Roman

Roman

czwartek, 11 stycznia 2018

A M E N

Jezus często używał tego hebrajskiego słowa, np. "Amen, amen hineni omer lachem" - zaufajcie, zaufajcie mi, oto powiadam wam.
Zaufać, mieć zaufanie a uwierzyć - to nie to samo, to dwa różne stany świadomości.
W tzw. ewangeliach t.zw. Nowego testamentu (Nowego Przymierza) czytamy w tłumaczeniu na język polski, że Jezus powiedział:zaprawdę, zaprawdę powiadam ci/wam...- - Hebrajskie słowo amen używane jest w dzisiejszym Izraelu i na całym świecie od tysięcy lat.
-Wyraz amen to jedno z najkrótszych słów użytych w Biblii, wyraz, który i składa się tylko trzech hebrajskich liter - אמן. Jednocześnie jest to jedno z najmocniejszych słów w tym języku i w Biblii. Słowo mocy niosące ono w sobie pozytywną energię tak, jak np. słowo szalom -pokój.
- Co to słowo naprawdę oznacza w oryginalnym języku hebrajskim?

To  słowo pochodzi od hebrajskiego korzenia אמן (a-m-n), które jest również związane ze słowem אֱמוּנָה (emuna), co oznacza "zaufanie". Co ciekawe: wyraz amen jest klasyfikowany jako przymiotnik opisujący psychiczne stany
i duchowe nastroje. Słowo to nie jest kolejnym potwierdzeniem jak "Tak" lub zaprzeczeniem jak "Nie". 
- Gdy ktoś mówi "amen", zobowiązuje się do stanu świadomej zgody i zaufania - zaufania do wszechobecnego życia, a więcdo Stwórcy, do samego siebie. jako do nosiciela Życia.

Nic dziwnego, że wyraz yen nie był tłumaczony na większość języków i po prostu zachowany został w oryginalnej hebrajskiej formie. 

   - Jest tak wiele słów, które wywodzą się z języka hebrajskiego, a są dziś używane w różnych językach używanych na całym świecie przez ludzi, którzy zdają sobie z tego sprawy. Czy Ty Czytelniku znasz takie słowa, np. w języku angielskim?
- Czy język angielski wywodzi się z języka hebrajskiego? - Czy to możliwe?
   - Niedawno przypomniałem sobie moje spotkanie w Domu Dziennikarza w Tel Awiwie bodajże w 1984 roku z autorem wielu książek z cyklu Kroniki Ziemi przetłumaczonych na wiele języków, w tym także na język polski, spotkanie z Zacharią Sitchinem, jego małżonką oraz Josefem Laniado, również znanym w Izraelu wykładowcą Uniwersytetu Otwartego w Ramat Awiwie.
- Za kilka godzin mieliśmy dać wykłady, jeden po drugim w wyżej wymienionym uniwersytecie.
W pewnym momencie, rozmawiajśc m.in. na temat zaginionych języków, wspomniałem nazwisko znanego, szwajcarskiego publicysty, Ericha von Dänikena i treść jednego z jego artykułów zamieszczonych w biuletynie Ancient Astronaut Society (AAS) na temat pradawnych języków zwanych przez niektórych językoznawców, jak np. przez dyrektor biblioteki uniwersytetu
w Zürichu, Ulrich Dopatka - "protoceltyckimi". Obaj starsi ode mnie panowie mieli na ten temat niebywałą wiedzę... No i oczywiście doszliśmy do Biblii...


- Z biblijnej Księgi Rodzaju (ludzkiego oczywiście) dowiadujemy się, że  Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.[...] zekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».  Z tego wynika, że ówcześni ludzie żyli w jedności, co świadczy o ich wzniosłym stanie świadomości i przestrzeganiu Boskich, kosmicznych, uniwersalnych praw w odróżnieniu od dzisiejszej upadłej ludzkości.
- Jak do tego upadku doszło, o tym dowiadujemy się nieco dalej wczytując się w Księgę Rodzaju: ... 
A Pan (co nie znaczy bynajmniej, że istota zwana tutaj "panem" była osobiście Stwórcą całego, wielowymiarowego wszechświata, Duchem i naszym Stwórcą, którego dziećmi jesteśmy jako wolne kosmiczne duchy od czasu do czasu żyjące w ludzkich, ziemskich, materialnych ciałach.
 Istota zwana Panem grała zatem tylko rolę Stwórcy, bowiem ten Pan
 ) zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie 
 rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. [

Dlatego od lat jeżdżę po różnych krajach i namawiam ludzi do powrotu do jedności] 

Ten Pan doszedł - widząc żyjących w stanie jedności li w spokoju - ludzi ,doszedł do pewnego wniosku: A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7Zejdźmy więc (a więc z Panem były jeszcze inne istoty) i pomieszajmy tam ich język (jeden język), aby jeden nie rozumiał drugiego!» 
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, (lebalbel to po hebrajsku pomieszać)  tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemii.
Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. 
Pan rozproszył ludzi, którzy nie chcieli być rozproszeni , nie prosili go o to, chcieli wspólnie budować swój świat, ludzi którzy żyli jako bracia i siostry w stanie jedności. Jeden człowiek widział w drugim człowieku takiego samego nosiciela wszechobecnego Życia jakim on jest sam. 
Wszechobecne Życie jest Bogiem, nie panem grającym rol ę Boga-Stwórcy. Bóg to po hebrajsku EL. Bóg jest sprawiedliwością, wymiarem Boskiej Sprawiedliwości - JEST żywym Prawem; słowo Israel opisuje miejsce zarządzane przez Boga, przez żŻycie, a nie przez śmierć i ciemność.

Ci rozproszeni po całym świecie ludzie  a W NICH DUSZE to dzieci Izraela, ludzie słuchający wewnętrznego głosu, głosu Życia, Stwórcy , ich Ojca, który jest czystym Duchem i który stworzył nas wszystkich na swoje podobieństwo - nieśmiertelne duchy, a nie śpodlegające śmierci ziemskie ciała.


- Dlatego także Chrystus uczył  jako użytkownik ziemskiego ciała  zwanego przez nas Jezusem " "Gdzie dwóch spotyka się  w moim imieniu - tam JA JESTEM
z nimi", w nich. . JA JESTEM ŻYCIEM jest imieniem Boga, jedynej świętości  we wszechświecie -Życia.
- Co czeka zgodnie z  Biblią rozproszone  po całej Ziemi dzieci  Boże, dzieci duchowego Izraela? 
W Biblii znajdujemy na to pytanie odpowiedź. Nadejdzie taki czas, że zostaną  zlokalizowane pośród narodów  gdzie będą żyły i zostaną zebrane spośród wszystkich narodów Ziemi .
- narody Ziemi to po hebrajsku Goiim (oczywiście nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Goj to po hebrajsk)u po prostu naród. Ci którzy dziś budzą się do normalnego życia pośród wszystkich narodów niosą w sobie rezonans z Boskimi Uniwersalnymi Prawami; wewn zewnętrzny Izrael, wewnętrzna , duchowa "Ziemi  Obiecana" - miejsce, gdzie rządzi Bóg, gdzie obowiązuje Jego Prawo i Jego Boska Sprawiedliwość.
Josi Laniado twierdził, że pierwotne źródło ludzkiej mowy zostało jakoś rozproszone po wszystkich ludach i narodach Ziemi.
Pan Laniado twierdził, że istoty pozaziemskie, które się z nim skontaktowały przekazały pewien kod wibracyjny ludziom. Ten kod jest zwany  językiem hebrajskim, z czasów sumeryjskich.  
Sitchin, badacz języka sumeryjskiego -  nie zaprzeczył.

- Przysłuchując się niezwykle ciekawej rozmowie, a raczej wymianie informacji między tymi dżentelmenami, zrozumiałem, że Hebrajski, jako wibracja został wmontowany w ludzkie DNA. Zrozumiałem też, że że zaawansowana cywilizacja z Plejad zmieniła ludzkie DNA, instalując aparat mowy w gatunek (rodzaj)homo sapiens, tworząc w ten sposób gatunek cro magnon.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_fossilisworząc różne języki, pozaziemskie istoty zastosowały dwie reguły:
1/ zmieniały  samogłoski  przy zachowaniu spółgłosek.
2/ Opisywały ten sam obraz z różnych punktów odniesień.
Procedura deszyfrowania rozpoczyna się od wpisania słowa bez samogłosek lub w celu wyszukania pasującego obrazu / słowa dodaje się znaki diakrytyczne.

Prawdę mówiąc, tego typu informacja tworzy w naszym "współczesnym  świecie trudny do zniesienia lemat:
 Po pierwsze wymaga od tkwiącego w przeszłości zwątpienia w wiele "konwencjonalnych" teorii i powszechnie wegetujących, ludzkich  przekonań na temat naszego pochodzenia jako "rodzaju ludzkiego". Dla takiego  człowieka tudne jest rozszyfrowanie takich spraw, tym bardziej że nie  jest  zdolny do  wizualizowania ingerencji istot pozaziemskich q ewolucję duchową istot powolnie się id nich rozwijających lub niżej od nich obsuniętych na skali duchowego rozwoju. Taka medytacja jak i wizualizacja wymagają posłużenia się niepospolitymi  umiejętnoścamii percepcyjnymi studiowanymi przez postępowych parapsychologów.
- Gdy z początkiem lat 80-ch przyleciałem z USA do Izraela, Nie zdawałem sobie w pełni sprawy z tego, że istnieją tylko dwie alternatywne decyzje dotyczące wartości dowodów w tym temacie (paleoastronautyka): - przypadek lub plan. Albo dowody zawarte w tym temacie są spowodowane "przypadkiem", a na "przypadki", jak jak dziś już wiemy- w inteligentnym, żywym, wielowymiarowym wszechświecie nie ma miejsca, a zatem wymyślone przez takich ludzi jak jak Erich von Daniken, Zacharia Sitchin, Laniado, Johannes Von Buttlar, Dopatka, Charles Berlitz, bracia Johannes i Pedter Fiebag i inni członkowie ( Ancient Astronaut Society (AAS) albo dowody są wystarczające, aby domyślać się, że chodzi tu o  plan istot pozaziemskich, które wiedziały, że nadejdzie odpowiedni czas, gdy człowiel XXI wieku będzie czuł się zmuszony  ponownie rozważyć wegetujące  teorie na temat pochodzenia aparatu mowy i języka u rodzaju ludzkiego.

Oczywiście pierwsi odzywają się na tego typu wyzwania konserwatyści z pozycji oskarżycieli: "prawdziwa nauka"* odrzuca tego rodzaju niepoprawne,  karkołomne teorie pochodzące z pogranicza nauka, a więc ograniczonego świata nauki. Ci, przeważnie dobrze opłacani "opozycjoniści" służąc tym kręgom, którym zależy na tym, żeby stan świadomości ludzkości zamrozić i spowolnić proces duchowego rozwoju na ile to możliwe. Tak? A co z tego mają?! Mają miliardy niewolników - dusze nie czujące, że są zniewolone, czyli mają źródło darmowej energii tak długo, aż ludzkość nie domyśli się swojego Boskiego, kosmicznego pochodzenia, tak długo, jak słowo "kosmita" używane jest w sensie pejoratywnym.   - Wróćmy teraz jednak do tak popularnego i powszechnie używanego we współczesnym świecie języka angielskiego, który zdaje się wywodzić z języka hebrajskiego, o czym dowiedziałem się w trakcie tej niebywale ciekawej rozmowy i słuchając kilka godzin później wykładu pana Laniado, a potem w trakcie kolacji w Białej Galerii, w miejscu, w którym można było posłuchać ciekawych wykładów, spotkać wykładowców z całego świata, autorów wielu wartościowych książek z zakresu ezoteryki, paleoastronautyki, mistyki, parapsychologii i postępowej fizyki i dramaturgów izraelskich. Miejsce to (vis-à-vis Teatru Narodowego Habima)) znane było jako ośrodek światła, wspaniała księgarnia i dobra restauracja, w której nie podawano dań mięsnych.

- Z całą szczerością, gdy zacząłem szukać prawdziwego Boga - powiedział w pewnym momencie Laniado, który następnego dnia miał wylecieć na wykłady do Nowego Jorku - nie podejrzewałem, że zakończę na lekcji etymologii, pod koniec której zostanie ujawniona 6000-letnia tajemnica naszych, prawdziwych przodków z gwiazd i dodał po chwili - Modlę się, aby to odkrycie pomogło w naszym duchowym wysiłku na rzecz pokoju na Ziemi .
- Niechaj twoja modlitwa zmaterializuje się niebawem - życzyliśmy mu chórem.
[
Dziś wiem, że Boga, naszego Ojca i Stwórcy nie można znaleźć na zewnątrz; Boga można usłyszeć i odczuć w sobie, czyli w głębi duszy. To my, duchy jesteśmy żywą "świątynią Świętego Ducha, o której uczył Chrystus przez Jezusa - (świątynią Boskiej świadomości, Boskiego światła)].
   - Oto kilka moich notatek z tamtych czasów:
np. po hebrajsku wyraz balew oznacza 'w sercu', albo coś z serca; angielskie słowo believe odnosi się do wiary;- po hebrajsku al atar nativ oznacza na równoległym poziomie; angielskie słowo: alternative - nasza alternatywa;
- po hebrajsku kol or oznacza - każde światło (np. w spektrum, w widmie  barw). Angielskie słowo color - nasze kolor;

- po hebrajsku słowo sores (można także wymawiać szoresz)- to korzeń, a po angielsku source (korzeń, źródło pochodzenia);
po hebrajsku wyraz trufa oznacza lek, lekarstwo - w języku angielskim napotykamy na słowo therapy - terapia, leczenie; korzeń: trp;
po hebrajsku otomeatik znaczy kopiować to, co jest; w angielskim mamy wyraz automatic...- po hebrajsku: bo kol - to jest w nim, albo w tym głos, w angielskim vocal; zauważyłem, że litery b i v często się wymieniają;
- po hebrajsku po ze tow oznacza tutaj jest dobrze; w angielskim znany jest wyraz positive.
- Takie wyrazy jak Britain, British albo 
Bretania (fr. Bretagne, bret. Breizh, gal. Bertaèyn) – kraina historyczna i region w północno-zachodniej Francji, położony na Półwyspie Bretońskim zawierają hebrajski wyraz brit  - przymierze


- po hebrajsku pejs to nasze pejsy, a w angielskim mamy wyraz peace - pokój. Ci, którzy będą respektować t.zw. Dekalog, będą żyć w pokoju.

- po hebrajsku wyraz mone odnosi się do przelicznika, licznika, płatności; wszyscy znamy angielski wyraz money - pieniądze; u nas wyraz "moneta";
- dea cad to po hebrajsku wiedza dodatkowa; gdy mamy dodatek do naszej wiezy, musymy się zdecydować - po angielski decide.
- po hrbrsjsku bo alijo - zawarta wartość - po angielsku value (czytaj - walju);- po hebrajsku minuj zecher; np. po angielsku - manuscrit;
- kol
to po hebrajsku głos, w angielskim mamy call (czytaj: kol; wołać, wołaj, rozmowa telefoniczna...);
- po hebrajsku roe El - widzę albo widzi Voga, w angielskim mamy wyraz real (prawdziwy, realny, rzeczywisty);- pierwsza litera hebrajskiego to alef, aostatnia - taf; Chrystus mawiał przez Jezusa - Hineni Alef we taf, co tłumacze tłumaczyli jako: ja jestem alfai omega;
pisząc po hebrajsku słowo etymofogia, pierwszsze dwie litery tego wyrazy, to właśnie alef i taf - etymology (ang).
- po hebrajsku słowa  tora to nauka; w angielskim mamy słowo true (czytaj: tru - odpowiada prawdzie);
- po hebrajsku ejnokawur - to znaczy nie jest zakopane; w angielskim uncover - znaczy odkopać...;
- po hebrajsku sfirot EL to Boskie sfery; w angielskim mamy wyraz - spiritual - duchowy;- po hebrajsku erec to ziemia, w nagielskim mamy earth;
- po hebrajsku bajes(z) - wstydź się, a w w angielskim mamy wyraz abuse czyli nadużycie, obelga, lżenie;
- znane nam magiczne zaklęcie - abra kadabra to lekko zniekształcone wyrazy hebrajskie - kara-a b' dibrot - co znaczy jak czytał (a) w oświadczeniach (czyli
w dekalogu, zwanym 10 przykazaniami przekazanymi ludzkości przez Mojżesza);...
jest tego o wiele wiele więcej i to  każdym języku.
Np. po hebrajsku, język hebrajski to iwrit - język Hebrajczyków;  Iwrim to Hebrajczycy. Jak wiemy na Półwyspie Iberyjskim żyją Iberyjczycy. Pisząc literami hebrajskimi słowo Hebrajczycy - Iwrim - oznacza ono także Iberyjczycy...No cóż, lzadbano, żeby ludzkość nie znała swoch korzeni.

*http://romannacht.blogspot.com/2017/12/naukowe-getto-granice-i-ograniczenia.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz