Roman

Roman

piątek, 29 listopada 2013

Jezu!... i ci?! - Część siódma -

Dr. Alberto Rivera

Alberto Rivera, ex-jezuita:
Bracia Odłączeni czyli Kościół Greckokatolicki byli masakrowani przez katolickich faszystów podjudzanych przez takich katolickich duchownych jak m.in. kardynał Stepinac. Chorwacki Ruch Rewolucyjny - Ustaša kierowany przez jezuitów, franciszkanów i bernardynów. Starzy Serbowie, jugosłowiańscy Żydzi i Romowie do dziś nie mogą tej masakry zapomnieć. (CHRYSTUS CZY WATYKAN - Fakty z historii świata, o których każdy słyszał)*.Mając poparcie Watykanu i kierując się ideologią rasową, owi pseudo chrześcijanie zamordowali w obozach koncentracyjnych około trzysta tysięcy ludzi, głównie Serbów, Żydów i Romów. Ofiarami katolickich ustaszy padli również członkowie chorwackiego ruchu oporu oraz przeciwnicy polityczni ich rządu. Sterowani przez jezuitów ściśle kolaborowali z siłami okupacyjnymi Niemców i Włochów, wspólnie zwalczając partyzantów jugosłowiańskich. Ojciec chrzestny ustaszów Pacelli vel Pius XII był z ich akcji zadowolony widząc jaką cenę zmuszeni są zapłacić, ci, którzy nie chcieli pokłonić się przed papieskim tronem.


To, czego dopuścili się chorwaccy katolicy w czasie drugiej wojny światowej jest wręcz niecenzuralne. Torturowanie i masakrowanie bliźnich stało się porządkiem dziennym, hołdem składanym przed ołtarzem Lucyfera podczas trwającej lata krwawej, czarnej mszy. Wielu katolickich księży było mordercami. Jednym z nich był Andrija Artuković.

"Ojciec" Andrija Artuković (3-ci po prawej) przysięga służyć (bez przesady) mocom szatańskim

Artuković odpowiedzialny był za wymordowanie prawie miliona ludzi; członków cerkwi greckokatolickiej, Cyganów i jugosłowiańskich żydów. Na krótko przed końcem wojny wraz z żoną i 5 dzieci uciekł do Kaliforni, gdzie jako Szwajcar o nazwisku Alois Anich pracował jako adwokat. W 1986 roku został skazany przez sąd jugosłowiański za ludobójstwo na karę śmierci. Wstawił się za nim osobiście nowojorski kardynał Francis Joseph Spellman, który z pomocą jezuitów kontrolujących amerykańskie Biuro Emigracyjne nie dopuścił do ekstradycji. Wyroku nie wykonano ze względu na słaby stan zdrowia "ojca" Artukovića.**)
Jego credo: "Schizma (cerkiew) jest największą plagą w Europie, chyba tak wielką, jak protestantyzm".
Słowo się zasiało i nie trzeba było czekać długo na zbiory:


Czarni magowie

Podglavnik, morderca Ante Pavelića w otoczeniu katolickiego duchowieństwa

Inny "ojciec", franciszkanin Petar "Pero" Brzica, znany jako zwycięzca zawodów z 1942 roku na jak największą ilość poderżniętych gardeł nowo przybyłym do obozu śmierci w Jasenovacu. Pan porucznik poderżnął ponad 1500 ludziom gardła. Osobiście. Tak zeznał w trakcie procesu  świadek, Mile Friganovic, inny strażnik obozu, który wraz  innymi franciszkaninami,  Sipką i Ante Zrinusicem brał udział w zakładzie, kto poderżnie najwięcej gardeł w minimum czasie...
Ramię w ramię

Oni myśleli nie poprawnie i zostali powieszeni w imieniu szatańskiego prawa

Dinko Szakić, katolicki faszysta i nacjonalista, pełnił funkcję komendanta obozu śmierci w Jasenovacu, w "bałkańskim  Auschwitz", w którym zadręczono ponad 80 tysięcy Serbów, 40 tysięcy Żydów i tysiące Romów.** Znęcał się dla przyjemności i mordował osobiście ani też nie powstrzymywał swoich jezuickich, franciszkańskich i bernardyńskich braciszków, jemu podwładnych od robienia tego samego, a wręcz przeciwnie. Do 1998 roku ukrywał się w faszystowskiej Argentynie. W 1998 roku został w końcu wydany Chorwacji, a w 1999 roku sąd w Zagrzebiu skazał go na 20 lat więzienia, gdzie zmarł w wieku 87 lat. Do końca twierdził, że nie żałuje niczego i że gdyby znowu zaszła taka potrzeba, postępowałby tak, jak w przeszłości. Jak twierdził podczas procesu, wszystko robił dla dobra Chorwacji. Jego pogrzeb wywołał międzynarodowy skandal.  24 lipca 2008 roku, dominikanin Vjekoslav Lasić pochwalił w czasie nabożeństwa żałobnego za byłego ustasza współpracujący z nazistami reżim ustaszy i stwierdził, że to dzięki tym ludziom istnieje dzisiejsza Chorwacja.  Jak podał do wiadomości katolicki dziennik Vecernji List - "wszyscy Chorwaci powinni być dumni z Dinko Szakicia", a sąd który go skazał, skazał też niesłusznie "Chorwację i Chorwatów". W ten sposób podtrzymuje się w narodzie nienawiść  żądzę odwetu. Wielu Chorwatów wierzy, że w końcu i tak pozbędzie się z tego świata niepokornych Serbów. Generał Franjo Tuđman, od 1990 do 1999 roku pełniący funkcję prezydenta Chorwacji nie ukrywał szacunku dla historycznego dziedzictwa kolaborujących z hitlerowcami ustaszów. W ceremonii pogrzebowej wzięło udział ponad 300 skrajnie katolickich narodowców Chorwackich, a ciało oprawcy, masowego mordercy ubrane było w mundur z tamtych lat. Przypominam: Jasenowac nie był niemieckim obozem zagłady! Jasenovac był zmaterializowanym piekłem - dosłownie piekłem - najokrutniejszym z około 40 dotąd zidentyfikowanych i zbadanych miejsc masowej zagłady prowadzonych przez chorwackich faszystów, którzy swoją gorliwością przypodobania się ich Panu zaskakiwali nawet hitlerowców. Obóz był założony legalnie i zgodni z obowiązującym prawem - wciąż powtarzał denat. - Zabijaliśmy - i owszem - ale w imieniu prawa.

Szef krwiożerczych ustaszów, Pavelić w Watykanie (swój do swego)

Takim zbrodniarzom wojennym pomagał w ucieczce do Argentyny i innych państw Ameryki Południowej m.in. biskup Luigi Hudal***, promowany przez wiedeńskiego kardynała Theodora Innitzera. Hudal ubolewał, że „mury żydowskiego getta zostały w XIX wieku obalone z powodu liberalnego nastawienia państwa”... W swoich pamiętnikach chełpił się tym, że brał udział w akcji "Szczurzy korytarz" (ang.: ratlines): [...] po roku 1945 cała moja działalność dobroczynna była nastawiona na pomoc dla byłych członków partii narodowo-socjalistycznej i faszystowskiej, zwłaszcza dla tak zwanych zbrodniarzy wojennych [...] podlegających prześladowaniom, często całkowicie niewinnym[...] dzięki fałszywym dokumentom wielu z nich uratowałem. Mogli się wymknąć prześladowcom i uciec do szczęśliwszych krajów... Juan i Evita Peron zarabiali krocie za chronienie tych zbirów.
Historycy, Robert Graham i David Alvarez podają, że Hudal był agentem hitlerowskiego wywiadu, który aktywnie wpływał na stanowisko Watykanu wobec hitleryzmu. Do końca życia walczył o uchylenie karalności (prawo abolicji) w stosunku do zbrodniarzy wojennych, w których widział dobrych katolików.

Dzieci z bałkańskiego Auschwitz

Chorwacki kardynał Alojzije Stepinać, wikariusz ustaszów, został skazany przez niezawisły sąd w Zagrzebiu na 16 lat więzienia za współpracę ze zbrodniarzami wojennymi i współudział w przymusowym nawracaniu prawosławnych Serbów na katolicyzm. Od 1998 roku uznany przez Papieża Wojtyłę za beatyfikowanego katolickiego męczennika. Stepinac błogosławił zbrodniarza wojennego, szefa ustaszów, doktora Ante Pavelića. 

Jeszcze jeden wilk w owczej skórze, kardynał Stepinac:
"Dla mniejszości w rodzaju Serbów, Cyganów i Żydów mamy trzy miliony kulek.
Zabijemy część Serbów, innych wywieziemy, a pozostałych zmusimy do przyjęcia wiary rzymskokatolickiej".
A co z przykazaniem: NIE ZABIJAJ?

Kto tu jest męczennikiem?

Papież Pius XII przyjął z honorami Pavelica i ustaszów w Watykanie

Wniosek (nie pochopny):
strzeżmy się jako ludzie wszelkich ruchów o charakterze nacjonalistyczno-religijnym,
które pod hasłami jedynie słusznej wiary i silnego państwa narodowego gotowe są do
w s z y s t k i e g o  z bestialstwem jakie miało miejsce latach 1941-1945
w Chorwacji włącznie,
bowiem ich świątobliwi inspiratorzy wyznają demoniczną
- w pełni tego słowa znaczeniu zasadę -, że ich cel uświęca środki.
Jest to katolicka zasada dzięki której tak zwany "plan zbawienia" z pewnością
zostanie zrealizowany, czy to się Bogu i jego maltretowanym stworzeniom
podoba, czy nie. Zasada ta opiera się według nauki świętego (oczywiście)
fanatyka Josemaria Escrivy na trzech filarach.
Oto one:
święta nieustępliwość, święty przymus i święty bezwstyd".  (Droga)

Dowód? Jak wiadomo plan opanowania Bałkanów kontynuowany był na wielką skalę w latach 1991-1995 na terenach byłej Jugosławii.


*)  Weltner, Peter: Christus oder Vatikan - Tatsachen aus der Weltgeschichte, die nicht jeder kannt -
**) Dr. Michaj Bulaic, 1) The Role of the Vatican in the Breakup of the Jugoslav State, Belgrad 1994;
                                     2) Preface to the Balkan Auschwitz (Przedmowa do bałkańskiego Auschwitz);
                                     3)The Jasenovac Trial - The Case of the Dinko Shakich
                                        (Rozprawa dot. obozu śmierci w Jasenovacu - Sprawa Dinko Shakicha)
***) Alois Hudal, Die Grundlagen des Nationalsozialismus (Podstawy narodowego socjalizmu)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz