Roman

Roman

czwartek, 14 grudnia 2017

NAUKOWE GETTO - GRANICE I OGRANICZENIA POPRAWNEJ NAUKI

Czasopismo wydawane przez "Instytut Nauk Przygranicznych"
(IGW-Imago Mundi)z Innsbrucku

   - We wrześniu 1979 roku zaproszono mnie do Isbrucku na kongres Imago Mundi organizowany rokrocznie od 1974 roku przez austriackiego wydawcę, teologa i psychologa z Południowego Tyrolu, Andreasa Rescha, założyciela Instytutu Nauk Pogranicza (Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft). 


Andreas Resch

   - W XX wieku, w Insbrucku, na kongresach IMAGO MUNDI spotykali się najwybitniejsi badacze z całego świata; naukowcy nie obawiający się ośmieszenia przez biokonserwatywnych kolegów z dziedzin nauk przyrodniczych. 


   - W Innsbrucku można było dowiedzieć się co nowego w dziedzinie  parapsychologii, metafizyki, egzobiologii, ufologii i nadzwyczajnej psychoterapii monachijskiego terapeuty - doktora Thorwalda Dethlefsena (po lewej)* i jego bliskiego współpracownika, doktora n.med. Rüdigera Dahlke (po prawej).


   - Andreas Resch stworzył ogólny termin - "paranormologia" - dla tych dziedzin, które loża konwencjonalnej, akademickiej nauki  ogólnie określała jako "naukę dotyczącą zjawisk z pogranicza, nauk paranormalnych", przyznając tym samym, że nauka tego świata jest ograniczona w stworzonym przez siebie konwencjonalnym getcie poprawnością naukową. Jak wiadomo, tam gdzie liczy sieę poprawność, tam wyrzeczono się prawdy; innymi słowy oddalono się od Źródła Światła.

   - Na kongresie IMAGO MUNDI usłyszałem 
fizyka Burkharda Heima (chociaż w one dni mało zrozumiałem z wykładu tego austriackiego geniusza). Burkhard Heim swoją sławę zawdzięcza logicznemu sformułowaniu jednolitej teorii pola, zwanej dziś kwantową teorią pola Heima. Wszyscy bliscy współpracownicy Heima przeprowadzeni zostali z Austrii i Niemiec do Pasadeny i NASA.
   - Więcej na temat jego pracy dowiedziałem się dopiero w 1996 roku, gdy uczęszczałem w Salzburgu na wykłady doktora nauk med. Christiana Steinera, twórcy medycyny holopatycznej, który przyjaźnił się z Burkhardem Heimem i na opracowanym przezeń modelu 6-ciowymiarowego kosmosu oparł zabiegi holopatyczne, holistycznie traktujące pacjenta jako wielowymiarowy mikrokosmos. Więcej szczegółów można znaleźć w pierwszej na polskim rynku książce o tej gałęzi medycyny informacyjnej i energetycznej pt. Kryzys środowiskowy a zdrowie - Plagi XXI wieku, którą przetłumaczyłem na język polski i opracowałem na prośbę jej autora.
Dr.n.med. Christian Steiner - "ojciec" medycyny holopatycznej*

Max-Planck-Institut

http://holopatia.blogspot.com/2016/03/plagi-xxi-wieku-kryzys-srodowiskowy.html

Dr. n.med. György Irmey

   - Stowarzyszenie Dachverband Geistiges Heilen e.V. -  DGH przyznaje nagrodę imienia Burkharda Heima za zasługi w dziedzinie uzdrawiania duchowego
i komplementarnego. Laureatami tej nagrody są m.in. dr. n.med. 
György Irmey, profesor dr. Fritz Albert Popp  i wspomniany wyżej dr. Rüdiger Dahlke.

   - Dr. György Irmey jest niemieckim lekarzem praktykującym medycynę ogólną wraz z medycyną naturalną; jest kinezjologiem, instruktorem Touch for Health, wykładowcą i autorem książek. Pełni funkcję dyrektora ds. medycznych w Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V. (GfBK) (w Towarzystwie Biologicznej Walki z Rakiem w Heidelbergu od 1993 roku i jest pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Ganzheit in der Medizin e.V. (Ganimed - Całościowość w medycynie). Dr. Irmey znany jest ze swojej kreatywnej krytyki pod adresem poprawnej medycyny klasycznej i prospektywnej, randomizowanej podwójnie ślepej próby.

"Wcale nie jesteśmy przede wszystkim pożeraczami kalorii, mięsożercami, wegetarianami albo wszystkożercami.
Jesteśmy ssakami ssącymi porządek i światło".
"
Nie żyjemy dzięki substancjom, lecz dzięki informacjom.
Istotne jest nie spalanie, lecz przechowywanie światła.
Człowiek jest organizmem świetlnym
"
.


   - Niemiecki biofizyk, prof. dr.. Fritz-Albert Popp, który od lat 70-ch XX wieku prowadził badania w celu znalezienia (aż w końcu znalazł!) biofotony. Wyniki tych badań udokumentowane zostały w licznych publikacjach, książkach
i czasopismach naukowych. Opracował także kilka patentów. Popp udowodnił istnienie opartego na świetle systemu informacji międzykomórkowej, fakt
z którym nie zgadza się nadal t.zw. społeczność naukowa, twierdząca, że taka wiedza pochodzi z "pogranicza nauki"; czytaj: ograniczonej poprawnością akademickiej nauki. Holopatia stanowiąca najnowszą gałąź medycyny komplementarnej, gdzie pojęcie "choroba" rozumiane jest jako zakłócenie
w nadrzędnym systemie regulacji swobodnego przepływu uzdrawiającej energii zaciekawiła także profesora Poppa. Założenia biofotoniki jak i medycyny holopatycznej sięgają daleko poza i ponad aktualnie przyjętą za „poprawną”
wiedzę akademicką, a nawet są z nią po części sprzeczne.

   - Prowadzone przez długie lata badania nad emisją światła towarzyszącą reakcjom chemicznym, to zjawisko fascynujące profesora Poppa (słabe promieniowanie komórek). Profesor Popp odkrył, że emitowana fala światła pochodzenia biologicznego jest używana przez komórki organizmu do komunikacji, która jest jednym z podstawowych praw spójności wszechświata.

   - Twierdzi również, że można wykazać skuteczność środków homeopatycznych. Nie można się dziwić, że twardogłowi, konserwatywni biomaterialiści* natychmiast zaatakowali niepoprawnego uczonego. 

   - Zapytany o możliwe efekty fizjologiczne biofotonów, Popp powiedział, że można je eksperymentalnie zademonstrować posługując się dwoma szklanymi probówkami, w których należy umieścić tą samą próbkę krwi; gdy do pierwszej probówki dodamy patogeny, komórki krwi w drugim szkle zainicjują reakcję obronną. Umieszczając pomiędzy jedną probówka a drugą nieprzezroczystą barierę, przerwiemy tę reakcję, czyli komunikację międzykomórkową. [Warto tu dodać, że juz w latach 60-cy XX wieku, amerykański uczony, Cleve Baxter, prowadził także pod tym kontem badania z ramienia CIA.].
I dalej: z pomocą biofotonów można łatwo odróżnić komórki nowotworowe od zdrowych komórek, co nie jest możliwe posługując się żadną inną metodą diagnostyczną znaną medycynie konwencjonalnej. 
Taka wiedza powinna - zdaniem biomaterialistów - zostać tylko w wewnętrznym kręgu "loży wtajemniczonych" znajdującej się w centrum pogranicza poprawnej nauki.
Ja natomiast, niniejszym opowiadam się za wolnością wyboru; każdy ma prawo studiować wiedzę lub niewiedzę.Gaston Naessens i jego somatoskop


   - Francuski biolog, Gaston Naessens, mieszkający na wygnaniu od 1964 roku
w Quebec, w (Kanadzie, gdzie wolno mu leczyć tylko tych pacjentów, którzy uznani zostali przez medyków akademickich za "nieuleczalnych" (i lub "opornych na leczenie"), jest nazywany w kręgach biomaterialistów "kontrowersyjnym wynalazcą koncepcji pleomorfizmu", twórcą mikroskopów świetlnych i leków przeciwnowotworowych jak np. 714-X bazujący na opracowanej przez niego dawce aminokwasów. 
Termin pleomorfizm (lub pleomorfia) odnosi się do właściwości komórek lub mikroorganizmów zdolnych przyjmować inny wygląd niż oczekiwany przez badacza. Na przykład organizmy jednokomórkowe mogą zmieniać swój kształt w zależności od warunków środowiskowych.

   - Nie jest prawdą, że Naessens jest "twórcą koncepcji pleomorfizmu".

To zjawisko frapowało już lekarza, biologa i farmakologa, Antoine'a Béchamp, - niemieckiego farmakologa, Wilhelma von Brehmer,
- amerykańską lekarkę, dr. Huldę Clark,
- szwedzkiego lekarza, Erika Enby,
- niemieckiego biologa, roducenta leków izopatycznych, 
Günthera Enderleina,- austriackiego bakteriologa Maxa von Grubera, 
- niemieckiego botanika i filozofa, Ernsta Halliera,
- niemieckiego lekarza i bakteriologa, Ferdinanda Hüppe,
- amerykańskiego biochemika, Edwina Gerharda  Klebsa,
- rosyjską dr chemii, Tamarę Lebiediewą,
- angielskiego lorda, Josepha Listera, chirurga, zwanego inicjatorem antyseptyki- szwajcarskiego botanika, Carla Wilhelma von Nägeli,
- amerykańskiego pioniera filmu podklatkowego, R. Raymonda Rife'a
- francuskiego geologa Marie Adèle Pierre Jules Tissota,
- niemieckiego lekarza, doktora Alfonsa Webera
- amerykańskiego twórcę nowej biologii, Roberta O. Young'a
- niemieckiego botanika i biologa, Wilhelma Zopfa i wielu innych ośmieszanych
i zwalczanych przez skostniałych przedstawicieli poprawnego,naukowego establiszmentu badaczy "z otwartymi głowami".

   - 
 Gaston Naessens został skazany cztery razy (dwa razy we Francji i dwa razy w Kanadzie) za "nielegalne opiekowanie się ludźmi", którzy w tym celu zwrócili się do niego. Pacjentowi nie wolno decydować o tym, czym, jaką metodą i z czyją pomocą chce się leczyć. Naessens mmo iż pomógł wielu osobom, został aresztowany w Quebecu w 1989 roku i oskarżony o nielegalne leczenie, opiekowanie się chorymi i współudział w śmierci pacjenta. Lekarze praktykujący środki chemiczne i napromieniowanie nie są oskarżani o  "współudział w śmierci pacjenta". O jatrogenii ani słowa. Czy ktoś może wskazać onkologa lub np. kardiologa, którego pacjent nigdy nie umarł?
Czyż nie nadszedł czas zadać sobie pytania, dlaczego akademicy, lekarze  zamiast obalać naukowo nie pasujące im teorie i oskarżać o szarlatanerię badaczy rozumujących "niepoprawnie", wolą szczuć na "heretyków" naukowych prokuratorów z ich formalnymi trickami?! To postępowanie stało się już rutynowym w krajach "wolnego Zachodu".


Dr. Dahlke: Odtruwać się, oczyszczać się, odprężać się

   - *) Na temat szkodliwego dla rozwoju nauki i ludzkości biomaterializmu  można dowiedzieć się więcej z książki austriackiego lekarza, Christiana Steinera, pt. "Kryzys środowiskowy a zdrowie - Plagi XXI wieku".

*******

 • W. Droescher, J. Hauser: Space Propulsion Device Based on Heim's Quantum Theory. 40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Fort Lauderdale, Florida. July 11-14, 2004. AIAA (2004), 3700.
 • T. Auerbach, Illobrand von Ludwiger: Heim's Theory of Elementary Particle Structures. In: Journal of Scientific Exploration 6 (1992), S. 217-231. Als PDF
 • Gerda Heim: Erinnerungen an den Physiker Burkhard Heim, Resch, Innsbruck 2002, ISBN 3-85382-073-5.
 • Horst Willigmann: Grundriss der Heimschen Theorie. Resch, Innsbruck 2002, ISBN 3-85382-072-7.
 • Wolfgang Ludwig: Die erweiterte einheitliche Quantenfeldtheorie von Burkhard Heim. Resch, Innsbruck 2002, ISBN 3-85382-063-8.
 • Illobrand von Ludwiger: Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. Komplett-Media, Grünwald 2006, ISBN 3-8312-0345-8.
 • Irmey G, Jordan AL: 110 wirksame Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs
 • Irmey G: Der medizinische Placebobegriff in neuem Kontext von Glaube, Hoffnung und Zuversicht. 02/2009)
 • Irmey G: Objektivität und Subjektivität in der Medizin. Im allgemeinen und bei den kinesiologischen Diagnose- und Therapieverfahren im besonderen (04/2001)
2 komentarze:

 1. To jest niesamowita PRAWDA .panie Nacht , czy czasem nie zagalopował się Pan ze swoją wiedzą. Rozumiem ,że jest zasada : No More Secrets. Ale czy w tym kraju nad Wisłą i z koncepcją tzw. Polinu , czyli żydowskiej dominacji nad rasą Słowian ,jest to mile widziane u Chazarów.
  Wątpię. Ale i tak Pana poważam i lubię.
  Marek Wasielewski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pan Nacht leje wodę, aż miło... ;-) Fajny z niego gość, choć zagalopuje się od czasu do czasu - jak każdy z nas. Ogólnie rzecz biorąc podoba mi się jego praca. Czasami można wyczuć idee NWO w jego textach i zastanawiam się czy on sam zdaje sobie z tego sprawę...

   Usuń