Roman

Roman

czwartek, 28 lipca 2016

MEDINAT WEIMAR

Państwo żydowskie w Niemczech?

   - Moim skromnym zdaniem rozczarowani obojętnością "boga" Jahwe (po inkwizycji, pogromach, hitlerowskiej zagładzie, w obliczu arabskiego terroru), "boga" któremu zawierzyli niegdyś swoje życie ludzie stojący dziś przed Ścianą Płaczu, nadal nie potrafią lub nie są świadomi, że mogą pozbyć się zniewalającego ich mentalnego implantu jakim jest "żydowskość" i świadomie, z premedytacją poszerzyć sobie horyzont świadomości do uniwersalnych, kosmicznych wymiarów. W stanie swej ograniczonej świadomości odbierają podszepty istot, które ponownie chcą się nimi posłużyć w celu ustanowienia państwa "żydowskiego" na terenie Turyngii. Stolicą tego państwa ma zostać miasto Weimar.


Oto co proponują inicjatorzy tego - genialnego ich zdaniem - projektu:
"Chcemy żeby Turyngia stała się centrum sztuki i feminizmu. Czego więcej można oczekiwać od państwa. Takie państwo leczy po urazie doznanym po rządach Adolfa Hitlera i II-giej wojnie światowej".
Hitlerowcy (niemieccy narodowi socjaliści) widzieli w miastach Weimar i Drezno dwa najważniejsze ośrodki w Niemczech i snuli dla nich wielkie przyszłościowe plany. Pierwsza, ważna manifestacja NSDAP miała miejsce w Weimarze. Teraz w Turyngii ma zostać założone państwo żydowskie - zaiste plan nie z tej Ziemi (w przenośni i dosłownie).
Po II-giej wojnie światowej na terenie południowej Syrii zwanej "Palestyną" zostało założone państwo żydowskie. Z góry było wiadomo, że państwa arabskie nie zechcą ze względów religijnych tego zaakceptować mimo iż klan Rotschildów kupił Jerozolimę i inne ziemie.  http://romannacht.blogspot.com/2015/09/rotschild-kupi-jerozolime.html  
Celem islamu jest podbój całego świata dla Allaha. T.zw. syjoniści służą jednak innemu "bogu" (przy czym nie jestem pewien, czy to nie to samo źródło szczucia na siebie "narodów"). Teraz "źródło" to inspiruje rezonujących ze "źródłem" do stworzenia identycznej sytuacji w Europie na terenie Niemiec, które w rzeczywistości są firmą o nazwie BRD GmbH; na terenie poddanym już procesowi islamizacji. Europa przeistacza się w prawdziwy kocioł celtycki. (Eintopfsuppe).

1/
Medinat* Weimar  -  ma zostać utworzone na terenie Turyngii, a jego stolicą ma być miasto Weimar.
2/
Medinat Weimar ma rozwiązać następujące problemy:
- pohitlerowski uraz żydowski,
- niemieckie poczucie winy,
- konflikt na Bliskim Wschodzie,
- depresję po NRDowską, a nawet
- inne problemy światowe.
[Medinat Weimar rozwiązuje wszystko naraz. To panaceum XXI wieku. RN]
3/
Medinat Weimar opierać się będzie na autonomicznym  statusie sztuki
i posłuży się środkami kampanii politycznej i politycznym aktywizmem w celu przekonania niemieckich obywateli, Unii Europejskiej, społeczności i gmin żydowskich w świecie jak i międzynarodowej opinii publicznej do utworzenia tego państwa.

[Co oznacza tu przymiotnik "żydowskie" państwo - Medinat Weimar. RN]?

4/
Przymiotnik ten nie odnosi się do krwi, DNA lub do pochodzenia, lecz do kultury i wyznania, do wspólnej historii i jedności w wierze. Żydzi pochodzenia europejskiego, Żydzi pochodzenia spoza Europy, Arabowie palestyńscy, Arabowie (muzułmanie i chrześcijanie) i wszystkie inne grupy, które czują się dotknięte działaniami dzisiejszego Izraela są zaproszeni do dzielenia wspólnego losu [w poddanej islamizacji Turyngii. RN].
5/
Medinat Weimar zaprasza ludzi z różnych środowisk i wszystkich narodowości
i zachęca ich do bycia aktywnymi członkami ruchu weimarskiego, aby wzięli udział w realizowaniu wizji nowego państwa o nazwie Medinat Weimar.
6/
Medinat Weimar może odgrywać ważną rolę w walce z pierwszorzędnym antysemityzmem, z drugorzędnym antysemityzmem wywodzącym się z poczucia winy i przeobrażającym się w samoobronę, a także w traktowaniu problematycznego filosemityzmu i przyczynić się do uzdrowienia etnicznej nienawiści do siebie samego oraz trwającego konfliktu między ugrupowaniami żydowskimi, arabskimi i muzułmańskimi.
7/
Medinat Weimar nie jest substytutem dla obecnie istniejącego państwa Izrael, lecz będzie kolejnym państwem "żydowskim": państwem z aspiracją ożywienia wizji "światła narodów", państwa, z którego wykwitnie nowy kulturowy
i duchowy renesans. Co więcej, to nowe państwo będzie spokojnym miejscem, które odwrotnie od nie zdającego egzaminu syjonizmu będzie dla ludności żydowskiej "normalnym" i bezpiecznym domem. [Nadal w morzu wojującego islamu. RN].
8/
Podstawą Medinat Weimar jest prawo ludzkości nie tylko do samostanowienia, ale także do wywalczenia sobie prawa do dokonywania zmian na drodze samostanowienia.
9/
Medinat Weimar jest niezgodne z wszystkimi ideologicznymi, kulturowymi
i religijnymi okopami dyskursu izraelskiego i niemieckiego.
10/
Ideologowie Medinat Weimar wierzą, że Turyngia z jednej strony ze względu na jej kulturalną pozycję jako miejsce klasycznej kultury niemieckiej, jej roli jaką odegrała w historii antysemityzmu i niemieckiego nacjonalizmu, dziedzictwa żydowskiego życia i kultury żydowskiej na jej terenie, a z drugiej strony ze względu na jej aktualne problemy jako kraju związkowego
o kurczącej się populacji oraz słabej gospodarce, stanowi optymalne miejsce do założenia nowego państwa żydowskiego.
Państwo żydowskie w Turyngii będzie oferować nie tylko rozwiązanie problemów świata żydowskiego, ale także rozkwit gospodarczy i kulturalny Turyngii z jej problemami jak nowy kraj związkowy (Bundesland) na terenie Niemiec wschodnich.
11/
Medinat Weimar oferuje jasną antyfaszystowską odpowiedź na wiele problemów, którym Turyngia musi stawić czoła jako nowy kraj związkowy
w Niemczech wschodnich i wnosi wiele do rozwoju i dobra wszystkich jej mieszkańców. Państwo żydowskie w Turyngii nie jest karą, lecz wyróżnieniem. W zamian za Turyngię proponujemy wszystkim Niemcom możliwość zadośćuczynienia i wyzwolenia się od duchów przeszłości.
12/
Medinat Weimar rzuca fundamentalne pytania:
- Co stoi w sprzeczności z obecnym odnowieniem projektów krajowych
w kontekście globalizacji gospodarczej i globalnej migracji? 
- Jak można opisać kontrast między ponownym odkryciem religii jako środka identyfikacji polityczno-kulturowej a jednoczesnej globalizacji areligijnego kapitału? [Marzyciele ci nadal ignorują fakt, że główne systemy religijne judaizm, kościelne chrześcijaństwo i islam po prostu w ciągu minionych tysięcy lat nie zdały egzaminu. Ci, którzy budzą się do zdrowego życia widzą wokół siebie świat cofający się w mrok barbarzyństwa].
13/
Medinat Weimar nie jest praktycznym ruchem, lecz próbą dostarczenia specyficznych impulsów i zadawania prowokacyjnych pytań, które ujawniają sprzeczności antysemickich, neoliberalnych, nacjonalistycznych
i syjonistycznych argumentów obnażając ich wewnętrzną logikę
i absurdalność.
Wyciągamy dłoń do wszystkich ludzi w Turyngii, a także do przyszłego suwerennego ludu żydowskiego, który osiedli się w Turyngii z ofertą pokoju, dobrego sąsiedztwa, wzajemnej pomocy i współpracy w naszym ruchu.
Medinat Weimar jest gotowa wnieść swój udział we wspólnych wysiłkach na rzecz całego regionu.
[... a co w przypadku wybuchu III wojny światowej na terenie Europy? ... a co ... Tu powstrzymam się do komentowania. RN].*) Medina - hebr. państwo 


5 komentarzy:

 1. Zaiste NIE STEJ ZIEMI NAWET ARCHIWUM X :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Co by się działo gdyby cała ludzkość doznała całkowitej amnezji? Czy wymyśliłaby sobie nowego Boga?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapewne znowu pojawiły by się istoty korzystające z tej sytuacji i odegrałyby - znów nieudolnie - role boga/bogów. Żyjąc z dala od Boga nie sposób odegrać tej roli. Chrystus nie grał.
   On to czuł w sobie: "ja i Ojciec jesteśmy jednym".

   Usuń
 3. przecież nie każdy lubi groch z kapustą...szanować można ,ale żeby zaraz ze sobą mieszkać ..skoro zwierzęta są w 2 gęstości i każdy gat z zasady trzyma się osobno to nie bez przyczyny .. a tu proszę wyłomki chcą tworzyć stara nowa 3 gęstość muti kulti . przecież to już było, ten projekt jest przestarzały

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To, co było - to jest obecnie. To, co dzieje się przed naszymi oczyma - to obrazy przeszłości. Ale to co jest nie musi być naszą przyszłością... Każdy z nas ma prawo udać się w obranym przez siebie kierunku.

   Usuń