Izrael zniknie z mapy świata jak np. Mur Berliński lub DDR.
Rosja, Iran albo Chiny będą prowokowane do reakcji przy użyciu broni jądrowej. Po kilku potyczkach jądrowych planowane jest zawieszenie broni. Świat ogarnie strach i chaos; emocje te mają być kontrolowane przez oświeconych manipulatorów. Skrajny stan napięcia zostanie wykorzystany do uzasadnienia stałej kontroli społeczeństw i gwałtownych akcji wojskowych na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wszystko to logistycznie zaplanowane.Wynik amerykańskiego eksperymentu

Ale to już było. I nie wróci więcej?...
Planowane jest w okresie zawieszenia broni jądrowej potajemne użycie broni biologicznych. Te będą początkowo skierowane przeciwko Chinom. "China will catch a cold"; Chiny zachorują na grypę. Następne ofiary to ludność państw Zachodu. Infrastruktura zostanie krytycznie osłabiona. To ma być początek boleści - jak przepowiadał Jezus.


Ofiary eksperymentów z bronią bio-logiczną


Następna faza planu anglosasów to "prawdziwa wojna nuklearna". Planowane ludobójstwo. 


Musimy "odstrzelić" nadwyżkę mieszkańców [tej Ziemi]
- wypowiedź jego Książęcej Mości, księcia Filipa,
małżonka królowej Wielkiej Brytanii, Elżbiety II.
W ten sposób ci ludzie planują  zredukowanie liczby ziemskiej populacji o 50%.
Ten plan nie jest nowy. Ten scenariusz planowano przez dziesięciolecia. Obie wojny światowe były fazami planowanej apokalipsy, tak jak m.in. planowana centralizacja zasobów finansowych w wyniku zaplanowanej zapaści finansowej.
Następne "biada", aby znów zacytować Jezusa to "wydarzenia geofizyczne". Kataklizm, który będzie ukoronowaniem ludobójstwa. Skutki użycia broni jądrowych i biologicznych to przysłowiowe małe piwo w porównaniu z bronią geofizyczną (elektromagnetyczno-dźwiękową).

Alaska HAARP
(Na tej harfie nie grają aniolowie)


Niejeden Czytelnik/Czytelniczka zadaje sobie w tej chwili pytanie: Skoro można zainicjować geofizyczną katastrofę, to dlaczego inicjować uprzednio III-cią wojnę światową?
Odpowiedź: Ponieważ ten plan jest realizowany w celu stworzenia nowego świata po zniszczeniu starego. W tym nowym, lepszym świecie nie będzie już znana bezinteresowna miłość bliźniego. W tym świecie będzie panował porządek i ład zgodnie z wolą i zamysłem oświeconych nadzorców. Globalna IV Rzesza. Państwo prawa, nie sprawiedliwości. Aby zapewnić że ten nadchodzący "Nowy Porządek Świata" będzie taki jakiego sobie życzą wyznawcy Lucyfera, totalitarne struktury kontroli muszą być przygotowane jeszcze przed wystąpieniem owych "geofizycznych wydarzeń". Przerażeni ludzie będą łaknąć spokoju, porządku i przyjmą każdy system władzy. Machiavelli się kłania.
"Weź pod kontrolę naftę, a będziesz kontrolować narody.
Kontroluj żywność, a będziesz sterować ludźmi.""Wojskowi są tępe, głupie zwierzęta używane jako pionki w polityce zagranicznej".
H. Kissinger, laureat nagrody Nobla

Jaką rolę ma odegrać prezydent Obama?
Kissinger: "Zadaniem" Obamy jest pomóc w tworzeniu "nowego porządku świata".
Thank you, Henry! Teraz już wiemy.

Wprowadzenie stanu wojennego przed planowaną katastrofą w "wybranych" krajach, pozwoli "wybranym" ludziom przetrwać i... żyć od nowa w pięknym post-katastroficznym, uporządkowanym świecie. Jak długo? Przez okres następnej jugi czyli epoki trwającej - jak wierzą oświeceni sataniści - 11 500 lat. A więc nadal w więzieniu materii, na materii; nadal cierpienia, nadal procesy fizjologiczne, choroby popromienne, reinkarnacja i reżim.
Merci! Ce pas pour moi! To nie dla mnie. [A dla Ciebie? Zastanów się]...
Dobrze - wtrąci ktoś. Ale czy nie jest napisane w biblijnej Księdze Rodzaju: [...] zaludniajcie ziemię i bierzcie ją w posiadanie! Dla was są ryby w morzu, ptaki w powietrzu i wszelka istota żywa, która się porusza na ziemi. (1:19-25). O ile te słowa nie są włożone w usta Stwórcy wszechrzeczy, który człowiekiem nie był i nie jest i który przekazał nam (stworzonym na Jego obraz i podobieństwo), że jesteśmy tylko przechodniami na Ziemi, to - dobrze - kto chce niech bierze Ziemię w posiadanie ale z miłością do jej mieszkańców, do ryb, ptaków i wszelkich istot żywych, a nie z nienawiścią i odrazą, jak np. wyżej cytowany książę Filip, pseudonim "wirus", po tym, jak powiedział: ..."w następnej inkarnacji życzyłbym sobie odrodzić się jako śmiertelny wirus, aby zmniejszyć liczbę ziemskiej populacji”. (To jego właśnie wraz z królową gościł nie dawno jezuita papież Franciszek).
Jaki będzie ten post-katastroficzny "naród wybrany"? Będzie to rasa kaukazoidalna, a więc biała rasa. (Pośród polskich antropologów ponad 25% z nich odrzuca w ogóle pojęcie rasy).


Oto na czym polega owa  m i s j a  anglosaska. Oto dlaczego wpajano nam istnienie rzekomego chińskiego niebezpieczeństwa. Oto dlaczego planuje się przede wszystkim użyć broni biologicznych w Chinach.  MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ, ŻE W PRZYSZŁYM ŚWIECIE BĘDZIE MAŁO MIEJSCA DLA KOLOROWYCH, KTÓRZY BYĆ MOŻE NIE PRZETRWAJĄ. (Memento eksperyment Fukushima).

Spadkobiercami tej planety mają być totalitarne, wojskowe rządy ludzi Zachodu, ludzi białoskórych. Taki jest demoniczny plan białoskórych, bo anglosaskich satanistów, którzy nie widzą, że Szatan już ich nie wspiera. Są inspirowani jeszcze przez niskiego rzędu astralne istoty i wierzą  ich przychylność tak, jak członkowie Judenratów wierzyli w przychylność hitlerowców służąc im potulnie...
Oczywiście trudno w to uwierzyć, bo z drugiej strony poszerza się stan ludzkiej świadomości i dzieje się wiele dobrego na tej Ziemi. Jednak to wszystko opisywane jest przez wielu komentatorów i badaczy z całego świata, mimo iż ludzie ci nie znają osobiście. Ten scenariusz wyjaśnia dlaczego ten świat tak wygląda jak wygląda i mimo że ostatnimi laty osadzono w rządach USA czarnoskóre marionetki, to jak widać chodzi tu o wyższość rasy białej nad innymi rasami. „Heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt“... - śpiewali niemieccy naziści w czasie II wojny światowej; dziś nasze są Niemcy, a jutro cały świat. Dlatego wspomniałem wyżej o Czwartej Rzeszy.
A jednak światło w ciemności świeci i penetruje ją zgodnie z Boskim Prawem. Ciemność penetrować nie jest zdolna. Ciemność ma tylko jedną opcję, a mianowicie cofać się przed światłem.

Rozwój duchowy. Tego się boją owi diaboliczni konspiratorzy. Naszej rozbudzanej świadomości i percepcji rzeczywistości. Setki tysięcy ludzi budzi się gwałtownie na całej planecie.
Zapowiedź  Chrystusa - (Apokalipsa, 16:15) - spełnia się na naszych oczach, tak że planowane przez szaleńców zdarzenia nie są bynajmniej nieuniknione. Ludzie muszą tylko czuwać, żeby ich nie skłócono jak to dzieje się dziś na Ukrainie. Muszą nauczyć się współpracować dla własnego dobra i nadchodzących pokoleń. Muszą nauczyć się patrzeć poprzez materię (a nie jak dotąd na materię, np. na kolor skóry). 
Czy ich wątroby i śledziony są białe, żółte, czy czarne?
Niepotrzebne skreślić?
Co się liczy? Fotony czy obudowa?

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

CO MOGŁO BYĆ FAKTYCZNĄ PRZYCZYNĄ KATASTROFY W SMOLEŃSKU?


Na przykład broń elektromagnetyczno-dźwiękowa... HAARPProjekt HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) sponsorowany jest i nadzorowany przez amerykańską marynarkę wojenną  i siły powietrzne. Te kręgi ignorują wszelkie konwencje międzynarodowe, dotyczące kontroli rozwoju technologii militarnych. Tak jak broń atomowa była bronią XX wieku, tak HAARP jest bronią elektromagnetyczną XXI wieku, konstruowaną w oparciu o prace geniusza Nikoli Tesli dotyczące bezprzewodowego przesyłania energii używaną przez Pentagon także do celów geoinżynieryjnych, np. do powodowania tsunami, trzęsień ziemi itp.Uczeni pracujący dla rządu Obamy nie ukrywają, że geoinżynieria, czyli modyfikacja pogody na globalną skalę znajduje się w zasięgu armii.
http://www.youtube.com/watch?v=DXZhyf57Xyc

Siła tych ekstremalnie niskich fal jest ogromna. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale dziś wiadomo, że falami akustycznymi burzy się mury (nie tylko Jerycha).


Policja amerykańska i brytyjska dysponuje już bronią elektromagnetyczną do rozpędzania protestujących tłumów. Ludzie odczuwają silny ból co doprowadza ich do panicznej ucieczki.
Tymi falami można niszczyć urządzenia elektroniczne..., np. na pokładzie samolotu. Można też wpływać na pracę mózgu, (także zawodowego pilota).
Od wczesnych lat 60-ch ubiegłego stulecia zarówno KGB jak i CIA prowadziły intensywnie testy nad nowym rodzajem broni pozwalającej manipulować umysłem ludzkim, bowiem na korę mózgową człowieka... Pisała o tym para badaczy - Sheila Ostrander i Lynn Schroeder w kultowej wówczas książce pt. PSI: Psychich Discoveries Behind the Iron Curtain.* 
Fale elektromagnetyczne oddziaływać na korę mózgową niepostrzeżenie dla człowieka, - wyłączyć naturalne funkcje mózgowe a nawet spowodować zmianę nastroju w grupie demonstrantów lub np. pilota. Można zdalnie minimalizować jego zdolność do postrzegania, reakcji na zagrożenie, percepcji wzrokowej i słuchowej... [To samo może dotyczyć malezyjskiego Boeninga, który znienacka zmienił kurs po czym zniknął z radaru.] Jednak o tej technologii się w mediach nie wspomina. To nie poprawne. To zakrawa na "teorię spiskową". A może na praktykowanie tejże...? 

Austriacka dziennikarka, Jane Burgrmeister, która zawsze opiera się na zdobytych różnymi kanałami dokumentach (dzięki niej zniknęła tak nagle jak się pojawiła panika i szczepienia przeciwko "świńskiej grypie") twierdzi, że rząd Lecha Kaczyńskiego nie był zafascynowany planami Iluminatów i masowych szczepień.Ówczesna pani minister zdrowia, dr. Ewa Kopacz, odmówiła zakupu szczepionek, gdy firma Glaxo Smith Kline nie chciała zagwarantować że są całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Niedługo po tym nastąpiła katastrofa prezydenckiego samolotu w Smoleńsku, a następnie polski rząd zgodził się na ustawę uprawniającą przymusowe szczepienia. Wszystkie informacje dotyczące szczepionek używanych w wypadku wybuchu pandemii i ubocznych efektach jej działania będą - zgodnie z prawem - utajnione. Żyjemy w tak zwanym "państwie prawa", co oznacza, że nie żyjemy w państwie sprawiedliwości i opieki społecznej. To nic nowego. Tak tylko - dla uprzytomnienia sobie gdzie żyjemy.

Jane Burgermeister, najbardziej znienawidzona w UE dziennikarka śledcza, którą wiedeńska prokuratura gnębi i stara się doprowadzić do ruiny finansowej ostrzega, że rządowa monopolizacja informacji doprowadzi do tego, że niezależni dziennikarze za publikowanie nie udokumentowanych wieści trafiać będą do więzienia albo - co gorsze - do szpitali psychiatrycznych.

Pani Burgermeister zwraca uwagę na fakt, iż rząd polski dokonał po katastrofie w Smoleńsku zmiany definicji choroby zakaźnej. Obecnie każda infekcja może być uznana za pandemię. 

Końcowe wnioski?
Gdzie dwóch się bije, tam zarabia dentysta. Komuś niewidocznemu, komuś o kim środki masowego przekazu nie wspominają (ponieważ są tego kogoś albo grupy trzymającej władze w naszym świecie) własnością zależy jak widać na skłóceniu Polaków z Rosją. Ale i to już było... Tylko że ludzie szybko zapominają... Dlatego życie zmusza ich do powtórzenia tych samych lekcji historii. Komuś bardzo zależy na destabilizowaniu stosunków między narodami, bo wie, że w jedności jest siła i gdy ludzie się zjednoczą, trudno będzie nimi manipulować, bo brat na brata ręki nie podniesie.
Nie zdziwił bym się gdyby pewnego dnia okazało się, że omyłkowo Iran zaatakował Izrael albo vice versa.
Hasło XXI wieku LUDZIE WSZYSTKICH KRAJÓW - ŁĄCZCIE SIĘ!
[To nie jest śmieszne].

Na tej harfie aniołowie nie grają


*) Fundacja UNIVERSUM pracuje nad wydaniem tej pozycji w języku polskim

czwartek, 17 kwietnia 2014

RZEKOME DOBRO KONTRA PRAWDZIWE ZŁO

Wprawdzie ten temat był i nadal jest przeżuwany przez niepoprawnych politycznie dziennikarzy (m.in. Max Kolonko*), polityków (m.in. Geert Wilders**) i blogerów (m.in. John J. O'Neill [Gates of Vienna]), jednak NADAL JEST NA CZASIE, bowiem nie tylko Europa, ale i Stany Zjednoczone przeistaczają się na naszych oczach w kraje muzułmańskie [Inszallah].

To ostatnie pojęcie - inszalla - nie oznacza bynajmniej "dzięki Bogu" w powszechnie używanym w wymiarze judeochrześcijańskim znaczeniu, lecz "z woli Allaha", a to już nie to samo. Z woli Bożej, z woli naszego Ojca i Stwórcy żyjemy. Z woli istoty zwanej Allahem giną ludzie. Naiwne, łatwowierne, pozwalające sobą manipulować, nie potrafiące samodzielnie myśleć istoty ludzkie zabijają z woli Boga, który jest Życiem.

Ludziom z premedytacją wmówiono, że islam należy do religii abrahamicznych, a więc wywodzących się z tego samego korzenia, ze starożytnych przekazów żydowskiej Tory (tora - hebr. nauka). Opisany w tym pięcioksięgu patriarcha o imieniu Awram (później Abraham), wielki duch i osobistość sumeryjska (przybył z Ur do Egiptu z własną armią) ma rzekomo być twórcą jahwizmu. Być może...

Istota zwana Jahwe znana jest - tak jak Allah - jako bóg mściwy, karzący, nie jako Żywa Miłość. Może to nawet jedna i ta sama istota... Kto wie?
Prawdziwe chrześcijaństwo, chrześcijaństwo pierwotne jakiego uczył w swym kazaniu na górze Chrystus i muzułmański jihad mają się tak do siebie jak balet klasyczny do brakedancingu. Wyznawcy judaizmu oraz chrześcijanie uznają Jerozolimę za święte miasto (mimo iż w tym mieście zabijano proroków i krew się leje po dziś dzień). Wyznawcy Allaha modlą się plecami do Jerozolimy zwróceni twarzami w kierunku Mekki - w ich uznaniu świętego miasta. 


Chrystusowe Miłujcie waszych wrogów nie jest dopuszczalne, a wręcz karalne i haniebne w oczach muzułmanina muzułmanina. Zdecydowana większość chrześcijan (i żydów trzymających się nadal przestarzałego prawa "oko za oko, ząb za ząb") nie zdaje sobie sprawy z demograficznego i nie tylko niebezpieczeństwa, które im grozi, albowiem - jak wierzą (ale nie mają na to żadnych dowodów) muzułmanie - nie ma Boga poza Allahem. Ktoś powie, że przecież Stwórca i Allah to jedna i ta sama istota. Dzięki Bogu, który uczy nie zabijać, nie osądzać, nie karać, okazywać miłosierdzie nawet 77 razy tak nie jest. Allah nie jest Ojcem i Stwórcą. Gdy wyznawca islamu decyduje się przejść na judaizm lub chrześcijaństwo - grozi mu za to kara śmierci. DLACZEGO? Przecież te dwie religie są też abrahamowe, więc co za różnica, czy wierzę w tę czy inną z tych trzech...? Skoro Allah każe zabijać a Chrystus w imieniu Ojca uczy nie zabijać, znaczy to że Ojciec i Allah to nie jest ta sama istota duchowa. Ta, która uczy zabijać w swoim imieniu buntuje się przeciw dobroci, bezinteresownej, bezwarunkowej miłości i miłosierdziu. To zbuntowany anioł żądny absolutnego posłuszeństwa i władzy. Przed Ojcem wszechrzeczy nie trzeba padać kilka razy dziennie na twarz i nie trzeba być bogobojnym. Ojciec kocha swoje dzieci, zaś świadome tego Boże dzieci kochają Ojca.
Muzułmanie wierzą, że Allah ma wiele imion (alias i vel). Ojciec jest tylko jeden i to imię Mu wystarczy. Dlatego napisałem powyżej, że Jehowa i Allah to może być ta sama, astralna istota.

Nieomylny papież, św. Karol Wojtyła całuje Koran,
świętą księgę muzułmanów, w której m.in. czytamyː


O wierni! Zwalczajcie niewiernych, którzy są blisko was. Okażcie im waszą surowość.
Zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie! Wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili.
Prześladowanie ich jest gorsze od samego zabijania. [...] Gdziekolwiek będą walczyć
z wami - zabijajcie ich! 
(Koran, Sura 9ː123 a także Sura 2ː191)
Dla szejka (tego, który wysyłał na świat zahipnotyzowanych samobójców zwących siebie męczennikami), złego ducha ekstremistycznej organizacji islamskiej, Bractwa Muzułmańskiego, dla Ahmeda Jassina który stoi obok kanonizowanego Karola Wojtyły,
ten ostatni jest "niewiernym psem" - niczym więcej.

Dlaczego zatem głowa takiej instytucji jak kościół katolicki całuje księgę pełną nienawiści do wyznawców dwóch bratnich (lub siostrzanych) wyznań abrahamowych?
Ponieważ kręgom trzymającym władzę nad światem zależy na tym, żeby wymusić na nas uznawanie fanatyków i nadgorliwych ekstremistów islamskich za naszych braci, którzy chcą t y l k o  zdominować świat. I ten zdominowany przez nich świat mamy zostawić naszym dzieciom, wnukom i prawnukom?! Tak ma wyglądać ich przyszłość?! 

Wyraźnie i niedwuznacznie
ISLAM ZDOMINUJE ŚWIAT

INWAZJA I JEJ ŻNIWA
Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą,
uderzcie ich mieczem po szyi... (Muhammed 47:4)


Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie skrojone z ognia;
głowy ich polewane będą wrzącą wodą, która rozpuści ich wnętrzności i skórę. 
Dla nich będą żelazne rózgi z hakami. (Pielgrzymka 22: 19-21 )


Czy to jest wyraz uduchowienia?
A jeżeli tak, to jaki duch opętał to ludzkie ciało?NIE! TAK NIE BĘDZIE WYGLĄDAĆ ICH PRZYSZŁOŚĆ! Na szczęście są jeszcze Iluminaci. Ludzie oświeceni, którzy żądają wyeliminowania nadmiaru "zbędnych darmozjadów" (ang. useless eaters). Oto walka "dobra" ze "złem". Islamskie "zło" zostanie zwalczone w imię sprawiedliwości przez siły "dobra". "Dobro" zwycięży. Ma technologię i nie cofnie się przed niczym. Ale czy te "siły dobra" chcą naszego dobra, czy też stworzyły zgodnie z nauką Machiavelli'ego konflikt proponując rozwiązanie zadbają o własne interesy, o własne dobro?

Multimiliarder Bill Gates i jego żona Melinda zaangażowali się w walkę z rzekomym przeludnieniem na świecie. Portal World Net Daily opublikował obszerny artykuł na ten temat przypominając, że właściciel Microsoftu chce drastycznie zmniejszyć liczbę ludności na świecie poprzez stosowanie szczepionek. Gatesowie nie ograniczają się jedynie do głoszenia swoich teorii. Fundacja Melindy i Billa Gatesów wyłożyła sporo pieniędzy na program przymusowych szczepień dzieci przeciwko odrze w Malawi. Rodzice, którzy nie chcieli się na nie zgodzić, zabierali pociechy na czas realizacji programu do Mozambiku. Jednak po powrocie do domu często czekali na nich pielęgniarze wraz z policją. Dzieci więc i tak zaszczepiono.
Książę wirus Filip

"W następnym wcieleniu chciałbym powrócić na Ziemię jako śmiercionośny wirus, aby rozwiązać problem przeludnienia." Małżonek królowej Elżbiety II,
członek Klubu Rzymskiego.

Melinda – organizatorka niedawnej konferencji eugenicznej, która odbyła się w setną rocznicę zwołania Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Eugenicznego w Londynie - chce walczyć z przeludnieniem upowszechniając antykoncepcję i aborcję.


Zbawcy  świata - Bill, Bono i Melinda

Portal wnd.com przypomniał wcześniejszą konferencję innych multimiliarderów, którzy spotkali się w Nowym Jorku w 2009 i dyskutowali nad skutecznym ograniczeniem liczby ludności na świecie. Wzięli w niej udział m.in.: David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey, Warren Buffett, Michael Bloomberg i George Soros.


Ted Turner znany jako filantrop
"Zaludnienie Ziemi zmniejszone o 95% do poziomu 230-300 mln ludzi byłoby idealne".

David Rockefeller


Wtajemniczeni w tworzenie nowego świata
Ophra i Obama

Miliarder Warren Buffet

Georg Soros, węgierski żyd nie cieszy się dobrą reputacją.
Współpracował z Gestapo wspomina okres okupacji hitlerowskiej jako "niezły czas"

Michael Bloomberg, burmistrz Nowego Yorku

"Członkowie tych klubów nienawidzą ubogich ludzi. Większość bogaczy opowiadających się za Nowym Porządkiem Świata to skrajni rasiści. Manipulują ludźmi tak, aby uwierzyli, że nasza planeta jest przeludniona. I tak biedni są spędzani i ogradzani jak bydło w wielkich metropoliach, takich jak Mexico City, aby można było ich kontrolować i mieć pewność, że są poprawni. Ale tak naprawdę reszta Ziemi jest niezagospodarowana. Świat jest ogromny i może wyżywić więcej ludzi. Faraon Ramzes opisany w Biblii, myślał właśnie takimi kategoriami i dlatego kazał pozabijać wszystkich Hebrajczyków rodzaju męskiego. Teraz bankierzy z Nowego Jorku, Londynu i Paryża wykonują tę samą, dobrze płatną robotę: zabijanie milion, a nawet miliardów dzieci [...] Wojny są kreowane dla ich własnych zysków..." - François Vincent de Siebenthal, dyplomata, polityk i bankier szwajcarski.

Kochani Czytelnicy, drodzy bracia i siostry, wyznawcy islamu, czcigodni Iluminaci!
Walka dobra ze złem jest mitem dla naiwnych dzieci kosmosu (a takimi jesteśmy wszyscy, bowiem wszechświat i jego Stwórca istniał zanim powstało zjawisko w czasie zwane homo sapiens sapiens, czyli człowiek czujący i myślący). Mądre, spostrzegawcze dzieci kosmosu wiedzą, że
- dobro nie zwalcza nikogo ani niczego, bowiem dobro służy wszystkimwszystko             służy dobru (nawet nieświadomie)
- dobro jest świadome, że to, co negatywne zawsze niesie w sobie iskierkę pozytywnego
- dobro stawia naprzeciw niszczącym projektom - projekty twórcze dlatego jest dobrem
- dobro uświadamia i pozostawia wolną wolę
- dobro nie wymusza, nie karze, nie zabija itd.
Choćby z tej przyczyny nie istnieje tak popularne "wieczne potępienie", bowiem t.zw. "grzech" nie może przeważyć Boskiej Dobroci. Nie istnieje też coś takiego jak wyrok śmierci wydany przez Boga na człowieka. Zarówno kościół katolicki, loża Iluminatów i fanatycy muzułmańscy znikną z tego świata w apokaliptycznych zmaganiach o dominację nad światem. To z tej przyczyny największy z proroków wszech czasów - Chrystus - uczył, aby nie stawiać oporu złemu i czynić dobro tym, którzy nas nienawidzą.

Wróćmy jednak do meritum sprawy. Mahomet był medium. Nie był prorokiem. Przez Mahometa przemawiała (niczego sam nie napisał, bo był analfabetą) żeńska istota lunarna zwana przez Arabów Allila (Allila na imię ma dziewczyna ta - jak śpiewał Czesław Niemen). Mahomet nie był inspirowany przez ducha miłości, lecz przez ducha zapalczywości. (Również Jahwe był zapalczywy i gniewny gdy napotykał na brak nieposłuszeństwa ze strony ludzi "o bezczelnych twarzach i twardych karkach").
Mahomet był opętywany, co sam przyznał twierdząc, że niektóre sury należy wykreślić, bo to Szatan użył jego języka i głosu. Można o tym dowiedzieć się z czterech biografii Mahometa, których jednak większość muzułmanów nie czytała. Nie czytali ich też najwidoczniej ci europejscy politycy, którzy narzucają nam poprawność polityczną i zmuszają nas do przestrzegania wierzeń muzułmanów licząc na zaskarbienie sobie ich względów. Przez fanatycznych wyznawców Allacha postrzegani są jako użyteczni idioci.
W ich oczach są niewiernymi zasługującymi na obcięcie głowy. Jeśli mam tu użyć archaicznego pojęcia grzechu, to owi politycy grzeszą chcąc przypodobać się wyznawcom Allaha, bowiem tym samym odwracają się od cichego, wewnętrznego głosu - głosu sumienia, który pyta - na jaki los skazujesz swoje potomstwo? Czy na życie pod prawem szariatu, które nie uznaje oddzielenia życia religijnego od świeckiego? 


Ludzie! Zrozumcie że od wieków byliście manipulowani i szczuci na siebie ponieważ kapłani decydowali za was  k t o  jest waszym wrogiem. Kapłani paradujący po tym świecie w starożytnych szatach z bibliami, Koranem i innymi rzekomo świętymi księgami pod pachą. Tak jak większość muzułmanów nie zagłębiła się w czytanie Koranu, tak chrześcijanie mało wiedzą o pierwotnym chrześcijaństwie; zadowalają się tradycją i rytuałami. Nie tak dawno miliony i jednych i drugich było analfabetami. Za czytanie Biblii i głoszenie tak zw. herezji chrześcijanie palili żywcem na stosach swoich braci i siostry. Do tego namawiali kapłani. Niemieccy kapłani katoliccy błogosławili hitlerowskie wojska. Polscy kapłani katoliccy błogosławili wojsko polskie. W księgach Starego Testamentu istota nazywająca siebie "panem" nakazuje zabijać tych, którzy stają na jej drodze (... "ich szyje zostaną wygięte w błoto" - odgraża się)... Oto jak kochający ojciec traktuje swoje dzieci.

W Koranie roi się od wersetów nawołujących do przemocy i zabijania***. Mieszkałem na Bliskim Wschodzie i znam tę mentalność. Watykan nie ujmuje się za mordowanymi w krajach muzułmańskich i na świecie chrześcijanami, ponieważ taki konflikt służy interesom Stolicy Apostolskiej****. Tak jak rzekome chrześcijaństwo zostawiło za sobą krwawy ślad świętej inkwizycji, tak samo islam pozostawia za sobą nie mniej krwawy ślad mimo iż wmawia nam, że to "religia pokoju". Ci, którzy sprowadzili ponad 60 milionów muzułmanów do Unii Europejskiej i wymuszają na nas tolerancję w stosunku do ich zachowań zamiast dbać o bezpieczeństwo obywateli i przyszłość judeochrześcijańskiej kultury zaznają na własnej skórze jaki jest świat szariatu... Prędzej czy później.
Kosmiczna sprawiedliwość o to zadba. TO jest jedyna SPRAWIEDLIWOŚĆ.


poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Amerykańskie dzieci jako świnki doświadczalne

Dlaczego Kongres Stanów Zjednoczonych
tuszuje rządowy program kontroli umysłu dzieci

Czy słyszeliście już Państwo o MK-ULTRA?

Kopia dokumentu zwolniona na podstawie FOIA (Ustawa o wolności informacji)
dot. MK-ULTRA

To nazwa dawniej ściśle tajnego projektu badawczego prowadzonego w latach 50. i 60. przez amerykańską CIA. Więcej na ten temat przeczytać m.in. w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/MKULTRA

Czy słyszeliście Państwo o amerykańskim Projekcie Karczoch (Project Artichoke)? Wybrani uczeni studiowali czym jest hipnoza, jak, na kogo i w jakich warunkach i dlaczego działa, uzależniali ludzi od morfiny i różnych substancji chemicznych, w celu wytworzenia u osób wrażliwych stanu amnezji i innych stanów umysłu.

O co chodziło w tych eksperymentach przeprowadzanych na ludziach? O kontrolę ludzkiego umysłu. Nie własnego umysłu, lecz umysłów obywateli rządzonych przez zdradziecki rząd. Służby wywiadowcze Pentagonu, amerykańskiej marynarki wojennej, sił powietrznych i FBI zatrudniły tych uczonych i odbierały od nich uzyskiwane wyniki ich badań.
Jeszcze raz: Do czego dążono w pracach badawczych Projektu Karczoch? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w notatce sporządzonej w styczniu 1952 roku: "Czy można kontrolować człowieka do punktu, w którym będzie wykonywał rozkazy wbrew własnej woli, a nawet wbrew podstawowym prawom natury, takim jak np. instynkt samozachowawczy?"
Odpowiedź brzmi: można. Przykłady: kamikadze, samobójcy islamscy itp.

Moja córka i ja jesteśmy ofiarami eksperymentów dotyczących kontroli umysłu prowadzonych w ramach Projektu Karczoch/MK-ULTRA - pisze kobieta, obywatelka Stanów Zjednoczonych w ponownej petycji z prośbą do Kongresu, aby ten przeprowadził śledztwo w sprawie programu kontroli umysłu sponsorowanego przez Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA).

Jestem również jestem ofiarą tortur, zniewolenia, handlu ludzkim towarem i eksperymentów nad kontrolą umysłu, a także przemocy seksualnej, eksperymentów finansowanych z pieniędzy podatników - pisze kobieta rodem z Kalifornii. - Dwóch członków mojej najbliższej rodziny stara się otrząsnąć po przeżyciu tych zbrodniczych czynów; jeden z nich jest nieletni. Te programy muszą być wstrzymane, korupcja powinna zostać wykorzeniona z naszego rządu i narodu, a prawda opublikowana.

Eksperymenty wyżej wymienionych projektów CIA przeprowadzano na szeroką skalę na dzieciach. Projekt MK-ULTRA/Artichoke rozpoczęto w 1950 roku. 257 respondentów zareagowało na ankietę przeprowadzoną przez Extreme Abuse Surveys (Sondaże ekstremalnych nadużyć). Ludzie ci odpowiedzieli "tak" na ​​pytanie, czy tajne eksperymenty kontroli umysłu sponsorowane przez amerykański rząd przeprowadzono na nich gdy byli jeszcze dziećmi.

Dorastałem jako ofiara tego samego przestępstwa - podaje do wiadomości w swej petycji pochodzącej z Teksasu inna osoba, a także komentarze blisko 40 ofiarwww.ChildAbuseRecovery.com
Niektóre z tych komentarzy są napisane przez terapeutów, którzy leczyli ofiary tych brutalnych programów rządowych. Inni mają przyjaciół torturowanych przez "badaczy" pracujących dla CIA.
"Najpierw doszły mnie słuchy o przeprowadzaniu tego rodzaju "doświadczeń" na obywatelach; teraz wiem, że tak było od przyjaciela, który wciąż bardzo cierpi z powodu tego typu eksperymentów, jakie na nim przeprowadzono. Rząd powinien powiedzieć tym ludziom prawdę, a jeśli ten proceder jest nadal realizowany, to należy to zatrzymać".

W 1947 roku Joint Chiefs of Stuff (amerykańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów) sprowadziło do USA setki niemieckich nazistów, uczonych i ekspertów w różnych dziedzinach nauki  w ramach Projektu Spinacz (ang. Project Paperclip). Ludzi tych sprowadzono w celu tworzenia i szkolenia zawodowych zamachowców i superszpiegów. Oficjalnie program  MK ULTRA zakończono w 1964 roku.

Grupa 104 niemieckich naukowców (inżynierów rakiet kosmicznych) w Fort Bliss w Teksasie


W 1972 roku w Waszyngtonie rozeszły się pogłoski o dochodzeniu prowadzonym przez Senat. Ówczesny dyrektor CIA, Richard Helms nakazał zniszczenie wszystkich dokumentów dotyczących Projektu MK-ULTRA.
W roku 1977 Senat opublikował swój raport, w którym jednak nie wspomina o wykorzystywaniu dzieci w tym programie.

W 1995 roku świadkowie w trakcie przesłuchania dotyczącego eksperymentów prowadzonych przez CIA na ludziach zeznali przed Kongresem, że projektem kierował niejaki doktor Green.
21 czerwca 1965 roku, w trakcie letniego przesilenia, ów doktor Green w ramach obrzędu w Garden Grove w Kalifornii torturował dziecko. Sześcioletnia Jenny Hill została zmuszona przyglądać się jak inne dziecko zabito i złożono w ofierze w trakcie szatańskiej mszy. Po latach w swojej biografii pt. Twenty-Two Faces (22 twarze) opisała czym był  t.zw. "Green Program", który spowodował rozszczepienie się jej świadomości na 22 osobowości. www.22faces.com  oraz  http://www.youtube.com/wat?v=F626Lsrdwg4

W 1995 roku terapeutka Valerie Wolf i jej pacjenci, Claudia Mullen i Chris Denicola zeznawali w Kongresie na temat eksperymentów polegających na napromieniowywaniu ludzi. Cała ta trójka wyraziła swoją dezaprobatę twierdząc, że amerykańscy podatnicy nie powinni finansować projektów w których torturuje się dzieci prosząc, aby Kongres przeprowadził dodatkowe dochodzenie w tej sprawie. http://goo.gl/fLZg5D oraz 

W wyniku głosowania Kongres nie zwolnił danych zebranych w śledztwach przeprowadzonych w 1977 i 1995 roku. Nie kontynuowano dalszych dochodzeń, zaś CIA otrzymała finansowe wsparcie w wysokości 14,7 mld dolarów z t.zw. czarnego budżetu.

piątek, 11 kwietnia 2014

CIEKAWE DLACZEGO POLSKA TV NIC NIE WSPOMNIAŁA NA TEN TEMAT?Czy papież Bergoglio, ex-papież Ratzinger
i królowa Elżbieta II oskarżeni są
o handel dziećmi?

Jak donosi Judy Byington z Saratoga Springs Child Abuse Examiner, papież Franciszek I, królowa Elżbieta II i wysokiej rangi dygnitarze z zakonu jezuitów zostali oskarżeni o międzynarodowy handel dziećmi oraz tuszowanie przestępstw dokonanych wobec dzieci. 31 marca 2014 roku, Międzynarodowy Trybunał w Brukseli zarządził postępowanie w tej sprawie, co potwierdza Kevin Annett z Międzynarodowego Trybunału d/s Zbrodni Kościoła i Państwa (The International Tribunal into Crimes of Church and State; ITCCS). Annett został ostrzeżony, że nakaz aresztowania go może zostać wydany w każdej chwili przez Urząd Tajnej Rady Królowej Elżbiety i rządu kanadyjskiego.

Jego przestępstwo polega na tym, że zmierza on skuteczne do wyjaśnienia sprawy brakujących 50 000 kanadyjskich, indiańskich dzieci.
W lutym 2013 w Brukseli, sąd składający się z sześciu sędziów uznał winnymi zarzucanych im czynów 40 członków światowej elity, a wśród nich królową Elżbietę II, byłego papieża Benedykta Ratzingera i premiera Kanady - Brenta Harpera.
Jak pamiętamy, Ratzinger złożył nagle rezygnację z dalszego pełnienia funkcji głowy kościoła katolickiego w lutym 2013 roku (kilka dni po otrzymaniu nakazu aresztowania).
Nakaz aresztowania Annetta nie był pierwszym tego typu nakazem na członka ITCCS. Wygląda na to, że królowa Elżbieta oraz członkowie rządów - brytyjskiego i kanadyjskiego w 2013 i 2014 roku nakazali przetrzymanie w areszcie członków trybunału. Aresztowani i przetrzymywani bez okazania im aktu oskarżenia zostali w styczniu 2014 brytyjscy obywatele David Compan i jego żona, a w 2013 roku, Kanadyjczycy - Steve Finney i Kevin Annett. Jakie przestępstwa popełnili owi działacze działający przeciwko krzywdzeniu dzieci?


Ci ludzie w 2013 roku opublikowali ustalenia sędziów z International Common Law Court (Trybunał Międzynarodowego Prawa Precedensowego) wobec królowej Elżbiety II, kanadyjskiego premiera Brenta Harpera i katolickiego papieża Benedykta Ratzingera.
http://www.examiner.com/article/pope-bergoglio-child-trafficked-pope-ben...

O jakie przestępstwa oskarżono królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Elżbietę Aleksandrę Marię II, głowę Wspólnoty Narodów, głowę kościoła anglikańskiego, jezuitę Francisa Bergoglio, obecnego papieża i kanadyjskiego premiera Brenta Harpera?
Ten ostatni, kilku innych kanadyjskich urzędników państwowych oraz Jorge Mario Bergoglio (papież Franciszek) zapobiegali ekshumacji zwłok z 31 masowych grobów 50 000 zaginionych dzieci tubylców kanadyjskich.
Królowa Elżbieta została uznana winną przez sąd w Brukseli zniknięcia w 1964 roku dziesięciu  dzieci z kanadyjskiego internatu Kamloops. Dwóch świadków uprowadzenia zmarło w tajemniczych okolicznościach z nieznanych przyczyn poprzedzających zanim międzynarodowy Trybunał zdążył ich przesłuchać.
W przypadku jezuity, papieża Franciszka oskarżenia o handel dziećmi nie były nowe. Już w 1970 roku oskarżano go o to, że w celu wspięcia się na swoją pozycję w czasie "brudnej wojny" prowadzonej przez morderczą juntę wojskową, jako głowa instytucji katolickiej (kościoła) Argentyny brał udział w handlu dziećmi z sierocińców. Świadek wielu spotkań Bergoglia z urzędnikami junty zgodził się zeznawać na ten temat w międzynarodowym procesie w marcu.

Jak podał do wiadomości Los Angeles Times, Jorge Mario Bergoglio został oskarżony o handel niemowlętami oraz o pomoc w porywania przeciwników junty wojskowej w Argentynie w czasie "brudnej wojny". [Czy wojna - jakakolwiek - może być czysta?!]

Prawnicy składający w 2005 roku skargę do Trybunału w tej sprawie reprezentowali grupę aktywistów na rzecz praw człowieka - Plaza de Mayo.

Zgodnie z decyzją Komitetu ONZ ds. Praw Dziecka (UN Committee on Rights of the Child), z dnia 5 lutego, Watykan przestrzegał zasad, które "doprowadziły do stałych nadużyć seksualnych kleru i bezkarności sprawców. Dziesiątki tysięcy dzieci było wykorzystywanych seksualnie przez duchownych na całym świecie - podaje do wiadomości ONZ. - Większość tego typu przestępstw nie znalazło się na wokandzie sądowej, częściowo ze względu na brak współpracy ze strony dygnitarzy kościoła katolickiego.

Każdy anglikański duchowny, tak jak każdy kapłan katolicki, muszą tuszować gwałcenie dzieci w kościele, jeśli chcą, aby pozostawiono ich na miejscu pracy - powiedział Kevin Annet dziennikarzom podczas konferencji prasowej 7 lutego w Nowym Yorku. - We wrześniu doszło do porozumienia z ex-papieżem Benedyktem XVI Ratzingerem, iż należy przestrzegać polityki Crimen Sollicitationis (przestępstwo molestowania), czyli chronienia duchownych-gwałcicieli. Elżbieta Windsor i Watykan wspólnie spiskują i to jest przestępstwo."
Do oskarżonych w tym procesie dygnitarzy zakonu jezuitów należy papież Bergoglio, również oskarżony przez Trybunał. (Proces odbył się w marcu b.r. Świadkowie zostali zaprzysiężeni i zeznali, że jezuici upoważnili ich i zachęcali do zabijania i/lub torturowania przeciwników Watykanu i papieża.)

Zgodnie z ustaleniami   Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 5 lutego 2014, kler katolicki dopuszczał się przestępstw seksualnych "za przyzwoleniem Stolicy Apostolskiej". Komitet zwrócił się do papieża Franciszka "o natychmiastowe usuniecie wszystkich znanych mu i podejrzanych duchownych, sprawców molestowania seksualnego dzieci. Jednak Stolica Apostolska konsekwentnie dbała bardziej o zachowanie reputacji kościoła i ochrony sprawców niż o zdrowie psychiczne dzieci, jak to zaobserwowali członkowie kilku komisji śledczych.  http://www.theguardian.com/world/2014/feb/05/un-denounces-vatican-child-...

W końcu papież Franciszek opryskliwie odpowiedział na powyższe ustalenia ONZ stwierdzając, że Organizacja ta pozwala sobie na ingerowanie w sprawy kościoła, i dodał, że zbada sprawę. 

Prawnicy potwierdzają, iż są w posiadaniu dowodów na to, że kościół kat. nawet po rezygnacji Benedykta XVI, Ratzingera, zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osłonić  duchownych przed wymiarem sprawiedliwości, zachować tę sprawę w tajemnicy i zadbać o to, aby zrobić jak najmniej dla ofiar - powiedział Keith Porteous Wood, dyrektor Narodowego Towarzystwa Świeckiego w Wielkiej Brytanii.
Annett ubiega się o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych, aby kontynuować na drodze prawnej ściganie obu papieży, jezuitów oskarżonych w tej sprawie, królowej Elżbiety II, premiera Kanady Brenta Harpera i innych urzędników państwowych za ich globalnie popełniane przestępstwa wobec bezbronnych dzieci.

W Ewangelii wg. Łukasza czytamy: Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło (8:17).
Teraz wiadomo już dlaczego śmieszny i nieostrożny Ratzinger wycofał się tak niespodziewanie z zajmowanego papieskiego stolca.

Ratzinger alias Benedykt XVI

Ten gest to kwestia przyzwyczajenia?... czy wyznanie wiary?

Teraz wiadomo, dlaczego na stolcu zasiadł wielki mag - jezuita.

Jorge Mario Bergoglio alias Franciszek
Jemu na ramionach ptaszki nie siadają.

Teraz wiadomo jaki miała cel nagła wizyta królowej Elżbiety II w Watykanie, której towarzyszył książę Filip (ten, który twierdzi, że "nadmiar ludzi należy <odstrzelić>"...).


Jak wielu ludzi dziś wierzy, media podają dziś do wiadomości publicznej wszystko. To jest częściowo prawda. Wszystko zależy od sosu w jakim dane są te najnowsze wiadomości, a więc niusy. Te wolne media podały do wiadomości, że roku Pańskiego 2014-go, miesiąca czwartego a dnia 3-go, jej Królewska Mość, królowa Wielkiej Brytanii (i nie tylko) postanowiła wręczyć osobiście głowie kościoła kat.... tuzin jaj, jedną butelkę szkockiej whyskey, dwa rodzaje miodu (“Coronation Best Bitter” i “Grandad’s chutney” oraz ręcznie robione mydełka - “Sandringham handmade aromatherapy soaps”. Mój przyjaciel Paweł, który w Katowicach produkuje wspaniałe, ręcznie robione 100% naturalne mydełka nie zdążył na czas przesłać monarchini swoich produktów.

Rzecznik Watykanu nie podał o czym rozmawiał papież z królową.  
Na temat Falklandów nie zamieniono ani słowa.
Macie oczy, a nie widzicie...?
Królowa, która jest głową kościoła anglikańskiego od 1534 roku nie kłania się przed rzymskim tronem i nie całuje w pierścień (ani w pantofel) papieży. 
Więc o czym rozmawiano przy drzwiach zamkniętych?
...Może o tych angielskich jajach...? Kto wie...?...
- No cóż - jak powiedział pewien stary, mądry żyd - gdyby nie było pieniędzy na świecie, wszyscy bylibyśmy bogaci i nie było panów i sług.
 
http://blogs.reuters.com/faithworld/2014/04/04/queen-elizabeth-gives-pope-francis-eggs-whiskey-beer-at-vatican-meeting/

A w Polsce media zwróciły oczęta na Majdan, na Krym, na Putina i "nie zwróciły uwagi" - ani swojej, ani narodu - na tak ważny proces zachodzący na świecie, jakim jest wyzwolenie się spod tysiącletnich rządów satanistów na Ziemi.