Roman

Roman

sobota, 7 maja 2016

GDZIE BYŁ BÓG W CZASIE ZAGŁADY?

 Drodzy Czytelnicy!
- Zastanawiałem się, czy poruszyć ten temat, który dla mnie jest już od lat zamknięty. Szukałem odpowiedzi na to pytanie i znalazłem. W sobie.
Ta odpowiedź może się przydać tym wszystkim z Was, którzy zadawaliście
w swoich listach do mnie to właśnie pytanie:

GDZIE BYŁ BÓG PONOĆ "WYBRANEGO NARODU" W CZASIE ZAGŁADY?

- Mieszkając w Izraelu jak i w innych krajach, rozmawiałem na ten temat
z różnymi ludźmi, starszymi wiekiem ode mnie, z ludźmi, którzy przeżyli lata "gehenny", jak nazywali często ten okres czasu. Większość z nich pochodziła
z rodzin religijnych, ale wielu nie. Każdy z nich był tak sfrustrowany, że na moje pytanie o Boga, który jest WSZYSTKIM co Boskie, a zatem miłością, na pytanie "gdzie był wtedy Bóg?!, odpowiadali: "Człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie".
- Często też słyszałem odpowiedź w stylu: "Gdzie był Bóg? Młody człowieku! Do wybuchu wojny wierzyłem, że Bóg jest, ale po tym, co widziałem na własne oczy... Nikt taki nie istnieje".
Mój ziemski ojciec doszedł do wniosku, że "nie ma o czym mówić" a "naród niemiecki jest bandyckim narodem". 
- "Naród wybrany"?
- Tak, do komór gazowych".
- Moja biologiczna matka doszła po przeżytych okropnościach do wniosku, że: "Nie wolno wątpić w istnienie dobra. Wierzę nadal, że nadrzędne dobro istnieje, ale straciłam wiarę w ludzi". Ze mną rodzice nigdy nie rozmawiali na temat tego okresu czasu. Matka wychodziła z założenia, że "nie należy zatruwać umysłu dziecka"... Nie chciała też odszkodowania z od Niemców
- Nie zamienia się rodziny na pieniądze. Życie ludzkie jest bezcenne - mawiała.

- Ludzie, którzy zdecydowali się być wyznawcami judaizmu, albo członkami narodu żydowskiego obchodzą na całym świecie po dziś dzień  "Jom HaShoah" - Dzień Pamięci o Zagładzie. Piszę "zdecydowali się", ponieważ nikt z nas nie przyszedł na ten świat jako żyd, katolik lub mormon...
Te pojęcia na nas narzucono. Są to hipnotyczne sugestie. Każdy z nas przyszedł na ten świat jako wolna, kosmiczna istota. Dopiero tutaj zrobiono z nas katolików, protestantów, żydów i tym samym poróżniono nas. Skłócanie żyjących
w nieświadomości ludzi to tradycja na tej planecie. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej - proponuję TERAZ, w tym miejscu skończyć czytanie tego artykułu.
Każdy z nas jest wolny i każdy ma prawo przeprowadzać na sobie przedziwne eksperymenty i doświadczać - dosłownie - na własnej, ludzkiej skórze rezultatów podjętych decyzji.
- Jeśli ktoś chce wierzyć, że jest "żydem" nie dlatego, bo realizuje na co dzień propozycje zawarte w tak zwanych "10 przykazaniach", lecz dlatego, bo jakiś kapłan (bez pytania) go obrzezał i chce się czuć "wybranym przez Boga", którego nawet w sobie nie widzi, a co dopiero w bliźnich - to jego sprawa; to sprawa między nim a Bogiem i nim samym.
 - Jeśli ktoś chce wierzyć, że jest katolikiem, nie dlatego, bo realizuje na co dzień propozycje zawarte w tak zwanym "kazaniu na górze" wygłoszonym przez Jezusa 2000 lat termu, a tylko dlatego, bo jakiś kapłan pokropił go (bez pytania) wodą
i chce się czuć lepszym od innych, którzy jego zdaniem błądzą i nie są członkami instytucji zwanej kościołem ciągnącej za sobą przez wieki krwawy ślad jak kometa ogon, to jego sprawa; to sprawa między nim a Bogiem i nim samym.... do czasu, gdy nie zmusza innych do robienia na sobie eksperymentów, na które ze względu na odmienny stan świadomości nie mają ochoty. Narzucanie konwersji, "święty" przymus, "święta" inkwizycja, "święta" nieustępliwość, "święty" bezwstyd
i "święta" wojna nie są przez Boga, który jest miłością uczone i propagowane.
Są to nauki demoniczne, pochodzące z tego samego źródła a ich celem jest 
n i e u s t a n n e  skłócanie ludzi.

- Wracając do tematu zagłady "narodu wybranego": należy zastanowić się i zapytać: wybranego w jakim celu i przez kogo?
Istota, która wybiera jedno dziecko z wielu i kocha je bardziej niż pozostałe przestaje tym samym być Bogiem i jawi się jako czarownik, kuglarz - czarny mag. Jak już wspomniałem, na świecie żyją ludzie, którzy - z różnych względów - chcą być i czuć się "żydami" albo "Żydami" i z tej przyczyny obchodzą rok w rok Dzień Pamięci o Zagładzie. W ciągu 24 godzin, np. w Izraelu ludzie "religijni" modlą się w świątyniach zwanych synagogami w celu upamiętnia zbrodni popełnionych na milionach "żydowskich" ofiar nazistowskich Niemiec. Miejsca rozrywki (kina, teatry, bary) są zamknięte, izraelskie stacje telewizyjne nadają tylko programy mające związek z okresem zagłady, a stacje radiowe nadają żałobną muzykę. Flagi na budynkach publicznych są opuszczone do połowy masztu. Nigdy nie zapomnimy tych lat... Nigdy więcej!
Jaki ma to cel? Programowanie narodowego umysłu. Każde państwo, każdy rząd posługuje się tego rodzaju manipulacją. Jeśli by zrezygnowano z tych praktyk, ludzie szybciej budziliby się z transu, w który ich wprowadzili ich rodzice
i wszelkiej maści kapłani. Ci ostatni są niebezpieczni i odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Jezus opisał to status quo słowami: ..."ślepy ślepego prowadzi i obaj
w dół wpadną". (Mt 15,14)
 Kuglarz, Rabbi Menachem M. Schneerson:
zagłada była dekretem Boga, którego ludzkość nigdy nie zrozumie.
To jego Bóg - nie mój.

 Kuglarz, Ojciec "święty" - odstrasza symbolem ukrzyżowanej, niewinnej istoty tych,
którzy chcą rozbudzić w sobie ten stan świadomości, jaki reprezentowała istota zwana Chrystusem
w ciele Jezusa.
Pod ukrzyżowanym ciałem szyszka?
Nie. To pobudzana przez maga szyszynka.

- Współczesne państwo Izrael powstało w 1948 roku. "Jom HaShoah" - "Dzień zagłady" wprowadził w życie ówczesny premier i syjonista , Dawid Ben Gurion
w 1953 roku.   Izrael jest jedynym krajem na świecie, w którym życie toczy się według lunarnego kalendarza hebrajskiego używanego przez plemiona semickie od przedhistorycznych czasów. Wygląda na to, że kalendarz ten Semici odziedziczyli po pozaziemskich kolonizatorach operujących w pradawnych czasach na terenie Bliskiego Wschodu i którzy przeprowadzali na nich różne - mające ich uszlachetnić - eksperymenty genetyczne trwające po dzień dzisiejszy.


 
"Eksperyment – życie człowieka na ziemi nie jest pierwszym tego rodzaju podjętym eksperymentem. Przeprowadzano go już miliony razy i ten dramat powtarzany będzie jeszcze miliony razy. We wszystkim co czynimy obecnie,
w naszych marzeniach, w naszych odkryciach, we wszystkim co szybko albo
z wielkim trudem zdobywamy, czerpiemy nasze korzyści na rachunek doświadczeń niezliczonych poprzedników, a nasze starania przyniosą owoce na planetach, które są nam nieznane i w światach, które jeszcze nie zostały stworzone” - uczył słynny hinduski filozof, Sri Aurobindo Gosh*.

- Nie hebrajska data ulega zmianie każdego roku i z tej przyczyny ustalono datę obchodów według kalendarza hebrajskiego na dzień 27 w miesiącu Nissan,
a wybrano tę datę dlatego, aby uczcić datę wybuchu powstanie w getcie warszawskim. 
To ważne pytanie:  GDZIE BYŁ BÓG W CZASIE ZAGŁADY?...


... a ważne choćby z tej przyczyny nie tylko dla "żydów", ponieważ Europie jak i innych kontynentom grozi dziś zagłada judeo-chrześcijańsko-buddyjskiej cywilizacji jaką znamy.


- Także wielcy prorocy Izraela nie mogli zrozumieć, dlaczego Bóg toleruje nieprzestrzeganie Jego uniwersalnych praw i dopuszcza do wojen, mordów
i niesprawiedliwości. Moim zdaniem nasz Stwórca z góry objawił nam informacje dotyczące zdrowego, kosmicznego trybu życia, abyśmy mogli uniknąć tragicznych konsekwencji; astralny kuglarz dodał do Boskich Praw wirusy, które modulują je
i prowadzą do karłowacenia zarażonych nimi dusz. Prorocy byli ludźmi obdarzonymi parapsychicznymi - jak je dziś się nazywa - zdolnościami. Słuchali wewnętrznego głosu i przekazywali bliźnim te wewnętrznie usłyszane objawienia. Nie wiedzieli jednak o broniach psychotronicznych używanych przez upadłe istoty astralne, ani o zdalnej kontroli umysłów.

 Prorok Habakuk według Donatellego
 Dlaczego dopuszczasz abym patrzył na złość i bezprawie?
Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach; wszędzie panują spór i zwada.
  (Księga Habakuka, 1:3)

Tak pytał boga prorok Habakuk z czego wynika, że był bardziej rozwinięty duchowo niż ten, który Boga udawał. [Habakuk - hebr. ten, który cię serdecznie uściska]. Żyd, Paul Wolfowitz ma tyle wspólnego z Habakukiem, co Polak Zbigniew Brzeziński z polskością.
 
O wiele wcześniej Chanoch [hebr. wychowanek], siódmy prorok po Adamie, który "żył w wielkiej przyjaźni z bogiem", zwanym przez niego "najwyższym rangą", krytykował sposób bycia i degenerujący ludzi wpływ upadłych "aniołów", co - jak przewidywał - skończy się w przyszłości tragicznie. Swoje słowa krytyki zakończył prośbą, aby "najwyższy" nie ukarał "aniołów" za ich niewłaściwe postępowanie,
a jedynie upomniał ich, żeby zaprzestali tego typu aktywności. I wtedy "najwyższy" rangą "bóg" docenia najwidoczniej stan świadomości swego wychowanka, bowiem odzywa się w te słowa: "Zaiste, wywiera to wrażenie, gdy człowiek prosi mnie o łaskę dla aniołów, a nie aniołowie dla człowieka".

 Bóg zabrał swego ulubionego wychowanka ze sobą;
mniej rozgarnięci zostali czekając na następne lekcje,
np. na zagładę...

Gdy dziś religijny wyznawca judaizmu pyta rabina GDZIE BYŁ BÓG W CZASIE ZAGŁADY?, ten odpowiada mu, skoro prorocy nie wiedzieli dlaczego Bóg zezwala na takie tragedie, to skąd ja, człowiek, mogę wiedzieć?
To jest wykręt, a nie prawda. Zarówno Chanoch, Habakuk jak i inni prorocy nie byli zadowoleni z poczynań istoty, podającej się za Wszechmocnego w oczach prymitywnych plemion semickich.

Także "nieomylny" wikary z Rzymu nie daje jasnej odpowiedzi: ...niezbadane są drogi Opatrzności... Co za bzdura! Bzdura na tym samym poziomie jak tłumaczenie zagłady jako "dekretu" Bożego przez rabina Schneersona. Pycha i bezduszność jego "boga" przemawiają przez niego. Dekret ma być powodem śmierci i tortur milionów mężczyzn, kobiet i dzieci (nawet biorąc pod uwagę przyczyny karmiczne)? Jego "bóg" jak i "bóg" Watykanu i Allah nie zna miłosierdzia. Czy to "wyjaśnienie" może zmieścić się w granicach rozumu dzisiejszego, budzącego się do kosmicznego życia człowieka? 

Sefardyjscy rabini natomiast tłumaczą okres zagłady europejskich żydów jako karę dla tych, którzy zlekceważyli nauki Pana (m.in. nie przestrzegali szabatu). To już trzecia bzdura i tu zakończę z tymi bzdurami, bowiem nie one stanowią meritum niniejszego artykułu. Nasz prawdziwy Stwórca jest w każdym z nas,
w każdej duszy, w każdym demonie. Nasz Stwórca jest życiem i ożywia od wewnątrz każdego ducha i każdą duszę. Nasz Stwórca jest bezinteresowny
i bezstronny. Osobiście mogę uznać tylko jedną odpowiedź na to pytanie: zwalczając zło - każdy z nas w sobie samym, doprowadza do tego, że zło zniknie z powierzchni ziemi, ponieważ zastąpią je dobroć i doskonałość świadomości boskich, kosmicznych istot. 

Jestem racjonalistą?
- W tym wypadku taką znalazłem odpowiedź. Kto się ze mną nie zgadza, ten musi zaufać silnej armii i broniom masowego rażenia. Nazywanie ofiar tzw. holocaustu, czyli zagłady świętymi, "ponieważ zostali zamordowani uświęcając w ten sposób imię Boga", to utrzymywanie ludzi dalej w mroku i niewoli nie zdającego egzaminu systemu wiary, a więc niewiedzy.

Gdzie był Wszechobecny i Wszechmocny w latach zagłady? 
Siedział w niebie (przed monitorem w swoim statku kosmicznym?) i płakał widząc do czego są zdolne jego dzieci obciążone genami zbuntowanych aniołów - genetyków.

- Człowiek uduchowiony i inteligentny poprosił swego boskiego Stwórcę o wolną wolę, a Stwórca dał mu to, o co go jego dziecko poprosiło. Wolą Stwórcy, który jest źródłem życia, miłości, radości i szczęścia nie była i nie jest zagłada żadnego gatunku we wszechświecie. Wszechwiedzący Stwórca, a nie kuglarze obdarzyli nas wolną wolą, bo Ojciec wie jako się te lekcje skończą dla każdego z nas 
z osobna. Jeśli uważamy, że (także dzisiejsza) ludzkość zasługuje na wolną wolę 
i wolność wyboru własnej drogi, to musimy zaakceptować konsekwencje decyzji ludzkości, zarówno dobre, mniej dobre i żne. Jeśli tak nie uważamy - zostaje nam faszyzm (wersje amerykańskiej demokracji).

- W przedwojennej Europie Niemcy i Austria uosabiały kulturę,  naukę i filozofię
i nagle z pośród tych ludzi wyszli ci, którzy dopuścili się najgorszych okrucieństw znanych historii ludzkości!
Co ciekawe, ofiary i ich ciemiężcy wierzyli w istnienie sprawiedliwego Boga.

*) Fragment mojej nowej książki, która ukaże się niebawem.
    Sri Aurobindo, Die Offenbarung des Supramentalen; Planegg: Auroville Verlag

 WŁADYSŁAW SZLENGEL

JUŻ CZAS

Już czas! Czas!

Długoś nas dniem obrachunku straszył!
Mamy już dosyć modlitw i pokut.

Dzisiaj Ty staniesz przed sądem naszym
I będziesz czekał pokornie wyroku.

Rzucim Ci w serce potężnym kamieniem
Bluźniercze, straszne, krwawe oskarżenie.
- Ostrzem toporu, brzeszczotem szabel
Wedrze się w niebo jak wieża Babel

I Ty, tam w górze, wielki skazaniec,
Tam w międzygwiezdnej straszliwej ciszy,
Ty każde słowo nasze usłyszysz,
Jak Cię oskarża naród wybraniec

- Nie ma zapłaty, nie ma zapłaty!!!
To, żeś nas kiedyś dawnymi laty,
Wywiódł z Egiptu do naszej ziemi,
To nic nie zmieni ! To nic nie zmieni!

Teraz Ci tego już nie przebaczym,
że Tyś nas wydał w ręce siepaczy -
Za to, że w czasie tysiącoleci
Byliśmy Tobie jak wierne dzieci.

Z Twoim imieniem każdy z nas konał
W cyrkach cezarów, w cyrku Nerona.
Na krzyżach Rzymian, stosach Hiszpanii
Bici i lżeni, poniewierani.

A Tyś nas wydał w ręce Kozakom,
Co rwali w strzępy Twój święty zakon.
Za męki getta, widma szubienic
My upodleni, my umęczeni 

 Za śmierć w Treblince, zgięci pod batem,
Damy zapłatę! Damy zapłatę!
- Teraz nie ujdziesz już swego końca!
Gdy Cię sprowadzim na miejsce kaźni,
100-dolarowym złotym krążkiem słońca
Ty nie przekupisz wartownika łaźni.

I kiedy kat Cię popędzi i zmusi,
Zagna i wepchnie w komorę parową,
Zamknie za Tobą hermetyczne wieka,
Gorącą parą zacznie dusić, dusić...

I będziesz krzyczał, będziesz chciał uciekać -
Kiedy się skończą już konania męki,
Zawloką, wrzucą, tam potwornym dołem
Wyrwą Ci gwiazdy - złote zęby z szczęki -

A potem spalą.
I będziesz popiołem.
 
Warszawa, getto, grudzień 1942
    

14 komentarzy:

 1. Nadszedł czas wzrostu świadomości ...

  OdpowiedzUsuń
 2. Brakuje mi jednoznacznej odpowiedzi na tytulowa kwestie...,wlasciwie wnioskuje Panie Romania ze Pan uwaza ze Bog dajac nam wolna wole, dopuscil abysmy ponosili konsekwencje wlasnych czynow.Moglibysmy ponosic te konsekwencje az do totalnego wyniszczenia Ziemi, bo chyba jako ludzkosc w tym kierunku zmierzamy.Przyszla mi tu na mysl niewola babilonska ludi izraelskiego.Dlaczego Bog na to pozwolil?Bylo to 70 lat cwiczenia woli narodu i powrotu z drogi grzechu i samowoli.Kolejne pokolenia mialy czas na zastanowienie sie nad przyczynami ktore do tego doprowadzily.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bog (nasz duchowy Stwórca, nie genetyk z gwiazd) dając nam wolną wole i wybór, dopuścił abyśmy ponosili konsekwencje własnych czynów ponieważ jesteśmy współtwórcami wielowymiarowego wszechświata. Tak. Ponosimy zatem konsekwencje swoich działań np. aż do totalnego wyniszczenia Ziemi..., ale wprawdzie na tej Ziemi wolno nam urządzać sobie warsztaty a la Oświęcim, Hiroszima, Kambodża, jednak planeta jako taka nie jest tylko i wyłącznie naszą własnością, lecz częścią całego Stworzenia. Np wyrzucenie jej z orbity przez bandę szaleńców nie zostanie dopuszczone, ponieważ takie zdarzenie byłoby początkiem reakcji łańcuchowej w całej galaktyce, a istoty nam nadrzędne nie mają ochoty przeżywać z nami ludzkich tragedii wywodzących się z religijnego obłędu. Do takich wypadków już doszło w przeszłości, o czym świadczy pasmo asteroidów między Marsem a Jowiszem, gdzie demoniczne istoty doprowadziły planetę do rozpadu, ale tym razem ten numer już nie przejdzie i wolna wola zostanie ukrócona. Prośmy zatem o to, a będzie nam dane. Natomiast wodzenie od niewoli do niewoli ludu semickiego, któremu pewna astralna istota wmówiła, że jest "narodem wybranym" nie jest zamysłem Boga-Ojca-Stwórcy.

   Usuń
 3. ZGADZAM SIĘ W 100 % SKROMNIE DODAM JESZCZE PRAWDZIWY BÓG JEST MIŁOŚCIĄ TEGO I INNYCH WSZECHŚWIATÓW .JAK WSZYSCY DOTEGO DOJRZEJĄ TO NAS TAM WPUSZCZĄ I NIKT I NIC NIEZATRZYMA TEJ TRANSFORMACJI. POZDRAWIAM :) P.ROMKU

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie, nikt tego procesu nie zatrzyma. Chwilowo starają się jak tylko mogą ten proces transformacji opóźnić.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuję za artykuły. Zawsze ich wyczekuję i z ochotą czytam a spotkania z pana "myślą" cenię sobie bardzo. Miłości , pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 6. Wtrace i ja swoje 5 groszy, ale mysle ze Was zbulwersuje. Studiując fizyke kwantowa,zasadę dzialania komputera kwantowego, programy w jakich zyjemy oraz prawa nami rzadzace(swieta geometria, fraktalnosc, ciąg Fibonacciego... itd) doszlam do wniosku ze zyjemy w kwantowej rzeczywistosci , na wzor systemu informatycznego , z naszym cialem biorobota, komputerem mozgiem i DNA interfejsem. Zrodlo., centralny dysk(kwantowy) wszechswiata, to potega informacji z doswiadczeń zebranych przez nasze swiadomosci od eonow lat i roznych stanow istnienia , rowniez tych w cialach fizycznych.To my i nasze doswiadczenia wygenerowaly potezna swiadomosc zrodla (Rdzen ) a idea boga to namiastka zrozumienia tej wiedzy, ktora to zreszta idea udupila nas na wiele tysiacleci.Ale np Atlanci byli tego swiadomi. Umieli sila swoich mysli kreowac rzeczywistosc.W swiecie zniewolonych i oklamanych baranow jakimi jestesmy , nie moge sie juz z ta moja swiadomoscia nijak odnalezc.

  OdpowiedzUsuń
 7. KIEDYŚ BYLIŚMY POTĘŻNI DUCHEM I CIAŁEM. ZABRANO NAM TO ALE WSZECHŚWIAT GENERUJE TERAZ CZĘSTOTLIWOŚCI KTURE ZNIWECZĄ PLANY TYCH PASOŻYTÓW KTURYM WYDAJE SIĘ ŻE SĄ BOGAMI. :)TO MOC ŹRÓDŁA POMACHAMY IM NA POŻEGNANIE :)

  OdpowiedzUsuń
 8. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze” (Mt 7:15-20). Bóg-Ojciec napomina „… ludowi podobają się fałszywe zapewnienia” (2 Kr 18:9-15). Fałszywi prorocy nie mówią o potrzebie nawrócenia, godziwym życiu i kroczenia drogą prawdy, dobra oraz sprawiedliwości; wymagało by to od nich potrzeby ukrzyżowania własnej pychy, żądz i występnych, krzywdzących drugiego człowieka, pragnień. Myślenie i postępowanie każdej osoby ludzkiej na Ziemi, zdominowane jest przez ego (podstawowa struktura osobowości, determinująca funkcje poznawcze i intelektualne). Silne, nie podporządkowane Prawom Ojca (12 Praw Ojca), ego, schodzi (zniża się) w sformalizowane (osaczające) struktury materii – całkowicie odłączając osobę ludzką od prawdziwego, duchowego Ojca. Stan ten alegorycznie zobrazował też Platon, opisując sytuację poznawczą i egzystencjalną rodzaju ludzkiego w dialogu „Państwo”, gdzie przedstawił uwięzionych w jaskini ludzi, skrępowanych łańcuchami, którzy oglądają jedynie cienie (mroki) prawdziwej rzeczywistości. Osoby całkowicie odłączone od Ojca, chcąc zdobyć pozycję w materii i być autorytetami dla wszystkich, poszukujących sposobu urządzenia się w ziemskim świecie, ludzi – muszą konfabulować. Z czasem osoby te nabierają iluzorycznego przekonania, że żyją w pełni poznania, prawdy i sprawiedliwości. Wiadomo jednak jak to się dla nich kończy. Wiedza (duchowa) buduje wnętrze człowieka, natomiast (fasadowa) nauka – jego osobowe ego, ambicję, pychę i nieprzystępność, czyli te cechy ludzkiego usposobienia, które potrzebne są do panowania nad materią oraz zwiedzionym ludem. Każdy kto poszukuje prawdy i kontaktu z mocą (energią) Stwórcy, którą jest też Wiedza, objęty jest ochroną. Co to znaczy ? Osoba taka nie musi martwić się, o dobra materialne, czy zabiegać o wpływowe stanowiska oraz udział w różnych gremiach politycznych lub naukowych, które często otrzymuje się za cenę godzenia się na oszukiwanie innych i zatracanie siebie (w materii nauka też jest wykorzystywana do celów politycznych celem zwodzenia prostych ludzi, stąd tylu polityków ze stopniami profesorskimi). Człowiekowi działającemu w pozytywnych energiach, Stwórca przysparza potrzebnych jej środków do życia w miarę potrzeb. Stąd każdy, kto poszukuje prawdy i sprawiedliwości oraz zachowuje pokój na Ziemi, nie zabija ani nie wspiera zabójców żywych, cierpiących istot (głównie ssaków), nie powinien pragnąć być mocnym oraz bogatym, wygrać dużych pieniędzy, czy posiąść majątek – wszystko co w życiu będzie mu potrzebne, otrzyma, jednak nie za darmo a za cenę wysiłku i uczciwej pracy o ile na tej drodze będzie chciał poznać i doświadczyć wspomagających i ochraniających go mocy (energii) Stwórcy. Każdy posiada wolne prawo wyboru, oczywiście obarczone konsekwencjami. Co do prawdziwej wolności, to realnie istnieje tylko wolność od zła, w niewoli dobra.

  OdpowiedzUsuń
 9. Ciekawe linki
  Zbigniew Brzeziński (enlil, zmiennokształtny)
  http://postimg.org/image/hu0o9ors7/
  http://www.thelivingmoon.com/49ufo_files/03files2/Alien_EnLil_Fake.html

  Obcy i zmiennokształtni są w TV, w rządach...
  https://www.youtube.com/user/Pocholo986/videos

  Jenna Bush - Predator 2 (uszkodzona holografia genetyczna lub młody reptoid)
  http://youtu.be/Od4aF9_Yy1Y

  Reptoid Angela Merkel is a Reptilian?
  http://youtu.be/mnLKMSjI69Y

  Miedwiediew nie żartował mówiąc o istnieniu obcych. Istnienie obcych to FAKT- 7 XII 2012
  http://www.dailymotion.com/video/xvrlea_miedwiediew-nie-zartowal-mowiac-o-istnieniu-obcych-istnienie-obcych-to-fakt-7-xii-2012_news

  Książka, rasy obcych od ósmej strony
  http://pl.scribd.com/doc/168009661/Green-Guys
  lub
  http://exopolitics.blogs.com/files/russian.secret.alien.races.book.pdf

  Zestawienie obcych, numer 28 prawie jak święty
  http://postimg.org/image/oplqkei8f/

  OdpowiedzUsuń
 10. Dziękuję, ze Pan jest! Panie Romku:)))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ... a ja dziękuję za uznanie mojej pracy na tej planecie.

   Usuń
 11. Wiecie ja nie rozumiem do konca skupiania sie na tragedii zydow (nie lubie okreslac ludzi w jakichkolwiek kategorach ale chce byscie cos zrozumieli). Zydzi robia z siebie meczennikow chociaz wedlug mnie to najwiecej na wojnie zmarlo przedstawicieli rasy aryjskiej i innych ras kultur i narodowosci. Jesli w ogolw mamy patrzec na to przedstawiciele jakich religii rass czy narodowosci zginelo podczas II Wojny swiatowej to wydaje mi sie ze zydow zginelo najmniej bo to wlasnie w wiekszosci tzw. Przedstawiciele rasy aryjskiej czy tak nordyckiej(whatever) zginelo na wojnie. Nie znam statystyk nie wiem kto na tym najbardziej ucierpial jedno co wiem na pewno to to, ze na wojnie najmniej ginie elit i rzadzacych. Dziekuje i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń