Roman

Roman

piątek, 26 stycznia 2018

O Jerozolimie słów kilka...

Nie tylko z Koranu możemy dowiedzieć się na jakim terenie mają żyć wyznawcy nauki przekazanej przez proroka Mojżesza i ujętej w tzw. "Dekalog", czyli w 10 oświadczeń, 10 propozycji, jak mogą żyć Adamici (z hebr. Ziemianie; Adama - hebr. Ziemia), jak może żyć rodzaj ludzki, jak może żyć świadomy człowiek, który chce wcielić w swoje codzienne życie na planecie Adama, na Ziemi, człowiek który chce respektować zasady moralności  i etyki - zasady kosmicznego, wszechobecnego życia. O nauce zawartej w Dekalogu (niesłusznie nazwanej przez siewców mentalnych wirusów* "przykazaniami") przypominał stale Chrystus przez największego z proroków - Jezusa i uzupełnił ją swoim oświadczeniem przemawiając do ludu na górze; zdarzenie nazwane przez tych samych siewców wirusów "kazaniem" na Górze. Dla ludzi świadomych swoich boskich, kosmicznych korzeni, "przykazania", nakazy, zakazy i kazania nie istnieją. [Nie oznacza to automatycznie, że wszyscy mieszkańcy współczesnego Izraela, tak jak starożytnego Izraela realizują dzień w dzień nauki pochodzące
z nadrzędnych wymiarów kosmicznej świadomości].


- Ostatnio Stany Zjednoczone (i nie tylko) oficjalnie uznały miasto Jerozolimę za stolicę państwa, o nazwie Izrael. Dlaczego dopiero teraz? Przecież państwo to powstało w 1948 roku.
- Dlatego, ponieważ Watykan nie uznał tego państwa ze stolicą w Jerozolimie.
Watykan dąży do zrealizowania swojego planu – do panowania nad światem z Jerozolimy
i tłumaczy to kłamliwie tym, że skoro Judejczycy (zwani „ żydami” nie uznali Jezusa, to Watykańczycy z ich
Wikarym Bożym, nieomylnym papieżem zwącym siebie „ojcem świętym ”(wbrew nauce Chrystusa, który uczył, aby nie nazywać „ojcem nikogo, żadnego człowieka na Ziemi, z pewnością nie „świętym”, bo „tylko jeden jest święty, nasz Ojciec w Niebie, który jest wszechobecnym życiem); rzekomo oni, Watykańczycy**„nowym Izraelem, z łaski Bożej, a i ich stolicą powinna być Jerozolima).

**) http://romannacht.blogspot.com/2017/10/mroczne-tajemnice-watykanu.html

 - Co można z Biblii dowiedzieć się o Jerozolimie?
- Jerozolima od tysiącleci stanowi centrum  świata wyznawców "nauk mojżeszowych".
.Jerozolima to zarazem t.zw. Wzgórze Świątynne, najświętsze miejsce Izraelitów (zwanych przez siewców wirusów "żydami"), którzy .przez tysiące lat  zwracali się do Jerozolimy, gdy się modlili, w odróżnieniu od muzułmanów, odwracających się plecami i ich dolną partią do Jerozolimy
...  a zwracających się twarzami w kierunku Mekki. Mimo to, Semici, wyznający nauki zawarte w Koranie i komentarzach pisanych na temat tej nauki przez kapłanów (siewców mentalnych wirusów)zwący siebie muzułmanami chcą zawładnąć tym miastem we wiadomym im , a raczej inspirujących ich sił celach. To miasto nigdy nie było stolicą Arabów. Świadczą o tym fakty historyczne i wykopaliska archeologiczne.
- Jeśli ktoś uznaje siebie za wyznawcę nauk chrystusowych (co automatycznie nie oznacza katolicyzmu, protestantyzmu etc), to dla niego Jerozolima jest świętym miastem jakim ono było dla ziemskich rodziców Jezusa i Jego braci.

 - Ale jak się wszystko zaczęło?
Kiedy Jerozolima została ogłoszona jako stolicą ludu izraelskiego, a nie „plemienia wężowego”, „1)węża starodawnego” – jeśli chcemy tu posłużyć się językiem biblijnym, językiem księgi noszonej pod pachami przez kler i dostojników instytucji używających przymiotnika "chrześcijański" jako maski (tak jak wiele partii politycznych, pracujących dla Watykanu (m.in w ramach konkordatu) w różnych krajach.

- Początkowo  12 odrębnych plemion semickich uznawało za najświętsze miasto Szilo,
w którym przebywała istota, czczona jako Bóg. Około roku 1000 pnę. młody król, imieniem Dawid zjednoczył 12 plemion w jedno zjednoczone królestwo, któremu nadał nazwę - Izrael. To zmieniło bieg historii na zawsze.

Król dawid (po prawej) z wnukiem króla Szaula.
Ci trzej  nieśli w sobie geny gigantów.
Na widok Dawida przeraził się Filistyn Goliat, który sam nie był niskiego wzrostu..


Dawid założył stolicę     ówczesnego Izraela w dawnym mieście Urusalim.i przemianował je na Jeruszalaim (pol.Jerozolima). W języku hebrajskim nazwa zawiera         święte słowo - shalom (שלום) - "pokój" a także jerusza - pol.dziedzictwo.
- Następnie Najwyższy złożył Dawidowi wieczną obietnicę.
W 2-giej Księdze Samuela czytamy, że Najwyższy oznajmił:

Wyznaczę miejsce mojemu ludowiIzraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się stąd więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać go jak dawniej. 

Nie napisałem tego artykułu dlatego, że biorę stronę „Izraelczyków” a nie „Palestyńczyków”, []co jest sugerowane przez lewe skrzydło inspirowane przez Watykan jako postawa "poprawna" politycznie, ponieważ obie strony są uwikłane w obmyślony przez nikczemne istoty konflikt. 

fAKTEM JEST,  ŻE: Podczas gdy Jerozolima jest wymieniona w Biblii ponad 500 razy, w Koranie, ani razu!
- Te nikczemne istoty rozprzestrzeniły np. taki śmiercionośny wirus ogłupienia jak „oko za oko, ząb za ząb”, … śledziona za śledzionę, odbyt za odbyt… itp. Kto nie potrafi kontynuować w tym miejscu, powinien zacząć studiować anatomię Adamity, innymi słowy ziemskiego skafandra zwanego ciałem ludzkim. 

5 komentarzy:

 1. Zgadzam się Pan Roman broni Żydów w każdej sprawie a Nataniachu powiedział że Palestyna namówiła Hitlera do holokaustu czekam aż Pan Roman się wypowie albo naprawdę neutralność zniknie bo widać kogo broni.

  OdpowiedzUsuń
 2. Rzucają że to Polacy ich mordowali nie widzę artykułu potępiającego ich .

  OdpowiedzUsuń
 3. Panie Romanie twierdzi Pan że naród żydowski został wymyślony tak wynika z Pana przekazu ,widzę w Pana zamyśle lekkie zawirowania na rzecz narodu wybranego nie wiem jak
  Pan to skomentuje

  OdpowiedzUsuń
 4. po owocach ich poznacie... w tym wypadku po milczeniu...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kto nie jest przeciwko nam ten jest z nami ....w innym miejscu

   Usuń