Roman

Roman

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Burkhard Heim - GENIUSZ, FIZYK, PROROK

We wrześniu 1979 roku przyleciałem z Indii do Niemiec i dwa dni później znalazłem się w Insbrucku, w Austrii na kongresie zorganizowanym przez IMAGO MUNDI, gdzie genialny niemiecki fizyk, Burkhard Heim był jednym z wykładowców, który teoretyzował, że podróż przekraczająca prędkość światła jest możliwa dzięki zastosowaniu pól magnetycznych, co umożliwi człowiekowi wpulsowanie się wyżej drgające wymiary kosmicznej przestrzeni. W owym czasie nie zdawałem sobie sprawy  k i m  jest ten niewidomy inwalida obdarzany tak wielkim szacunkiem przez obecnych, ani też nie zrozumiałem  c o  usłyszałem z ust tego giganta fizyki. Nie rozumiałem w większej mierze o  c z y m   on mówi i złożyłem to na karb słabej znajomości języka niemieckiego.

Ponieważ (przynajmniej oficjalnie) jego teorii nie zrozumiano, [mimo znajomości języka niemieckiego i angielskiego] ogłoszono, że jak dotąd nie podjęto prób przeprowadzenia eksperymentów opisanych przez Heima.

Niewidomy i okaleczony geniusz fizyki z małżonką 
 
Rzeczywistość a także jej poziomom "gęstości" (ang. heaven - niebo odnosi się do heavy - ciężkość, gęstość) jest klasyfikowana według stopnia organizacji. Odpowiada to w pewnym stopniu ideom znanym z nauk ezoterycznych. Siedem nieb - siedem stanów zgęszczenia energii (eteru).
Nie jest wstydem nie rozumieć na pierwszy rzut oka Heima. Tak było też początkowo z teorią Einsteina. Dziś Heim studiowany jest przez najtęższe i wspaniale opłacane głowy wybitnych uczonych. [Nota bene: medycyna holopatyczna stworzona przez doktora nauk med. Christiana Steinera z Austrii bazuje właśnie na teorii Burkharda Heima. Człowiek, a więc każdy pacjent jest przecież mikrokosmosem w makrokosmosie].


Oficjalnie władze USA zwróciły uwagę na teorie Heima po tym, gdy profesorowie Walter Dröscher i Jochem Häuser, fizycy współpracujący z Burkhardem Heimem, opublikowali nagrodzoną przez największe amerykańskie stowarzyszenie specjalistów w zakresie astronautyki i lotnictwa, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) pracę pt. "Guidelines for a space propulsion device based on Heim's quantum theory" (Wytyczne dla kosmicznych urządzeń napędowych działających na podstawie kwantowej teorii Heima).

Heim formułując swoją teorię był świadom faktu, że jeśli ludzie polecą kiedykolwiek ponad Księżyc, to z pewnością nie rakietami o napędzie chemicznym. Potrzebna jest najpierw nowa fizyka i nowa technologia bazująca na podstawie sprzężenia pól elektromagnetycznych z grawitacyjnymi. Tę wizję niewidomy Heim zamienił w swoją teorię. Chodziło mu - jak każdemu szanującemu się fizykowi - o jednolitą teorię pola. Jego hiper wymiarowa teoria - podobnie jak wiele innych tego typu teorii pola jednolitego - zaczyna się od pięciowymiarowej teorii Theodora Kaluzy; Heim bierze pod uwagę więcej niż cztery wymiary ogólnej teorii względności, gdzie czas jest uznawany za czwarty wymiar i... dodaje do nich dodatkowe, unikalne cechy. Uświadomił sobie bowiem, że jeśli jego teoria ma być w przyszłości zamieniona w praktykę i służyć ludzkości,  należy  po prostu uwzględniać wnioski pochodzące z mechaniki kwantowej i z tej przyczyny należy zjednoczyć nie tylko grawitację z elektromagnetyzmem, ale także silne i słabe siły jądrowe znane mechanice kwantowej...

Nie będę tu zagłębiać się w temat, który jest przyswajalny tylko przez LGQ (Low Genius Quality) czyli Geniuszy Niższej Jakości - jak żartują ci, którzy tę teorię sobie przyswoili.  Nie jestem matematykiem, fizykiem ani astrofizykiem.  Teorię Heima są w stanie od strony matematycznego formalizmu zrozumieć tylko bardzo zdolni geniusze matematyczni i wybrani genialni fizycy (Wheeler, Sarfatti, Dewey).

Teorię tę z punktu widzenia jej przydatności w medycynie zrozumiał wyżej wspomniany ojciec medycyny holopatycznej - dr. Christian Steiner, od którego nauczyłem się wiele w tym zakresie.

Dr. Christian Steiner
Przyjaciel B. Heima i twórca systemów "Quint"Książka pióra doktora Ch. Steinera pt. Okres plag?,
którą już przetłumaczyłem na język polski i która zostanie wydana
do końca 2014 roku
[Wszelka pomoc mile widziana]

Holopatia - medycyna XXI wieku - jest bowiem najnowszą dziedziną medycyny komplementarnej/energetycznej i jedyną bazującą na fizyce Burkharda Heima. Na tych zasadach produkowane są też unikalne urządzenia komputerowe austriackiej firmy Quintsysteme GmbH*.

*) Po więcej informacji na ten temat zadzwoñ pod numer + 48 537 46 36 76
    Roman  N a c h t,  Autoryzowany partner firmy QuintSysteme GmbH

http://www.scotsman.com/news/sci-tech/welcome-to-mars-express-only-a-three-hour-trip-1-686425
http://www.hpcc-space.de/publications/documents/AIAA2010-021-NFF-1.pdf
http://gizadeathstar.com/2011/01/its-about-time-for-hyperspace-and-burkhardt-heim/
http://www.macierz.org.pl/artykuly/nauka/HQT-teoria_heima-kwantowa_grawitacja-loty_nadswietlne.html
http://www.datadiwan.de/netzwerk/index_e.htm?../heim/he_001d_.htm

Horst Willingman ,"Grundriss der Heimschen Theorie", Resch Verlag, Insbruck 2002.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz