Roman

Roman

piątek, 29 listopada 2013

Jezu!... i ci?! - Część siódma -

Dr. Alberto Rivera

Alberto Rivera, ex-jezuita:
Bracia Odłączeni czyli Kościół Greckokatolicki byli masakrowani przez katolickich faszystów podjudzanych przez takich katolickich duchownych jak m.in. kardynał Stepinac. Chorwacki Ruch Rewolucyjny - Ustaša kierowany przez jezuitów, franciszkanów i bernardynów. Starzy Serbowie, jugosłowiańscy Żydzi i Romowie do dziś nie mogą tej masakry zapomnieć. (CHRYSTUS CZY WATYKAN - Fakty z historii świata, o których każdy słyszał)*.Mając poparcie Watykanu i kierując się ideologią rasową, owi pseudo chrześcijanie zamordowali w obozach koncentracyjnych około trzysta tysięcy ludzi, głównie Serbów, Żydów i Romów. Ofiarami katolickich ustaszy padli również członkowie chorwackiego ruchu oporu oraz przeciwnicy polityczni ich rządu. Sterowani przez jezuitów ściśle kolaborowali z siłami okupacyjnymi Niemców i Włochów, wspólnie zwalczając partyzantów jugosłowiańskich. Ojciec chrzestny ustaszów Pacelli vel Pius XII był z ich akcji zadowolony widząc jaką cenę zmuszeni są zapłacić, ci, którzy nie chcieli pokłonić się przed papieskim tronem.


To, czego dopuścili się chorwaccy katolicy w czasie drugiej wojny światowej jest wręcz niecenzuralne. Torturowanie i masakrowanie bliźnich stało się porządkiem dziennym, hołdem składanym przed ołtarzem Lucyfera podczas trwającej lata krwawej, czarnej mszy. Wielu katolickich księży było mordercami. Jednym z nich był Andrija Artuković.

"Ojciec" Andrija Artuković (3-ci po prawej) przysięga służyć (bez przesady) mocom szatańskim

Artuković odpowiedzialny był za wymordowanie prawie miliona ludzi; członków cerkwi greckokatolickiej, Cyganów i jugosłowiańskich żydów. Na krótko przed końcem wojny wraz z żoną i 5 dzieci uciekł do Kaliforni, gdzie jako Szwajcar o nazwisku Alois Anich pracował jako adwokat. W 1986 roku został skazany przez sąd jugosłowiański za ludobójstwo na karę śmierci. Wstawił się za nim osobiście nowojorski kardynał Francis Joseph Spellman, który z pomocą jezuitów kontrolujących amerykańskie Biuro Emigracyjne nie dopuścił do ekstradycji. Wyroku nie wykonano ze względu na słaby stan zdrowia "ojca" Artukovića.**)
Jego credo: "Schizma (cerkiew) jest największą plagą w Europie, chyba tak wielką, jak protestantyzm".
Słowo się zasiało i nie trzeba było czekać długo na zbiory:


Czarni magowie

Podglavnik, morderca Ante Pavelića w otoczeniu katolickiego duchowieństwa

Inny "ojciec", franciszkanin Petar "Pero" Brzica, znany jako zwycięzca zawodów z 1942 roku na jak największą ilość poderżniętych gardeł nowo przybyłym do obozu śmierci w Jasenovacu. Pan porucznik poderżnął ponad 1500 ludziom gardła. Osobiście. Tak zeznał w trakcie procesu  świadek, Mile Friganovic, inny strażnik obozu, który wraz  innymi franciszkaninami,  Sipką i Ante Zrinusicem brał udział w zakładzie, kto poderżnie najwięcej gardeł w minimum czasie...
Ramię w ramię

Oni myśleli nie poprawnie i zostali powieszeni w imieniu szatańskiego prawa

Dinko Szakić, katolicki faszysta i nacjonalista, pełnił funkcję komendanta obozu śmierci w Jasenovacu, w "bałkańskim  Auschwitz", w którym zadręczono ponad 80 tysięcy Serbów, 40 tysięcy Żydów i tysiące Romów.** Znęcał się dla przyjemności i mordował osobiście ani też nie powstrzymywał swoich jezuickich, franciszkańskich i bernardyńskich braciszków, jemu podwładnych od robienia tego samego, a wręcz przeciwnie. Do 1998 roku ukrywał się w faszystowskiej Argentynie. W 1998 roku został w końcu wydany Chorwacji, a w 1999 roku sąd w Zagrzebiu skazał go na 20 lat więzienia, gdzie zmarł w wieku 87 lat. Do końca twierdził, że nie żałuje niczego i że gdyby znowu zaszła taka potrzeba, postępowałby tak, jak w przeszłości. Jak twierdził podczas procesu, wszystko robił dla dobra Chorwacji. Jego pogrzeb wywołał międzynarodowy skandal.  24 lipca 2008 roku, dominikanin Vjekoslav Lasić pochwalił w czasie nabożeństwa żałobnego za byłego ustasza współpracujący z nazistami reżim ustaszy i stwierdził, że to dzięki tym ludziom istnieje dzisiejsza Chorwacja.  Jak podał do wiadomości katolicki dziennik Vecernji List - "wszyscy Chorwaci powinni być dumni z Dinko Szakicia", a sąd który go skazał, skazał też niesłusznie "Chorwację i Chorwatów". W ten sposób podtrzymuje się w narodzie nienawiść  żądzę odwetu. Wielu Chorwatów wierzy, że w końcu i tak pozbędzie się z tego świata niepokornych Serbów. Generał Franjo Tuđman, od 1990 do 1999 roku pełniący funkcję prezydenta Chorwacji nie ukrywał szacunku dla historycznego dziedzictwa kolaborujących z hitlerowcami ustaszów. W ceremonii pogrzebowej wzięło udział ponad 300 skrajnie katolickich narodowców Chorwackich, a ciało oprawcy, masowego mordercy ubrane było w mundur z tamtych lat. Przypominam: Jasenowac nie był niemieckim obozem zagłady! Jasenovac był zmaterializowanym piekłem - dosłownie piekłem - najokrutniejszym z około 40 dotąd zidentyfikowanych i zbadanych miejsc masowej zagłady prowadzonych przez chorwackich faszystów, którzy swoją gorliwością przypodobania się ich Panu zaskakiwali nawet hitlerowców. Obóz był założony legalnie i zgodni z obowiązującym prawem - wciąż powtarzał denat. - Zabijaliśmy - i owszem - ale w imieniu prawa.

Szef krwiożerczych ustaszów, Pavelić w Watykanie (swój do swego)

Takim zbrodniarzom wojennym pomagał w ucieczce do Argentyny i innych państw Ameryki Południowej m.in. biskup Luigi Hudal***, promowany przez wiedeńskiego kardynała Theodora Innitzera. Hudal ubolewał, że „mury żydowskiego getta zostały w XIX wieku obalone z powodu liberalnego nastawienia państwa”... W swoich pamiętnikach chełpił się tym, że brał udział w akcji "Szczurzy korytarz" (ang.: ratlines): [...] po roku 1945 cała moja działalność dobroczynna była nastawiona na pomoc dla byłych członków partii narodowo-socjalistycznej i faszystowskiej, zwłaszcza dla tak zwanych zbrodniarzy wojennych [...] podlegających prześladowaniom, często całkowicie niewinnym[...] dzięki fałszywym dokumentom wielu z nich uratowałem. Mogli się wymknąć prześladowcom i uciec do szczęśliwszych krajów... Juan i Evita Peron zarabiali krocie za chronienie tych zbirów.
Historycy, Robert Graham i David Alvarez podają, że Hudal był agentem hitlerowskiego wywiadu, który aktywnie wpływał na stanowisko Watykanu wobec hitleryzmu. Do końca życia walczył o uchylenie karalności (prawo abolicji) w stosunku do zbrodniarzy wojennych, w których widział dobrych katolików.

Dzieci z bałkańskiego Auschwitz

Chorwacki kardynał Alojzije Stepinać, wikariusz ustaszów, został skazany przez niezawisły sąd w Zagrzebiu na 16 lat więzienia za współpracę ze zbrodniarzami wojennymi i współudział w przymusowym nawracaniu prawosławnych Serbów na katolicyzm. Od 1998 roku uznany przez Papieża Wojtyłę za beatyfikowanego katolickiego męczennika. Stepinac błogosławił zbrodniarza wojennego, szefa ustaszów, doktora Ante Pavelića. 

Jeszcze jeden wilk w owczej skórze, kardynał Stepinac:
"Dla mniejszości w rodzaju Serbów, Cyganów i Żydów mamy trzy miliony kulek.
Zabijemy część Serbów, innych wywieziemy, a pozostałych zmusimy do przyjęcia wiary rzymskokatolickiej".
A co z przykazaniem: NIE ZABIJAJ?

Kto tu jest męczennikiem?

Papież Pius XII przyjął z honorami Pavelica i ustaszów w Watykanie

Wniosek (nie pochopny):
strzeżmy się jako ludzie wszelkich ruchów o charakterze nacjonalistyczno-religijnym,
które pod hasłami jedynie słusznej wiary i silnego państwa narodowego gotowe są do
w s z y s t k i e g o  z bestialstwem jakie miało miejsce latach 1941-1945
w Chorwacji włącznie,
bowiem ich świątobliwi inspiratorzy wyznają demoniczną
- w pełni tego słowa znaczeniu zasadę -, że ich cel uświęca środki.
Jest to katolicka zasada dzięki której tak zwany "plan zbawienia" z pewnością
zostanie zrealizowany, czy to się Bogu i jego maltretowanym stworzeniom
podoba, czy nie. Zasada ta opiera się według nauki świętego (oczywiście)
fanatyka Josemaria Escrivy na trzech filarach.
Oto one:
święta nieustępliwość, święty przymus i święty bezwstyd".  (Droga)

Dowód? Jak wiadomo plan opanowania Bałkanów kontynuowany był na wielką skalę w latach 1991-1995 na terenach byłej Jugosławii.


*)  Weltner, Peter: Christus oder Vatikan - Tatsachen aus der Weltgeschichte, die nicht jeder kannt -
**) Dr. Michaj Bulaic, 1) The Role of the Vatican in the Breakup of the Jugoslav State, Belgrad 1994;
                                     2) Preface to the Balkan Auschwitz (Przedmowa do bałkańskiego Auschwitz);
                                     3)The Jasenovac Trial - The Case of the Dinko Shakich
                                        (Rozprawa dot. obozu śmierci w Jasenovacu - Sprawa Dinko Shakicha)
***) Alois Hudal, Die Grundlagen des Nationalsozialismus (Podstawy narodowego socjalizmu)

środa, 27 listopada 2013

Jezu!... i ci?! - Część szósta - (uzupełniona)

Dr. Rivera: Hiszpania stała się trzecim frontem wojny jezuitów jak poinformował nas kardynał Bea. Trzej wielce wpływowi politycy Republiki Hiszpańskiej - Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña y Diaz i Juan López Negrín (który jako minister skarbu odpowiadał za wysłanie do 26 października 1936 roku rezerw złota banku centralnego Hiszpanii (510 ton złota - ponad dwie trzecie z czwartego wówczas na świecie zapasu złota banku centralnego) o wartości ówczesnych 500 milionów dolarów. Stalin nazywał go użytecznym idiotą), dobrze przeszkoleni jezuici, zażądali pięciu ustaw, które mają zostać uchwalone w Hiszpanii, w celu zablokowania ingerencji Watykanu w Republice:
1/ Wszystko nieruchomości należące do rzymskokatolickiego kościoła mają być                       znacjonalizowane
2/ Wszystkie kościoły rzymskokatolickie mają zostać opodatkowane
3/ Szkoły nie mogą pozostawać w rękach katolickiego kleru
4/ Wszystkie szkoły, zakony i klasztory mają być pod kontrolą władz Republiki [w tym czasie znaleziono pod klasztorami wiele zakopanych tam zwłok noworodków]
5/ Religia protestancka ma zostać prawnie uznana.

Ponieważ garstka komunistów wspierała Republikę, wprowadzono w błąd opinię publiczną i rozpowszechniono w kontrolowanej przez Watykan prawie pogłoskę, że chodzi tu o komunistyczną rewolucję. Papież ekskomunikował kluczowych przywódców hiszpańskiej Republiki i ogłosił wybuch wojny między Stolicą Apostolską i Madrytem. Dnia 3 sierpnia 1937 roku, dwadzieścia miesięcy przed zakończeniem wojny domowej, Watykan uznaje rząd rzymskokatolickiego dyktatora, generała  Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo - znanego jako Franco.

Od tej pory jezuici kontrolowali swoich ludzi na trzech frontach:


 Adolf

Benito

Francisco

Ci katolicy nazwani zostali "obrońcami wiary"
Wybucha nowa święta wojna, ponowny przelew ludzkiej krwi
Święta inkwizycja w toku...

Niemieccy katolicy zaczęli łączyć się z kościołami protestanckimi. Był to planowany krytyczny czynnik w tym diabolicznym spisku, bowiem zjawisko to spowodowało wielkie zmiany w życiu milionów Żydów w nadchodzących dziesięcioleciach. Ci rzekomi katolicy ciężko pracowali, aby zdobyć zaufanie i zostać zaakceptowanym przez protestanckich pastorów oraz członków ich kościołów. Gdy naród żydowski stanął w obliczu zagłady, owi katoliccy agenci udający pobożnych protestantów, publicznie oskarżali żydów o rozpętanie wojny i wydawali ich w ręce Gestapo, skąd wysyłano ich do obozów śmierci. Między innymi i z tego powodu żydzi nie ufają już chrześcijanom. Jezuici są mistrzami przewrotności. Watykan ukrył na czas wojny pod wzgórzami ponad tysiąc żydów, którzy przeszli na wiarę rzymskokatolicką. Dlaczego?  Na wypadek, gdyby Hitler jednak przegrał wojnę. To stara taktyka. Watykan zawsze zabezpieczał się, na wypadek gdyby jego plany nie powiodły się. W tym wypadku będzie można oznajmić światu, że przecież kościół katolicki pomagał Żydom. Krótko - podstępna, brudna gra.

Podczas gdy hitlerowskie Niemcy rozbudowywały swoją maszynerię wojenną, jezuici opracowywali plan inwazji. We Francji i m.in. w Belgii stworzono tak zwane piąte kolumny. [Piąta kolumna to tajna armia stworzona w kraju, na który wróg planuje napaść, a która gotowa jest poddać się w chwili inwazji i w pełni współpracować z najeźdźcą]. Organizacja o nazwie Azione Cattolica nel Mondo (Akcja Katolicka - ruch laikatu katolickiego) była taką właśnie piątą  kolumną. Np. w Belgii księża katoliccy Picard, Arendt i Focault jawnie głosili hitlerowską, faszystowską ewangelię, którą nazywali "duchową odnową", aby w ten sposób przygotować belgijskich katolików na wjazd niemieckich czołgów.
W Stanach Zjednoczonych jezuita Charles Coughlin sięgał ponad 20 milionów słuchaczy: Wojna Hitlera to wojna o chrześcijaństwo... Ojciec Coughlin osobiście zawiadywał tajnymi komórkami komandosów w głównych ośrodkach miejskich, gdzie ludzie ci byli szkoleni przez agentów hitlerowskich na bazie metod Loyoli. W latach 1936-1942 owe grupy komandosów to właśnie członkowie ruchu Akcja Katolicka - amerykańska piąta kolumna.

"Tego, co się naprawdę wydarzyło nawet Bóg nie zmieni,
ale dobrze opłacony historyk to potrafi". (K-H. Descher)

We Francji piąta kolumna, ruch laikatu katolickiego - Akcja Katolicka - przybrała nazwę Fédération Nationale Catholique. Jezuici przekonywali francuskich katolików, że papież popiera Hitlera w sąsiednich Niemczech, z czego wynika, że powinni być gotowi służyć w katolickiej armii faszystowskiej gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Gdy hitlerowskie czołgi wjechały na teren Francji, dzięki piątej kolumnie Francja poddała się już po miesiącu.
- Mamy nadzieję, że Niemcy będą zwycięskie - głosili z ambon "ojcowie" katoliccy. - Może to dziwne słyszeć, że pokonany życzy zwycięstwa zwycięzcy. To dlatego, że ta wojna nie jest taka jak poprzednie wojny. To jest prawdziwa, religijna wojna. Tak. Wojna o religię.

10 lutego 1939 zmarł papież Pius XI. Jeszcze jedna tajemnicza śmierć w Watykanie.
Jego miejsce zajmuje Pius XII modląc się o pomyślność dla Hitlera. 


9 września 1939 roku armia hitlerowska napada na Polskę. Wybucha skrupulatnie przygotowana II-ga wojna światowa. 


Niemcy, Włochy i Japonia zwróciły się przeciw światu i reszcie ludzkości. Giną miliony ludzi. Ta wojna trwa 6 lat! Świat ma zostać przygotowany na rządy istoty zwanej Antychrystem.

Wtajemniczany przez kardynała Bea Rivera dowiedział się, że jednym z najważniejszych źródeł wywiadu wojskowego Hitlera był Watykan z jego rozmieszczonymi na całym świecie konfesjonałami*. Niemieckie tajne służby i Geheime Staatspolizei (niesławne Gestapo) zostały utworzone przez Heinricha Himmlera, którego Führer Adolf nazywał niemieckim Loyolą. Wielu katolickich księży, jezuitów ubierało na siebie z dumą czarne nazistowskie mundury.


Himmler jak i jego wuj byli jezuitami a zarazem zajmowali najwyższej rangi stanowiska w nazistowskiej, zbrodniczej partii. TO BYŁA INKWIZYCJA W AKCJI.
Już wtedy przygotowywano wizerunek "komunistycznego papieża"*[Jasiu, Franek, Mietek i Szalom bawią się na podwórku.
 - Wiesz, Szalom, nasz ksiądz wie o wiele więcej niż wasz rabin - śmieje się z przekąsem Franek.
- Ja się wcale nie dziwię - odpowiada Szalom. - Przecież wy mu wszystko mówicie].

Jezu!... i ci?! - Część piąta -

Oddajmy głos ponownie doktorowi Alberto Rivera:
- W 1923 roku Niemcy popadły w totalny chaos. Inflacja biła wszelkie rekordy. Pieniądze nie miały wartości. Naród niemiecki miał dość wojny, śmierci i cierpienia. W ich oczach wszystkiemu był winny cesarz i w końcu zdecydowano pozbawić go władzy. Niemcy stały na skraju ruiny. Władzę chcieli przejąć teraz komuniści. W końcu ustanowiono rząd, który jednak okazał się być słaby. Niektórzy namawiali Niemców, aby obalili i ten rząd, chcąc stworzyć republikę na wzór Francji. Papież był wściekły. Republika?! Nic z tego! Watykan brzydzi się, nienawidzi dwóch rzeczy: protestantyzmu i demokracji. Dlatego też jezuici czynili wszystko, aby podminować powstałą Republikę Weimarską. Zniszczyli ją dwaj ludzie: diabeł w cylindrze, Franz von Pappen i Pacelli, który znany jest jako papież Pius XII.


Zaczęto przygotowywać scenę dla nowej rzymskokatolickiej gwiazdy. Był to Adolf Hitler. Nowy wielki krok inkwizycji. Teraz przebrano się z dominikańskich szat w nazistowskie uniformy. Brązowe koszule Hitlera wspierane przez Watykan używały tej samej taktyki jak banda Mussoliniego - znęcając się nad opozycją i bijąc jej członków, nawet jeśli byli to inaczej myślący niż oni rzymscy katolicy. W tym czasie jezuita Stampfle pisał dla Hitlera "Mein Kampf" - plan przejęcia władzy przez Führera. Na ulicach niemieckich miast toczyli teraz krwawe boje rzymscy katolicy nazywający siebie nazistami z rzymskimi katolikami nazywającymi siebie komunistami. O co walczyli? O Niemcy.

[Te działania polityczne kontynuowane są po dziś dzień jako eksperyment w Polsce, w Kanadzie, w Salwadorze, planowany również do przeprowadzenia na terenie Stanów Zjednoczonych
Koszary wojsk amerykańskich w San Diego.

Tak oto Niemcy zamienione zostały w drugi front wojny toczonej przez jezuitów. Tworzono Trzecią Rzeszę.

Swastyka - niem. Hakenkreuz
Ten symbol zaczął odtąd zdobić sztandary, odznaczenia cywilne i wojskowe, winiety gazet,
godła licznych organizacji społecznych będących "pasem transmisyjnym woli partii",
w tym najbardziej znanej: Hitlerjugend. 

Bóg z nami. (Bóg miłości?)

Stary symbol, swastyka stał się symbolem nowej inkwizycji, a Hitler został skazany na sukces. On i jego towarzysze wszyscy mieli coś wspólnego: Wszyscy byli rzymskimi katolikami i wszyscy nieśli w sobie żydowskie geny z Pacellim, alias Piusem XII włącznie. Gdy okazało się, że Hitler cieszy się poparciem Ambrogio Damiano Achille Ratti'ego czyli papieża Piusa XI, w 1933 roku rzymscy katolicy głosowali jak jeden mąż na silnego przywódcę - na Führera - Adolfa Hitlera.


Tak na oczach całego świata watykańscy magowie zmaterializowali mordercza maszynę o nazwie Trzecia Rzesza. Operatorami tej maszyny byli rzymscy katolicy.

von Pappen

Himmler

Goebbels

W 1933 roku, faszystowskie Niemcy tak jak faszystowska Italia podpisały konkordat z Watykanem.Von Pappen: Trzecia Rzesza jest pierwszym mocarstwem, które nie tylko dostrzega, ale wprowadza w życie wzniosłe zasady papiestwa - donosił Der Völkischer Beobachter, 14 stycznia, 1934. Stojący na skrajnej prawicy mało znany prałat, Giovanni Battista Montini działa niewidoczny. To późniejszy papież Paul Sextus - Paweł VI.


środa, 20 listopada 2013

Jezu!... i ci?! - Część czwarta -Alberto Rivera: Kardynał Bea podkreślał, w trakcie swoich wykładów, że Watykan z racji posiadanego ogromnego bogactwa może manipulować gospodarką całego świata - nawet gospodarką Stanów Zjednoczonych. Tak było w przeszłości i tak będzie w przyszłości, jeśli uzna to za potrzebne. [To "proroctwo" spełnia się dziś (2013) na naszych oczach]. Finansowym ramieniem Watykanu są Iluminaci współpracujący z Opus Dei i z kluczowymi lożami masońskimi. W ten sposób właśnie Watykan kontroluje gospodarkę świata. Rzym sprytnie podszedł tych, którzy podejrzewali światowy spisek.


Stworzono ogromną zasłonę dymną, aby odwrócić uwagę od Watykanu. To dlatego wydano tak wiele książek obnażających "prawdziwe oblicze" komunizmu, Komisji Trójstronnej (Trilateral Commission), Rady ds. Stosunków Zagranicznych (Council on Foreign Relations), całego imperium Rockefellerów, syjonizmu, Opus Dei, Klubu Rzymskiego (The Club of Rome) itd. Tragiczne jest to, że większość publicystów i ich czytelników nie zdaje sobie sprawy z faktu, że to Rzym stworzył większość z tych organizacji, lóż i zakonów oraz te organizacje, które je zwalczają.
[... bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu...].
(Obj. 18:3)
Wróćmy teraz do przygotowań dotyczących inscenizacji II-giej wojny światowej.
Niemcy znajdują się w stanie deprymującej depresji. Kilku ateistycznych "Żydów" na usługach Watykanu miało zająć się wykupywaniem ziemi od Niemców głodnych i zdesperowanych Niemców. Ani szukający interesów pseudo-Żydzi, ani głodni Niemcy nie wiedzieli, że we właściwym czasie jezuici wykorzystają ten incydent w historii Niemiec w celu wzniecenia nienawiści jednych do drugich. Zaczęto więc podżegać Niemców przeciwko ich współobywatelom, którzy nie okazali miłosierdzia okradając ich, gdy ci znaleźli się w depresji. Dano więc Niemcom  do zrozumienia, że nadchodzi czas zemsty. To był dobrze przemyślany plan.
W czerwcu 1919 roku, gdy podpisywano Traktat Wersalski, uczestnicy byli wściekli na Watykan i odmówili uznania Watykańczyków jako siły politycznej; byli tak wściekli, że nie zaproszono do stołu obrad przedstawiciela tak zwanej "stolicy apostolskiej"Mimo, że Europa była w rozsypce, to jednak ani Francja ani cerkiew serbska nie zbankrutowały. natomiast w Niemczech i we Włoszech młodzi ludzie nie wiedzieli, w którą stronę mają się obrócić. Komuniści organizowali grupy rewolucjonistów, a jezuici działali na trzy fronty - Niemcy, Hiszpania i Włochy.
W 1922 roku otruto papieża Benedykta XVI, a na tronie zasiadł Pius XI.


Pierwszym frontem, na którym Watykan kontynuował w swej ignorancji Traktaty Wersalskie i przywódców Europy i gdzie skoncentrował swoje działania były Włochy.Tu paradował siejąc zamieszanie człowiek twierdzący, że jest nowym cezarem, który odbuduje cesarstwo rzymskie. Nazywał się Benito Mussolini.

Mussolini - inkarnacja arogancji

Człowiek bezwzględny i okrutny. Jego armia "czarnych koszul" była bandą zbirów, którzy biciem zmuszali ludzi do uległości. Zgodnie z kosmicznym prawem równe przyciąga do siebie równe sobie i podobne. Jezuici potrzebowali takiego człowieka. Ledóchowski, "Czarny Papież" rozkazał nawiązać kontakt z Mussolinim. Mianowany do tej misji jezuita nazywał się "ojciec" Venturi, spowiednik Benita. Kontrolowane przez Watykan wybory pomogły Mussoliniemu dostać się do władzy.


Pius XI orzekł, że Mussolini "to człowiek, z którym Opatrzność pozwala nam się spotkać". Mussolini zrewanżował się i podpisał z Watykanem konkordat*, czyniąc tym samym z rzymskiego katolicyzmu jedyną legalną religię panującą we Włoszech.


Mussolini uznał doczesną i polityczną władzę papieża oddając tym samym katolickim kapłanom pełną władzę nad włoskim narodem.
Rivera: Tak oto Włochy stały się potęgą pod rządami katolickiego faszysty i dyktatora.

Mussolini:
Faszyzm powinien nazywany być raczej korporatyzmem, gdyż jest to połączenie mocy korporacyjnych i rządowych.
[...z czego (nota bene) jasno wynika, że USA są państwem faszystowskim]

Stworzono nowoczesną armię i Włochy zaatakowały Etiopię, ponieważ potrzebowały więcej ziemi. Biedni i zdezorientowani Etiopczycy nie mieli szans. Walczyli dzielnie posługując się włóczniami i dzidami, ale siły powietrzne Mussoliniego, karabiny maszynowe, bomby i trujący gaz zdruzgotały wojowników.


Armia cesarza Haile Selassie 

Rewanż Mussoliniego za porażkę pod Aduą
Etiopska zagłada 1935-1941
"Bóg i historia osądzą". "Prorockie przemówienie" cesarza Haile Selassie wygłoszone do
52 członków Ligi Narodów w Genewie, dn. 30 czerwca 1936

Dobry katolik, człowiek Opatrzności Bożej, brat Benito

Po jednym z zamachów na Mussoliniego:


Rzym, 7 kwietnia 1926 r. godz. 11.00, Piazza del Campidoglio.
Angielka, Violet Helen GIBSON, córka lorda – kanclerza Irlandii oddaje strzał w kierunku Mussoliego.
Il Duce został lekko ranny w kość nosową. Mussolini po pewnym czasie pozwala zwolnić ją z aresztu.

Dama zniknęła bez wieści.

Historia lubi się powtarzać.
Berlusconi po zamachu
Zamachy które nie kończą się śmiercią mogą być upozorowane przez służby specjalne...

*) Umowa między rządem a grupą religijną ustanawiająca warunki umowy dotyczące spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Webster's Dictionary)
Los Angeles Times, Oct.7, 1968 (Madrid UPT)